Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hodnocení ŠS 2003 (IPOS-ARTAMA, Jana Štefánková)

47. ŠRÁMKOVA SOBOTKA
29. 6. – 5. 7. 2003.
/závěrečné hodnocení/

I. Základní údaje

Přehlídka uměleckého přednesu s dílnou 28. 6. – 4.7.2003.
Téma: Hledání ztraceného smyslu
Proměny české literární teorie 20. století.

Pořadatelé: Město Sobotka
Středisko městské kultury v Sobotce

Spolupořadatelé: IPOS ARTAMA Praha
IMPULS Hradec Králové
Archiv Fráni Šrámka v Sobotce
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
SKIP

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

II. organizace akce – program

Přehlídka uměleckého přednesu s dílnou

Setkání studentů bohemistiky filozofických a pedagogických fakult na Šrámkově Sobotce je tradičně její nedílnou součástí. Od roku 2 000, kdy začalo studentů ze jmenovaných fakult ubývat, rozhodli jsme se rozšířit nabídku i na ostatní vysoké školy s pedagogickým zaměření. Toto rozhodnutí se osvědčilo i v letošním ročníku. Z 15 oslovených fakult využilo nabídky 9 (PgF a FF UK Praha, PgF a FF MU Brno, FF OU Ostrava, PgF ZČU Plzeň, Slezská univerzita Opava, Literární akademie Josefa Škvoreckého Praha a KVD DAMU Praha).
Účastníci na prvním setkání 27. června na zahradě Šrámkova domu nabídli široké spektrum velmi kvalitních textů (V.Linhartová: Modrozračno, S.Becket: Jak to říct, I.Wernisch: Jev hodný pozoru, V. Beniak: Žofia, několik básní Jana Skácela i autorský text Vratislava Kadlece: Krabice (divadelní monolog). 40 studentů se rozešlo do skupin, aby pracovali na textech, které si připravili, pokud se s lektorem nedohodli na změně. Skupina lektorů na Šrámkově Sobotce je stálá, jen s malými výjimkami a studenti , kteří přijedou do Sobotky opakovaně se hlásí ke konkrétnímu lektorovi. I v letošním roce vedli dílnu Věra Slunéčková – Konzervatoř Praha, Jiřina Lhotská – ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Libor Vacek – recitátor, Aleš Vrzák, režisér dramatického vysílání Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, Mgr. David Kroča,Ph D. – katedra české literatury PgF MU Brno a režisér ND Moravskoslezského v Ostravě Radovan Lipus., který se ujal i režie Večera fakult. Skupiny pracovaly denně v dopoledních hodinách po odborných přednáškách a odpoledne před večerními divadelními programy a nočními filmy. Jejich příprava se zúročila na velice zdařilém Večeru fakult. K pestrosti jeho programu přispěla hudební skupina Jiřího Šlupky Svěráka, ve které si mnozí zhudebnili dodané texty. Velkou návštěvnost zaznamenala i ortoepická poradna Lenky Fišerové. Radovan Lipus přijel do Sobotky až v úterý odpoledne. Do té doby jej zastoupil Dr. Kroča, se kterým budeme nadále počítat ve skupině lektorů na Šrámkově Sobotce. Hana Kofránková vedla dílnu pro pedagogy.

Divadelní představení

Letošní Šrámkova Sobotka byla poznamenána několika změnami na poslední chvíli. Bylo nutné nahradit tři večerní divadelní programy z důvodu nemoci herce Miroslava Moravce i nedostatečné komunikaci slovenského souboru. Bohužel se nepodařilo najít adekvátní náhradu. Situační komedie Gustava Skály „Tanec mezi vejci“ si nezadala se svým názvem. Ukázalo se, že i hra obsazená známými herci (Ivan Vyskočil, Stella Zázvorková), nemusí být ještě zárukou kvality. Rozpačité vyznění mělo i představení pražské Violy z textů Francoise Villona „Všechno jen do putyk a ženským“ ve scénáři Ireny Žantovské a režii Miroslava Krobota. Přenesením představení z komorní Violy do nehostinného sálu Sokolovny jistě nebylo pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera příjemné. Vyhověli však pořadatelům. Pro zvládnutí velkého prostoru přidali na hlase i gestu , ve kterém „utopili“ pointy téměř všech balad. Úspěch slavil brněnský studentský soubor ÚSTAF, Laureát Wolkrova Prostějova z roku 2002. V představením „Něco z voicebandu předvedli názorně hledání smyslu slov. Na festivalu, který se zaobírá především slovem slavilo úspěch pantomimické představení Edisóni Jihlavského divadla T.E.J.P. Slovenské divadlo nahradilo kvalitní představení Milana Dvořáka a Věry Slunéčkové (lektorky dílny) „Román o holkách“ z textů a písní Vladimíra Vysockého v překladu Milana Dvořáka. Jako přídavek uvedli ukázku z připravovaného pořadu k nedožitým 80. narozeninám Bulata Okudžavy v příštím roce. Pořadatelé tedy mohou počítat s tímto programem na 48. Šrámkově Sobotce. Večerní programy završil Večer fakult v režii Radovana Lipuse. Jako každoročně měl u publika veliký úspěch. Nechyběl ani koncert v v chrámu sv. Maří Magdalény. Tentokrát usedla za varhany studentka Konzervatoře v Praze Zdeňka Nečesaná. V náročném programu z děl J.S.Bacha, C. Franca, L. Sluky, P. Ebena, L. Boëllmanna a C.Saint – Saënse připravila posluchačům silný umělecký zážitek.
Zahájení Šrámkovy Sobotky připravila již tradičně Hana Kofránková se dvěma anděli Janou Machalíkovou a Davidem Kročou, kteří pátrali po smyslu vybraných částí textů. Oproti loňskému roku se letos zdařilo čtení oceněných literárních prací“ Chci být i kýmsi čten“, které připravily Jesličky z Hradce Králové.

