Databáze českého amatérského divadla

Texty: Československé divadlo 1925, Excerpce pro DbČAD, JV

Československé divadlo, Rozhledy po světě divadelním, vydává Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy čs. divadelnictví jako orgán ÚMDOČ a ÚSOD, členským souborům zdarma.
1925, roč. III. (VIII.), čtrnáctideník, red. Jakub Rydvan, nakl. Borový, Praha
kNIPOS č.11210/1996
Komentuje a obrázky doprovází premiéry pražských prof. divadel a jejich členů, inscenace a profil zahraničních prof. divadel.
Rubriky: Ochotnictvo, Pro ochotnickou praxi, Ochotnické zprávy ( cca na 25%)

Exc. pro DbČAD Jiří Valenta, 07/7-8, vloženo k jednotlivým heslům 071119

Kalendárium´
1845 15. ledna podalo 140 vážených Čechů odůvodněnou žádost k zemskému stavovskému výboru, aby pp. stavové, kteří již od r. 1798 řídili Nosticovo německé divadlo, druhé právo (privilegium) k pořádání divadelních představení (vyjímaje představení německá), které Čechům bylo císařem Josefem II. r. 1786 uděleno a které jim poslední z direktorů Zappe byl r. 1805 prodal, předali za účelem založení českého jeviště. Na žádosti podepsáni byli mj. Jos. Jungmann, dr. Jan Pressel, dr. Jos. Frič, Fr. Lad. Rieger, dr. Staněk, Fr. Pštros, Jan Perner, Ferd. Figerhut. Dne 9. dubna téhož roku čeští stavové udělili jim skutečně koncesi k vystavění, zařízení, vadržování a řízení samostatného českého divadla v Praze. (V. Š. Táborský: Divadelní kronika, Československé divadlo 1925, č. 1, s.10.)

1925 20. ledna uspořádaly Osvětový svaz, Svobodné učení selské, Dělnická akademie a Ústřední škola dělnická „anketu“ o svobodě umělecké tvorby. Projevy prof. dr. Ot. Fischer, Jar: Gilbert, prof. Hubert Doležil, dr. T. Trnka, prof. dr. Rádl vyústily v rezoluci proti úřední cenzuře. Československé divadlo 1925, č. 2, s.17

ÚMDOČ; Herman Fr.;
HERMAN, František: Náš ideový program, Československé divadlo 1925, č. 1, s.13.
S převratem politickým nastala změna, kurzy, přednášky, soutěže, překonávat setrvačnost, nový program „jíti novou cestou k cílům, prosvíceným sice tradicí a celou minulostí, ale ozářenou potřebou nové doby“, žádá organizační kázeň nikoli spolkaření. Směr - umělecké povýšení, seznamovat se s novými směry, význam časopisu, založení studijní Tylovy knihovny. Zásadou je neutralita. „ V našem ideovém programu je síla myšlenky a pravdy!“
(Všechny formulace ideového programu jsou pouze obecné, proklamativní.)

Matice divadelní, V. K. Blahník, ÚMDOČ
1925 na základě dobrozdání vyšetřující komise výkonného výboru ÚMDOČ vyškrtla Matice divadelní ze seznamu členů V. K.Blahníka. (Československé divadlo 1925, č. 2, s. 28.)

Matice divadelní, Herman
HERMAN, František: Nedomyšlené důsledky, Československé divadlo 1925, č. 4, s.60-61. Společenskou situaci charakterizuje jako boj o hesla a moc, bratr stojí proti bratru. Volá po neutralitě Matice divadelní.
1925 sdružuje 1430 souborů, stotisícový obrat, pořádá odborné kurzy, přednášky, vlastní list Československé divadlo. (Československé divadlo 1925, č. 4, s.60-61)

ÚMDOČ, Blahník, Herman,
1925 V.K.Blahník zbaven čestného členství a všech funkcí v ÚMDOČ. Soudní spor se starostou Hermanem. (Československé divadlo 1925, č. 2, s.32.)

