Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rejstřík ochotnických herců (St. Macek)

Rejstřík ochotnických herců

MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, MěKS 2006, 63 s. Rkp. viz Místa/Studénka/Texty

Příjmení Soubor Činnost Doba
Alčer Antonín Ds KSČ Studénka režisér 1931–1938
Nové divadlo herec 1949
SČM Butovice režisér 1952-1953
SČSP při ZK Vagonka režisér 1961
Ds ZK Vagonka herec 1962
Antoš František FDTJ Butovice herec 1921-1924
Sdružení „Kollár“ herec 1929-1938
Augustin Oldřich Ds Sokol Studénka herec 1950
Bainarová Antonie 1885
Bainar Vincenc 1885 nadučitel
Bainarová Helena J. K. Tyl herečka 1954
Bajnarová Hana Sokol J. K. Tyl herečka, režisérka 1950-1959
Bajnarová Bohumila herečka 1945
Bajnarová Julie J. K. Tyl herečka 1952, 1954, 1955
Bajnarová L. J. K. Tyl herečka 1957
Bajnarová Saša Ds „Srdíčko“ Butovice herečka 1995
Bajnar Vilém Ds KSČ Studénka hudba 1936
Bajnárek Drahomír Ds KSČ Studénka herec 1946
Bajgerová Marcela Ds „Srdíčko“ Butovice herečka 1993
Balcárek Konstantin Ds TJ Sokol Studénka režisér 1908-1938
Balnar Petr předseda spolku 1885
Bártek František ZŠ Studénka (T. G. Masaryka) režisér 1950-1952 učitel školní soubor
Bartončík Jaroslav Ds ZK Vagonka režisér, herec 1956
Bartoňová Bedřiška ZŠ Sjednocení režisérka 1974 učitelka
LŠU režisérka 1967-1968
SČM Butovice herečka 1952
Ds ZK Vagonka herečka 1971
Bartoš Zdeněk TJ Sokol herec 1952
J. K. Tyl herec 1953, 1955
Bartoš Drahomír J. K. Tyl herec 1952
Bartošová Růžena J. K. Tyl herečka 1952
Bartošová A. J. K. Tyl herečka 1955
Bayer Josef Mládež ZK Vagonka herec 1959
Bayer Václav Ds ZK Vagonka herec 1954-1955
Bayerová Z. Ds ZK Vagonka herečka
Bednařík Jiří „Mladé podium“ ZK Vagonka herec 1987
Bednářová Libuše „Nové divadlo“ Butovice herečka 1949-1951
Belavá-Kopečková Ludmila „Nové divadlo“ Butovice nápověda
Ds ZK Vagonka nápověda 1950-1951, 1953-1954, 1959-1960, 1962-1964, 1966-1967, 1971
Ds ZK Vagonka herečka 1952, 1955
SČSP při ZK Vagonka nápověda 1961, 1972
Belza Jaroslav Ds ZK Vagonka herec 1956
Mládež ZK Vagonka herec 1958
Bémová H. Ds ZK Vagonka herečka 1963
Berousková Alena Ds „Srdíčko“ herečka 1993-1995 učitelka
Ds „2x3“ herečka 2003
Bělíček Josef Mladé podium ZK Vagonka herec 1979
Bierský Ds SČM Butovice herec 1952
Bierská Ds ZK Vagonka herečka 1952
Blahetová Lída Divadelní sdružení mladých herečka 1956
Blahuta Dalibor Divadelní sdružení mladých herec 1956
Blasiol Jan FDTJ Butovice režisér, herec 1921-1924
Blasiolová Marie FDTJ Butovice herečka 1921-1924
herečka 1929-1938
Borek Svatopluk Mládež ZK Vagonka herec 1957
Bortel Alois Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Bortlová Jitka Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Burčková Dana Sokol herečka 1950
J. K. Tyl herečka 1955
Burček Vojtěch J. K. Tyl herec 1951-1952, 1955, 1957-1959, 1963
Bönisch Josef SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Ds ZK Vagonka herec 1962-1968
Böhmová Eva J. K. Tyl herečka 1952
Bradová Dagmar Mladé podium ZK Vagonka nápověda 1979
Bražinová Jarmila Ds ZK Vagonka herečka 1960, 1963-1965
Záv. org. ČSM Vagonka herečka 1961
Jarmila Hušková Ds ZK Vagonka režisérka 1970-1972
Brož Otakar Ds ZK Vagonka herec 1967, 1970
Brudný Eduard Ds ZK Vagonka herec 1960, 1962-1963
Buček J. Spolek „Kollár“ herec 1935
Bujnoch Teofil Ds ZK Vagonka herec 1953 učitel
Bulava Ladislav Ds ZK Vagonka herec 1968, 1971
Cekrová A. Divadelní sdružení mladých St. herečka 1956
Cigánek Čestmír J. K. Tyl herec 1952
Cigánková M. J. K. Tyl herečka 1957
Cirková Ludmila Mládež ZK Vagonka herečka 1957-1959
Ctibor Vilém Sokol Studénka režisér 1946, 1950 učitel
