Databáze českého amatérského divadla

Texty: NIPOS, knihovna - tituly s tématem Ochotnické nebo Amatérské divadlo

Knihovna NIPOS - tituly s tématem Ochotnické nebo Amatérské divadlo
Zjištěno vyhledávačem (JV 07/9)
Jednotlivé tituly jsou zařazeny do Bibliografie.

5128
Česká veselohra. -- Praha : Svobodné učení selské, 1932. -- 159 s. ; 18 cm. -- (Štěpnice ; sv. 30). -- Obsahuje: Chronologický přehled. -- Rejstřík jmenný
(Váz.)


10197
České lidové divadlo : časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze ; Ročník XXVI. -- Praha : Ústř. Matice div. ochot. českého, 1946. -- 10 seš. : fot. ; 30 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-10 (břez. 1946- pros. 1946)
(Váz.)


10198
České lidové divadlo : časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze ; Ročník XXVII. -- Praha : Ústř. Matice div. ochot. českého, 1947. -- 10 seš. : fot. ; 30 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-10 (led. 1947- pros. 1947, vyjma srpna a listopadu)
(Váz.)

1130/A DL19, 1395/A DL10
KOLÁR, Erik
100+1 kapitola o režii loutkových her : pro potřebu kulturně výchovných pracovníků v oblasti divadla / Erik Kolár. -- 2. vyd. -- Praha : Středoč. kraj. kult. stř., 1980. -- 254 s. ; 29 cm. -- Přehled her ve sborníku
(Brož.)

1010/A Ddp13
19. Jiráskův Hronov 1949 : sborník celostátní soutěže lidové tvořivosti v Hronově ve dnech 6.-22. srpna 1949. -- 1. vyd. -- Praha : Umění lidu, 1950. -- 81 s. : 24 obr. příl. ; 30 cm
(Brož.)

4083
25 let Divadelního odboru Osvětového svazu pro Plzeň a okolí. -- [S.l. : s.n.]. -- 12 s. ; 21 cm
(Váz.)

2912/A D499
STEHLÍKOVÁ, Eva
A co když je to divadlo? : několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. -- 1. vyd. -- Praha : Divadelní ústav ; Koniash Latin Press, 1998. -- 163 s. ; 21 cm. -- (Světové divadlo). -- Bibliografie -- Jmenný rejstřík a rejstřík textů (brož.)

8899
Almanach jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci : (z dějin spolků a vzpomínek členů) ; 1872-1912. -- Olomouc : Jednota divadelních ochotníků besedních, 1912. -- Vydáno : ku 40 letému jubileu Jednoty. -- Redaktor Adolf Kubis
(Váz.)

1126/A D154
Almanach k 110. výročí založení spolku divadelních ochotníků v Braníku : 1871-1981. -- Praha : OKD, 1981. -- 55 s. ; 21 cm. -- Seznam divadelních her hraných souborem
(Brož.)

6572
Alžbětinské divadlo : Shakespearovi současníci. -- 1. vyd. -- Praha : Odeon, 1980. -- 487 s. : 117 obr. ; 30 cm. -- Obsahuje: Seznam ilustrací
(Váz.)

104/A D386
Amatérské autorské divadlo 80. let : dvě studie z připravovaného sborníku Hledání výrazu / sestavila Vítězslava Šrámková. -- Šumperk : Národní divadelní dílna, 1989. -- 41 s. ; 30 cm
(Brož.)

995/A DL64, 2471/A DL68
FEDOTOV, A.
Anatomie loutky. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1953. -- 77 s. : [24] s. fot. ; 21 cm. -- (Knihovna loutkářských souborů ; sv. 1) (Divadelní edice )
(Brož.)

61 , 3506 , 856/A D268
KOVALČUK, Josef
Autorské divadlo 70. let : vztah scénáře a inscenace / Josef Kovalčuk. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1982. -- 80 s. : obr., fot. ; 20x22 cm. -- (Knihovnička amatérského divadla ; sv. 5). -- Resumé rus., angl., něm. a franc.
(Brož.)

10602 , 2629/A Pdv37
SLAVÍK, Miroslav
Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. -- 52 s. ; 30 cm (brož.)

1025/A D347
Cesta na jeviště : dramaticko-divadelní škola dle Dr. Helibacha. -- Praha : Jos.M. Srpa, 1887. -- 185 s. ; 17 cm
(Váz.)

5215
STIBOR, O.
Cestou k ochotnickému jevišti : úvahy a pokyny pro divadelní ochotníky. -- Olomouc : Krajské ústředí osvětových sborů, 1932. -- 35 s. : 6 obr. ; 20 cm
(Váz.)

85
BENEŠ, Jiří
Cesty za mladým divadlem. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1973. -- 93 s. ; 29 cm. -- Vydal Ústav pro kulturně výchovnou činnost - útvar zájmové umělecké činnosti. -- Rejstřík souborů, rejstřík her
(Brož.)

289 , 993/A D398
BERNARD, Jan
Co je divadlo. -- 1. vyd. -- Praha : SPN, 1983. -- 330 s. : 116 obr. příl. ; 25 cm. -- (Pomocné knihy pro žáky). -- Jmenný rejstřík a rejstřík dramatických textů a inscenací
(Váz.)

5160
BERNÁŠEK, A.
Co má věděti návštěvník divadla. -- Praha : Divadelní a hudební knihkupectví ; Evžen J. Rosendorf. -- 127 s. ; 17 cm
(Váz.)

3255/A D603
Czech puppet theatre yesterday and today / překladatel Don Nixon. -- Prague : Theatre Institute, 2006. -- 67 s. : il. ; 26 cm. -- Autoři textu: Alice Dubská, Jan Novák, Nina Malíková, Marie Zdeňková
ISBN 80-7008-199-6(brož.)

10178
České divadlo : nezávislý divadelní ilustrovaný pětitýdeník : orgán Ústřední matice divadelního ochotnictva ; Ročník XXII. -- Praha : Divadelní nakladatelství a knihkupectví Otakar Růžička, 1939. -- 99 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Řídil a za redakci odpovídal Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy českého divadla a Ú.M.D.O.Č.
(Váz.)

11215
České divadlo : časopis ÚMDOČ ; Ročník XXIII. -- Praha : Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého, 1940. -- 195 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Řídil a za redakci odpovídal Jakub Rydvan
(Váz.)

1363/A D202
PAŘÍKOVÁ, Marie
České divadlo I. : dějiny českého divadla od nejstarších dob do roku 1918. -- Praha : Městská knihovna, 1983. -- 108 s. ; 29 cm. -- (Metodické texty a bibliografie Městské knihovny v Praze)
(Brož.)

