Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ostrava, Archiv města, teatralia amat., soupis fondů, 2007

Název fondu (sbírky): Čurda-Lipovský Bedřich
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Ostrava; Ostravsko
Časový rozsah: 1893-1962(1971)
Metráž: 0,72 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Bedřich Čurda-Lipovský, nar.20.11.1893 ve Smolkově u Opavy, zemřel 21.10.1962 v Ostravě, novinář, spisovatel, divadelní ochotník, astronom, čelný představitel bezvěreckého hnutí na Ostravsku
Tematický popis: Osobní fond obsahuje osobní doklady, osobní korespondenci (též s P. Bezručem, J. Kvapilem, Al. Jiráskem, Fr. Sokolem-Tůmou, A. M. Tischovou, akad. malířem F. Engelmullerem aj.), rukopisy nepublikovaných dramatických děl, cestopisné zápisníky, rozhlasová a jiná recitační pásma, přednášky, denník z koncentračního tábora v Terezíně z l. 1944 - 1955 (vyšel též tiskem), publikované zprávy, články, povídky, fejetony a básně ve formě výstřižků nebo celých čísel novin a časopisů, dále plakáty a letáky jeho projevů, přednášek, divadelních her, podrobnou zprávu o zájezdu Divadelního sdružení Fr. Sokola-Tůmy do severových. Čech v r. 1943, zprávy o článku o B. Čurdovi-Lipovském, novinové výstřižky a jednotlivá čísla novin a časopisů aj.
Archivní pomůcky
JIŘÍK K.: BEDŘICH ČURDA-LIPOVSKÝ 1893 - 1962(1971). Inventář, 1981, s. 59, ev.č. 80.

Název fondu (sbírky): Zapletal Miloš
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Mariánské Hory; Ostrava; Ostravsko
Časový rozsah: (1879)1898-1967
Metráž: 1,44 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Miloš Zapletal, nar. 3. 5. 1898 v Hranicích, zemř. 18. 6. 1967 v Ostravě; majitel tiskárny v Mariánských Horách, kulturní, sportovní a tělovýchovný pracovník, autor několika prací o sportu na Ostravsku, divadelní ochotník
Tematický popis: Obsahuje kromě jeho osobních dokladů velmi cenné rukopisy k dějinám Mariánských Hor (divadelnictví, hasičské spolky, dělnické hnutí, spolkový život, kultura) a k dějinám sportu a tělovýchovy (házená, lyžování, lehká atletika, SK Mor. Ostrava, Ostravská Slavia), vlastivědné průvodce aj. Velmi cenný je soubor plakátů a divadelních programů od počátku tohoto století, které dokumentují jeho činnost divadelní a režisérskou. Osobní fond obsahuje též archiválie z jeho činnosti jako majitele tiskárny. Obsahuje též osobní materiály otce Miloše Zapletala Prokopa Zapletala.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla Moravská Ostrava
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Moravská Ostrava
Časový rozsah: (1874)1897-1909
Metráž: 0,24 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě 1897 - 1928
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat činnost spolku i dějiny ochotnického divadla a kulturního života Ostravy vůbec. Důležitá je korespondence obsahující např. tři dopisy Eduarda Vojana o pohostinských vystoupeních v Ostravě, dopis Jaroslava Kvapila z r. 1904, Gabriely Preissové, Karla Kovařovice aj. Fond dále obsahuje nejstarší ostravské plakáty ochotnického divadla (1874), časopis Meziaktí s programy divadelních představení, tištěné divadelní hry, seznamy nastudovaných her, fotografie aj.
Archivní pomůcky
SPOLEK OCHOTNICKÉHO DIVADLA V MORAVSKÉ OSTRAVĚ (1874)1897-1909. Inventář, 1970, s. 2, ev.č. 186.

Název fondu (sbírky): Župa divadelních ochotníků jako okrsek Františka Sokola-Tůmy při Ústřední matici divadelního ochotnictva československého Moravská Ostrava
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Místecko; Moravská Ostrava; Novojičínsko; Ostrava; Těšínsko
Časový rozsah: 1908-1951
Metráž: 2,76 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Divadelní župa moravskoslezská v Moravské Ostravě 1908 - ; Župa divadelních ochotníků východní Moravy a Slezska - 1926; Župa divadelních ochotníků jako okrsek Františka-Sokola Tůmy při Ústřední matici divadelního ochotnictva československého v Moravské Ostravě 1926 - 1951
Tematický popis: Písemnosti fondu jsou důležité pro poznání dějin divadelního ochotnictví na Ostravsku. Cenné jsou zejména zápisy výborových schůzí, valných hromad a režisérské rady, stanovy a organizační řády ochotnických spolků, seznamy spolků a jejich členské přihlášky. Fond též obsahuje výkazy o činnosti, korespondenci (včetně dopisů významných osobností V. Martínka, F. X. Svobody, Z. Baara, M. Nového, A. Kurše aj.), seznamy divadelních her, písemnosti o stavbě jevišť na Hlučínsku, kurzy a soutěže, plakáty, fotografie, novinové výstřižky, návrhy scén, památníky, zpravodaj župy aj.
Archivní pomůcky

ŽUPA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V MORAVSKÉ OSTRAVĚ JAKO OKRSEK FRANTIŠ KA SOKOLA TŮMY PŘI ÚSTŘEDNÍ MATICI DIVADELNÍHO OCHOTNICTVA ČS., 1908 - 1951. Inventář, 1970, s. 4, ev.č. 185.

Název fondu (sbírky): Sdružení divadelních ochotníků \"Petr Bezruč\" Polanka nad Odrou
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Polanka nad Odrou
Časový rozsah: 1945-1959
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Sdružení divadelních ochotníků \"Petr Bezruč\" v Polance nad Odrou
Tematický popis: Dochoval se svazek kroniky.
Archivní pomůcky: nejsou


Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Tyl\" Přívoz
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Přívoz
Časový rozsah: 1911-1925
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Tyl\" v Přívoze 1910 - 1934
Tematický popis: Fond obsahuje plakáty divadelních představení, stručné dějiny spolku, osm návrhů divadelních scén aj
Archivní pomůcky
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ \"TYL\" V PŘÍVOZE 1911-1925. Inventář, 1970, s. 1, ev.č. 188.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Klicpera\" Slezská Ostrava
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Slezská Ostrava
Časový rozsah: 1929-1944
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Klicpera\" ve Slezské Ostravě 1929 - 1949 (sdružoval členy Ochotnické vzdělávací jednoty Klicpera pro Slezskou Ostravu a okolí 1912 - 1925 a divadelního spolku Kolár)
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat organizační vývoj spolku i dějiny ochotnického divadla v Ostravě. Fond obsahuje zápisy výborových schůzí, valných hromad a členských schůzí, matriku členů, režisérskou knihu, plakáty, programy divadelních představení a trosky korespondence.
Archivní pomůcky
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ \"KLICPERA\" VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ 1929-1944. Inventář, 1970, s. 2, ev.č. 190.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Tyl\" Vítkovice
Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy
Místa vzniku fondu Vítkovice
Časový rozsah: (1899)1907-1918
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Tyl\" ve Vítkovicích 1907-1951
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat činnost spolku, důležité jsou také pro poznání kulturních dějin Ostravy. Fond obsahuje zápisy výborových a členských schůzí, děkovné dopisy J. S .Machara a J. Kvapila z roku 1918 za jmenování čestnými členy, vázanou knihu plakátů ochotnických divadelních představení.
Archivní pomůcky
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ \"TYL\" VE VÍTKOVICÍCH (1899)1907-1918. Inventář, 1970, s. 1, ev.č. 187.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.