J. K. Tyl režisér 1952
Cypris A. Ds ZK Vagonka herec 1962-1963
Czifariová Marta Mladé podium ZK Vagonka herečka 1979
Čech František Ds ZK Vagonka scénograf 1960, 1963-1964, 1972
Ds ZK Vagonka světlo 1965, 1968, 1971
Ds ZK Vagonka zvuk 1967
Čechová Vlasta Ds ZK Vagonka nápověda 1964-1965
Ds ZK Vagonka herečka 1964, 1966
Čegan František SČM Studénka herec 1946
Čegan Petr Ds ZK Vagonka herec 1960
Záv. org. SČM Vagonka herec 1961
SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Černý Miroslav Ds ZK Vagonka herec 1963-1964
Ds ZK Vagonka režisér 1963, 1966
Čop Josef Mladé podium ZK Vagonka herec 1987
Dámková Dana Ds „2x3“ nápověda 1999 učitelka
Danys Bohuslav Ds SČM Butovice herec 1950
Demel J. J. K. Tyl herec 1963
Dluhoš Josef Ds DTJ Studénka režisér 1933-1938
Dostál Jaroslav SČM Studénka herec 1946
J. K. Tyl herec 1952-1959
J. K. Tyl režisér 1957, 1959
Mladé podium světlo 1979
Dostál Robert Ds SČM Butovice herec 1946
„Nové divadlo“ herec 1951
Ds ZK Vagonka herec 1952-1953
SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Dostál Ladislav Ds ZK Vagonka herec 1967
Dostál Václav Ds ZK Vagonka herec 1953
Dostálová Emílie Ds „Srdíčko“ herečka 1993
Dostálová J. J. K. Tyl herečka 1955
Dostálová Božena J. K. Tyl herečka 1955, 1958, 1962
Dostálová Jindřiška FDTJ Butovice herečka 1921-1924
Dostálová Marcela Mladé podium nápověda 1987
Mladé podium herečka 1986-1987
Ds „Srdíčko“ herečka 1995
Dostálová Marie Ds ZK Vagonka herečka 1960
Dostálová M. Ds Sokol Studénka herečka 1950
J. K. Tyl herečka 1957
Drlík Alois Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Dužík Ds SČM Butovice herec 1946
Eckelsberger Rudolf „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds SČM Butovice herec 1946-1947
Erban Josef Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Fabián František Mládež ZK Vagonka herec 1959
Záv. org. SČM Vagonka herec 1961
Fajková D. Ds ZK Vagonka herečka 1966
Farda Sláva „Nové divadlo“ herec 1949
Figal Arnošt herec 1945
Figala Alois Ds DTJ Studénka režisér 1933-1938
Figala Josef J. K. Tyl herec 1958
Filgasová L. Ds ZK Vagonka herečka 1967
Foltas Jaroslav Ds „Srdíčko“ herec 1995
Foltýnek Miroslav ZŠ Studénka (T. G. Masaryka) režisér 1946-1950, 1954, 1956 učitel
Friedel Boh. Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Fürich Jiří Mladé podium ZK Vagonka herec 1987
Galatík N. Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Galia Josef FDTJ Butovice herec 1921-1924
Galiová Miroslava Mládež ZK Vagonka herečka 1957
Gavlasová Ds SČM Butovice herečka 1950
Gažek Déža Spolek „Kollár“ pokladník 1929-1938
Gebauerová Anna J. K. Tyl herečka 1952-1953, 1955, 1958
J. K. Tyl režisérka 1951
Gelnarová A. J. K. Tyl herečka 1955
Gillarová Marta J. K. Tyl herečka 1955, 1957, 1962
Glogar Oldřich J. K. Tyl herec 1953, 1957
Goldová Ludmila Mladé podium herečka 1987
Ds DK Vagonka herečka 1992
Ds „2x3“ herečka 1994-1995, 1999, 2001, 2003
Gördlová Marie Ds ZK Vagonka herečka 1960
Groman Čeněk J. K. Tyl herec 1955, 1957, 1962
Gromanová-Hermanová K. J. K. Tyl herečka 1955
Gromanová H. J. K. Tyl herečka 1952, 1955, 1958
Gromanová K. J. K. Tyl herečka 1957
Gromanová Růžena J. K. Tyl herečka 1953, 1957
Gromanová-Rusková J. K. Tyl herečka 1955, 1958
Grosman Ladislav „Nové divadlo“ herec 1949
Ds ZK Vagonka herec 1964-1966
Ds ZK Vagonka scénograf 1965-1966
Grossová Vlasta Ds SČM Butovice herečka 1946
„Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Ds ZK Vagonka herečka 1963
Grosová Marie Ds ZK Vagonka herečka 1963
Grygarová J. Ds Sokol herečka 1950
Gurka Stanislav Ds SČM Studénka herec 1946
Hájek V. J. K. Tyl herec 1955, 1957