1365/A D204
PAŘÍKOVÁ, Marie
České divadlo III. : stručné dějiny českého divadla od počátku do vzniku samostatného českého státu 1918. -- Praha : Městská knihovna, 1983. -- 28 s. ; 29 cm. -- (Metodické texty a bibliografie Městské knihovny v Praze)
(Brož.)

1366/A D205
PAŘÍKOVÁ, Marie
České divadlo IV. : činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace /1918-1945/. -- Praha : Městská knihovna, 1985. -- 74 s. ; 29 cm. -- (Metodické texty a bibliografie Městské knihovny v Praze)
(Brož.)

10197
České lidové divadlo : časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze ; Ročník XXVI. -- Praha : Ústř. Matice div. ochot. českého, 1946. -- 10 seš. : fot. ; 30 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-10 (břez. 1946- pros. 1946)
(Váz.)

10198
České lidové divadlo : časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze ; Ročník XXVII. -- Praha : Ústř. Matice div. ochot. českého, 1947. -- 10 seš. : fot. ; 30 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-10 (led. 1947- pros. 1947, vyjma srpna a listopadu)
(Váz.)

12126
TALLER, Ivan
České ochotnické divadlo v Liberci : (do roku 1938). -- Liberec : Česká beseda v Liberci, 2001. -- 27 s. : fot. ; 22 cm. -- (Zprávy České besedy ; Sborník krajanského sdružení rodáků a přátel Liberecka, č. 93)
(Brož.)

11099
Československá lidová výchova : věstník Masarykova lidovýchovného ústavu (Svazu osvětového) v Praze ; Ročník III. - 1929. -- Praha : Masarykův lidovýchovný ústav, 1929. -- 124 s. -- Obsahuje sešit č. 1-4
(Váz.)

11004
Československá vlastivěda. Díl VIII., Umění. -- Praha : Sfinx, 1935. -- 759 s., [14] s. il. : il., portréty. -- Poznámky. -- Vydáno pod protektorátem Masarykovy akademie práce. -- Bibliografie -- Jmenný, věcný a místní rejstřík
(Váz.)

49/A D141, 237/A D145
Československé amatérské divadlo. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1979. -- 142 s. : fot. ; 21 cm. -- Statistické údaje
(Váz.)

11210
Československé divadlo : rozhledy po světě divadelním ; Ročník III. (VIII.). -- Praha : Fr. Borový, 1925. -- 313 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-20 -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví. -- Jmenný a názvový rejstřík. -- Redaktor Jakub Rydvan. -- Poznámky
(Váz.)

11211

Československé divadlo : nezávislý illustrovaný [sic] všedivadelní čtrnáctideník ; Ročník XI. (VI.). -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1928. -- 315 s. : il., portréty. -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví -- Redaktor Jakub Rydvan. -- Jmenný a názvový rejstřík
(Váz.)


11212

Československé divadlo : nezávislý illustrovaný [sic] všedivadelní čtrnáctideník ; Ročník XII. (VII.). -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929. -- 315 s. : il., portréty. -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví -- Redaktor Jakub Rydvan. -- Jmenný a názvový rejstřík
(Váz.)


11238

Československé divadlo : rozhledy po světě divadelním ; Ročník II. (VII). -- Praha : Fr. Borový, 1924. -- 315 s. : il. -- Obsahuje sešit č. 1-20 -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví -- Redaktor Jakub Rydvan
(Váz.)


10175

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní měsíčník : orgán Ústřední matice divadelního ochotnictva československého ; Ročník XIX. (XIV.). -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1936. -- 185 s. : il., portréty. -- Odpovědný a vedoucí redaktor Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví v Praze
(Váz.)


10174

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní půlměsíčník ; Ročník XVII. -- Praha : A. Neubert, 1934. -- 315 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vedoucí a odpovědný redaktor Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví v Praze
(Váz.)


10176

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní měsíčník : orgán Ústřední matice divadelního ochotnictva československého ; Ročník XX. -- Praha : A. Neubert, 1937. -- 164, xiv s. : il. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vedoucí a odpovědný redaktor Jakub Rydvan
(Váz.)


10177

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní měsíčník : orgán Ústřední matice divadelního ochotnictva československého ; Ročník XXI. -- Praha : Divadelní nakladatelství a knihkupectví Ot. Růžičky, 1938. -- 179, 11 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Odpovědný redaktor Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví v Praze
(Váz.)


9508

Československé divadlo : nezávislý illustrovaný všedivadelní čtrnáctideník ; Ročník XIII. (VIII.), 1930 : orgán Ústřední matice div. ochotn. čsl. -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1930. -- 315 s. : il., portréty ; 26 cm. -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví -- Redaktor Jakub Rydvan. -- Jmenný a názvový rejstřík
(Váz.)


9509

Československé divadlo : nezávislý illustrovaný všedivadelní čtrnáctideník ; Ročník XIV. (IX.), 1931 : orgán Ústřední matice div. ochotn. čsl. -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1930. -- 315 s. : il., portréty ; 26 cm. -- Československé divadlo je orgánem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví -- Redaktor Jakub Rydvan. -- Jmenný a názvový rejstřík


9510

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní půlměsíčník : orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého ; Ročník XVI.(XI), 1933. -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1933. -- 316 s. : il., portréty ; 27 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-20. -- Vedoucí a odpovědný redaktor Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví v Praze
(Váz.)


9511

Československé divadlo : nezávislý ilustrovaný všedivadelní měsíčník : orgán Ústřední Matice divadelní ochotnictva československého ; Ročník XVIII., 1935. -- Praha : A. Neubert, 1935. -- 188 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vedoucí a odpovědný redaktor Jakub Rydvan -- Vydavatel: Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví v Praze
(Váz.)


1066/A D213

FISCHER, Otokar
Činohra Národního divadla do roku 1900. -- 2. vyd. -- Praha : Československý spisovatel, 1983. -- 391 s. : fot. ; 25 cm. -- Vydáno k 100. výročí obn. Národního divadla a k 100. výročí narození O. Fischera
(Váz.)


894/A D198
TILLE, V.
Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu. -- Praha : Sbor pro zřízení druhého Národního divadla, 1935. -- 264, [15] s. : obr. příl. ; 29 cm. -- (Dějiny Národního divadla)
(Váz.)


2909/A D496
VONDRA, Václav
Dějiny benáteckého divadla. -- 1. vyd. -- Benátky nad Jizerou : Město Benátky nad Jizerou, 2003. -- 39 s. : fot. ; 21 cm. -- (Benátecká knihovnička)
(Brož.)


