Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dobřenice: MÁLEK, Vlastimil: Divadelní ochotníci v Dobřenících

Spolek divadelních ochotníků

Divadelní představení byla v Dobřenicích spjata nejprve s činností rozmanitých spolků, zejména místním odborem Ústřední matice školské, založeným roku 1895. Ten pořádal od roku 1908 i divadelní představení. Vedoucím činitelem byl tehdy dobřenický učitel Karel Paclt, který také většinu inscenací nacvičil. V roce 1909 si odbor zakoupil vlastní jeviště, to měl již 100 členů. Jeho činnost přerušila první světová válka. V roce 1919 vznikl při matici zábavní odbor – výtěžek ze zábav, divadelních představení, přednášek a sbírek byl věnován především na rozvoj českého školství v pohraničí. Místní odbor ÚMŠ v Dobřenicích zanikl v červenci 1931. Významná byla v období první republiky i divadelní činnost Tělocvičné jednoty Sokol v Dobřenicích (založena poprvé r. 1898, avšak rozpuštěna pro nedostatek členstva již r. 1906, obnovena 1919). Divadelní představení byla dokonce počátkem 20. let jedinou vykazovanou činností jednoty. Také další sportovní organizace (např. Jednota čsl. Orla v Dobřenicích, existující v letech 1922 – 1939) nacvičovaly a pořádaly divadelní představení.
Masověji organizovaný divadelní život souvisí až s koncem 30. let 20. století. Na podzim 1938 totiž silně upadla činnost Sportovního klubu Dobřenice, jehož fotbalové mužstvo se v sezoně 1938/39 dokonce nezúčastnilo mistrovské soutěže. Proto byl klub počátkem roku 1939 vyškrtnut z řad členstva Československé associace footballové a následně v poslední valné hromadě rozpuštěn (svou roli sehrála špatná finanční situace klubu, nezájem hráčů o mistrovskou soutěž, jakož i vypjatá mezinárodní situace v souvislosti s německou agresí). Po rozpuštění Sportovního klubu vyvstala otázka, jak udržet členstvo ve spolkovém životě. Bývalý předseda a jednatel SK Jaroslav Málek proto navrhl, aby byl založen Spolek divadelních ochotníků, což bylo s velkým nadšením všemi bývalými členy SKD schváleno.
Spolek divadelních ochotníků v Dobřenicích byl zapsán do spolkového katastru 3. dubna 1939 a 30. dubna téhož roku se konala v hostinci „U Nosků“ jeho ustavující valná hromada za účasti 47 členů. Celkem se tehdy do spolku přihlásilo 86 členů, z nichž byl zvolen první výbor na správní rok 1939/40. Předsedou se stal Jaroslav Málek, místopředsedou Josef Novotný, režisérem František Žižka, jednatelem Karel Rohlík, knihovníkem Josef Vojáček, pokladníkem Jaroslav Mánek, zapisovatelem František Crkal, správcem domu František Erban, sbormistrem Jaroslav Mádlo, revizory účtů Jaromír Svoboda, František Kučera a náhradnicemi Božena Bradáčová, Ladislava Bělinová, Vlasta Bořková. Spolek se stal členem ÚMDOČ v Praze. Svá divadelní představení pořádal v sále zdejšího hostince „U Nosků“, který byl velkým nákladem k těmto účelům upraven a vybaven. Kapacita hlediště (včetně používaného hlediště v balkónech) se pohybovala podle pamětníků kolem 400 osob. Spolek spolupracoval se zdejší obecnou školou, jejíž žáci při představeních často spoluúčinkovali, např. v roce 1943 při divadelní hře „Jak kašpárek a Šmidra obelstili hastrmana“ účinkovalo 46 dětí. Podle pamětníků se také SDO zúčastnil Jiráskova Hronova, kde sehrál představení „Otec“ právě od A. Jiráska. To ovšem neznamená, že šlo o nejúspěšnější inscenaci. Dobřenickému Spolku divadelních ochotníků byla protektorátními úřady v roce 1944 zastavena činnost, avšak již 8. října 1945 byl obnoven. Zachována je pamětní kniha spolku z let 1939 – 1949.

Lit.: MÁLEK, Vlastimil: Dějiny obce Dobřenice na Královéhradecku (Od nejstarších dob do roku 1945). Dobřenice : Obecní úřad 1996, s. 104 – 109; MÁLEK, Vlastimil: Sto let organizované tělovýchovy v Dobřenicích (1898-1998). Dobřenice : Obecní úřad a AFK Sokol 1998, s. 8 – 14.

Zaslal Vlastinil Málek, srpen 2007.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':