Databáze českého amatérského divadla

Texty: PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. (O E. Machkové.) Praha, vyd. AMU 2008, s. 63-64.

Přibližně ve stejné době, kdy se konstituují LDO, se o divadlo hrané dětmi a dramatické aktivity s dětmi vůbec začíná zajímat v tehdejším Ústředím domě lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT) odborná pracovnice divadelního oddělení Eva Machková. Navazuje na to, co bylo v této oblasti už vykonáno, vyhledává a seskupuje kolem sebe osobnosti, které pracují s dětmi a mládeží tvořivě a zajímavě, podněcuje je k tomu, aby své zkušenosti formulovaly a publikovaly (7. 12. 1964 např. svolává do ÚDLUT schůzku učitelů literárně dramatických oddělení LŠU - viz zprávu v Divadelní výchově II, 1965, č. 5, s. 21), vyhledává kontakty v zahraničí (zejména ve Velké Británii - viz Divadelní výchovu II, 1965, č. 7, s. 27, kde najdeme první informaci o tom, že bylo navázáno spojení s Educational Drama Association v Briminghamu), iniciuje a rediguje první odborné periodikum o dramatické výchově u nás (Divadelní výchova), postupně připravuje první vzdělávací aktivity v oboru a na počátku 70. let dokonce zakládá tradici národních (celostátních) přehlídek dětského divadla, která trvá dodnes. Jinými slovy řečeno, konstituuje dramatickou výchovu jako moderní obor.

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':