928/A DL60
BEZDĚK, Zdeněk
Dějiny české loutkové hry do roku 1945. -- 1. vyd. -- Praha : Divadelní ústav, 1983. -- 174 s. : obr. ; 20 cm
(Brož.)

1063/A D225
VONDRÁČEK, Jan
Dějiny českého divadla : doba obrozenská 1771-1824. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1956. -- 687 s. ; 21 cm. -- Rejstřík jmenný, věcný a her
(Váz.)


1064/A D226
VONDRÁČEK, Jan
Dějiny českého divadla : doba předbřeznová 1824-1846. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1957. -- 490 s. ; 21 cm. -- Rejstřík jmenný, věcný a her
(Váz.)


975/A D197, 2542/A D368
Dějiny českého divadla II. : Národní obrození. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 1969. -- 429 s. : příl. ; 27 cm. -- 20 barevných příloh započítáno v počtu stran. -- Vydal ČSAV Kabinet pro studium českého divadla. -- Jmenný a názvový rejstřík
(Váz.)


2543/A D369
Dějiny českého divadla III. : činohra 1848-1918. -- 1. vyd. -- Praha : Nakladatelství ČSAV, 1977. -- 657 s. : 319 obr. příl. ; 27 cm. -- Vydala Academia. -- Jmenný a názvový rejstřík -- Rejstřík her
(Váz.)


976/A D196
Dějiny českého divadla IV. : činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 1983. -- 705 s. : 329 obr. příl. ; 27 cm. -- Vydala Academia. -- Jmenný a názvový rejstřík -- Rejstřík her
(Váz.)


4767
MÁCHAL, Jan
Dějiny českého dramata. -- 2. vyd. -- Praha : F. Topič, 1929. -- 209 s. ; 19 cm. -- (Sbírka souvislé četby školní ; sv. 37). -- Rejstřík jmenný
(Váz.)

2030
Divadelní avantgarda : kritiky a referáty z let 1926-1941. -- 1. vyd. -- Praha : Divadelní ústav, 1978. -- 180 s. ; 21 cm. -- Jmenný rejstřík -- Rejstřík her
(Váz.)

4248
ČVANČARA, Karel
Divadelní příručka : stavba a úprava jevišť/ výběr her/ studium hry/ zkoušky/ dekorace/ kostymy/ rekvisity/ osvětlování/ efekty/ pořádání slavností a zábav programových/ allegorické vozy/ líčení/ seznamy vhodných her : podrobné návody, pokyny a rady se zvláštním zřetelem na ochotnictvo venkovské. -- Praha : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1914. -- 313 s. : 316 obr. ; 25 cm
(Váz.)

5156
SRP, Josef M.
Divadelní škola : příruční knížka pro herce a začátečníky, jakož i pro pořadatele divadelních představení. -- 3. vyd. -- Praha : M. Knapp. -- 147 s. ; 16 cm. -- (Divadelní katechismy ; sv. 4)
(Váz.)

12608
ČERNÝ, František
Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918 : čtení o tom, co dávalo divadlo občanům středně velkých českých měst. -- Praha : Academia, 2003. -- 397 s. : il., portréty ; 27 cm. -- Chronologické přehledy. -- Bibliografické odkazy a rejstřík
(Váz.)

937/A D230
JAVORIN, Alfréd
Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl.2., Divadelní sály. -- Praha : Umění lidu, 1949. -- 335 s. ; 22 cm. -- Vyd. Divadelní ústředí. -- Seznam okresů a statutárních měst
(Brož.)

5333
CÍSAŘ, Jan
Divadla, která našla svou dobu. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1966. -- 128 s. ; 21 cm. -- (Horizont ; sv. IV.)
(Brož.)

4017
HOFMANOVÁ, Lola
Divadlo na venkově : příprava a provedení divadelní hry. -- 1. vyd. -- Praha : Marie Švejdová, 1948. -- 52 s. ; 21 cm
(Váz.)

11240
Divadlo ochotnické : nezávislý časopis československého ochotnictva ; Ročník VII., 1934 : drama, režie, scéna, technika, masky, kostým, historie, literatura, ochotnictvo, přehledy. -- Praha : Evžen J. Rosendorf, 1934. -- 150 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Odpovědný redaktor Rud. Špirk. -- Bibliografie
(Váz.)

4681
CHALOUPKA, Adolf
Divadlo všem : poslání divadla při výchově našeho lidu. -- Praha : Masarykův lidovýchovný ústav, 1926. -- 81 s. : 20 obr. ; 22 cm. -- Obsahuje: Přílohy -- Seznam vyobrazení
(Váz.)

8441
KOUBEK, Jan Maria
Dramatická škola : stručný úvod na jeviště a do umění hráti divadlo. -- Praha : M. Knapp. -- 123 s. ; 16 cm. -- (Divadelní katechismy ; sv. 3)
(Váz.)

1704 , 5432 , 5433
JOSKOVÁ, Zdena
Dramatika pro děti. III. díl, 3x Karel a Josef Čapkovi. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1991. -- 127 s. ; 20 cm
ISBN 80-85095-07-6(brož.)

5434 , 5435
JOSKOVÁ, Zdena
Dramatika pro děti. IV. díl, 3x Hans Christian Andersen. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1992. -- 132 s. ; 21 cm. -- Obsahuje divadelní hry pro děti
ISBN 80-7068-043-1(brož.)

5436 , 5437
JOSKOVÁ, Zdena
Dramatika pro děti. V. díl, 3x Božena Němcová - slovenské pohádky. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1992. -- 162 s. ; 21 cm
ISBN 80-7068-052-0(brož.)

6029
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila
Dramatika pro děti. VI., 3x orient. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. -- 213 s. ; 21 cm

11735 , 2513/A D415
URBANOVÁ, Alena
Dramatika pro děti. VII. díl, Zpět k dramatikovi. (o tom, proč hrát pro děti klasiky, které a jak). -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. -- 37, [19] s.

6899 , 6900 , 2497/A D412
VELTRUBSKÁ, Ivana
Dramatika pro děti. VIII. díl, Divadlo očima dětí. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. -- 86 s. : il. ; 21 cm

4357
MUNCLINGR, J. F.
Hercova tvář a maska : (umění masky). -- Praha : Českomoravský Kompas, 1940. -- 148 s. : 24 obr. příl. ; 18 cm. -- (Umělci o sobě a o všem ; sv. 2)(Váz.)

4408
Hry pro lidové jeviště. -- Praha : Ústav pro národní výchovu, 1942. -- 41 s. ; 20 cm. -- Rejstřík jmenný (Váz.)

3020/A D523
J. A. Pitínský : Od Ameriky k Daliborovi / editor Jan Dvořák. -- 1. vyd. -- Praha : Pražská scéna, 2001. -- 219 s. : fot. ; 21 cm. -- (Režie). -- Bibliografie
ISBN 80-86102-01-7(brož.)

