Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kuks, SCHERL, Adolf: Dva dokumenty k baroknímu divadlu v Čechách

Adolf Scherl: Dva dokumenty k baroknímu divadlu v Čechách

Ve Státním ústředním archivu v Praze, fond Staré české místodržitelství, sign. 1724 / VIII / d / 67, karton 280, se dochovala první žádost dlouholetého pražského principála Franze Alberta Defrainea k pražskému místodržitelství z 18. 7. 1724, v níž dotyčný žádal o povolení hrát v pražském Manhartském domě. V aktu zůstaly přiloženy dva originální dokumenty, jejichž obsah byl dosud jen velmi částečně znám z jejich přibližné české reprodukce v knize Staropražské senzace od A. Novotného a které si pro svou značnou informativní hodnotu zaslouží publikaci v plném znění.
Defraine, který tuto žádost psal ještě v době svého působení v lázních Kuksu ve službách Františka Antonína Šporka, žádost doložil vlastnoručním soupisem svého hereckého souboru, který zde otiskujeme se souběžným českým překladem:
Agirende Personen.
1. Francißcus Albertus De Fraine alß Principal macht die lustige Person den Hanß Wurst
2. Desssen Frau
3. Heinricus Rademin
4. Dessen Frau
5. Christian Scholtze
6. Dessen Frau
7. Christian Felix
8. Dessen Frau
9. Johann Wenzigius
10. Dessen Frau
11. Ignatius Faschinger
12. Ferdinandus Reichel
13. Christophorus Finck
14. Johannes Schmidt
15. Georg Nuth
16. Bartholomäus Fischer
Jednající osoby.
1. Francißcus Albertus De Fraine jako principál hraje komickou postavu Hanse Wursta.
2. Jeho žena
3. Heinricus Rademin
4. Jeho žena
5. Christian Scholtze
6. Jeho žena
7. Christian Felix
8. Jeho žena
9. Johann Wenzigius
10. Jeho žena
11. Ignatius Faschinger
12. Ferdinandus Reichel
13. Christophorus Finck
14. Johannes Schmidt
15. Georg Nuth
16. Bartholomäus Fischer
Druhým z těchto dokumentů je doporučení hraběte Františka Antonína Šporka z 28. 6. 1724, které zní:
Demnach Frantz Albert de Fraine aus der Churfürstl. Residenz Stadt München gebürtig, als dermahliger Principal einer gutten und sowohl in Frauen als Manns-Bildern auserlesenen Compagnie teutscher Comoedianten, letzhin von Olmütz kommend, von mir auf einige Zeit an- und aufgenommen worden, auch seithero dem jüngst verflossenen S. Joannis Fest allhier mit täglicher producirung allerhand geist- und Weltlicher Geschichten aufferbaulich- und doch anbey lustigen Comoedien, in seiner dießfälligen Bedienung sich dergestalt wohl, embsig, und unverdrossen erwiesen, daß nicht nur allein ich, sondern auch alle hier anwesende Gäste durchgehends ein sattsames Contento an ihm getragen haben; Nun aber derselbe zu erlangung des in Prag suchenden Hoch-Obrigkeitl. Consens mich umb eine glaubwürdige attestation seiner Persohn und Compagnie halber gehorsambst gebethen, und ich zu ausnahm und Beförderung seines verhoffenden Glückes seinem Billigen Gesuch zu willfahren Kein Bedencken trage: Als habe ihm zu Deßen Bezeugung und daß er sambt seiner Banda Zeitwährender anwesenheit sich iederzeit ehrlich und friedsam aufgeführet, gegenwärthiges attestatum gern mitteilen wollen. Geben Kuckuß Baad den 28. Juli 1724.
Frantz Antoni Graff Sporck
Jelikož Frantz Albert de Fraine, narozený v kurfiřtském residenčním městě Mnichově, nyní principál dobré a jak v ženských, tak v mužských osobách výtečné společnosti německých herců, naposledy přišlé z Olomouce, byl mnou na jistou dobu přijat a zaměstnán, též pak od minulého svátku sv. Jana se zde při každodenních produkcích všelikých duchovních i světských příběhů řádných a přece přitom zábavných komedií v této službě osvědčil jako natolik zdatný, horlivý a neúnavný, že jsem nikoli jen já sám, ale také všichni zde přítomní hosté po celou dobu s ním byli plně spokojeni; nyní však mě co nejposlušněji požádal o věrohodné doporučení týkající se jeho osoby a společnosti, aby dosáhl v Praze žádaného vrchnostenského povolení, a já neváhám jeho spravedlivé žádosti vyhovět, abych vyzvedl a podpořil jeho žádoucí úspěch: rád jsem tedy, abych dosvědčil vše řečené, jakož i že se se svou bandou po celou dobu své přítomnosti choval vždy čestně a pokojně, vydal toto předkládané osvědčení. Dáno v Kuksu 28. července 1724.
Frantz Antoni Graff Sporck
V seznamu Defraineových herců je uvedeno několik jmen, která dokládaji jistou kontinuitu v personálním obsazení trup pražských principálů (Christian Schulze, Ignaz Faschinger aj.). Z nich je nejzajímavější jméno Heinricha Rademina, který býval již společníkem Antona Josepha Geislera a ve všech souborech, v nichž působil, výrazně ovlivňoval jejich dramaturgii. Nedávno uveřejněná životopisná studie Bärbel Rudinové Heinrich Rademin, Hanswursts Schattenmann ve vídeňském sborníku Theater am Hof und für das Volk, o níž jsme zde referovali v prvním čísle letošního ročníku, dokládá rozborem skupiny komediantských rukopisů z let 1724-1925 z vídeňské Národní knihovny, známých pod názvem souborné edice R. Payera von Thurna z let 1908-1910 jako Wiener Haupt- und Staatsaktionen, že alespoň některé z nich byly Rademinem napsány nikoli ve Vídni, ale ještě za jeho působení v Kuksu.
Druhý z obou dokumentů dokládá mj., že Defraine před příjezdem do Kuksu pobýval v Olomouci a vybarvuje obraz provozu Šporkovy scény v Kuksu, na níž se v lázeňské sezoně hrálo zřejmě každodenně. Rozmnožuje též naše vědomosti o Šporkových divadelněestetických názorech a o jeho vlivu na divadelní vývoj v Kuksu i v Praze.
Nová zjištění Bärbel Rudinové otevírají řadu dalších otázek, například kterému hanswurstovi byly v těchto rukopisech jeho role šity na tělo, jak dlouho Rademin v Praze setrval, jaký byl vlastně divadelní osud těchto rukopisů. O těchto otázkách se jistě ještě povede diskuse. Edicí těchto dvou dokumentů chceme přispět k její fundovanosti.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':