Databáze českého amatérského divadla

Texty: Richter Luděk, 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001, str. 86

20/1971 (3. - 10. července)
Soutěžní přehlídka amatérských souborů ČSR a SSR

HLAVNÍ PROGRAM
Blažejíček - LS ÚDPM JF Praha 2: POHÁDKA Z PIPINÍČKA
& Hana Budínská na motivy Alfréda Radoka, G H. Budínská, ... H. Budínská, Štěpán Filcík, r P. Etlíková, J Eva Horáková, Luděk Richter, Bohdana Hanzalová, Jaroslav a Jiří Provazník, Štěpán Filcík, Vlasta Pipková, Radim Svoboda, Milena Šeflová /tyčkové/

BS 1. ZDŠ Košice: OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY **
(O šlahačkovej hore / O konzerovanej zmiji / O zakliatej žabke / O utečených buchtičkách)
& Krista Bendová, G Stanislava Gábrišová, ... Jana Pogorielová, J J. Uličiansky, M. Vyleťal, M. Džadoňová, V. Gábriš, M. Ondrušek, Z. Záriková, J. Polončáková, E. Fottová, M. Polachová, D. Plichciková, M. Richterová, S. Balková /maňásci, tyčkové/

C - Malé divadlo JKP Svitavy: POKLAD V KAPLI
& Libuše Martínková, G r Karel Šefrna, ... K. Šefrna, Jan Veselý, J Marie Šimková, Jan Říha, Karel* a Eva Šefrnovi, Vít Josef Šimek, Jaroslav Tabery, Jiří Vavřín, Jaroslav Stružinský /tyčkové/

Divadélko Říše loutek MK Praha: MALÉ LOUTKOVÉ VARIETÉ ***
& Bohumír Koubek, r Vadim Petrov, K L František Valena, Vladislav Souček, Pavel Kos, Jan Novák, B. Koubek*, František Lichtág, Hana Zezulová, Hana a Růžena Dotřelová, Eva Lorencová, Vlastimila Žaludová /marionety/

Drápek Dětský LS Odborového DKP Ústí nad Labem:
KULIHRÁŠKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
& G Drahomíra Pražáková, ... Vladimír Leština, r Jan Oliva, K Marie Beranová, Jana Kulendová, M. Zárubová, Soňa Zajícová L Kristina Lapková, Alena Veselá, J. Kulendová, Jana Pecková, Lenka Toužilová, Světlana Václavů, Miroslav Konopík, M. Beranová, Věra Zachová, Jiří Řeháček, Eva Třešňáková /maňásci, tyčkové/

Globus BS Stredná priemyselná škola Košice: ROZPRÁVKA O REPE
&G Štefan Szöke, ... E. Valanská, r J. Szabados, K D. Bodnár, E. Horváthová, E. Koós, J. Panyko, L. Štubendek, J. Székely

Globus BS Stredná priemyselná škola Košice: SIKULSKÉ BALADY**
& Štefan Szöke, E. Šuba, G Š. Szöke, ... Jana Pogorielová, r Z. Kodály, K J. Bachorecz, Z. Bán, D. Bodnár, L. Cseri, I. Dubány, L. Halász, E. Koós, J. Lucskay, L. Luzsica /tyčkové/

Jitřenka LD DK Zbrojovka Brno: PAN SEN *
& J. Srnec, V. Zelenka, G František Písek, ... Věra Krajná, r L. Štancl, J Z. Litschmann, L. Heide, J. Vrbka, Vl. Novák, V. a M. Svoboda, S. Čejka, E. Ružínská, E. Toffanin, B. Chylíková, L. a K. Pluhařová, J. Bednářová, L. Hudlíková, J. Kuba, O. Konečný, S. Sedlák /černé divadlo, herci/

Kašpárkova říše LD ZK ROH Moravské železárny Olomouc: BROUČCI *
& Jan Karafiát, Jaromíra Nohelová, G J. Nohelová, Zdarek Pop, ... Z. Pop, r A. Schindler, J I. Trokanová, K L S. Jäckl, Zdeňka a H. Popová, A. Bazgerová, J. Fajkusová, Jaroslav Dřímal, Bohdana Dvořáčková, A. Mačáková, Věra Lónová, Marie Zdražilová, L. Zatloukalová, J. Nohelová, J. Nevrlá, Květa Ondrová, L. Králíčková, L F. Řehák /marionety/

Loupák Všeodborový DK Kraslice: VESELÁ MEDVÍĎATA *
& M. Polivanovová, G Karel Klomínek, ... Rudolf Zezula, r Kamil Márinka, K L Z. Langer, J. Černý, Marie Špačková, J. Homolka, M. Dvořáková, V. Dvořák, J. Hrušková/S. Langerová, E. Jetlebová
/maňásci/

LS LŠU Jindřicha Jindřicha Cheb: KOLÉBKA
& G Karel Soukup, r národní písně, K J. Bernatová, J. Dvořáková, J. a L. Fialová, H. Hrubcová, J. Janušková, B. Pravcová, J. Škrabánek, D. Votrubová /tyčkové/

