Databáze českého amatérského divadla

Texty: NOVOTNÁ, Lenka: Haló, máte OTEVŘENO? XII. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně. AS 2007, č. 3, s. 3-11.

Haló, máte OTEVŘENO?
XII. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně
Lenka Novotná

Pod záštitou České komise pro UNESCO se konala od pátku 20. do neděle 22. dubna 2007 přehlídka pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín. Pořadateli byly Evropské centrum pantomimy neslyšících, NIPOS-ARTAMA a Městské divadlo v Kolíně, kde se také celá akce udála za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a Městského úřadu v Kolíně. Ve vyjmenování nejdůležitějších subjektů nesmím také opomenout generálního partnera přehlídky, jímž je TOTAL Česká republika, s. r. o. Tak to jsou ti, bez nichž by přehlídka sotva měla otevřeno… Neméně důležité byly i tlumočnice znakové řeči, kterým bych tímto chtěla složit velkou poklonu! Svou prací umožňují komunikovat dvěma světům: neslyšícímu se slyšícím. Oba dva v Kolíně pojí láska k divadlu a převážně k pantomimě. Děkuji vám, milé tlumočnice, Moniko Boháčková, Soňo Procházková a Pavlíno Zárubová. Velké díky patří i Jindřichu Zemánkovi, který tlumočnice a všechny ostatní účastníky a lidi podílející se na dění v Kolíně oslovil… Dvanácté společné setkání souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla, handicapované i běžné populace mělo Otevřeno.
Účastníci přehlídky se sjížděli v pátek dopoledne, kde na ně už od 11 hodin čekal (letos poprvé) Petr Michálek a s otevřenou náručí vítal všechny zájemce na dílně autorského psaní. Pracovní setkání nazvané Vyprávět příběh vedl dramaturg a ředitel Městského divadla v Děčíně velice zajímavě. Po páteční zkušenosti pohotově reagoval na slyšící i neslyšící přítomné a přizpůsobil jim velice dobře dílnu sobotní, která byla, i když se to u autorského psaní nenabízí, zejména pohybová. Nechci oddělovat dva světy, ale přeci jen by pro další semináře určitě i sám lektor uvítal, kdyby byl dopředu připraven na skupiny jak slyšících, tak neslyšících...
Odpoledne se pak uskutečnil první blok přehlídky. Na Otevřenu se po celá léta konají představení v tzv. blocích, aby se jich tak na přehlídce mohlo objevit co nejvíce. Nemyslím, že tento způsob musí být nešťastný, ale je, pokud blok trvá několik hodin např., tři! V takovém případě se nedají sledovat pozorně všechny inscenace, nýbrž jste rádi, že si zapamatujete ta představení, která vás více zasáhla. Co se tedy prvního bloku týče, půjde téměř pouze o výčet představení a více slov padne jen o jediném, které bylo lektorským sborem doporučeno na Jiráskův Hronov. A já se přimlouvám o zkrácení bloků.
Skupina Jiřího Kaftana z DDM Klamovka v Praze přivezla na Otevřeno čtyři inscenace: Robot, Propast, Re-moře a Usmějte se laskavě. První dvě se objevily také na sobotním Galavečeru. Dále se představil soubor Vidím vás ze Speciální školy pro sluchově postižené v Praze-Radlicích a zahrál Peklo na nebi.
Jedno z nejzajímavějších představení celé přehlídky přivezl do Kolína soubor Divadla Kufr Jihlava, tedy dvě výborně pohybově vybavené dívky. Ve svém představení Tančíček adušiádáši předvedly své skvělé žongléřské a pantomimické dovednosti. Lektorský sbor je ocenil doporučením na JH s tím, že by jejich produkce mohla probíhat na trávníku. Na začátku vidíme obrovský kufr a v něm jednu z dívek, druhá dívka hraje na harmoniku, postupně se do kufru dostávají obě, absolutně využijí rekvizitu a pak se zaměří na další… Žonglují se vším, co jim přijde pod ruce, ale – vše by se dalo podstatně zkrátit. Produkce je evidentně mířena ven, do prostoru, kde by dívky mohly odhodit klobouk a vybírat do něj za své umění. Výborná mimika a vhodné kostýmy, veselé pruhované trikoty. Ovšem v podtitulu je uvedeno, že dívky se pošťuchují a dělají si naschvály, ale tak tomu není. Nebo alespoň v Kolíně nebylo.
