Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Výsledková listina - Recitační přehlídka Pražské poetické setkání 21.4. a 22.4.2007

Výsledková listina
Recitační přehlídka Pražské poetické setkání 2007
Krajské kolo 21.4. a 22.4.
Na letošní recitační přehlídku Pražské poetické setkání postoupilo celkem
86 recitátorů ze čtrnácti pražských obvodů. Kromě desátého pražského obvodu (kde
Dům dětí a mládeže tuto přehlídku neorganizuje) měly děti možnost zúčastnit se
obvodních kol po celé Praze. Letos se podařilo s organizátory obvodních kol sjednotit
celkovou ideu přehlídky, a to v duchu opravdu nesoutěžní atmosféry vzájemného
naslouchání mluveného slova bez udělování diplomů s určením pořadí.
Cílem krajského kola bylo potom nabídnout dětem možnost recitovat před
publikem, které je vnímavé a spoluvytváří atmosféru vzájemného sdělování.
Záměrně nebyla tato přehlídka prezentovaná jako postupová přehlídka na Dětskou
scénu, ale jako samostatná přehlídka Pražské poetické setkání. Nesoutěžní
atmosféra byla podpořena dílnami, v nichž se děti jednotlivých kategorií měly
možnost seznámit a společně se rozmluvit. Dílny byly vedeny zkušenými
absolventkami Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. V první, druhé a třetí
kategorii vedla dílnu Lenka Korbelová a ve čtvrté kategorii Lucie Klárová.
Dále se nám podařilo zavést každému recitátorovi jeho schránku, kam mu
mohl kdokoli z diváků vhodit vzkaz, připomínku, postřeh či jakoukoliv zprávu
vztahující se k jeho výkonu. Tyto schránky recitátoři hojně využívali a na závěr každý
z nich dostal vlastní zalepenou obálku se samolepkou motýla, který mu přinášel
vzkazy od diváků. Tyto obálky měly úspěch u všech věkových kategorií. Dále každý
recitátor obdržel pamětní list a drobný dáreček v podobě malé knížečky na krk
s názvem přehlídky a letopočtem. Tyto knížečky udělaly dětem velkou radost a ti,kteří
se přehlídky účastnili v minulých letech, si mohli do sbírky různobarevných knížeček
přidat tu letošní oranžovou.
V I.kategorii jsme slyšeli 19 recitátorů (2 se omluvili),
ve II. kategorii 23 recitátorů (2 se omluvili),
ve III. kategorii 15 recitátorů,
ve IV. kategorii 25 recitátorů.
Letos postoupilo z jednotlivých obvodů Prahy velké množství recitátorů.
Skutečně vysokou úroveň měli letos recitátoři čtvrté kategorie.
Ve třetí kategorii se také vyskytly velice zralé výkony, ale dramaturgie zde byla slabší.
Ve druhé kategorii jsme se mohli setkat i s výkony, které zdaleka nedosahovaly
úrovně krajského kola.
V první kategorii se objevila řada zajímavých výkonů i výběru textů ale některé texty
byly vzhledem k velkému rozsahu nad síly recitátorů, na kterých byla vidět chuť
sdělovat, ale vybraný text to neumožňoval.
Porotu jsme se snažili poskládat tak, aby měli recitátoři možnost setkávat se
stále novými poradci (jak u nás říkáme lektorskému sboru).
Poradci se sešli v tomto složení:
Pro 1. a 3. kategorii v sobotu 21.4.
Jiřina Lhotská (členka odborné rady pro dětský přednes a pedagožka ZUŠ ve
Strakonicích)
Radka Blatná (Herečka a recitátorka – Brno)
Lucie Klárová (pedagožka Gymnázia Jaroslava Seiferta absolventka Katedry
výchovné dramatiky DaMU)
Při 2. a 4. kategorii v neděli 22.4.
Jakub Hulák (odborný pracovník pro dětský přednes NIPOS ARTAMA)
Michaela Lažanová (recitátorka, studentka Katedry výchovné dramatiky) DAMU)
Jaroslav Provazník (vedoucí Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha)
V závěru přehlídky byla udělena některým recitátorům ocenění. Na
jednotlivá ocenění se poradci snažili dopsat formulaci, aby bylo pro
oceněné i ostatní účastníky sdělné, co na jejich práci poradci ocenili.
Slovní hodnocení považujeme na přehlídce za velmi důležité.
Recitátoři byli při závěrečné promluvě seznámeni s tím, že porota
neoceňujeme ty nejlepší, neboť nikdo nemůže být objektivně označen
jako nejlepší, ale ty, jejichž dnešní výkon měl nejblíže k pravdivému
sdělení obsahu textu, a kde se interpretovi podařilo přiblížit autorovi.
