Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sněhový Brněnec 2008 - vyhlášení. Divadelní HROMADA L. - léto 2007, s. 34.

Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec
Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení kulturních služeb
vyhlašují
V. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů pro Pardubický kraj
„SNĚHOVÝ BRNĚNEC“
25. – 27. dubna 2008, Lidový dům Brněnec
Je postupovou soutěží na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 2007. Krajská přehlídka se koná z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mohou se jí zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovského sídla a nemá více jak 5 000 obyvatel.
Přehlídka je otevřená, avšak vyhlašovatelé si vymiňují právo v případě většího počtu zájemců upřednostnit soubory Pardubického kraje.
Podmínky účasti:
- soubor se na přehlídku přihlašuje závazně na formuláři přihlášky vydaném vyhlašovatelem, a to ve stanoveném termínu
- každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací (představením) pouze jedné krajské postupové přehlídky
- na základě Novely soutěžního statutu regionálních přehlídek činoherního divadla vydané Radou VSVD soubory zároveň s přihláškou sdělí pořadateli krajské přehlídky termín premiéry a dalších repríz, aby jej mohli předem zhlédnout zástupci vyhlašovatele. U souborů, které se již přehlídky v Brněnci v předchozích ročnících zúčastnily, bude forma předvýběru projednána individuálně (DVD, VHS).
Uzávěrka přihlášek: 31. prosince 2007
Vyhlašovatel přehlídky jmenuje porotu, jejíž povinností je zhlédnout a zhodnotit všechna představení zařazená do soutěže.
Hodnocení inscenace:
1) O výsledcích přehlídky jsou informováni účastníci neprodleně.
2) Odborná porota krajské přehlídky má právo nominace jedné inscenace, dále má právo doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim.
3) Soubory, jejichž inscenace budou nominovány na národní přehlídku, budou vyrozuměny způsobem odpovídajícím soutěžním řádům těchto přehlídek.
4) Porota a vyhlašovatel dále ocení soubory i jednotlivce v dalších předem nespecifikovaných kategoriích (čestná uznání a diplomy za režii, herecký výkon apod.).
Přihlášky přijímá: Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení kulturních služeb
Kontakt:
Krajská knihovna – odd. kulturních služeb, Hana Cihlová, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 466 500 755, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

Div. soubor E.Vojana, Milada Pavlasová, 569 04 Brněnec 50, tel. 461 523 246, 739469451, e-mail: spravce@brnenec.cz, www.ochotnici-brnenec.unas.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':