LSc MěKS Kutná Hora: ČERTIMLÝN
& Jaroslav Kment, G J. Kment, Ladislav Znojemský, r O. Milota, K L K. Povolný, M. Chvojka, L. Znojemský, J. a A. Novotný, V. Samek, P. Vacek, J. a L. Kment, V. Kmentová, J. Kosprdová, J. Košárek /marionety/

Máj BS DO Bratislava-Nivy: AKO IŠLI MIKI A KIKI DO SVETA
& soubor na námět L. Milka, G soubor, ... O. Hoffmannová, A. Fialová, J Oľga Hoffmannová, Alžbeta Fialová, L. Milko, D. Krajčík, P. Jánoši /spodové/

Radost LSc DK ROH Strakonice: KŮZLÁTKA A VLK
& Josef Křešnička, G Ivan Křešnička*, ... Marie Křešničková, r Josef a Pavel Hrdinovi, J Miroslav Vadlejch, K L Jitka a Alena Smutná, M. Příhodová, Alena Kratochvílová, M. Křešničková, Karel Sýkora, R. Bogusch, Z. Vejvodová, Anna Faměrová, Marie Smrčková, Jitka Smutná ml., Ludmila Brožová, Milada Ševítová, Václav Uher /luminiscenční, masky/

Uzlík BS OD Bratislava-vidiek:
TRAJA HUSÁRI / KEĎ SOM JA SLÚŽIL / ZLATÁ BRÁNA
& Marika Mikulová, Dana Pápayová* a kol. dle lidových písní a her, G ... M. Mikulová, D. Pápayová, J E. a D. Šlapanská, J. Rafajová, E. a V. Clementisová, I. Nečesaná, A. Jaklová, N. Zlatná, H. a B. Ištvancová, Z. Komadelová, A. Parráková, S. Volárová, L. Masaryková, Z. Horáková, K. Petríková, J. Lauková, Z. Fodorová /plošné/

Zlobílek PS při 2. ZDŠ a Pionýrské skupině 7 Roudnice nad Labem: ZTRATILA SE MYŠPULKA aneb HURÁ NA PRÁZDNINY
& G Jaroslav Černý, r Z. Janda, K L V. Winklerová, I. Tenglerová, R. Sedláček, I. Skopalíková, F. Tůma, H. Ketnerová, J. Hampl, M. Hofmanová, H. Pouzarová, V. Dörfl, J. Vaic, M. Hajasová, I. Roubíčková, H. Písková /maňásci/

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
BESEDY
S autory píšícími pro děti - Z. K. Slabý, Jozef Mokoš
S Jánem Ozábalem, ředitelem Štátneho BD v Bratislavě
S Milošem Kirschnerem, ředitelem divadla Spejbla a Hurvínka v Praze

FILMY
Loutkové filmy: Vodník Česílko, Hup a Hop, Pinocchiova dobrodružství (část)
Promítání televizních loutkových filmů a beseda s jejich tvůrci

VÝSTAVY
Pohádkový svět Milady Trčkové
Výrobky n.p. Divadelní služba Praha
Výtvarné práce žáků Střední odborné školy výtvarné v Praze

POROTA
Jan Malík, UNIMA Praha
Jan Dvořák, Drak Hradec Králové
Stano Chren, BS Turčianských strojární Martin
Milka Kaletová, BS ÚDPM KG Bratislava
Tatiana Kovačevičová, Divadelný ústav Bratislava
Petr Slunečko, Jiskra Praha
Jaroslav Nováček, Loutka Litvínov

CENY
GLOBUS SPŠ Košice za inscenaci Sikulské balady hlavní cena v kategorii dospělých (Putovní pohár Měst.NV Chrudim)
BS 1. ZDŠ Košice za inscenaci Osmijankove rozprávky K. Bendové hlavní cena v kategorii dětských souborů (Pohár ÚDLUT Praha)
Říše loutek MK Praha za inscenaci Malé loutkové varieté B. Koubka (Cena ministerstva kultury SSR)
Jitřenka DK ROH Zbrojovka Brno inscenaci hry J. Srnce Pan Sen za uvedení hry s mírovou tématikou (Cena České mírové rady)
Loupák Všeodborový DK Kraslice za inscenaci hry M. Polivanovové Veselá medvíďata za uvedení sovětské hry (Cena OV SČSP Chrudim)
Globus SPŠ Košice za inscenaci Sikulské balady (Cena generálního sekretariátu UNIMA)
Říše loutek MK Praha za inscenaci Malé loutkové varieté (Cena České sekce UNIMA)
Kašpárkova říše ZK Moravských železáren Olomouc za inscenaci hry J. Karafiáta-J. Nohelové Broučci (Cena SAL)
Říše loutek MK Praha - Cena diváka v kategorii dospělých: za inscenaci Malé loutkové varieté
BS 1. ZDŠ Košice - Cena diváka v kategorii dětských souborů: za inscenaci Osmijankove rozprávky
Karel Šefrna za mimořádný mluvičský výkon ve dvojroli rytíře a loupežníka ve hře L. Martínkové Poklad v kapli
Bohumír Koubek za mimořádný mluvičský výkon v roli šaška v Malém loutkovém varieté
Ivan Křešnička za objevné techniky luminiscenčního divadla, využitelné i pro profesionální scény
Marika Mikulová a Dana Pápayová za citlivé pedagogické vedení dětského souboru