Skupina pantomimy Plzeň předvedla na Otevřenu dvě inscenace: Chlapec s holí a Kouzelný balón. Neslyšící kluci pracují pod vedením paní Miroslavy Volejníkové, která má s režírováním kluků trochu problém. Oni se však např. na semináři u Petra Michálka projevili bezvadně a zapojovali se do všech ukázek a s přirozeností improvizovali. Soubor KUK! (Klub uměleckých katastrof), skupina dívek, která dosud pracovala s činoherními postupy, se rozhodla vyzkoušet si Němý film. Nejživějším člověkem v inscenaci se však zdál být klavírista. Pro některé z lektorského sboru byl Němý film příjemným oživením, pro jiné nejsmutnější groteskou, jakou kdy viděli. Každopádně byla oceněna chuť a snaha zkusit si i jiný žánr. Mezi veterány pantomimy by se dal zařadit pan Igor Tausinger, jeho dvě krátké etudy Vilém Tell a Sochař prozradily, že se opravdu zabývá pantomimou dlouho a rád. (Viléma Tella si zopakoval na Galavečeru). ZŠ Ječná, Praha, kterou navštěvují také neslyšící, zahrála představení Sochař a Já robot. Stálý účastník přehlídek v Kolíně Václav Dostál, pro kterého je pantomima velkou láskou, konečně vytvořil svou vlastní autorskou inscenaci Dirigent světa, inspirovanou obrazem neslyšícího malíře Antonína Kovaříka. Ve třech minutách čitelně převyprávěl příběh z Bible o stvoření světa. (Václav D. se také objevil na sobotním Galavečeru.)
V pátek večer je vždy také prostor pro inspirativní představení, která mohou tvůrcům v hledišti rozšířit pohled nebo ukázat způsob režie, hereckých postupů či scénického řešení. Na letošním ročníku se představila Michaela Doláková, mimka, tanečnice, choreografka. V Kolíně jsme mohli vidět představení 5x s „nadhledem“, které je složeno z pěti pohybových etud. Byly vytvořeny v průběhu jejího studia na katedře nonverbálního a komediálního divadla HAMU v Praze.
Ve druhém, tedy sobotním bloku se objevil soubor ZUŠ Habrmanova z Hradce Králové s inscenacemi Medvědi, Zedvědi; Zelená se a Sen. Všechna tři představení byla zajímavá propojením s dětským orchestrem a také dobrou volbou témat pro děti ve věku pět až sedm let. Bohužel, témata byla ztvárněna pouze kostýmem, a ne hraním (si). Dále přijelo do Kolína Taneční a pohybové studio Magdaléna s představením Ztráty a nálezy, kde se objevilo pět děvčat v příjemné klauniádě. Stejné studio přivezlo také taneční představení Mezi námi děvčaty, kde mají dívky prostor pro improvizaci. (Viděli jsme znovu na Galavečeru.) Divadlo Odevšad představilo jednu ze svých „reklam“: Reklama a pračka. Tyrando TMS, Praha zahrálo dva pohybové kousky: Noční motýl a Syrinx. Pod vedením Blanky Šourkové z Tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec předvedli kluci i děvčata absolutní přirozenost ve svém projevu v představeních Rozuzlení, Volně! a Ta třetí, (První a třetí jmenované patřily také mezi představení na Galavečeru.) Už s přehlídkou Otevřeno spojená Pantomimická jednotka řeč (jmenují se pokaždé jinak – letos takto), která vždy buď úplně šokuje, nebo absolutně pobaví, přivezla na Kolín představení dvě: Hodina v pohybu (spíše šokující) a Vzpomínky na moře (spíše k pobavení, ale na Glavečeru představení nechybělo).