2810
OBST, Milan
K dějinám české divadelní avantgardy : Jindřich Honzl - E. F. Burian. -- 1. vyd. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. -- 324 s. : 89 obr. příl. ; 25 cm. -- Jmenný rejstřík, (Váz.)

2876/A D485
ČERNÝ, František
Kapitoly z dějin českého divadla. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 2000. -- 410 s. : il., protréty ; 27 cm. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a jmenný rejstřík

8633 , 942/A D245
Listy z dějin českého divadla : sborník studií a dokumentů ; Sv.1. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1954. -- 295 s. : [16] obr. příl. ; 21 cm. -- (Divadelní edice. Knihovna divadelní tvorby). -- Jmenný rejstřík -- Rejstřík her
(Váz.)

8634
Listy z dějin českého divadla : sborník studií a dokumentů ; Sv.2. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1954. -- 378 s. : [16] obr. příl. ; 21 cm. -- (Divadelní edice. Knihovna divadelní tvorby). -- Jmenný rejstřík -- Rejstřík divadelních her
(Váz.)

1110/A D81
MÜLLER, Václav
Malý divadelní slovník. -- Brno : Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1977. -- 132 s. ; 21 cm
(Brož.)

11896
BENEŠ, Luděk
Městské divadlo Mladá Boleslav 1909-1999. -- 1. vyd. -- Mladá Boleslav : Městské divadlo Mladá Boleslav, 1999. -- 119 s. ; 30 cm. -- Anglické a německé resumé
ISBN 80-238-4158-0(váz.)

11922
STRNAD, Jan
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou / sestavil Jan Strnad ; autoři komentáře František Padrta ; Jan Strnad ; Dieter Klein ; fotografové Roman Kursa ; Petr Krajíček. -- 1. vyd. -- Jablonec nad Nisou : Petr Vobořil - Jizerská kóta, 1998. -- 136 s. : fot. ; 31 cm. -- Resumé angl. a něm.
(Váz.)

2726 , 2727 , 5438 , 5439 , 1848/A Pdv4, 1849/A Pdv3
MACHKOVÁ, Eva
Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací. -- 7., rozš. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1992. -- 149 s. ; 21 cm

11577 , 2720/A D432
Mně sluchu dopřejte...! : sborník statí, dat a dokumentů o práci na hereckém monologu a dialogu. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; Svaz českých divadelních ochotníků, 1997. -- 80 s. -- Přehled repertoáru a textů přihlášených do soutěže
ISBN 80-7068-096-2(brož.)

5418 , 5419 , 2406/A D352
URBANOVÁ, Alena
Mýtus divadla pro děti. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1993. -- 68 s. ; 21 cm

1937/A D237
ČERNÝ, František
Nástin dějin českého divadla. Č.3., Národní obrození. -- 1. vyd. -- Praha : SPN, 1955. -- 247 s. ; 22 cm. -- (Učební texty vysokých škol). -- Vydala: Akademie mus. umění v Praze
(Brož.)

1042/A D240
KLOSOVÁ, Ljubov
Nástin dějin českého divadla. Sv.4., od odchodu J.K. Tyla z Prahy až po počátky kritického realismu (1851-1887). -- 1. vyd. -- Praha : Akademie musických umění, 1958. -- 135 s. ; 21 cm. -- (Učební texty vysokých škol)
(Brož.)

60 , 3511 , 41/A D146
CÍSAŘ, Jan
Nástin metodiky amatérského herectví / Jan Císař. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost ; Hradec Králové : Krajské kulturní středisko, 1982. -- 90 s. : obr., fot. ; 21 cm. -- (Knihovnička amatérského divadla ; sv. 4)
(Brož.)

34/A D162, 5651 , 1059/A D164
KUBR, František
O divadlo života : kapitoly z historie dělnického divadla v Československu. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1959. -- 191 s. ; 19 cm. -- (Knižnice ochotnického divadla ; sv. 1). -- S notami v textu
(Brož.)

1021/A D319
MORÁVEK, Bedřich
O líčení a líčidlech, zvláště u divadla : se zřetelem k požadavkům zdravotnictví a k potřebě ochotníků. -- Praha : Máj, 1904. -- 122 s. ; 18 cm. -- (Poučná knihovna Máje ; sv. 1). -- Obsahuje: Se 7 vyobr.
(Brož.)

88/A DL13
HRNČÍŘ, Bořek
O práci loutkoherců - pohyb : studijní materiál pro lektory loutkářských kursů a seminářů. -- Praha : Ústřední dům lidové tvořivosti, 1966. -- 21 s. : [2] obr. ; 29 cm. -- (Odborné příručky pro loutkářské kursy)
(Brož.)

89/A DL14
ŠAŠKOVÁ, Marie
O práci loutkoherců - řeč : studijní materiál pro lektory loutkářských kursů a seminářů. -- Praha : Ústřední dům lidové tvořivosti, 1964. -- 33 s. ; 29 cm. -- (Odborné příručky pro loutkářské kursy)
(Brož.)

11650 , 11651 , 2756/A LD77, 2757/A LD78
RICHTER, Luděk
Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu : o vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. -- 2., upr. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; Dobré divadlo dětem, 1997. -- 55 s. : il. -- Vyšlo v rámci Loutkářské Chrudimi. -- Bibliografie
ISBN 80-7068-097-0(brož.)

1854/A D266
HUVAR, Michal
Odněkud někam : Regina 1971-1991. -- Břeclav : Regina, 1992. -- 55 s. : fot. ; 22 cm. -- Soupiska veteránů. -- Přehled pořadů a inscenací -- Výběrová bibliografie -- Jmenný rejstřík
(Brož.)
792

1121/A DL38
BOHUŠ, Petr
Ohlédnutí amatérských loutkářských souborů Sm kraje 1981-1990. -- Chrudim : Národní přehlídka Loutkářská Chrudim, 1990. -- 44 s. ; 22 cm. -- Jen pro vnitřní potřebu účastníků přehlídky
(Brož.)

4660
CHALOUPKA, Adolf
Ochotnické divadelnictví. -- Praha : Československé podniky tiskařské a vydavatelské, 1922. -- 209 s. : 16 s. obr. příl. ; 18 cm. -- (Osvětou: sbírka příruček pro lidovýchovu ; sv. 11)
(Váz.)

5045 , 1356/A D152
SMAŽÍK, František
Ochotnické divadelnictví v přehledech a obrazech. -- 1. vyd. -- Praha : Pragotisk, 1943. -- 154 s. : obr. ; 22 cm
(Brož.)

