Databáze českého amatérského divadla

Texty: Richter Luděk, 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001, str. 84

19/1970 (1. - 5. července)
Soutěžní přehlídka amatérských souborů České socialistické republiky

HLAVNÍ PROGRAM
Drápek LS DK Ústí nad Labem: KAČÁTKO
& Nina Gernětová, T. Gurevičová, G Drahomíra Pražáková, ... Rudolf Zezula, r Jan Oliva, J Krista Lapková, Marie Beranová, Jana Kulendová, Miroslav Konopík, Lenka Toužilová /tyčkové/

Jitřenka - dětský soubor LD DK ROH ZBROJOVKA Brno:
KOUZELNÝ VLÁČEK
& Vlastimil Daněk, G František Písek, ... Věra Krajná, r J. Karásek, J Jana Kneslová, Ivana Franková, K L S. Čejka, V. Novák, L. Hudlíková, J. Bednářová, J. Kuba, K. a L. Pluhařová, V. Novák, V. Pavlů, J. Toffanin, M. Fiedlerová, P. Janko, E. Hozák, V. Janda, J. Hloušková /masky/

Jitřenka LD DK ROH Zbrojovka Brno: KAŠPÁREK DOMEK STAVÍ *
& Jiří Jaroš, G František Písek, ... Karel Hlavatý, Věra Krajná, r Ladislav Kozderka, K Jindřich Vrbka, Stanislav Čejka, Zd. Litschman, Ladislav Heide, B. Krejčířová, Eva Albínová, Alžběta Toffanin, L Josef Šulák, Stan. Sedlák, Eva Ružinská /tyčkové/

Kováček LS DK kovoprůmyslu Praha-Smíchov:
KAŠPÁREK SE UČÍ ČAROVAT
& Josef Skupa a Frank Wenig, $ Jiří Filip, G V. Anděl, ... Č. Miškovský, Jan Vavřík-Rýz, K L L. Janků, M. Huňka, V. Anděl, R. Hájek, B. Vítovcová, J. Hrabě, M. Horáček, M. Poslušná, A. Jelínková /marionety/

Loutka ZK ROH Chemických závodů ČSSP Litvínov:
BLEDĚMODRÝ PETR
& Gyula Urbán, G Jaroslav Nováček, ... Rudolf Zezula, r V. Roesel, J B. Švarcová, J. a P. Langer, O. Strnad, K. Šístková, M. Uhrová, V. Šnajdrová, Zdena a Irena Nováčková, L. Herynk, J. Špačková, J. Nováček, J. Kočandrle, V. Roesel /tyčkové s rukou/

LS ÚDDM JF Praha 2: KOMEDIANTI *
& Hana Budínská a kol., G H. Budínská, ... soubor, J Hana Kešnerová, Z. Steinbachová, Zdeněk Klika, J. a O. Hettová, V. Pipek, Milan Pipek, A. Mikulenková, Rossana Navrátilová, P. Uhlík, Luděk Richter /maňásci/

Těšováček LS ZDŠ Těšov: O RYCHLÉ ŽELVĚ *
& Z. K. Slabý, Jiří Oudes, G J. Oudes, ... soubor, r Jaroslav Pruner, J J. Říha, M. a J. Fraňková, O. Waldmannová, L. Švec, A. Hanus, J. Kirchner, B. Oudesová, M. Kirchnerová, J. Kreis, M. Kreisová, R. Spasová /plošné/

Zlobílek DLS 2. ZDŠ a MDDM Roudnice nad Labem: KRÁL BONIFÁC, PRINCEZNA KRYŠPÍNDA, PES RAK aneb DRAČÍ PŘEDSTAVENÍ
& Jaroslav Černý a kolektiv, G ... J. Černý, K L M. Winkler, I. Skopalíková, B. Šebková, I. Tenglerová, H. Ketnerová, M. Hajasová, J. Špác, M. Hofmanová, Z. Dikan, M. Kočovská, A. Záděrová, M. Mikesková, V. Zázvorka, A. Eis, J. Eisová /maňásci, masky/

Žabáci LS OUŽ Šumperk: POHÁDKA PRO VŠEDNÍ DEN **
& Dagmar Spanlangová, Miloslav Linhard, G M. Linhard, ... Hana Kuželová, M. Linhard, r Vladimír Doleček, Rudolf Sobek, J H. Kuželová, Václav Hříva, Mojmír Mičola, Miroslav Krotil, Rostislav Zatloukal, Miroslav Adamčík, Rudolf Mojžíšek, Oldřich Parma, Jiří Semerák /maňásci/

INSPIRATIVNÍ HOSTÉ
AMATÉRŠTÍ
BS 1. ZDŠ Košice: MALIČKÁ SOM
& Emil Šuba, Stanislava Gábrišová, G S. Gábrišová, ... Jana Pogorielová, r E. Suchoň, J M. Richterová, Z. Záriková, E. Fotová, A. Jurčišinová, S. Balková, J. Uličiansky, M. Martončíková, A. Bačová, D. Plichciková, M. Nagyová, J. Pôlončáková /tyčkové/

Gong ÚDDM KG Bratislava: O ŠIPKOVEJ RUŽENKE
dětská píseň, G ... Jarmila Kaletová

Gong ÚDDM KG Bratislava: SŮL NAD ZLATO
& Lubomír Feldek, G Jarmila Kaletová

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
BESEDY s významnými loutkáři a představiteli

FILMY: promítání amatérských loutkových filmů a beseda s jejich tvůrci

VÝSTAVY
Obrazy a grafika s loutkářskými motivy z celého světa (ze sbírek Jana Malíka)
Malíř Jan Brukner
Loutkářské práce učitelů a žáků lidových škol umění