Hadal Jan Divadelní sdružení mladých St. herec 1956
Haluska Jaromír Ds „Srdíčko“ herec 1994-1995
Hanibal Jan Mladé podium herec, hudba 1979
Hanzelka Jindřich Divadelní sdružení mladých St. režisér 1956
Ds KSČ režisér 1931-1938, 1947, 1953
J. K. Tyl režisér 1945
Hanzelka Oldřich J. K. Tyl herec 1952, 1957
Hanzelka Vít. J. K. Tyl herec 1945, 1952, 1955, 1958
Hanzelková B. J. K. Tyl herečka 1956
Hanzelková Dagmar Mládež ZK Vagonka nápověda 1959
Mládež ZK Vagonka herečka 1959
Hantek Jiří Ds ZK Vagonka režisér 1952
Haramach František Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Hartabusová Jiřina Ds ZK Vagonka herečka 1953-1954
Havelková Dana Mladé podium herečka 1979
Havlíková M. J. K. Tyl herečka 1962
Havlík J. K. Tyl herec 1957
Hejná Věra Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Herman Rudolf Ds ZK Vagonka herec 1971
Hill Přemek Mladé podium herec 1979
Hlobilová Josefina „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Havránek Vlastimil Ds SČM Butovice herec 1952
„Nové divadlo“ herec 1946-1951
Holáň Gustav „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Holaň Ds SČM Butovice herec 1952
Holáň Josef J. K. Tyl herec 1955
Holáň Vilém J. K. Tyl herec 1945, 1950, 1952, 1963
Holaň Vítězslav J. K. Tyl herec 1955
Holaň Zdeněk J. K. Tyl herec 1954-1955, 1958, 1962
Holáňová Filomena 1885
Holaňová V. J. K. Tyl herečka 1958
Holáňová Zdenka J. K. Tyl herečka 1952
Holubová Vlasta SČSP při ZK Vagonka herečka 1961 učitelka
Ds ZK Vagonka herečka 1964, 1966, 1970-1971
Ds „Srdíčko“ herečka 1993
Holubová Jana Ds ZK Vagonka herečka 1964
Homola Pavel Ds ZK Vagonka herec 1964-1968, 1971-1972
Honusek J. J. K. Tyl herec 1962
Honusová-Holáňová J. K. Tyl herečka 1957
Honusová Dobra Ds SČM Studénka herečka 1946
Horáček Miloš Ds SČM Butovice režisér 1950
Ds SČM Butovice herec 1952
SČSP při ZK Vagonka režisér, herec 1961
Ds ZK Vagonka herec 1966
Ds ZK Vagonka režisér 1959
Horáková Radka „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Ds SČM Butovice herečka 1947 učitelka
Horáček Jaroslav „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka herec 1959-1960
SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Horníčková Otýlie Ds ZK Vagonka herečka 1960
Záv. org.. ČSM Vagonka herečka 1961
Mládež ZK Vagonka herečka 1959
Horníček Jiří Mladé podium herec 1987
Horsínková Eva Ds ZK Vagonka nápověda 1968
Mládež ZK Vagonka nápověda 1959
Hradská M. Ds ZK Vagonka herečka 1964, 1966
Hradský Ds SČM Butovice herec 1952
Ds ZK Vagonka herec 1956
Hrubeš Jaroslav Mládež ZK Vagonka herec 1957
Hošek Vladimír Mladé podium zvuk 1979, 1987
Humplíková E. J. K. Tyl herečka 1957
Humplík Václav Ds ZK Vagonka herec 1955
Hudcová Ludmila Mládež ZK Vagonka herečka 1958-1959
Hurníková Jarmila Ds ZK Vagonka herečka 1964-1966
Ing. Hušek Bohumil Mládež ZK Vagonka světlo 1958-1959
Mládež ZK Vagonka herec 1958-1959
Ds ZK Vagonka herec 1963-1967, 1971-1972
Ds ZK Vagonka scénograf 1960, 1962, 1968
SČSP při ZK Vagonka scénograf 1961, 1966, 1971
Záv. org. ČSM Vagonka herec 1961
Hušková Jarmila Ds ZK Vagonka herečka 1966-1968, 1971-972
Ds ZK Vagonka režisérka 1970-1972
Hübschnerová Marie Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Hýl Pavel Divadelní sdružení mladých St. herec 1956
Hyrnar Josef Ds ZK Vagonka herec 1962
Hvězdová J. ZDŠ (T. G. M.) Studénka režisérka 1960, 1966, 1971 učitelka
Charvát Vlastimil Ds ZK Vagonka herec 1955-1956
Charvátová Ds ZK Vagonka technika 1956
Chrobák František Ds ZK Vagonka herec 1959, 1964
Ds ZK Vagonka inspicient 1963
SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Chrobák Ds SČM Butovice herec 1952