11239
Ochotnické divadlo : drama, režie, scéna, technika, masky, kostýmy, historie, literatura, ochotnictvo, přehledy ; Ročník VI. -- Praha : Tylova obec ochotnická, 1933. -- 74 s. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Odpovědný redaktor a vydavatel Rud. Špirk
(Váz.)

11323
Ochotnické divadlo. Roč. V, 1932. -- Praha : Commerce Industrie, 1932. -- 79 s. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Odpovědný redaktor Rud. Špirk
(Váz.)

11241
Ochotnické divadlo. Ročník V., 1959. -- Praha : Orbis, 1959. -- 288 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury -- Vedoucí redaktor Jiří Beneš
(Váz.)

11242
Ochotnické divadlo. Ročník VI., 1960. -- Praha : Orbis, 1960. -- 304 s. : il., portréty. -- Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vedoucí redaktor Jiří Beneš
(Váz.)

11243
Ochotnické divadlo. Ročník VII., 1961. -- Praha : Orbis, 1961. -- 285 s. : il., portréty, noty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury -- Vedoucí redaktor Jiří Beneš
(Váz.)

11245
Ochotnické divadlo. Ročník VIII., 1962. -- Praha : Orbis, 1962. -- 255, [329] s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury -- Vedoucí redaktor Jiří Beneš
(Váz.)

11324
Ochotnické divadlo. Ročník IX, 1963. -- Praha : Orbis, 1963. -- 288 s. : il., portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury -- Redakce Jiří Beneš
(Váz.)

907/A D129, 916/A D130
CIMLER, František
Ochotnický režisér a herec : divadelní představení. -- 2. vyd. -- Praha : A. Neubert, 1946. -- 192 s. : 67 s. obr. ; 24 cm. -- (Neubertovy divadelní příručky pro ochotníky)
(Brož.)

4674
CIMLER, Fr.
Ochotnický režisér a herec : (divadelní představení). -- Praha : A. Neubert, 1934. -- 199 s. : 67 obr. ; 23 cm. -- Obsahuje: Vzory scénářů
(Váz.)

11901 , 3031/A D534
ČERNÝ, Jiří
Opony a horizonty Jihočeského divadla. -- 1. vyd. -- České Budějovice : JIH, 1998. -- 150 s. : fot. ; 28 cm
ISBN 80-901921-8-1(váz.)

10556
Orelská osvěta : rukověť orelské práce osvětové ; Ročník I., číslo IV. -- Brno : Ústřední rada Orla, 1924. -- 163 s. -- Za redakce Adolfa Vaška a Fr. Pospíchala
(Váz.)
V knihovně jsou též ročníky 1930 – 1941

10568
Orelská osvěta. 1941. -- Brno : Orel, 1941. -- 240 s. : noty. -- Vedoucí a odpovědný redaktor Josef Jurák
(Váz.)

2926/A Dup91, 2927/A Dup92
ROUBAL, Jan
Orten v Divadle poezie. K poetice Divadla poezie. -- Praha : Národní informační a poradenské středisko-ARTAMA, 2004. -- 110 s. : il., portréty ; 21 cm. -- NIPOS-ARTAMA vydalo spolu s Hanáckým folklorním sdružením se sídlem v Prostějově
ISBN 80-7068-182-9(brož.)

997/A DL63
TVRDEK, František
Osvětlení a zvuk na loutkovém jevišti. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1954. -- 66 s. : [12] s. fot. ; 21 cm. -- (Divadelní edice) (Knihovna loutkářských souborů )
(Brož.)

249/A D330, 2093/A D388
MÜLLER, Václav
Osvětlování na amatérské scéně. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1975. -- 57 s. : [30] obr. a fot. příl. ; 30 cm. -- Obsahuje: Tab. v textu
(Brož.)

11302
Osvětová korespondence. Ročník 1., 1939. -- Praha : Masarykův lidovýchovný ústav, 1939. -- [75] s. -- Obsahuje sešit č. 1-34. -- Odpovědný redaktor T. Trnka
(Váz.)

9230 , 11069
Osvětová Morava : osvětový věstník moravskoslezský : měsíčník Zemského ústředí osvětových sborů v Brně ; Ročník XII., 1935-1936. -- Brno : Zemské ústředí osvětových sborů, 1935-1936. -- 156 s. : il. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Zodpovídá L. Pulkrábek
(Váz.)
V knihovně jsou též ročníky 1936,1938, 1940

11080
Osvětový věstník Brněnska, Jihlavska a Uh.-Hradištska. Ročník I., 1924-1925. -- Brno : Župní ústředí osvětových sborů, 1924-1925. -- 87 s. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Řídí s redakční radou Lad. Pulkrábek
(Váz.) V knihovně jsou též další ročníky.

10704 , 11063
Osvětový věstník moravskoslezský : orgán Zemského ústředí osvětových sborů v Brně ; Ročník VI., 1929-1930. -- Brno : Zemské ústředí osvětových sborů, 1929-1930. -- 172 s. : portréty. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Řídí s redakční radou Lad. Pulkrábek
(Váz.) V knihovně jsou též další ročníky.

90/A DL15
MEZEROVÁ, Věra
Otázky amatérského loutkářství : Studijní materiál pro lektory loutkářských kursů a seminářů / Věra Mezerová. -- Praha : Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1964. -- 18 s. ; 29 cm. -- (Odborné příručky pro loutkářské kursy)
(Brož.)

6901 , 6902 , 2494/A D409
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila
Padesát příběhů a dva navíc pro zábavu a poučení. Katalog her českých autorů. Činohra. I. díl. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1994. -- 93 s. -- Obsahuje 52 synopsí her 27 autorů
ISBN 80-7068-079-2(brož.)

11579 , 2745/A D440
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila
Padesát příběhů a na konec dva navíc pro zábavu a poučení : katalog her českých autorů. Činohra ; III. díl. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. -- 181 s. -- Obsahuje 52 synopsí her 85 autorů -- Obsahuje: Hry napsané od roku 1945
ISBN 80-7068-058-X(brož.)

11578 , 2718/A D431
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila
Padesát příběhů a zase dva navíc pro zábavu a poučení : katalog her českých autorů. Činohra ; II. díl. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. -- 174 s. -- Obsahuje 52 synopsí her 26 autorů -- Obsahuje: Hry napsané v letech 1918-1945
ISBN 80-7068-091-1(brož.)

4166
SABINA, Karel
Počátky českého divadla. -- Praha : P. Prokop, 1940. -- 237 s. ; 18 cm. -- (Lidová knihovna ; sv. 46)
(Váz.)

