Databáze českého amatérského divadla

Texty: Richter Luděk, 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001, str. 67

12/1963 (3. - 7. července)
Ústřední přehlídka souborů soutěže tvořivosti mládeže

HLAVNÍ PROGRAM
Divadélko Radost SpZK ROH Tesla Litovel: JANEK PECIVÁL
& Jan Vladislav, G Jaroslav Kuča, pom. Mirko Spurník, as. J. Hrubá, Č. Remza, ... O. Schmidt, r Otto Rödl, K Drahomíra a Věra Kučová, Irena a Dana Volná, Zdenka Wébrová, Oldřich a Marta Churavých, Josef Mezera, Olga a Eliška Soušková, Květa a Jarmila Skopalová, Ivana Sontágová, Vlasta Vokounová, Marie Ganzarová, Zdenka Spurníková, Alena Stanková, Věra Voříšková, Alois Hlavatý, Jiří Bednář, L Zdenka Brachtlová, Oldřich Kubíček, Pavel Vokoun, M. Spurník, M. Ganzarová, Věra Voříšková, Alex. Buček, Alena Urbášková, Z. Spurníková ml., Jiří Bednář, Hynek Brachtl, Josef Churavý, Karla Sontágová, František Špruček, Karel Robenek /spodové/

Divadélko Říše loutek MLK Praha: BAMBI
& Gertruda Hahlbohmová, G Rudolf Zezula, pom. Marie Davidová, ... Bohumír Koubek, r František Xaver Thuri, K Milena Chlapcová, Martin Žákovský, Jiří Turinský, Zdenka Görnerová, Pavel Klos, Karel Štětina, J. Nováková, Vlastimila Davidová, Lenka Lehovcová, L B. Koubek, Čestmír David, K. Štětina, Hana Zezulová, Vladimír Marek, Eva Jurniklová, Zd. Görnerová, Bohumil Dotřel, Ivan Tůma, Ivana Spoustová /marionety, černé divadlo/

LS DPM JF Praha 2: POZOR, NEBEZPEČÍ!
& Hana Budínská a kol., G H. Budínská, ... soubor, r Martin Matějů, J Marie Černá, Eva a Jiří Hamouzovi, Alena Havlíčková, Jana Kavková, Jana Kohoutová, Eva Lukešová, Jiřina Mandlová, Miloslava, Vlasta a Jiří Pipkovi, Kateřina Vinšová, František Goldbrich, Jaroslav Provazník, Luděk Richter, Pavel Telec /různé l., předměty, ruce/

LS SpZK ROH Bystřice u Benešova: BAJKY NEBAJKY
(Jak slon přišel ke svému chobotu, Proč má velryba úzký jícen)
& Rudyard Kipling, $ Ludvík Němec, G ... Zdeněk Juřena, r Miroslav Matoušek, J Bohumil Máca, L. Němec, K Milena Suchardová, Václav Bartůněk, Josef Haas, Jaromír Jíša, Jaroslav Kohoutek, Antonín Valenta

LS Třeboň (RK ZV ROH ONV Jindřichův Hradec):
ZAPOMENUTÝ ČERT
& Jan Drda, Ivan Anthon, G Karel Brůha, ... I. Anthon, r Jar. Kohout, K Vlasta a František Kubalovi, Marie a K. Brůhovi, Rudolf, Karel a Pavel Šulcovi, Zdeněk Čeřovský, Ludmila Štrejbarová, Zdeněk Kopačka, L Jaromír a František Princ, Alena Rencová, Viktor Tomšík, Rudolf Anthon, Oldřich Novotný, Bohumil Kubal /marionety/

Radosť BS OU Nový domov Spišská Nová Ves: NA ROZKAZ ŠŤUKY
& E. Tarachovskij, G František Javorský, ... Jana Pogorielová, Anna Oravecová, K Pavel Brunovský, M. Závadová, J. Ilavský, B. Kaščáková, V. Sopkovičová, L Jozef Leško, M. Duranziová, Ján Findura, Zlata Drdáková, F. Vystavil, H. Kováčová, F. Javorský, V. Kampzciková, V. Záhora, Pavel Brunovský, J. Farkaš /spodové/

Stínohra Vojen. útvaru České Budějovice: KOUZELNÁ KŘÍDA
& Kobo Abé, G ... r soubor, J Fr. Kulveit, M. Struhárik, K. Zmrzlý, J. Souček, M. Čepek, V. Kolomazník, F. Votruba, F. Posekaný ml., L Jan Přeučil, Věra Papírková /stínohra/

Uhlíček LS Klubu horníků Dolu J. Šverma Chomutov:
POHÁDKY PANA POHÁDKY
& Jiří Středa, $ Libuše Palečková, G ... František Jindra, r Ilja Hurník, J Miroslav Kouřímský, Alena Kobrlová, Anna Bauerová, Vlasta Tumlířová, K Marie Hýblerová, Antonín Kallista, Vladimír Zhouf, Miroslav Vlk, Stanislav Masák, L Jiří Pičkař /spodové/

INSPIRATIVNÍ HOSTÉ
PROFESIONÁLNÍ
Krajské bábkové divadlo Banská Bystrica: STARONOVÁ KOMEDIE
& Bedřich Svatoň

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
BESEDA s pracovníky filmových ateliérů Gottwaldov

KRESLENÉ A LOUTKOVÉ FILMY a beseda s Hermínou Týrlovou a A. Bosákem

VÝSTAVY
Chrudim od minulosti k přítomnosti
Chrudim v díle výtvarných umělců

PŘEDNÁŠKOVÉ SEMINÁŘE
O práci s dětmi v loutkářském souboru - Hana Budínská
O společenské úloze loutkového divadla - Miroslav Langášek

