Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vyhlášení festivalu Apostrof 2007

APOSTROF
Praha 2007

Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje IX. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel
APOSTROF, Praha 2007.
29. červen až 4. červenec 2007 (termín bude potvrzen do 31. 3. 2007)

Zaměření festivalu a jeho programová struktura

Hlavním heslem festivalu je „Divadlo jako mezinárodní komunikační jazyk“. Na něm je postavena jednak dramaturgie festivalu a jednak i jeho struktura. Od svých počátků, které se datují do roku 1999, se festival APOSTROF (tehdy ještě pod názvem MB(apostrof)99) zaměřil na konfrontaci českého a slovenského divadla na straně jedné a divadla ze vzdálenějšího zahraničí na straně druhé.

Během jednotlivých ročníků festivalu se zaměření festivalu úžeji vyprofilovalo: jednotlivé divadelní žánry a formy, národní kultury, režijní přístupy a způsoby herectví komunikují pomocí jazyka, který je všem srozumitelný a který je tím jediným hodnotícím prvkem při výběru účinkujících. České a zahraniční soubory hovoří řečí, která boří národnostní i národní hranice, hovoří jazykem divadelním.

„Základní myšlenkou, s níž tvůrci zahajovali první ročník, je setkávání a vzájemná konfrontace špičkových českých, slovenských a zahraničních nezávislých, amatérských a poloprofesionálních divadel,“ říká ředitel festivalu Akram Staněk. „Během uplynulých let se nám podařilo uvést na festivalových scénách divadelní soubory ze všech koutů světa, vytvořili jsme řadu projektů, na nichž se společně podíleli čeští a zahraniční tvůrci, navázali spolupráci s mnoha festivaly v zahraničí.“

„Apostrofská premiéra“ a Divácká cena

Zvláštností festivalu APOSTROF je to, že hlavní cenu neudělují pořadatelé, ale sami diváci. Během celého trvání festivalu mají návštěvníci možnost udělit každému představení verdikt svým hlasováním. Na závěr festivalu je vyhlášen a oceněn nejúspěšnější soubor, který si tímto zajistí účast na příštím ročníku APOSTROFu bez výběrového řízení.

„Apostrofská premiéra“ je hozenou rukavicí všem souborů. Ten, který výzvu přijme, má možnost premiérově uvést svoji hru na festivalových scénách, před festivalovým publikem a před festivalovými tvůrci a podělit se s nimi o premiérové napětí i radost.
Doprovodné akce festivalu

Kromě hlavního programu nabízí festival řadu doprovodných akcí a představení „off program“. Návštěvníci i účinkující mají možnost se zúčastnit tvůrčích divadelních dílen, jejichž program bude znám v dubnu 2007, pobavit se na festivalovém večírku (ten je spojen s prezentacemi jednotlivých souborů), podebatovat nad představeními s divadelními tvůrci i odborníky.

Program je připraven i pro sponzory a média (tiskové konference, interview s pořadateli a účinkujícími, tiskové zprávy, obrazová dokumentace a denní festivalové aktuality ve festivalovém zpravodaji).

Na představení zahraničních souborů jsou pozváni zástupci velvyslanectví jejich domovských zemích či konzulátů v ČR.

Festival se koná ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, Divadlem Na zábradlí
a Divadlem DISK,
za finanční podpory MK ČR.

Zájemci, prosím vyplňte řádně přiloženou přihlášku (na nekompletně vyplněné přihlášky včetně požadovaných příloh a na přihlášky zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel). Podpisem přihlášky souhlasíte se všemi podmínkami festivalu uvedenými v její příloze. Svoji elektronickou korespondenci směřujte na e-mail apostrof2007@seznam.cz. Výjimky či zvláštní požadavky konzultujte na tel: 776 210 599 (dramaturgyně festivalu) a 603 461 917 (produkce).

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':