8898
Pod hvězdou Lyry : padesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci ; 1872-1922 / Adolf Kubis. -- Olomouc : Jednota divadelních ochotníků besedních, 1922. -- 29 s. : fot. ; 27 cm. -- Redigoval Adolf Kubis
(Váz.)

3039/A D536, 3040/A D537
Pódia z krabičky : nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století / redaktoři Lenka Lázňovská ; Vítězslava Šrámková ; František Zborník. -- 1. vyd. -- Praha : Národní informační a poradenské středisko, 2005. -- 187 s. : obr. příl. + 4 CDROMy ; 19 x 22 cm. -- Vyšlo s přispěním MK ČR
ISBN 80-7068-191-8(váz.)

84 , 893/A D123
URBANOVÁ, Alena
Popelka divadla pro děti : o dramaturgii amatérského divadla dospělých pro děti. -- České Budějovice : Krajské kulturní středisko, 1986. -- 106 s. ; 29 cm
(Brož.)

3252/A D601
VELTRUSKÁ, Jarmila
Posvátné a světské : osm studií o starém českém divadle / Jarmila Veltruská. -- 1. vyd. -- Praha : Divadelní ústav, 2006. -- 181 s. ; 21 cm. -- (České divadlo). -- Obsahuje Jmenný rejstřík
ISBN 80-7008-200-3(brož.)

12176
ZEMANČÍKOVÁ, Alena
Poznámky o tvorbě scénáře divadla poezie. -- Praha : IPOS-ARTAMA ; Prostějov : Kulturní klub Duha, 2001. -- 24 s. ; 21 cm
ISBN 88-7068-57-8(brož

3504 , 5652 , 241/A D147
CÍSAŘ, Jan
Práce porotce amatérského divadla / Jan Císař. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost ; Hradec Králové : Krajské kulturní středisko, 1985. -- 93 s. : obr. ; 20 cm. -- (Knihovnička amatérského divadla ; sv. 8)
(Brož.)

6553
ŠÁLEK, Karel
Práce výtvarníka na malém jevišti. -- Praha : Ústřední dům lidové tvořivosti, 1960. -- 74 s. ; 29 cm. -- Příručka pro pracovníky divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti
(Skripta)

4364
Praktická příručka čsl. ochotnictva : bohatý a přehledný soupis divadelních her pro ochotnickou potřebu v abecedním seřazení, s udáním počtu jednání, osob, popis dekorací, cena atd. -- Praha : Fr. Švejda, 1932. -- 350 s. ; 17 cm. -- Obsahuje: Abecední seznam autorů divadelních her -- Abecední seznam divadelních her
(Brož.)

1015/A DL50
ŠVEC, Jiří
Praktikum loutkového divadla : učebnice pro 1. a 4. ročník SPedŠ. -- 1. vyd. -- Praha : SPN, 1978. -- 163 s. : noty, fot. ; 21 cm. -- (Učebnice pro střední pedagogické školy)
(Váz.)

100/A DL6, 101/A DL7
RICHTER, Luděk
Předmět - loutka - divadlo : o vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou / Luděk Richter. -- České Budějovice : Kraj. kult. stř., 1987. -- 76 s. ; 29 cm
(Brož.)

5394 , 5395 , 5442 , 5443 , 2434/A Dup60, 2435/A Dup57
FIŠAR, Vlastimil
Přednes prózy / Vlastimil Fišar. -- 3., upr. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; Prostějov : Kulturní klub DUHA, 1994. -- 48 s. ; 20 cm
ISBN 80-7068-082-2(brož.)

11096
Předvoj : list vychovatelstva, organisačních pracovníků a samaritánů Svazu dělnických tělocvičných jednot československých ; Ročník I. (X.) 1931. -- [Praha] : Svaz dělnických tělocvičných jednot československých, 1931. -- 284 s. : il. -- Obsahuje sešit č. 1-12. -- Redigoval L. Vaverka
(Váz.)
V knihovně jsou též další ročníky do roku 1938

5153
Příruční knížka pro výbory ochotnických jednot a spolků : k rukám funkcionářů administrativních. -- 2. vyd. -- Praha : M. Knapp. -- 59 s. ; 16 cm
(Váz.)

2931/A D505
TÁBORSKÝ, Vojta Š.
Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. -- Praha : Ústřední matice divadelního ochotnictva československého, 1931. -- 471 s. ; 23 cm
(Brož.)

57/A DL55, 58/A DL54
TRČKOVÁ, Milada
Receptář amatérského loutkáře / Milada Trčková ; Rudolf Zezula. -- Praha : Ústřední dům lid. umělec. tvořivosti, 1969. -- 51 s. : il. ; 21 cm. -- Obrázky v textu
(Brož.)

1006/A Ddp8
Ročenka Jiráskova Hronova 1942. -- Hronov : UMDOČ, 1942. -- 83 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

1008/A Ddp3
Ročenka XVII. Jiráskova Hronova 1947 : (Památník UMDOČ). -- Hronov : UMDOČ, 1947. -- 84 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

1009/A Ddp6
Ročenka XVIII. Jiráskova Hronova 1948 : (Památník UMDOČ). -- Hronov : UMDOČ, 1948. -- 104 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

94 , 863/A Dup14
Sborník statí o uměleckém přednesu. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983. -- 59 s. ; 20 cm. -- (Umělecký přednes ; sv. 31)
(Brož.)

1007/A Ddp4
Sborník XV. Jiráskova Hronova 1945 : (Památník UMDOČ). -- Hronov : UMDOČ, 1945. -- 56 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

7508
HRABÁK, Josef
Sedm interludií. -- 1. vyd. -- Praha : Československá akademie věd, 1953. -- 138 s. : obr. ; 20 cm. -- (Památky staré literatury české ; sv. 15). -- Obsahuje: Seznam vyobrazení
(Váz.)

2899/A D328
KOVAŘÍK, Miroslav
Slovo - tvar - prostor : poznámky k inscenačním postupům v divadle poezie. -- Praha : Středočeské krajské kulturní středisko, 1983. -- 98 s. ; 30 cm. -- Obsahuje: V příl. rekonstrukce vzniku pořadu Podivná stráž
(Brož.)

11575
MATUŠEK, Josef
Slovo psané i vyřčené. -- Daruvar : Jednota, 1997. -- 182 s. : il., portréty. -- Poznámky. -- Bibliografie -- Odkazy na literaturu
(Váz.)

10597
Sokolský vzdělavatel : příloha věstníku sokolského ; Ročník I., 1929. -- Praha : Československá obec sokolská, 1929. -- 191 s. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Odpovědný redaktor František Kříž
(Váz.)

5115
SOJKA, Vašek
Soupis československých loutkových her, scén a výstupů. -- Praha : Československá obec sokolská, 1929. -- 234 s. ; 19 cm
(Váz.)

