Databáze českého amatérského divadla

Texty: Místopis českého amatérského divadla - spolupracovníci 1998 - 2002

Benešov RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty

Beroun KEBRLE, Miloš: Soubor informací pro MČAD z okresu Beroun. Rkp. 1999. kART.

Blansko BUŠINA, Jiří: Soubor informací pro MČAD z okresu Blansko. Rkp. 1998. Viz Místa/Okresy/Blansko/Texty

Brno-město MÜLLER, Václav: Poznámky k MČAD. Viz Místa/Okresy/Brno-město/Texty.
ZBOŘILOVÁ, Libuše: Soubor informací pro MČAD. Rkp. 1998. Viz Místa/Okresy/Brno-město/Texty

Brno-venkov PŘEHLED spolků v obcích okresu Brno-venkov. Pro MČAD zprac. SOkA Rajhrad. Rkp. 1999. 5 s. kART

Bruntál CEPEK, Josef ( Muzeum Bruntál ): MČAD okresu Bruntál. Soubor materiálů pro Místopis. Rkp. 1998-1999.
Viz Místa/Okresy/Bruntál/Texty

Břeclav ONDRÁŠKOVÁ, Marta - HORÁK, Jan: Historie a současnost ochotnického divadla v okrese Břeclav. Souhrn informací pro MČAD. Rkp.1998-2000. Viz Místa/Okresy/Břeclav/Texty

Česká Lípa ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Česká Lípa pro MČAD. Rkp. 1998. 21 s.
Viz Místa/Okresy/Česká Lípa/Texty.
ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Bibliografie k MČAD o. Česká Lípa. Viz Místa/Okresy/Česká Lípa/Texty.

Český Krumlov HORÁKOVÁ, Eva: Přehlídky, semináře, tvůrčí dílny v okrese Český Krumlov. Rkp. 1999. 9 s. kART.
HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999. 38 s. kART

Děčín DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese. Rkp. 1998. 7 s. Viz Místa/Okresy/Děčín/Texty.
DOLEŽAL, Josef: Informátoři v obcích okresu. Pro MČAD zprac. Josef Doležal 1998. Viz Místa/Okresy/Děčín/Texty

Domažlice BIBLIOGRAFIE článků o amatérském divadle, o. Domažlice. Pro MČAD SVK Plzeň. Rkp. 1998. 11 s. kART.
KUNEŠ, Václav: Ochotnické divadlo na Domažlicku. Rkp. pro MČAD 1999. 4 s. kART.
VOGELTANZ, Jan: Ochotnické divadlo na Domažlicku. Rkp. pro MČAD 1998. 19 s. kART

Frýdek-Místek ČERNOCHOVÁ, Marcela: Soubor informací pro MČAD z okresu Frýdek-Místek. Rkp. 1999. 12 s. Viz Místa/Okresy/Frýdek-Místek/Texty.
KRULIKOVSKY: Podklad pro MČAD 1999. Viz Místa/Okresy/Frýdek- Místek/Texty.
MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s. Viz Místa/Neofic.celky/Místecko/ Texty.

Havlíčkův Brod HONZOVÁ, Lída: Soubor informací pro MČAD z okresu Havlíčkův Brod. Rkp. 1999. 4 s. kART

Hodonín GROMBIŘÍK, Dušan: Soubor informací pro MČAD. Rkp. 1999. 3 s. kART

Hradec Králové FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999.
Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty

Cheb FRANKOVÁ, A.: Podklady pro MČAD 1998-2002.
Viz Místa/Okresy/Cheb/Texty

Chomutov PALIVCOVÁ, Renata: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Chomutov. Rkp. pro MČAD 1998. 4 s.
Viz Místa/Okresy/Chomutov/Texty.

Chrudim KYSELOVÁ, Vlasta: Doplňující údaje k místům pro MČAD. Rkp. 1998, 5 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty.
NĚMEČEK, Aleš:Amatérské divadlo na Chrudimsku (regionální studie pro MČAD) 1998, Rkp. 3 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty

Jablonec nad Nisou STRNAD, Jan: Seznam českých amtérských divadelních souborů v okrese Jablonec nad Nisou. Rkp. pro MČAD 1998.
Viz Místa/Okresy/Jablonec nad Nisou/Texty

Jeseník SOkA Jeseník: Výpis z fondů. Viz Místa/Okresy/Jeseník/Texty

Jičín FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty

Karlovy Vary ONDRÁČEK, Vlastimil: MČAD - záznamy z obcí a měst okresu Karlovy Vary. Rkp. 1998. 18 s. Viz Místa/Okresy/Karlovy Vary/Texty

Karviná KUBÁTKOVÁ, Andrea: Podklady pro MČAD. Rkp. 1998. 3 s.
Viz Místa/Okresy/Karviná/Texty

Kladno DOBNER, Libor: Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998. 6 s. Viz Místa/Okresy/Kladno/Texty.
DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000.
Viz Místa/Okresy/Kladno/Texty

Klatovy KURCOVÁ, Jitka - POLÍVKOVÁ Alena - BAIERLOVÁ, Lenka: Soubor informací pro MČAD 1998-2000. Viz Místa/Okresy/Klatovy/Texty