Odborné přednášky a doprovodné programy

Odborné přednášky zahájila PhDr. Libuše Heczková z FF UK Praha. Přednáška „Žena v množném čísle „ se jaksi opozdila za tématem loňské Šrámkovy Sobotky Žena dělá slovo – slovo dělá ženu . Velice zajímavá a podnětná byla přednáška Dr.Phil. Josefa Vojvodíka, M.A. Hermeneutika jako metoda literární interpretace.Mgr. Petr Šrámek se ve své přednášce „Český poststrukturalismus 60. let zaměřil pouze na Jana Grossmana. Velkou odborností se vyznačovala přednáška Mgr. Hynka Zykmunda „Čtenář a produkce smyslu“. Na letošní Šrámkově Sobotce se prezentovalo několik nakladatelství. Vzpomínalo se na prof. Alexandra Sticha, který na Šrámkově Sobotce několikrát přednášel, na malíře Vladimíra Komárka a prof.Václava Černého. Promítal se Šumný Český ráj, po kterém následovala beseda s rež. Radovanem Lipusem. Členové redakce SPLAVu se postarali o večerní filmová představení starých i jednoho nového filmu Virginia Woolfová. Asi nám budou noční filmové produkce chybět. Redakce oznámila , že předává tento obsažný zpravodaj do rukou nové redakci. Změna je život. Tak uvidíme. Podle mého soudu byl SPLAV jedním z nejlépe vedených festivalových zpravodajů. Sobota patřila dětem. Válkovo kočovné divadlo přivezlo z Prahy Pohádku nakonec… Strašidlo Bublifuk.
Pořadatelé zvládli všechny změny a proměny festivalového programu s profesionální ctí i díky obětavosti mnohých účastníků. Redakce SPLAVu informovala tentokrát rozsáhleji i o studentské přehlídce uměleckého přednesu s dílnou, jen poněkud pozapomněla na zhodnocení Večera fakult.
Je mi líto, že v krásném městě u brány Českého ráje nepanuje větší shoda mezi jednotlivými institucemi pořádajícími tak poetický festival jakým je Šrámkova Sobotka. Tržní chování nespatřuji v tom, že každá z pořádajících stran si bude chtít z rozpočtu festivalu utrhnout pro sebe co největší kus. Jak jinak říci tomu, že Základní škola účtuje Středisku městské kultury v Sobotce značný pronájem za třídu pro studentskou dílnu, kterou skupina využívá pouze v případě špatného počasí. Totéž se vztahuje i na Sokolovnu. Nemají Sokolové mezi svými činnostmi i rozvoj kultury a to nejen tělesné? Šrámkova Sobotka je velmi známým a již 47 let trvajícím festivalem. Pro tak malé město je to akce, která sem přiláká každoročně mnoho pedagogů, knihovníků a studentů. Každá skupina má svůj program, kterým doplňuje a obohacuje ostatní. Jen dohromady tvoří jedinečnou atmosféru Šrámkovy Sobotky.

Návrhy pro 48. Šrámkovu Sobotku

1. Lektoři studentské dílny budou bezpodmínečně dodržovat Dohody o provedení práce. To znamená, že budou studentům k dispozici po celou dobu v dohodě vyznačenou.
2. Pokud se stane, že některé divadlo na poslední chvíli odmítne účast z jakéhokoli důvodu, nebude za něj hledána náhrada za každou cenu.
3. Na Šrámkově Sobotce se budou produkovat jen ověřené inscenace.
4. Nezapomenout na pořad k nedožitým 80-tinám Bulata Okudžavy.
5. Představení hledat opět v neprofesionální divadelní oblasti.
6. Ve čtvrtek večer vyzvat studenty ke zhodnocení jejich pobytu na ŠS.
V Praze 7. července 2003-07-08

Jana Štefánková
odborná pracovnice
pro umělecký přednes
IPOS - ARTAMA
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':