LOUPÁK Kraslice
Navazuje na první českou loutkovou scénu v Kraslicích z roku 1946, založen byl 2. 3. 1962 jako LOUTKÁŘSKÝ KROUŽEK při OB v Kraslicích za vedení Karla Klomínka (15. 4. 1940 - 2. 7. 1985). Později přijal jméno LOUPÁK (LOUtkářská PArta Kraslice). Za vydatného přispění členů souboru byla pro ně vystavěna v budovaném Všeodborovém KD loutková scéna. Průměrně 11 členný soubor hrál většinou v rozdělené interpretaci závěsnými i spodovými loutkami, stínohru i černé divadlo zhruba 19x ročně pro děti i starší. S výjimkou Poslední straky šlo o hotové hry. Scénografii k řadě inscenací pro ně dělal Rudolf Zezula (3 z nich viděla LCH) a několik let spolupracovali také s profesionálním režisérem Jiřím Jarošem a dalšími profesionály. Soubor spoluzajišťoval tehdejší krajskou přehlídku v Kraslicích.
Nejúspěšnější byli v 70. letech, kdy postoupili na LCH s 5 inscenacemi v režii K. Klomínka. Při své 1. účasti r. 1971 obdrželi cenu za uvedení sovětské hry Veselá medvíďata. 1972 následoval Černý mstitel, 1973 Honza, čert a Kašpárek, 1975 Zajíčkova chaloupka a 1978 O princezně Strace. Začátkem 80. roků byl Loupák na pokraji zániku a Klomínkova smrt mu zasadila poslední ránu.
Loupák byl začátkem 70. let jedním z nemnoha souborů, které se pokoušeli jít méně vyšlapanými cestami, a jeho divadlo mělo jiskru i díky řadě muzikantů.

Loupák Kraslice (celkem 5x)
C Svitavy (celkem 23 inscenací na 24 LCH)

naposledy Kašpárkova říše Olomouc: Broučci
naposledy Drápek Ústí nad Labem: Kulihráškova dobrodružství


Největší počet cen za 1 inscenaci získala hlavní/dílčí/uznání:
Říše loutek Praha: Malé loutkové varieté 1971 1/3
C Svitavy: Ostrov splněných přání 1973 1/2
C Svitavy: Hamlet 1990 1/2
C Svitavy: V páté knoflíkové dírce 1994 1/2
C Svitavy: Bystrouška, liška 1998 1/1/1)
Střípek Plzeň: Kérkonošská pohádka 1994 1/2
Střípek Plzeň: Cikánské pohádky 1995 1/2
Střípek Plzeň: Brum-pohádka 1997 1/2
Střípek Plzeň: Modrý Mauricius 1998 1/1/1)
VŽKG Ostrava: Tanec s čertem 1975 1/2
Hnízdo Praha: Stan Bolovan a jeho děti 1977 1/2
LŠU Žerotín Olomouc: Sněhurka/Šípková Růženka 1976 0/3
Poli Hradec Králové: Byl jednou jeden... 1996 0/3

K tomu je však třeba připomenout, že ceny se nedávaly zdaleka vždy: ne proto, že by nebylo koho odměnit, ale prostě proto, že organizátoři toho kterého roku rozhodli předem, že se ceny udělovat nebudou. Jde o 13 ročníků: 1951, 52, 54, 55, 59, 1960, 63, 64, 69, 1974 a 1979-81. Roku 1975 si předseda poroty Jan Dvořák pro změnu stěžuje, že došlo k inflaci cen, neb porota musela rozdělit jejich předem určený počet - 18. V letech 1965-68 a 1970-71 byl udělován jako hlavní cena Putovní pohár Měst.NV Chrudim. Naopak pouze individuální ceny byly udělovány v ročnících 1972, 73, 76, 77, 78, 1982, 83 a 86. Jest tedy výpověď o množství získaných cen poznatek jen velmi relativní.

Pět a více cen za všechny inscenace uvedené na LCH získali:
C Svitavy 31 11/19/1
Střípek Plzeň 18 6/11/1)
ÚDPM JF Praha 13 2/10/1)
Jitřenka Brno 12 0/12
Čmukaři Modřišice/Turnov 10 5/5
Říše loutek Praha 9 2/6/(1)
Tatrmani Sudoměřice/Bechyně 8 3/4/1)
ZUŠ Žamberk 8 1/6/1)
LS/Pekuf Třeboň 7 1/6
VŽKG Ostrava 7 1/6
Divadlo v Boudě Plzeň 7 0/7
Loutka Litvínov 7 0/7
Žabáci Šumperk 6 2/4
Mespace Praha 5 2/1/2)
Rámus Nýřany/Plzeň 5 1/4
ZUŠ Hradec Králové 5 0/3/2)
LŠU/ZUŠ Žerotín Olomouc 5 0/5


"Hledejme a pěstujme silné umělecké individuality!" (Erik Kolár)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':