SEMINÁŘ
Seminář učitelů LŠU (2 denní)

POROTA
Vojtěch Cinybulk (předseda) výtvarník, Praha
Miroslav Česal, LK DAMU Praha
Zdeněk Hartman, Krajský dům dětí a mládeže Brno
Bořek Hrnčíř, ÚDLUT Praha
Zdeněk Juřena, Divadlo S+H Praha
Erik Kolár, LK DAMU Praha
Alena Zábojníková, Osvetový ústav Bratislava

CENY
ŽABÁCI OUŽ Šumperk za inscenaci hry Dagmar Spanlangové - Miloslava Linharda Pohádka pro všední den Putovní pohár Měst.NV Chrudim
Těšováček ZDŠ Těšov za inscenaci hry Z. K. Slabého - J. Oudese O rychlé želvě cena ÚDLUT v kategorii dětských souborů
Žabáci OUŽ Šumperk za inscenaci hry Pohádka pro všední den cena diváka v kategorii dospělých souborů
LS ÚDDM JF Praha 2 za inscenaci hry Hany Budínské a kolektivu Komedianti cena diváků v kategorii dětských souborů
Jitřenka DK ROH Zbrojovka Brno za inscenaci Jarošovy hry Kašpárek domek staví cena České sekce UNIMA za inscenaci členského kolektivu

ŽABÁCI Šumperk
LS ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ŽELEZNIČNÍHO vznikl na bramborové brigádě v září 1965 a název ŽABÁCI přijal o rok později. Tvořilo jej postupně téměř 70 učňů 5-6 "generací", vedených učitelem Miloslavem Linhardem. K dalším vůdčím osobnostem patřili Václav Říha a Hana Kuželová-Petříková. 8-9 členný soubor vytvářel 1 inscenaci a hrával 15-20 představení ročně v MŠ a na kulturních akcích, jakož i přehlídkách v celé republice i v zahraničí. Používal výhradně maňásků (samozřejmě ve spojené interpretaci), později je doplňoval i herci. Celkem vytvořil 9 inscenací, které by bylo možné označit jako autorské divadlo, na němž se podílel celý soubor.
Na přelomu 60. a 70. let se na LCH prosadil s 5 inscenacemi. Uspěl hned při své 1. účasti r. 1966 s inscenací z internátního prostředí Sen učně Šostáka a o rok později i s Ivánkovou pohádkou. 1968 za svou Princeznu Majdalenku získal 1. místo v kategorii tvůrčí aktivity a Putovní pohár MěstNV Chrudim, stejně jako 1970 za Pohádku pro všední den. 1973 vystoupil v hlavním programu s inscenací O krásné princezně Jeleně. Inscenaci O pokažené válce (1975), kterou soubor sám považuje za svoji "snad nejlepší", již LCH, bohužel, neviděla. Po tříčlenném "individuálním" výstupu O semaforu, který nechtěl cvičit (v doplňkovém programu 1979) se již činnost souboru neobnovila.
Pro české amatérské LD znamenali Žabáci oživení a další průnik autentického mládí, přinášejícího tvořivé bezprostřední jednoduché komediální divadlo se smyslem pro recesi a improvizaci, směřující k předškolním dětem, ale schopné oslovovat i mládež a dospělé.

Miloslav LINHARD
* 3. 8. 1933 v Litomyšli. Absolvent SPŠ železniční a PF Ostrava, učitel, nyní v důchodu. Dětství a mládí prožil v České Třebové, kde také začal 1951 pěstovat LD v převážně marionetářském souboru JAVORKA jako mluvič a od 1957 jako režisér. 1955-57 byl vedoucím Vojenského LD ČESTNÉ STRÁŽE PRAŽSKÉ POSÁDKY. S touto zájezdovou scénou sehráli kolem 200 marionetových a maňáskových představení v pražských MŠ a s autorskou inscenací Kabaret na nitkách získali 1. místo v celostátním kole Armádní soutěže tvořivosti. Absolvoval několik loutkářských školení pořádaných KKS a ÚKVČ a sám řadu jiných vedl.
Od 1961 žije v Šumperku, kde jako učitel na Středním odborném učilišti železničním založil a 1965-79 vedl LS ŽABÁCI, s nímž slavil řadu úspěchů na LCH i dalších přehlídkách u nás i v cizině. Především dík tomu, že vycházel z mladých lidí samotných - z jejich myšlení, humoru, tvořivosti - bylo výsledkem vtipné a jednoduché autorské divadlo doprovázené živou muzikou. Jako divák navštívil LCH už 1958, od poloviny 60. let se stal jedním z jejích bardů a od té doby přijíždí každoročně až dodnes, i když aktivní loutkářskou činnost ukončil r. 1979.
M. Linhard byl jedním z těch, kteří prosazovali tvořivou práci s mladými lidmi (15-18 let), umožňovali jim seberealizaci a obohacení o nové kulturní zážitky a přinášeli tím i radost divákům všech věkových kategorií.


nejčasnější konec LCH: 5. července. Zároveň jedna z nejkratších: 5 dnů (stejně jako 1963-65, 68, 70, 91, 92)

nejhranější hrou prvých 20 LCH se stává Kačátko Niny Gernětové (1951, 58, 66, 70)

"Pět dětských loutkářských souborů v jednom přehlídkovém dnu se sice dík jejich kratším programům časově zvládne, ale v hlavě diváka vytvoří s odstupem několika dnů těžko dešifrovatelný galimatyáš." (Miroslav Langášek)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':