4939
Soupis her pro ochotnická divadla. -- Praha : Svaz osvětový, 1911. -- 8 s. ; 23 cm. -- Zvláštní otisk z 1. sešitu VII. ročníku 1911
(Váz.)

10472
Stráž osvěty : lidovýchovný věstník župního ústředí okresních osvětových sborů v župě královéhradecké ; Ročník III. -- Nové Město nad Metují : František Tretera, 1923. -- 150 s. -- Obsahuje sešit č. 1-10. -- Vydavatel a zodpovědný redaktor František Tretera
(Váz.)
V knihovně jsou též ročníky:1925 – 1927

923/A D161
BENEŠ, Jiří
Studio mladých. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1961. -- 145 s. ; 17 cm
(Brož.)

3186
Svaz dělnických divadelních ochotníků časkoslovenských DDOČ. -- 1. vyd. -- Praha : Divadelní ústav ; Národní muzeum, 1972. -- 240 s. ; 20 cm. -- (Prameny k dějinám českého divadla ; sv. 7). -- Rejstřík her -- Jmenný, věcný a místopisný rejstříkrejstřík
(Brož.)

8896
Šedesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci : 1872-1932 / sestavil Adolf Kubis. -- Olomouc : Jednota divadelních ochotníků besedních, 1932. -- 22 s. : fot. ; 27 cm. -- Obsahuje: Seznam vyobrazení
(Váz.)

108/A D356
Školní divadlo : sborník her pro dětské divadelní soubory. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1977. -- 62 s. ; 30 cm. -- (Texty dětské scény ; sv. 17)
(Brož.)

5239 , 940/A D227
Theater - divadlo : vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku. -- Praha : Orbis, 1965. -- 442 s. : 132 s. obr. příl. ; 20 cm. -- Vyšlo u příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti
(Váz.)

93 , 64/A Dup13, 1868/A Dup12
Tvorba pásma : sborník statí a rad vedoucím recitačních kolektivů. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983. -- 106 s. ; 20 cm. -- (Umělecký přednes ; sv. 31)
(Brož.)

93 , 64/A Dup13, 1868/A Dup12
Tvorba pásma : sborník statí a rad vedoucím recitačních kolektivů. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983. -- 106 s. ; 20 cm. -- (Umělecký přednes ; sv. 31)
(Brož.)

12391 , 12392
PALARČÍKOVÁ, Alena
Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. -- Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. -- 141 s. : fot. ; 21 cm
ISBN 80-901660-5-9(brož.)

4385
Tylovy večery : jubilejní výbor ze spisů J. K. Tyla pro celovečerní besedy. -- Praha : F. Topič, 1926. -- 148 s. ; 19 cm. -- (Topičova divadelní knihovna ; sv. 2)
(Váz.)

12604 , 3133/A D558
PEŠKA, Vlastimil
Úhledné škatulky, aneb, Sto roků Ořechovského divadla. -- Ořechov : Ořechovské divadlo, [2003]. -- 87 s. : il., portréty ; 29 cm. -- Na věčnou památku přátel ochotnického divadla v Ořechově u Brna, sepsalo minulé století, Vlastimil Peška a jeho přátelé
(Brož.)

5665 , 7564
BLAHNÍK, V.K.
Umění divadelní. -- Praha : F. Topič. -- 107 s. ; 18 cm. -- (Duch a svět ; sv. 45)
(Váz.)

3059/A D539
Úpické ochotnické divadlo : 1974-2003 : publikace k 180. výročí ochotnického divadla v Úpici. -- 1. vyd. -- Úpice : Divadlo A. Jiráska, 2004. -- 152 s. : fot. ; 23 cm
(Brož.)

4282
Úprava scény : sborník statí divadelním ochotníkům. -- Praha : Svobodné učení selské, 1939. -- 120 s. : fot. ; 24 cm. -- (Štěpnice ; sv. 36). -- Rejstřík
(Váz.)

1012/A Ddp5
Ústřední přehlídka divadelních souborů LUT : XXIX. Jiráskův Hronov. -- Praha : ÚDLT, 1959. -- 63 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

11576 , 2719/A Pdv29
BLÁHOVÁ, Krista
Uvedení do systému školní dramatiky : dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. -- 83 s.
ISBN 80-7068-070-9(brož.)

88
ŘEHÁK, M.
Úvod do psychologie diváka : učební texty. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1981. -- 35 s. ; 30 cm. -- Bibliografie
(Brož.)

11794 , 11795
MACHKOVÁ, Eva
Úvod do studia dramatické výchovy. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1998. -- 200 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7068-103-9(IPOS, brož.). -- ISBN 80-901660-3-2(STD)

984/A D208
Ve službách Thalie : české divadlo ochotnické : soubor dokladových statí. -- 1. vyd. -- Olomouc : Hanácká knihtiskárna, 1944. -- 237 s. ; 25 cm. -- Vyd.: Vydavatelství a propagační podnik M. Talíková Olomouc
(Váz.)

11089
Věstník Okresního osvětového sboru ve Vysokém Mýtě. Ročník III (1930). -- [Vysoké Mýto : Okresní osvětový sbor], 1930. -- [40] s. -- Obsahuje sešit č. 1-4
(Váz.)
Též ročník 1931 a 1932

11189
Věstník pro lidovýchovu v okresu lounském : orgán Okresního osvětového sboru v Lounech ; Ročník I. -- Louny : Osvětový sbor, 1924. -- [32] s. -- Obsahuje sešit č. 1-4. -- Redakci vede Karel Sottner
(Váz.)
Též ročník 1925, 1926

1490
SLAVÍK, Miroslav
Vliv vzdělávacích akcí na další rozvoj dětského divadla / Miroslav Slavík. -- Praha : [Pomaturitní studium pro kulturně výchovné pracovníky], 1987. -- 24 s. ; 30 cm + 8 s. příl. : foto.

1054/A DL40
TVRDEK, František
Výroba dekorací pro loutkové divadlo. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1955. -- 142 s. : [8] s. obr. příl. ; 21 cm. -- (Knihovna loutkářských souborů)
(Brož.)

86/A DL11
ČESAL, Miroslav
Vývoj loutkářské dramaturgie a problematika její ideovosti. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1973. -- 50 s. ; 30 cm
(Brož.)