Zároveň poradci vlídně sdělili divákům, že už jen postup do krajského
kola je velkým oceněním.
v I. kategorii
získali tito recitátoři ocenění:
 Jakub Cibula
Za přirozený osobitý přednes textu
 Magda Malinová
Za zaujetí textem
 Anna Daňková
Za uchopení textu a komunikaci s divákem
 Jáchym Hájek
Za osobitý přednes textu
ve II. kategorii
získali tito recitátoři ocenění:
 Eliška Raiterová
Za technické zvládnutí textu
 Veronika Výtvarová
Za přirozené vyprávění
 Tereza Svěráková
Za přirozené vyprávění a vystižení atmosféry textu
 Anna Doležalová
Za úctyhodný souboj s textem
 Eliška Toperczerová
Za dramaturgii a vypravěčské dovednosti
 Václav Berčík
Za dramaturgii a interpretační nápad
Ocenění s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna 2007
 Jindřich Svoboda
 Klára Nohalová
 Kristina Ježková
ve III.kategorii
získali tito recitátoři ocenění:
 Terezie Jelínková
Za přirozený projev Halasových textů
 Marie Tučková
Za interpretaci obou textů
 Lenka Švorcová
Za přesvědčivou interpretaci obou textů
Kateřina Schropferová
Za přirozený projev v textu Střela
 Filip Bojič
Za přístup k textu Hovor s malým Mílou
Ocenění s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna 2007
 Anežka Berčíková
Za vystižení poetiky textu Pár bot
 Klaudie Osičková

ve IV.kategorii
získali tito recitátoři ocenění:
 Karolína Krejčová
Za citlivou interpretaci textu R. Fulghuma
 Aneta Bučková
Za zdařilou interpretaci obou textů
Ocenění s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna 2007
 Marek Schwarz
 Tereza Kroupová
 Magdalena Denková (jako náhradnice)
Recitační přehlídka Pražské poetické setkání proběhla v nově
otevřeném klubu Osma.V průběhu recitační přehlídky měli účastníci
možnost během přestávek navštívit otevřený klub Na desce.
V klubu měli možnost hrát kulečník, šipky, fotbálek i jiné stolní hry nebo
si prostě jen relaxovat při poslechu CD.
Přehlídka I. kategorie, začala v sobotu v 10.00 hlasovou rozcvičkou a
skončila rozborovým seminářem v 13.30. III. kategorie začala taktéž
rozcvičkou v 14.00 a skončila rozborovým seminářem v 18.30.
V neděli začala přehlídka dílnou na zahradě taktéž v 10.00
a rozborový seminář trval až do 14.15. Odpoledne začala dílna pro
recitátory IV. kategorie taktéž na zahradě v 14.00 a velmi náročný, ale
inspirativní den skončil rozborovým seminářem v 20.00 hod.
Tento rozborový seminář s poradci byl podstatnou součástí přehlídky,
byl dobrovolný a probíhal po vyhodnocení celé přehlídky. Děti mohly ve
skupinkách s lektory mluvit o svých textech .Této možnosti využila více
než polovina recitátorů. Atmosféra rozborového semináře byla velmi
příjemná. Mrzí nás, že někteří rodiče po vyhlášení výsledků spolu
s dětmi odešli. Přehlídka tak pro ně postrádala základní význam jakým je
systematická práce s dětmi na veřejné interpretační schopnosti a radost
ze společného sdílení. Přežívá v nich z minulosti pocit, že jde o soutěž.
Naštěstí drtivá většina pedagogů už využívá naše semináře určené pro
ně i jejich žáky a je na jejich práci poznat, že jim nové trendy ve
výchově mladého recitátora nejsou lhostejné. Přehlídky se zúčastnily i
studentky pedagogické fakulty UK, které měly možnost konfrontovat
teorii předmětu Přednes s praxí. A jako milého hosta přehlídky jsme
přivítali Mgr. Jaroslava Šimona z Magistrátu hlavního města Prahy.
Všichni účastníci byli pozváni na Dětskou scénu 2007 do
Trutnova, kam se mohou podívat jako diváci, když se zúčastní
výletu, který pro ně organizuje náš DDM. V termínu 15.-17.6. se
těšíme, že se přihlásíte a pojedete s námi poslechnout si zajímavé
recitátory z celých Čech,Moravy a Slezska, podíváte se na dětské
divadelní soubory a zažijete s námi zajímavé dílny. Přihlásit se
můžete u Lenky Korbelové korbelova@ddmpraha8.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.