Chrobák Antonín SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Chromec Vlastimil „Nové divadlo“ herec 1949
Ds ZK Vagonka herec 1952
Chuda Ds SČM Butovice herec 1950
Chudová Eva Mládež ZK Vagonka herečka 1957-1958
Jaglař Ladislav „Nové divadlo“ herec 1946-1951 učitel
Jaborský Radoslav Ds „Srdíčko“ herec 1993, 1995 učitel
Jaroňová Marie Dětský ZUŠ režisérka 1985, 1987-1988 učitelka
Javorek Štěpán herec 1945
Ing. Jedlička Petr Mladé podium herec 1987
Ds DK Vagonka herec 1990, 1992
Ds „2x3“ herec 1994-1995, 1999, 2001, 2003
Jelínek František Mládež ZK Vagonka herec 1957
John František J. K. Tyl herec 1952
John Jiří Mládež ZK Vagonka herec 1959
Ds ZK Vagonka herec 1960
Johnová Garda Mládež ZK Vagonka herečka 1959
Ds ZK Vagonka herečka 1960
Johnová Ivana Mládež ZK Vagonka herečka 1958
Jonášková Jarmila Ds SČM Butovice herečka 1946
„Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Ds ZK Vagonka herečka 1953
Kadlčík Květoslav Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
„Nové divadlo“ herec 1946-1951
Kadlčiková Ds SČM Butovice herečka 1952
Kahánek Erich Ds DTJ Studénka režisér, herec 1933-1938, 1945-1946
Kahánková Jaroslava Ds SČM Studénka herečka 1945-1946
Kahánková Božena Ds SČM Studénka herečka 1945-1946
Kahánková Eva J. K. Tyl
Kania Jiří „Nové divadlo“ herec 1950
Ds ZK Vagonka herec 1953-1954
Ds ZK Vagonka režisér 1954
Kahánková Libuše Mládež ZK Vagonka herečka 1959
Kaška Rudolf Volné sdružení div. ochotníků režisér 1923-1928
Spolek „Kollár“ režisér 1929-1938
Ds Nár. soc. Studénka režisér 1929-1935
Kašková Ludmila Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Kameník Vladimír Ds ZK Vagonka herec 1954-1955
Karmazín S. Ds ZK Vagonka herec 1964-1966
Karmazínová J. Ds ZK Vagonka herečka 1963-1964
Kašubová Anna Mladé podium herečka 1979
Kašparovská Hermína „Nové divadlo“ herečka 1949
Kazík Jaroslav Mládež ZK Vagonka herec 1958-1959
Kiss Otto Ds SČM Butovice herec 1946
Kilnar Ladislav J. K. Tyl herec 1952
Klimentová N. J. K. Tyl herečka 1955
Kilnarová ZŠ (T. G. M.) Studénka režisér 1971 učitelka školní soubor
Klimentová Jaroslava Sokol, J. K. Tyl herečka 1946, 1950, 1952, 1955, 1963
Knebel Vojtěch Spolek „Kollár“ předseda spolku 1929-1938
Knebel Miroslav Ds ZK Vagonka herec 1953
Kobiela Václav Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Kobiela M. Spolek „Kollár“ herec 1935
Kobiela Josef Spolek „Kollár“ herec 1935
Ds SČM Studénka režisér, herec 1945, 1947
Kohoutek B. Ds ZK Vagonka herec 1963
Konvíčka Ladislav Ds SČM Butovice herec 1950
Ds ZK Vagonka herec 1955
Konvíčková-Staňková Bohumila Ds ZK Vagonka herečka 1955-1956
„Nové divadlo“ herečka 1949
Ds SČM Butovice herečka 1950, 1952
Knop J. J. K. Tyl herec 1955, 1957
Konrád Otta herec 1921-1924
Kopecká Lída Divadelní sdružení mladých St. herečka 1956
Kološová Ds SČM Butovice herečka 1952
Kos František „Nové divadlo“ režisér, herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka režisér, herec 1953-1954
Ds SČM Butovice herec 1947
Kos Alois „Nové divadlo“ scénograf 1950
Ds ZK Vagonka scénograf 1954-1955, 1960
Mládež ZK Vagonka scénograf 1957
Kos Jiří Mládež ZK Vagonka herec 1957
Kopiště Jan Ds SČM Butovice herec 1952 učitel
Kosová Marie „Nové divadlo“ herečka 1950
Ds ZK Vagonka herečka 1953-1954, 1960, 1963-1964, 1968, 1970
Mládež ZK Vagonka režisérka 1957
Ds ZK Vagonka režisérka 1960, 1963-1964, 1968
Mládež ZK Vagonka herečka 1957, 1959
Kosová Eva Ds ZK Vagonka nápověda 1970
Kovařik Jan FDTJ Butovice herec 1921-1924
Koval B. Ds ZK Vagonka scénograf 1963
Kozílková Josefa „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Koželuh Petr Mladé podium pohybová spolupráce 1979 člen SDO j.h.