Soubory
Bílina, Čsl. mládež socialistická,
1925 členem ÚMDOČ


Budiměřice u Nymburka, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Cejl u Pelhřimova, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Černíny, p. Zbraslavice, OS Libuše,
1925 členem ÚMDOČ
České Budějovice, Čten. och. spolek Vltavan,
1925 členem ÚMDOČ
České Budějovice, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
České Budějovice, Tyl,
1925 oslavil 30 let činnosti, zakládali V. Reitmajer, Ad. Čejka, Jan Novotný.
Dolní Štěpnice, p. Jilemnice, Podpůrný SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Drahoraz u Kopidlna, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Dublovice, ČOS,
1925 členem ÚMDOČ
Dubné u Čes. Budějovic, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Horní Ves u Chomutova, Zřízenci čs. Drah,
1925 členem ÚMDOČ
Jičín, Akademická čten. Jednota,
1925 členem ÚMDOČ
Kámen u Tábora, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Kopidlo u Plzně, SDO Havlíček,
1925 členem ÚMDOČ
Kyjov, SDO
1925 předseda Lad. Fiala, režiséři J. Růžek, C. Sonevend
Lednice na Moravě, DO Nár. jednoty,
1925 členem ÚMDOČ
Lípa, p. Německý Brod, ČOS,
1925 členem ÚMDOČ
Mělník, Čs. socialisté,
1925 členem ÚMDOČ
Měník, p. Nový Bydžov, OS Havlíček,
1925 členem ÚMDOČ
Meziříčí v Čechách, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Obříství, Beseda,
1925 členem ÚMDOČ
Osvětimany u Bzence, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Pec u Domažlic, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Pečky, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Popovice, p. Králův Dvůr, OČB,
1925 členem ÚMDOČ
Plzeň, DS Svat. Čech,
1925 členem ÚMDOČ
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Smíchov, Baráčnický spolek Petr Guth,
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Vinohrady, Studentská scéna,
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Vinohrady, OJ Vavřín,
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Vinohrady, Ludmil,
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Vršovice, DrO Vojan,
1925 členem ÚMDOČ
Praha-Žižkov, Divadelní beseda Želenský,
1925 členem ÚMDOČ
Prostějov, Klub přátel umění
1924/25 Pes a kočka (Schäfer), r. J. Zdráhal
Peg mého srdce (Mansers), r. J. Zdráhal
Strakonický dudák, r. prof. Jos. Simon
Proud ( Mixa)
Poslední muž
Satanova maska a Prodaná láska
Rožnov u Budějovic, NJP,
1925 členem ÚMDOČ
Seloutky,p. Určice na Moravě, KrDO,
1925 členem ÚMDOČ
Struhy, p. Vlkava, Osv.vzděl.spolek,
1925 členem ÚMDOČ
Suché Vrbno, Dr.o.čs.strany lidové,
1925 členem ÚMDOČ
Svatava u Tábora, SDO Tyl,
1925 členem ÚMDOČ
Třebíč, ODJ Tyl,
1925 členem ÚMDOČ
Turkovice, p.Senohraby, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Újezd Ostrolov, p. Borovany, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Újezd u Domažlic, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Úžice u Kutné Hory, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Vavřinec, p. Církvice u Uhl. Janovic, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Vernýřov, p. Zbraslavice, SDO,
1925 členem ÚMDOČ
Veselá, p. Častrov, SDO Tyl,
1925 členem ÚMDOČ
Zábornice, SDO Tyl,
1925 členem ÚMDOČ
Zdemyslice, SDH,
1925 členem ÚMDOČ
Žichlice u Plzně, Sokol,
1925 členem ÚMDOČ
Vrbatky u Prostějova, DrO čtenářsko pěveckého spolku Křížkovský,
1925 členem ÚMDOČSkeny
Hlavička časopisu Československé divadlo 1925, s. 1
Želenský Karel, s. 34
Wiesner Alois, s. 60

Ústřední jednota divadelního ochotnictva československého v Plzni
1925 „připravuje se k čilé práci ve prospěch lidového divadla dělnického“
120 jednot ve 3 obvodech
oporou obvod v Cukmantlu
(Československé divadlo 1925, č. 3, s. 46.)

Vídeň, Barák, Matice divadelní, vzdělávání, Horská Běla, Figar V., Kocourek Fr.
1925 Matice divadelní uspořádala ve Vídni na pozvání DS Barák cyklus přednášek.
Režie a dějiny divadla V. Figar, mimika Běla Horská, chování se na jevišti prof. Fr. Kocourek.

ÚMDOČ, České Budějovice, Macháčkův okrsek; Zliv, Tyl; Stejskal
1925 ustaven obvod ve Zlivi, „Dějiny českého divadla vysvětlil v dobře promyšlené řeči prof.dr. Stejskal z Českých Budějovic,
1925 uspořádán předsjezdový divadelní a režisérský kurs.
ÚMDOČ, Most, Ladeckého okrsek; Čouš, Tyl
1925 okrskové představení Dráteníček provedl DRO Tyl v Čouši
městská rada udělila okrsku subvenci 500 Kč

ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek
1925 navrhuje aby Věstník pražského okrsku se stal středočeským ochotnickým listem.
Rež. Figar navrhuje zřídit režisérské rady v jednotlivých obvodech.
140 členských souborů.
Předseda R. Weinert, jednatel E. Semerád.
Pro neplnění povinností vyškrtnuta Beseda Havlíček z Vyšehradu.

ÚMDOČ, Prostějov, Mahelův okrsek
1925 okrskové představení Jan Žižka (Jirásek)

ÚMDOČ, Ústí nad Labem, Ruthův okrsek
1925 uspořádán režisérský kurs

ÚMDOČ, Tábor, Šmahův okrsek, soubory
1925 okrsková soutěž, představení bodována, zúčastnily se soubory:
Milevsko, OJ, Zkažená krev, r. P. Tvrdík, obchodník
Chocerady, Komenský a Sokol, Mrtvá, r. MUDr. Boh. Musil (nejvíce bodů)
Nový Etink, JDO, Zkažená krev, r. K. Pulpytel, poštmistr
Myslkovice, Vzdělávací spolek, Zkažená krev, r. Jos. Votruba, kovář
Ratibořské Hory, JDO, Maloměstské tradice, r. V. Menšík, učitel
Sedlec-Prčice, JDO, Zkažená krev, r. A. Špaček, stavitel


Praha - Malá Strana, Ochotnický kroužek Národního divadla
1925 Z jednání Rothova okrsku ÚMDOČ v Ústí nad Labem:
zájezd malostranského Ochotnického kroužku Národního divadla do Verneřic „jeho hrdý štít neodpovídá volbě ani úrovni provedené hry Ve spárech rakouského orla“. (Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47.)

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.