Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rokycany, SOkA, teatralia amat., soupis fondů, 2007

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-zábavný spolek Hálek Rokycany
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Rokycany
Časový rozsah: (1848)1881-1922
Metráž: 0,15 bm zpracováno a inventarizováno 0,14 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rokycany (1881 sloučen s Hálkem) Čtenářsko-zábavný spolek Hálek (založen 1881, 1896 předseda JUDr. Hugo Karlík)
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí 1881-1894, 1 kniha stanov, pozvánek, slavnostních proslovů, nalepených dopisů, programů, oznámení, spolkových plakátů aj. 1881-1882, 3 knihy pozvánek (1880) 1881-1886, 1 kniha členů a placení příspěvků, inventář divadelního odboru, výroční zprávy 1884-1901, 2 členské legitimace Jana Páníka a J. Budecia 1881 (součástí stanovy spolku), korespondence, 1 razítko bez rukojeti.
Archivní pomůcky
CIRONIS PETROS: ČTENÁŘSKO-ZÁBAVNÍ SPOLEK HÁLEK ROKYCANY, 1881 - 1901. Inventář, s. 7, ev.č. 37.Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Rokycany
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Rokycany
Časový rozsah: 1865-1893
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Rokycany
Tematický popis: Seznam divadelních her, korespondence, stanovy. Fotografie a scénáře rokycanských ochotníků (ovšem až z 20. a 30. let 20. století) součástí fondu č. 1200 - Poncarové.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Langer Jan
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Mýto
Časový rozsah: 1909-1950
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jan Langer, divadelní ochotník z Mýta
Tematický popis: Vzpomínky na ochotnické divadlo v Mýtě na volných listech (originál kopie).
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Holoubkov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Holoubkov
Časový rozsah: 1874-1975
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnické divadlo v Holoubkově do roku 1896, Občanská beseda v Holoubkově s divadelním odborem od roku 1896, Divadlo Občanské besedy v Holoubkově (1898), Spolek divadelních ochotníků v Holoubkově, Divadelní společnost Jindřicha Mošny Holoubkov
Tematický popis: Denní záznamy o činnosti, zápisy ze schůzí, spolková a úřední korespondence, spolková kronika (jednatel spolku Edward Bělohlávek: \"Dějiny jednoty divadelních ochotníků v Holoubkově od založení roku 1875 do její přeměny roku 1896 na občanskou besedu a o trvání této až do roku 1900\" - v originále z 8.9.1900 a v opisu, při originále též svazek dobových spisů: zápis z první schůze ochotníků z 19.7.1875, řády ženského a tělovýchovného odboru občanské besedy 1899, plakáty a pozvánky 1875, 1898-1905, stanovy Spolku divadelních ochotníků v Holoubkově), kronika Divadelního spolku J.Mošny z let 1959-1975 (s historií ochotnického divadla od roku 1875). Další údaje k historii spolku součástí fondu MNV Holoubkov (práce obecního kronikáře Antonína Hory \"Z historie ochotnického divadelního spolku 1874-1896\").
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Chomle
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Chomle
Časový rozsah: 1920-1943
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dramatický odbor sekce mládeže sociálně demokratické Chomle, Ochotnický spolek Chomle (1926-1943; spolek se rozpustil na základě nařízení Okresního úřadu Plzeň-venkov dne 18.9.1943)
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí (výboru, členských a valných hromad) od 17.1.1920 do 19.9.1943 (v letech 1920-1925 se jednalo o sekci mládeže Československé sociálně demokratické strany dělnické v Chomli).
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Kolár Litohlavy
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Litohlavy
Časový rozsah: 1926-1948
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek \"Kolár\" Litohlavy (přípravný výbor 14.12.1899, ustaven 16.12.1899), Spolek divadelních ochotníků Kolár v Litohlavech (1911)
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí od 31.7.1926 do 7.4.1948. Fotografie herců součástí fondu č. 554 - Sbírky fotografií.
Archivní pomůcky
CIRONIS PETROS: OCHOTNICKÝ SPOLEK KOLÁR LITOHLAVY, 1926 - 1947. Sdružený a skupinový inventář (část), s. 2, ev.č. 29/3.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Mošna Klabava
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Klabava
Časový rozsah: 1904-1948(1962)
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Mošna\" Klabava, Dramatický odbor ROH Masna Klabava (od 7.1.1951), Dramatický odbor Klabava (bez zařazení od 10.4.1956), Dramatický odbor TJ Sokol Klabava (od 26.1.1957)
Tematický popis: Zápisy ze schůzí od 5.2.1911 do 28.4.1962 (3 knihy včetně stanov z 10.10.1905), 1 kniha příjmů a vydání z let 1927-1950, 12 ks fotografií z ochotnických vystoupení, 1 razítko z počátku 20.stol. (0,03 b.m.).
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Vojan Ejpovice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Ejpovice
Časový rozsah: 1943-1953
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Vojan Ejpovice
Tematický popis: 1 kniha příjmů a vydání z let 1943-1953
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Jednota hospodářsko-čtenářsko-ochotnická v Ejpovicích, Ejpovice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Ejpovice
Časový rozsah: 1899-1906
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota čtenářsko-ochotnická Ejpovice, Jednota hospodářsko-čtenářsko-ochotnická Ejpovice
Tematický popis: 1 pamětní kniha z let 1899-1906.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Střapole
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Střapole
Časový rozsah: 1931-1944
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek se sídlem ve Střapolích
Tematický popis: Kniha příjmů a vydání z let 1931-1945.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Vzdělávací, zábavný a ochotnický spolek Kollár pro Salzberk a okolí, Bílá Skála u Terešova
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Bílá Skála; Salzberk; Terešov
Časový rozsah: 1893-1926
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Vzdělávací, zábavný a ochotnický spolek Kollár pro Salzberk a okolí (1893-1913), Hospodářsko-vzdělávací spolek Kollár pro Salzberk a okolí (1913-1926)
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí spolku od 25.6.1893 do 17.4.1926.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Tyl - spolek Vejvanov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rokycany
Místa vzniku fondu Vejvanov
Časový rozsah: 1890-1947
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Tyl Vejvanov (ochotnický spolek)
Tematický popis: 1 pokladní kniha z let 1890-1947.
Archivní pomůcky: nejsou
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':