Krajča Petr Ds ZK Vagonka herec 1960
Krajčová Lucie Ds „Srdíčko“ herečka 1993, 1995
Krč Tomáš Mladé podium herec 1987
Krčmář Ludvík Studénka režisér 1942
Kresta ZŠ (T. G. M.) St. režisér 1883, 1909 nad učitel školní soubor
Křapek Ladislav Ds ZK Vagonka herec 1952
Křenek FDTJ Butovice herec 1921-1924
Krutilková Arnoštka Spolek „Kollár“ herečka 1930-1938
FDTJ Butovice herečka 1921-1924, 1928-1938
Kubacká Lenka Mladé podium herečka 1986-1987
Kubičík Vladimír Ds SČM Butovice herec 1952
Kudlička Josef Mládež ZK Vagonka herec 1957
Kubačák Bohuslav Divadelní sdružení mladých St. herec 1956
Kuncek Vilém Ds ZK Vagonka herec 1953
Kunc Petr Ds „Srdíčko“ hudba 1995-1996
Kupčík Emil „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka herec 1952-1953, 1959
SČSP při ZK Vagonka režisér, herec 1961
Kupčíková Marie „Nové divadlo“ herečka 1949
Ds ZK Vagonka herečka 1952-1953, 1959
SČSP při ZK Vagonka herečka 1961
Kupka Václav Ds ZK Vagonka herec 1953
Kvapil Boleslav Ds ZK Vagonka scénograf 1964, 1966
Kylnar Miroslav Ds SČM Studénka herec
Krumpochová Martina Dětský SK ROH Vagonka režisérka 1988-1989
Laciga Eduard Ds TJ Sokol Studénka režisér 1908-1938
Laciga Ivo J. K. Tyl herec 1951-1952, 1955, 1957
Laciga J. J. K. Tyl herec 1959
Lacigová Alžběta J. K. Tyl herečka 1954
J. K. Tyl režisérka 1953, 1955, 1958, 1962
Lančová Stanislava Ds ZK Vagonka herečka 1970-1972
Langer L. J. K. Tyl herec 1957, 1963
Langrová A. J. K. Tyl herečka 1945, 1955
Lhotský Antonín ZŠ (T. G. M.) Studénka režisér 1916 učitel školní soubor
Lichnovská Běla LŠU režisérka 1967-1968 učitelka školní soubor
Liška Ladislav „Nové divadlo“ maskér 1947, 195-1951
Ds ZK Vagonka maskér 1950, 1952-1955, 1960, 1962-1964, 1966
Mládež ZK Vagonka maskér 1957-1959
Záv. org. SČM Vagonka maskér 1961
SČSP při ZK Vagonka maskér 1961
Ds ZK Vagonka herec 1953
Lokaj Petr Mladé podium herec 1987
Lukášová Dobromila Ds ZK Vagonka herečka 1953
Macan Miloš Ds ZK Vagonka hudba, klavír 1960, 1962-1963 ředitel ZUŠ
Macek Stanislav J. K. Tyl herec 1954
J. K. Tyl režisér 1955
Ds ZK Vagonka režisér 1964-1965, 1967, 1992
Ds ZK Vagonka herec 1967
Ds ZK Vagonka scénograf 1962, 1965-1966, 1970-1972,
Záv. org. SČM Vagonka režisér 1961
Mladé podium asistence režie 1987
Mladé podium režisér 1985, 1987-1988
Mladé podium scénograf 1985, 1987-1988
Ds „Srdíčko“ režisér 1993-1996
Ds „Srdíčko“ scénograf 1993-1996
Ds „2x3“ režisér 1994-1995, 1999, 2001, 2003
Macek Petr Ds ZK Vagonka herec 1971
Makuch Karel Ds SČM Butovice režisér, herec 1946 učitel
Machaňová Ds SČM Butovice herečka 1950
Malchárková Emílie Ds ZK Vagonka herečka 1971
Malchárková Ds SČM Butovice herečka 1952
Manďák Rudolf Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Maralíková Olga Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Marek Rudolf Ds ZK Vagonka herec 1967-1968
Martinák Vlastimil SČM Studénka scénograf, herec 1946
J. K. Tyl herec 1945
J. K. Tyl režisér
Mladé podium režisér, scénograf 1986
ZUŠ Ds „Klíček“ režisér, scénograf 1968-1984 školní soubor
Dětský SK ROH Vagonka režisér, scénograf 1985-1987
Martináková ZDŠ (T. G. M.) Studénka režisérka 1971 učitelka školní soubor
Martínek Vincenc 1885 nad učitel
Martínek František 1885
Martínek Vlastimil „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds SČM Butovice herec 1946
Ds ZK Vagonka herec 1952
Martínková Ludmila J. K. Tyl herečka 1963
Ds ZK Vagonka herečka 1967
Matiásko L. Ds ZK Vagonka herec 1963
Matýsek Jan Ds ZK Vagonka herec 1953
„Nové divadlo“ herec 1946-1951
Masarčík Ds SČM Butovice herec 1952
Měch Jiří Mládež ZK Vagonka herec 1959
Ds ZK Vagonka herec 1963
Míček Ds ZK Vagonka herec 1967
Miller Jan Mladé podium režisér j.h. 1987 SDO
Minstr Oldřich Ds ZK Vagonka herec 1953
Ds ZK Vagonka Studénka herec 1945
Minstr Bedřich Ds ČSM Studénka herec 1946
Minstr J. J. K. Tyl herec 1955
Minstr Alois Mladé podium technika 1987
Minster Miroslav Ds Sokol Studénka herec 1950
J. K. Tyl herec 1957
Ds ZK Vagonka herec 1968, 1970, 1972
Mladé podium herec, asistent režie 1979
Minsterová Alena Ds ZK Vagonka herečka 1968, 1970
Ds „Srdíčko“ technika 1993-1996
Minstrová Věra Ds ZK Vagonka herečka 1959, 1964, 1966,
Miškaříková Jana Mladé podium herečka 1987