9673
Vzdělavatel : věstník Ústřední školy dělnické a Ústředního sbor vzdělavatelského svazu Čsl. mládeže socialistické ; Ročník IV., 1925 / redaktor K. J. Rais. -- Praha : Ústředního vzdělavatelský sbor svazu Čsl. mládeže socialistické, 1925. -- 271 s., [12] s. il. : foto. ; 21 cm. -- Obsahuje sešit č. 1-12
(Váz.)
Též ročníky 1926 – 1930

1120/A DL35
Zakládáme loutkářský soubor : příručka pro začínající loutkářské soubory. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1961. -- 256 s. : [8] fot. příl. ; 21 cm. -- (Knihovna loutkářských souborů). -- Adresy
(Brož.)

12081 , 12082 , 12083 , 243/A D112
CÍSAŘ, Jan
Základy činoherní režie. -- 2. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. -- 136 s. ; 20 cm
ISBN 80-7068-150-0(brož.)

5536
SEMERÁD, Vladimír
Základy práce v divadelním souboru. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1954. -- 196 s. ; 20 cm. -- (Knihovna souborů lidové tvořivosti). -- Obsahuje: Slovník uvedených jmen -- Slovník cizích slov
(Váz.)

12240
SLAVKO, Pavel
Zámecké divadlo v Českém Krumlově. -- 4. vyd. -- Český Krumlov : Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 2001. -- 39 s. : fot. ; 28 cm
(Brož.)

4675 , 1062/A D323
CIMLER, František
Zařízení, opravy a dekorování ochotnických jevišť : praktické jeviště. -- 2. vyd. -- Praha : A. Neubert, 1946. -- 229 s. ; 24 cm
(Brož.)

1057/A D163
BENEŠ, Jiří
Zkušenosti z ochotnické praxe : smysl a etika ochotnické práce. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1959. -- 137 s. ; 19 cm. -- (Knižnice ochotnického divadla ; sv. 3)
(Brož.)

10095
Zpráva o činnosti "Ústřední matice divadelního ochotnictva československého" "Matice divadelní" a "Družstva pro postavení Tylova domu v Praze" za roky 1934-44. -- Praha : Matice divadelní, 1934-44. -- 11 sv. ; 23 cm
(Váz.)

3510 , 4303 , 53/A DL48, 54/A DL47, 55/A DL46, 56/A DL45, 208/A Dl49, 2588/A DL72
ČESAL, Miroslav
Živý herec na loutkovém divadle. -- 1. vyd. -- Praha : Horizont, 1983. -- 72 s. : [42] s. fot. ; 19 cm. -- (Knihovnička amatérského divadla ; sv. 6). -- Vyd. Ústav pro kulturně výchovnou činnost v Praze
(Váz.)

1011/A Ddp2
Programová brožura XXVIII. Jiráskova Hronova. -- Praha : ÚDLT, [1958]. -- 84 s. : fot. ; 22 cm
(Brož.)

4842 , 910/A D134
Kurs pro divadelní ochotníky. Sv.1. -- Praha : Domácí učení ; Ústav pro národní výchovu. -- 143 s. ; 24 cm
(Brož.)

4843 , 911/A D133
Kurs pro divadelní ochotníky. Sv.2. -- Praha : Domácí učení ; Ústav pro národní výchovu. -- 281 s. ; 24 cm
(Brož.)

12268 , 12269 , 12270
Místopis českého amatérského divadla. I. díl, A-M. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. -- 518 s. : il. ; 33 cm
ISBN 80-7068-144-6(váz.)

12462 , 12477 , 12478
Místopis českého amatérského divadla. II. díl, N-Ž. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2002. -- 780 s. : il. ; 33 cm

11863
Kalendář amatérského divadla a dramatické výchovy 1993. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1993. -- 24 s. ; 20 cm

1014/A Ddp7
Jiráskův Hronov. -- 1. vyd. -- Praha : Osvěta, 1951. -- 49 s. ; 21 cm. -- (Vlastivědná knihovna ; sv. 4). -- Obr. příl.
(Brož.)

8227
Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko : jubilejní almanach 1918-1928. -- Plzeň : Loutkové divadlo feriálních osad, 1928. -- 102 s. ; 22 cm
(Váz.)

1005/A Ddp9
IX. Jiráskův Hronov : národně-kulturní divadelní oslavy pořádané ÚMDO v Hronově. -- [Praha : Ústřední maticedivadelního ochotnictva, 1939]. -- 40 s. ; 8°. -- Obálkový název: Podnázev na obálce Národně-kulturní oslavy pořádané ÚMDO v Praze
(Brož.)

11748 , 2778/A D449, 2779/A D450, 2780/A D451
CÍSAŘ, Jan
Cesty českého amatérského divadla : vývojové tendence. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. -- 444 s. ; 30 cm. -- Zkratky. -- Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky

11831 , 11832 , 2807/A D462, 2808/A D463, 2809/A D464
VALENTA, Jiří
Bibliografie českého amatérského divadla. -- 1. vyd. -- Praha : Informační a poradenské středisko, 1999. -- 214 s. ; 30 cm

62 , 7473 , 234/A D367, 235/A D368
MLEJNEK, Josef
Děti v divadle. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost ; Hradec Králové : Kraj. kult. střed., 1986. -- 155 s. : obr., fot., tb. ; 20 cm. -- (Knihovnička amatérského divadla ; sv. 10). -- Obsahuje: Souhrn rus.
(Brož.)

3258/A D606, 3259/A D607
Divadla svítící do tmy : nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století / editoři Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník. -- 1. vyd. -- Praha : Národní informační a poradenské středisko, 2006. -- 179 s. : fotogr. ; 20x22 cm. -- Publikace byla připravena a vychází s přispěním ministerstva kultury

1025/A D347
Cesta na jeviště : dramaticko-divadelní škola dle Dr. Helibacha. -- Praha : Jos.M. Srpa, 1887. -- 185 s. ; 17 cm
(Váz.)

104/A D386
Amatérské autorské divadlo 80. let : dvě studie z připravovaného sborníku Hledání výrazu / sestavila Vítězslava Šrámková. -- Šumperk : Národní divadelní dílna, 1989. -- 41 s. ; 30 cm
(Brož.)

105/A D380
Almanach 1985/86 : ohlédnutí za sezónou amatérských a částečně i profesionálních divadel pro děti. -- České Budějovice : Kraj. kult. střed., 1986 (7)?. -- 95 s. ; 30 cm
(Brož.)

12314 , 12315 , 12326
Adresář amatérského divadla v České republice / sestavili Milan Strotzer ; Jan Strejcovský. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. -- 302 s. ; 21 cm + disketa. -- Jmenný a místní rejstřík
ISBN 80-7068-162-4(brož.)

11862
Adresář amatérského divadla v České republice. -- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1993. -- 299 s. ; 21 cm

1013/A Ddp10
40 Jiráskových Hronovů : almanach. -- Praha : Divadelní ústav, 1970. -- 48 s. : fot. ; 25 cm
(Brož.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':