Pohybové studio Cyranovy boty a jejich Druhá strana dveří, divadlo, které dokáže obrovsky zaujmout svými obrazy. Tématem hry je obava z otevření dveří, co je za nimi? Vztah dvou lidí, muž a žena, jejich pocity, představy, které jsou ztvárněny tanečnicemi. Diváci se trochu ztráceli v příběhu, ale i tak odcházeli se silným zaujetím a s pocitem, že pohybové divadlo má obrovskou sílu, pokud se využijí veškeré možné prostředky (druhý plán: dívka vzadu na jevišti kráčí dvacet minut pomalým krokem ke dveřím, během toho se odehraje celý příběh mezi párem a jejich představami…). Představení se objevilo také na Galavečeru. Nejen pro neslyšící publikum vytvořila inscenace skvělou atmosféru a lektorský sbor právě zde udělil druhé doporučení na Jiráskův Hronov.
DS Scéna Kralupy nad Vltavou zahrál němou grotesku Naseto?! s překvapující stínohrou, kterou nám měl možnost předvést dvakrát. Soubor Nepanto na přehlídku do Kolína jezdí pravidelně, letos přivezl představení Kabát. Závěrečné představení Pan Mc Donald bylo také od souboru Nepanto.
Přehlídkové bloky uváděl Luboš Votroubek, chvílemi trochu necitlivě, protože buď prozradil vše, co se v představení bude dít, anebo zkomolil název souboru, jména členů lektorského sboru či něco jiného, ale asi nikdo jiný tuto úlohu nechce přijmout, a tak nezbývá než vydržet a těšit se vždy na další představení.
Na konci obou bloků následoval rozborový seminář vedený lektorským sborem formou debaty s tvůrci a interprety představení. (O druhém bloku se povídalo až v neděli dopoledne, protože sobota patřila Galavečeru a hostům přehlídky.) V letošním ročníku v lektorském sboru zasedali: Lenka Lázňovská, vedoucí útvaru NIPOS-ARTAMA, jako předsedkyně poroty, Lucie Kastnerová, členka souboru Pantomima S.I., pedagožka SPŠ pro sluchově postižené, Anna Caunerová, tanečnice, taneční pedagožka, absolventka VŠNU Bratislava, Zdeněk Švehla, člen Divadla pantomim v Brně, Michal Hecht, absolvent kurzů a dílen pohybového divadla a pantomimy v ČR, Dánsku a Německu, který v současné době hraje v divadle IMAGE Praha a pracuje v NIPOS-ARTAMA, a Josef Tichý, herec, mim a autor v divadle IMAGE. Lektorský sbor má právo nominovat a doporučit vystoupení a soubory na přehlídky Jiráskův Hronov, a Mezinárodní festival pantomimy neslyšících v Brně a Kašparův mimoriál. Na Jiráskův Hronov nenominoval, alespoň tedy doporučil dva soubory: Divadlo KUFR a soubor Cyranovy boty.
Sobotní Galavečer měl dvě části. První byla sestavena z vybraných představení obou bloků přehlídky a druhá patřila hostům – předním mimům, kteří se významně zapsali do dějin pantomimy: Josef Plac, Jaroslav Róna. Divákům byly nabídnuty také úryvky z filmu Traja chrobáci (Mikulka, Roháč) a celý večer moderoval svým speciálním způsobem Jan Kratochvíl. Ovšem spíše dokázal shodit soubory, které vystupovaly, a když si pozval na pódium hosty, významné mimy, holil si napěněný obličej a strhával pozornost na sebe. Dokonce na závěr, kdy si každý divák toužil v sobě uchovat příjemný pocit, který navodilo Divadlo Continuo s dvěma ukázkami z představení LETOKRUHY, odlétal pan Kratochvíl do prvních řad na paraglidingu, ale to už spousta diváků stejně neviděla, protože odcházela s pocitem, že obě ukázky byly nádherné, a těšila se, že uvidí v nejbližší době představení celé.
Nedělní produkci pro děti zajistilo brněnské divadlo Polárka se svým Mauglím. Hrál se paralelně s nedělním rozborovým seminářem… A poté v Městském divadle Kolín zazvonil zvonec a přehlídky OTEVŘENO byl konec, tedy (máme už) ZAVŘENO.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':