Miškovský Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Molík Ds ZK Vagonka herec 1967
Mojžíšek J. K. Tyl herec 1954
Ing. Musil Dobromil Ds ZK Vagonka herec 1952
Mužný Augustin Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Mužná Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Mückstein František Nové divadlo herec 1946-1951
Nakládal František Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Navrátilová Ivana Mládež ZK Vagonka herečka 1959-1960
Záv. org. ČSM Vagonka herečka 1961
Ds ZK Vagonka herečka 1963
Nekolová Jarmila Mladé podium herečka 1986-1988 učitelka
Ds ZK Vagonka herečka 1992
Ds „Srdíčko“ herečka 1993
Ds „2x3“ herečka 1994-1995, 1999, 2001, 2003
ZUŠ režisérka 2002
Studio DRAmaTIka Studénka režisérka 2002-2005
MŠ Studénka režisérka 1998
Nohlová Alena J. K. Tyl herečka 1954
J. K. Tyl režisérka 1955
Nohel D. J. K. Tyl herec 1954
Němec J. Záv. org. ČSM Vagonka herec 1961
Němcová Naděžda „Nové divadlo“ herečka 1950
Němčák Josef Ds ZK Vagonka herec 1953
Nikel Ludvík „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka herec 1953
Novák Sláva Ds ČSM Studénka herec 1946
Novotná M. J. K. Tyl herečka 1957
Novotná Renáta Ds „2x3“ scénograf, technika 2003
Novotný Karel Ds SČM Studénka herec 1946
J. K. Tyl herec 1958, 1962
Ds Lid. str. Studénka herec 1935-1937
Nývlt Jaroslav Ds Sokol Studénka režisér 1908-1938
Nývlt Jaroslav „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds SČM Butovice herec 1952
Olbrecht J. J. K. Tyl herec 1951, 1959
Olšina Ds SČM Butovice herec 1950
Olšák Ds ZK Vagonka herec 1956
Ondrová M. Ds ZK Vagonka herečka 1968
Ostrožlík Ladislav Ds MěKS světlo
Panáček N. Mládež ZK Vagonka herec 1959
Paruzová Dobra J. K. Tyl herečka 1951, 1953, 1955, 1958, 1959
Pastušková Hana Ds ZK Vagonka herečka 1960
Pavelková Libuše Ds ZK Vagonka herečka 1959
SČSP při ZK Vagonka herečka 1961
Pavlica Otakar Ds ZK Vagonka herec 1963, 1966-1968
Ds ZK Vagonka scénograf 1966
Pekár Petr Mladé podium herec 1979
Pekař Dobromil Ds SČM Studénka herec 1946
Ds ZK Vagonka herec 1956
Pelikánová-Drlíková Julie Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Perlínová Draha „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Peřinová Tereza Ds „2x3“ nápověda 2003
Petrovič Josef Ds ČSM Butovice herec 1947, 1952
„Nové divadlo“ herec 1947-1951
Ds ZK Vagonka herec 1952-1953, 1959
SČSP při ZK Vagonka herec 1961
Petrovič Petr Mladé podium herec 1979
Pituchová Naďa Mladé podium herečka 1986-1987
Ds DK Vagonka herečka 1992
Ds „Srdíčko“ herečka 1993
Ds „2x3“ herečka 1994, 199, 2001, 2003
ZUŠ režisérka 1990
Poizl Josef Div. sdružení mladých Stu. herec 1956
Podroužek Vladimír Ds ZK Vagonka herec 1953-1956
Pochyla František FDTJ Butovice herec 1921-1924
Spolek „Kollár“ 1929-1938
Pochyla Jiří Ds ZK Vagonka herec 1963, 1971
Ds ZK Vagonka světlo 1966
Popek Vojtěch Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Popková Vlasta Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Popová Jana Záv. org. ČSM Vagonka herečka 1961
Pospíšil Rudolf Spolek „Kollár“ jednatel, herec 1929-1938
Poštolková Aranka Ds ZK Vagonka herečka 1971-1972 učitelka
Ds „Srdíčko“ herečka 1993, 1995
ZŠ Sjednocení „Kvitek“ režisérka 1979-1980, 1983, 1991, 1993, 1995 školní soubor
Potůčková J. J. K. Tyl herečka 1951, 1959
Podstavková Alena Ds „2x3“ technika 2003
Princ Zdeněk Mladé podium herec 1979
Prokop Pavel Ds ZK Vagonka herec 1964
Prosková-Helisová Vl. „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Poštolková Ds SČM Butovice herečka 1952
Rára Alois Div. odb. lid. strany režisér 1935-1937
J. K. Tyl režisér 1945, 1947
Raška Viktor Hasičský sbor Butovice režisér 1949-1950, 1956
Div. odb. JZD režisér 1951
Rára P. J. K. Tyl herec 1955
Radvanský Josef Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Renza Karel „Nové divadlo“ herec 1950
Mládež ZK Vagonka herec 1957
Ds ZK Vagonka herec 1960
Záv. org. ČSM Vagonka herec 1961
Richter Jaroslav Ds SČM Studénka herec 1946
Rozencweigová Ds ZK Vagonka nápověda 1952, 1955, 1957, 1959
Rozehnal Rudolf Ds ZK Vagonka hudba, klavír 1966
„Nové divadlo“ hudba 1949
Rozsypalová Irena Mladé podium režisérka j.h. 1979 SDO her. ostr.
