Databáze českého amatérského divadla

Texty: DVOŘÁKOVÁ, Iva: Plzeňský a Karlovarský kraj – recitační přehlídka Ostrov. Deník dětské scény 2007, č. 0.

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA OSTROV 20. 4. 2007
Ostrovská krajská přehlídka sólových recitátorů do 15 let je typická pohostinností, pohodou a soustředěností. Recitátoři jednotlivých kategorií se pod vedením středoškoláků z LDO ZUŠ Ostrov (vychovaných Irenou Konývkovou a Lucií Veličkovou) seznámí a připraví na své vystoupení – a nejde jen o rozmluvení, seznámení s prostorem a odstranění trémy. Zvláště recitátoři třetí a čtvrté kategorie působí dojmem, že přijeli na příjemnou schůzku se svými přáteli. A tak možná ani není náhoda, že v Ostrově můžete potkat řadu významných učitelských osobností a že je často úroveň jednotlivých kategorií až na výjimky velice vyrovnaná. Málokdy zde potkáte velmi slabé výkony a nebo zjevné dramaturgické omyly. Podobně tomu bylo i letos.

První kategorie:
Dvanáct recitátorů první kategorie zvolilo převážně texty domácí provenience. Setkali jsme se s J. Žáčkem, P. Šrutem, J. Skácelem, S. Rudolfem, E. Fryntou, O. Hejnou, H. Doskočilovou a pouze se dvěma autory zahraničními – S. Michalkovem a R. Goscinnym. Čtyřikrát v próze, jinak v poezii. Nejmladším recitátorům se příliš nedařilo navazovat dobrý kontakt s posluchačem a některé výkony byly i přes všechnu péči starších kamarádů poznamenány trémou. Největším oříškem byla výslovnost a práce s přímou řečí.
Čestné uznání si domů odvezly čtyři dívky:
Karolina Kodajková, Ráchel Dvořáková, Nikola Pohlová a Helena Střelcová.
Oceněni byli 2 chlapci:
Tomáš Picka (S. Michalkov – Nemuset spát) a
Ondřej Műller (R. Goscinny – Kryšpín má brýle).

Druhá kategorie:
I recitátorů druhé kategorie bylo dvanáct. Při výběru textu převažovala próza, polovinu recitovaných textů napsali čeští autoři (P. Šrut, M. Lukešová, M. Macourek a J. Neruda). A právě próza přednašeče nejčastěji zrazovala – některé úryvky byly nevhodně kráceny a nebo byly příliš dlouhé. Délka textů sváděla k přílišnému tempu a horší artikulaci.
Čestné uznání získali:
Jiří Kubík,Tomáš Kočiš, Adéla Mubištová a Daniela Matoušová.
Na celostátní přehlídku do Trutnova postupuje
Markéta Aranyossyová (Horst Bosetzky – Jinak je s tebou ámen) a
Barbora Buchtelová (Pavel Šrut – Kočičí král).

Třetí kategorie
Jedenáct recitátorů třetí kategorie překvapilo kvalitním dramaturgickým výběrem (pouze jeden text byl zvolen nevhodně) a velmi
vyrovnanými výkony. Úroveň zvládnutí textů byla vyšší než u recitátorů kategorie čtvrté.
Čestné uznání získali Jakub Velička a Kristýna Šajtošová.
Do Trutnova pojede
Nazareno Klug (S. Townsendová- Tajný deník Adriana Molea a anonymní text Trojitá sebevražda) a
Petra Smutná (I. Procházková – Pět minut před večeří a J. Kašpar – Tulikráska)

Čtvrtá kategorie
Nejvyšší věkovou kategorii reprezentovalo deset recitátorů. Mezi jednotlivými interprety se objevily výraznější rozdíly. Texty našich a
zahraničních autorů byly v rovnováze, objevila se závažná témata i nonsensové hříčky.
Čestná uznání získali Jonáš Tůma a Jan Teofi l.
Na celostátní přehlídku v Trutnově postupuje
Tomáš Havlínek (J. Tuwim – Režisér, R. Rožděstvenskij – O kováři, který ukradl koně) a
Tereza Pachtová (P. Šrut – Dýka v seně, E. Hauptbahnhof – Maryčka nevděčnice)

První a druhou kategorii s nadšením poslouchali:
OUDES, Jiří
WILLIGOVÁ, Eva
DVOŘÁKOVÁ, Iva

Na třetí a čtvrté kategorii si smlsly
JANDOVÁ, Dana
VENCLÍKOVÁ, Eva
LHOTSKÁ, Jiřina

Za všechny zapsala:
Iva Dvořákov

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':