PRACOVNÍ PŘEDSEDNICTVO - POROTA
Erik Kolár, ÚLD Praha
Ján Ozábal, Bratislava
Štefan Szöke, Košice
František Tvrdek, Praha
Jiří Šer, tajemník PP, Brno
Libuše Tittelbachová, Praha
Miroslav Langášek, Praha
Bořek Hrnčíř, ÚDLUT Praha
Jiří Zahálka, Smiřice
Jiří Stehno, Chrudim
Hana Budínská, Praha


ÚDPM JF Praha
Loutkářský úsek oddělení estetické výchovy byl založen r. 1954 příchodem Hany Budínské do DOMU PIONÝRŮ A MLÁDEŽE Julia Fučíka. Kroužky a soubory neměly vlastní názvy, jen zřizovatel je postupně měnil, jak šla doba: Dům se stal Ústředním, po Pražském jaru se pionýři stali dětmi, což bylo o rok později opět "napraveno", a tak už zůstalo až do r. 1989.
Pod vedením H. Budínské vyrůstaly i další osobnosti: Jiří Vyšohlíd, Martin Matějů a Jiří Trnka, Luděk Richter a Jaroslav Provazník, z mladších třeba Jakub Hulák. 1965 otevírají členové souboru v zaniklé hospodě, respektive spustlém agitačním středisku DIVADLO V NERUDOVCE, kde hrají až do roku 1977 např. Pimperlový muzikál, Hru na Nervy, Škvoreckého Zkoušky Fučíkova odznaku, Morgensternovo Šlasi, Andersenův Nápad a řadu dalších inscenací. 1971 přijala nejstarší skupina název BLAŽEJÍČEK a 1972 se přejmenovala na PARAPLE, z nějž se od sezóny 1978/79 postupně vydělila SKUPINA P.S. Mezitím pracovaly až do odchodu H. Budínské do důchodu (1992) pod vedením jí samotné, J. Provazníka a L. Richtera další skupiny dětí a mladých lidí.
Středně velké kroužky a soubory ÚDPM JF (7-15 hrajících) si samy vytvářely loutky podle potřeb té které inscenace (maňásky, plošné, tyčové, kornoutové, marionety na drátě, stínohra) a nevyhýbaly se ani divadlu neloutkovému. Hrávaly několikrát do roka, jako starší pak v Divadle v Nerudovce, Rubínu a jinde i několik desítek představení ročně, většinou při jedné premiéře na skupinu. Celkově inscenovaly soubory ÚDPM JF několik desítek her, mnohdy vlastního původu. Adresátem byli vesměs vrstevníci a mladší: předškolní a školní děti, mládež, později i dospělí.
Na LCH hrály kroužky a soubory ÚDPM JF v průběhu 28 let 18x (ty vedené H. Budínskou 12x). Hned napoprvé zazářila 1961 plošňáková Pohádka o malém ježkovi, která si odnesla dvě ceny, následovala maňásková Hra pro zalezlíky (1962), kabaret Pozor, nebezpečí! (1963), s nímž následující rok soubor vystoupil i na 1. mezinárodním festivalu loutkářů amatérů v Karlových Varech, a 1966 získala cenu Pohádka o dvou O (1966 i na Šrámkově Písku). 1971 vystupuje tatáž skupina (spojená se zbytkem souboru mladšího) pod názvem Blažejíček na LCH s Radokovým Pimpipánem pod krycím titulem Pohádka z Pipiníčka a od roku 1973 ještě 5x jako Paraple (viz) a její odštěpivší se část 2x jako Skupina P.S.
Nejstarší soubor hraje pod názvem Divadlo v Nerudovce na LCH 1966 Udatného Kasiána. 1970 a 1972 vystupuje na LCH mladší skupina s Komedianty a Lízinkou a další tři skupiny zde hrají 1973 Odvážnou lodičku, 1976 Jak se dělá pohádka a 1989 pro seminaristy Sněhurku.
Soubory ÚDPM JF se zúčastnily 4x Litvínovského festivalu loutek, festivalu v Ústí nad Labem, Žilině a 10x národních přehlídek dětských souborů v Žďáru nad Sázavou a Kaplici.
Vždy usilovaly o tvořivé, autorské, otevřené, hravé, nezaprášené divadlo s výrazným uplatněním výtvarna. Kolektivní práce prolínala od textu přes scénografii až po režijní prvky, samozřejmě úměrně věku účastníků. Cílem pro ně nikdy nebyl provoz, ale rozvíjení vlastní tvořivosti, formulování si názoru a jeho divadelní uplatnění před divákem.
naposledy LS Bystřice u Benešova

naposledy původní LS Třeboň

"Loutkářská poctivost dobře udělaného řemesla nám už dnes na jevišti nestačí." (Miroslav Langášek)

"Ukazuje se, myslím, dost zřetelně, že rozdělení interpretace textu na výkony vodičů a mluvičů se stává citelnou brzdou růstu umělecké kvality amatérských souborů." (Miroslav Langášek)

"Tradiční loutkové divadlo dnes představuje i v amatérské oblasti uzavřenou éru, éru, která samovolně dožívá. Obrodu pro loutkové divadlo z této strany nelze očekávat." (Miroslav Langášek)

ÚDPM JF: Pozor, nebezpečí! - jediná nese "znaky výraznější tvůrčí inscenace".

ceny udělovány nebyly
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':