Růže Hynek „Nové divadlo“ režisér 1951
Ds ZK Vagonka režisér 1953
Ds ZK Vagonka herec 1952, 1954
Mládež ZK Vagonka režisér 1959
Růžová Jiřina Mládež ZK Vagonka herečka 1959
Rubač Karel Ds „Srdíčko“ herec 1994-1996
Říhovský Karel Ds ZK Vagonka scénograf 1953-1954
Sanytráková Jar. Ds ZK Vagonka herečka 1959
Satek Václav „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka herec 1953-1954, 1964-1966
Ds ZK Vagonka režisér 1955
Seidlerová Marie Ds ZK Vagonka herečka 1960
Sedláčková-Volná Vlasta „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Skácelová Naďa „Nové divadlo“ herečka 1951
Ds ZK Vagonka herečka 1952
Skalická Eva J. K. Tyl herečka 1956
Skařupa A. Ds SČM Butovice herec 1950
Ds ZK Vagonka herec 1963
Skařupa Václav Mládež ZK Vagonka herec 1959
Sládečková-Holáňová Zdenka J. K. Tyl herečka 1958
Slavík Václav Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Silvar Jan „Nové divadlo“ herec 1949
Somek J. J. K. Tyl herec 1951, 1959
Sonková Anna J. K. Tyl herečka 1945
Socha Josef FDTJ Butovice herec 1921-1924
Součková Anna Ds ZK Vagonka herečka 1963
Spurný L. Ds ZK Vagonka herec 1963
Staněk O. Studénka herec 1945
Staňková Josefína Spolek „Kollár“ herečka 1929-1938
Stašová Pavlína Mladé podium herečka 1986-1987
ZUŠ režisérka 1991-1992 školní soubor
Stehlíková „Nové divadlo“ herečka 1952
Spílka J. Ds ZK Vagonka režisér j.h. 1968 člen DZN Opava
Smuž Aleš Mladé podium technika 1987
Střelecký J. Ds ZK Vagonka herec 1964
Svátek J. Záv. org. ČSM Vagonka herec 1961
Svoboda Bohumil Mládež ZK Vagonka herec 1957-1959
Mládež ZK Vagonka režisér 1958
Záv. org. ČSM Vagonka herec 1961
Ds ZK Vagonka herec 1962, 1964
Šajerová N. J. K. Tyl herečka 1951, 1959
Šavrňák Jan Ds ZK Vagonka herec 1952-1953
Šenk J. Ds ZK Vagonka světlo 1962-1963
Šenk Milan J. K. Tyl herec 1951, 1953, 1955, 1959, 1962-1963
Šenková Eva J. K. Tyl herečka 1957
Šimurda Ds ČSM Butovice herec 1950
Škrobák Jaroslav Mladé podium hudební spolupráce 1987
Šlezar Alois Menšín. škola Butovice režisér 1921-1927 učitel školní soubor
Šmek J. K. Tyl herec 1963
Šindlerová Pavlína Ds „Srdíčko“ technika 1996
Šmudlová Soňa Mládež ZK Vagonka herečka 1957
SČSP při ZK Vagonka herečka 1961
Ds ZK Vagonka herečka 1963-1964
Šnajdar Jaroslav Ds ZK Vagonka herec 1971
Šrotová Růžena Ds ZK Vagonka herečka 1962, 1964, 1967
Šrubař Vlastimil Sokol scénograf 1950
J. K. Tyl herec 1950, 1954-1955
J. K. Tyl režisér 1947
J. K. Tyl scénograf 1950
ČSM Studénka technika 1946
Šrubařová Milada Ds ČSM Studénka herečka 1946
Ds ZK Vagonka herečka 1955
„Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Šrubař Zdeněk herec 1942
Ds ZK Vagonka technika 1956
ČSM Studénka technika 1946
Šrubařová A. J. K. Tyl herečka 1962
Šrubařová Eva J. K. Tyl herečka 1955
Šťastný Miroslav Ds ZK Vagonka maskér j.h. 1965-1968, 1971
Šťastný Milan Ds „Srdíčko“ herec + hudba 1993
Ds „2x3“ herec 1995, 1999, 2001
Štechr Václav FDTJ Butovice herec 1921-1924
Štechrová-Hlobilová Josefína FDTJ Butovice herečka 1921-1924
Sdružení „Kollár“ herečka 1929-1938
Štěpán Josef Ds ZK Vagonka herec 1952-1953
Záv. rada ROH Vagonky režisér 1950
Šumný Viktor FDTJ Butovice režisér 1921-1924
Štencl Vladimír Mládež ZK Vagonka herec 1957
Šturalová Vlasta Div. sdružení mladých Studénka herečka 1956
Šustalová Marie Mladé podium herečka 1986-1988 učitelka
Ds „Srdíčko“ herečka 1993-1996
Ds „Srdíčko“ režisérka 1995
Tenora Josef Mládež ZK Vagonka herec 1957-1958
Tělecká Dagmar Mladé podium herečka 1986
