Databáze českého amatérského divadla

Texty: Tyl, Josef Kajetán: citace o ochotnictvu,

Kritika
Kritika ni herce z ochoty čili diletanta ušetřiti nesmí, jelikož i on veřejným si počínáním v práva její upadá. Žeť arci mezi nimi – zvláště mezi českými – rozdílu činiti třeba, věrně uznávám; než aby se hercové z ochoty všemu soudu vyhnouti a snad i nedůstatečností zoumyslně na strpení obecenstva hřešiti směli, pevně odpírám. Jindy a nyní 1833

Diletanti
Cokoliv se slyšeti nebo viděti udá o hře diletantů venkovských – buď i někdy, že přirozeností k zdařilému vedeni bývají – soudnou světnicí býti nemohou. Ústavu hereckému sestávati dlužno z jiných sil a mohútností, nežli jaké kratochvíl a ochota prostosrdečných měšťanů nebo horlivých studentů svádí; oni mohou sice býti osady ozdoba, tito učitelů rozkoš, na lešení ale, kde se představuje svět, v báseň dramatickou oživující jiskru vdechnouti, aby se vzňala v takový plamen, z jakového se básníkův plod povznesl, přesahuje míru slušných žádostí – já však zde jen o zdařilém anebo spíše uměleckém provození rozmlouvám.
O našem divadle, Jindy a nyní 1833

…chvalitebná počínání ochotníků divadelní hanu a škodu i od takových osob snášeti musejí, kteréž jinák plamenem vlastenecké lásky osvíceny jsou anebo aspoň jimi býti se praví.
Poznámka k dopisu z Ústí nad Orlicí (Mravní působení divadla), Květy 1841

...hry na venkově, totiž samých diletantů, nijakým právem titule českého divadla sobě osobiti nemohou, a protož také nikdo z nich tolik požadovati nesmí jako od řádných uměleckých ústavů – jakých bohužel ještě nemáme. Posud jsme bez národního divadla, protož nemůže být řeč ani o klesání jeho, ani o vznikání. Hry ochotníků na venkově dají se z většího dílu jenom jako výpuky probuzeného vlastenectví, nikoliv ale jako pokusy umělecké posuzovati.
Poznámky k dopisu z Chrudimi (Hry ochotníků na venkově), Květy 1841

Rady ochotníkům
Berounské obecenstvo není to jediné, kteréž houfem do divadla netáhne, když pět šest osob na divadelní ceduli stojí. A pak – co to může být za komedii ? Ženichové ! – Tak prostinký, ničeho neslibujícáí titulek ! Měli jste napsati: „Bojácný hrdina, zavražděný poutník a bezhlavé strašidlo“! To by snad bylo více přitáhlo. Probatum est. Poznámka k dopisu z Berouna (Názv y divadelních her), Květy 1843


Dle radostných zpráv, ježto nás říkaje týdně z krajů českých docházejí, budí se v mládeži a vůbec veškerém lidu našem vždy větší a větší náklonnost k vlastenskému divadlu; a jeť se věru čemu diviti, na jak mnohých místech již, byť i sebeskrovnější, chrámek Thálie zasvěcen stojí. Tento úkaz v mladém národním životě našem zajisté každému příteli jazyka našeho tím vítanější býti musí, jelikož nám divadlo živým slovem při nynějších okolnostech v mnohém ohledu skoro více nežli hromada kněh a mrtvých písmen prospěti může. Ovšemť musel by přitom ui repertoár dle potřeby zřízen býti! - ale právě na tom poli nemůžeme žádoucí úrodou se chlubiti…..
O nově vydaných překladech Štěpánkových, Vlastimil, 1840

Svoje názory na divadlo shrnul v této pasáži:
Přál bych si, abych mohl jednou celé Čechyprojíti a lid náš v divadle pozorovati – tj. v divadle uspořádaném, jakž já si je myslím. Zpytavým okem hleděl bych ve tvář pojímavého zástupu a zaplesal, vida, jak jím slova ctnosti, vlasteneckého zápalu, lásky k jazyku ce elektrické jiskry proletují,jím pohybují a jako zlatá, úrodná zrna vv životě s ním přecházejí. Vždyť víte již odedávna, že mám svědomitě, umělecky a mravně řízené divadlo za lepší školu národní, nežli hromadu pěkně sepsaných knih a sáhodlouhé řečnění. Divadlo je život a jde zase do života – ale arci, jak jsem řekl – divadlo, jak bych já ho míti chtěl! –
Příteli v Nymburce, 1841

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':