Teichman Jaroslav Ds DTJ Studénka režisér 1933-1938
Teichmanová Antonie Div. sdružení mladých Studénka herečka 1956
Tichopádová Marie Mladé podium herečka 1979
Tížková Eva Mladé podium hudební spolupráce 1987
Tmejová Edita Ds ZK Vagonka herečka 1960
Toman Josef Mládež ZK Vagonka herec 1959
Ds ZK Vagonka herec 1960
Tomanová-Fabiánová herečka 1942
Tomanec Jaroslav „Nové divadlo“ herec 1946-1951
Ds ZK Vagonka herec 1953
Tomáš Ds ČSM Butovice herec 1950
Tomášek Studénka 1885 nadučitel
Tomášek Jan Studénka 1885 učitel
Tomášek Jaroslav Ds SČM Studénka herec 1946
Tomášek Lubomír Ds SČM, Sokol Studénka herec 1946
J. K. Tyl herec 1957-1958
Tomášek Karel FDTJ Butovice herec 1921-1924
Tomášek Rudolf FDTJ Butovice herec 1921-1924
Ds KSČ režisér 1931-1938
Tomášková Libuše Ds SČM Studénka herečka 1946
Tomášková M. ZDŠ (ZŠ TGM) Studénka režisérka 1966 učitelka školní soubor
Trnka Drahomír Ds ZK Vagonka scénograf j.h. 1967 výtv. SDO
Tůma Jan SČSP při ZK Vagonka technika 1961
Ds ZK Vagonka scénograf 1959
Týml František Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Týmlová A.
Týmlová-Šrubařová Milada „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Urbanská Eva Mládež ZK Vagonka herečka 1957-1958
Urbanová Soňa Ds ZK Vagonka herečka 1963
Urbánek Ota Dsc SČM Studénka herec 1946
Vališ Václav Ds ZK Vagonka herec 1953
Vančura Jan Ds SČM Butovice herec 1952
Vaněk Eduard Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Vaňková Božena Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Vaněk Petr Mladé podium herec 1987
Vantuchová H. J. K. Tyl nápověda 1962
Vavroš Jaroslav Ds ZK Vagonka hudba 1956
Vavrošová Alena Ds ZK Vagonka herečka 1964
Vavrošová Ivetta Mladé podium herečka 1979, 1985-1987
Ds „Srdíčko“ herečka 1993-1996
Ds „Srdíčko“ herečka 1995
Ds „2x3“ technika 2003
Vašek Petr Mladé podium herec 1979
Vavřík Václav Ds ZK Vagonka herec 1953, 1955, 1959
Ds SČM Butovice herec 1950, 1952
Veselková Daniela Mladé podium herečka 1979
Velička Daniel Ds „Srdíčko“ herec 1996
Víchová-Farská SČSP při ZK Vagonka herečka 1961
Vítková Marie Mladé podium herečka 1987
Vita Josef J. K. Tyl scénograf 1955
Ds ZK Vagonka scénograf 1953
Mládež ZK Vagonka scénograf 1958-1959
Záv. org. ČSM Vagonka scénograf 1961
Vlček J. K. Tyl herec 1962
Vlčková J. K. Tyl herečka 1954
Vrabel Richard Ds ZK Vagonka scénograf 1959
SČSP při ZK Vagonka světlo 1961
Volná Vlasta „Nové divadlo“ herečka 1949
Vrátná Lenka Mladé podium herečka 1979
Vybíralová Blanka Ds ZK Vagonka herečka 1960
Vyhlídal Pavel Ds ZK Vagonka herec 1966
Vysocká Růžena J. K. Tyl herečka 1952,1954
Zachoval Cyril Nár. škola (TGM) Studénka režisér 1949 učitel školní soubor
Závodný Ds SČM Butovice herec 1952
Závodná Ds SČM Butovice herečka 1952
Závorková Ladislava SČSP při ZK Vagonka herečka 1961
Ds ZK Vagonka herečka 1963
Zmeškalová Olga „Nové divadlo“ herečka 1946-1951
Ziffer Emil Ds Sokol Studénka režisér 1908-1938
Závodský Josef Národní škola Butovice režisér 1951 školní soubor
Žárská Aurelie FDTJ Butovice herečka 1921-1924
Žárská Drahomíra Ds ZK Vagonka herečka 1953
Žampachová Olga Ds ZK Vagonka herečka 1952
Žárský Karel Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Žárský Vilém Spolek „Kollár“ herec 1929-1938
Židek Ds ČSM Butovice herec 1950
Zajíček herec, režisér 1949 výpravčí

Poznámka: Vzhledem k tomu, že u řady inscenací chybí podrobné údaje o všech účinkujících
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':