Kolín INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART

Kroměříž HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000. Viz Místa/Okresy/Kroměříž/Texty

Kutná Hora ŠTROBL, Miroslav: Charakteristika okresu Kutná Hora z hlediska podmínek pro činnost ochotnického divadla. Rkp. pro Místopis 1998.
6 s. kART

Liberec TALLER, Ivan: České ochotnické spolky okresu Liberec. Rkp. pro MČAD 1998. 13 s. kART

Litoměřice VENZHÖFER, Otomar: Místopis českého amatérského divadla, o. Litoměřice. Rkp pro MČAD 1999. 3 s.
Viz Místa/Okresy/Litoměřice/Texty

Louny BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty

Mělník ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty

Mladá Boleslav ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s.
Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty

Most SÝKORA, Slavomír: Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956. Rkp. pro MČAD 1998.
Viz Místa/Okresy/Most/Texty

Náchod HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.
HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD.
Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.
SOkA Náchod, fond 0kresní úřad, rejstřik spolků a spisy.
Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty

Nový Jičín BALÁŠ, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska. Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967.
MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002.
Viz Místa/Okresy/Nový Jičín/Texty

Nymburk INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART

Olomouc NAKLÁDAL, Antonín: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Olomouc (dle výpovědí a zpráv místních pamětníků z 30 obcí). Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Olomouc/Texty

Opava PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Opava/Texty

Ostrava ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty

Pardubice HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty

Pelhřimov 0

Písek 0

Plzeň-jih FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih.
Rkp. pro MČAD 1999. 7 s. kART

Plzeň-město HRÁDKOVÁ, Jindřiška,: Podklady pro MČAD 1998.
Viz Místa/Okresy/Plzeň-město/Texty

Plzeň-sever SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998. 20 s.
Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty

Praha-východ PRŮŠA Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ.
Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty

Praha-západ KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s.
Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty

Prachatice HÄUSLEROVÁ, Jitka: Amatérská divadla na okrese Prachatice. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. Viz Místa/Okresy/Prachatice/Texty

Prostějov 0

Přerov KOLAŘÍK, Ivo: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000 aneb Po stopách amatérského divadla na Přerovsku. Přerov, Divadlo Dostavník 2000. 248 s. kART.
VYLÍČIL, Andělín: Soubor informací pro MČAD z okresu Přerov. Rkp. 2000. Viz Místa/Okresy/Přerov/Texty

Příbram VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.
VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty

Rakovník TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998.Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty

Rokycany CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. (Historie amatérského divadla v obcích okresu.) Rokycany, ONV a SOkA 1984. 92 s. Excerpce Ondřej Svoboda. Viz Místa/Okresy/Rokycany/Texty

Rychnov nad Kněžnou ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998. 30 s. kART. Excerpce viz Místa/Okresy/Rychnov nad Kněžnou/Texty

Semily VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty

Sokolov KLONFAR, Zdeněk: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Sokolov. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART

Strakonice HANKOVEC, Milan: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART

Svitavy KAREŠ, Jiří: Soubor informací o amatérském divadle ze 17 míst okresu Svitavy. Rkp. pro MČAD 1998. 17 s. kART

Šumperk MEDLÍK, Ctirad: Informace o amatérských souborech v okrese Šumperk. Rkp. pro MČAD 1998. 5 s. Viz Místa/Okresy/Šumperk/Texty.
SMYČKOVÁ, Naděžda: Organizace aktivit amatérského divadla v okrese Šumperk. Rkp. pro MČAD 1998. 21 s.
Viz Místa/Okresy/Šumperk/Texty

Tábor ŠRÁMEK, Miloslav - PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. 26 s. kART

Teplice VILÍM, Karel: Seznam divadelních souborů v okrese Teplice 1945-1960. Rkp. pro MČAD 1999. 2 s. kART

Trutnov KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. 10 s. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty

Třebíč ŠTĚPÁNKOVÁ, Stáňa: Soubor informací o ochotnickém divadle v obcích okresu Třebíč. Rkp. pro MČAD 1998. 28 s.
Viz Místa/Okresy/Třebíč/Texty

Uherské Hradiště ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Uherské Hradiště. Rkp. pro MČAD 1998. 18 14 s.
Viz Místa/Okresy/Uherské Hradiště/Texty.
POTYKA, Miroslav: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Uherské Hradiště. Rkp. pro MČAD 1998.
Viz Místa/Okresy/Uherské Hradiště/Texty

Ústí nad Labem TRDLA, Pavel: Informace o divadelních souborech v obcích okresu Ústí nad Labem. Rkp. pro MČAD 1998. 12 s.
Viz Místa/Oktresy/Ústí nad Labem/Texty

Ústí nad Orlicí 0

Vsetín BALETKA, Ladislav - KAŠPAROVÁ, Jiřina: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Vsetín. Rkp. pro MČAD 1998 - 2000. Viz Místa/Okresy/Vsetín/Texty

Vyškov HÝZLOVÁ, Helena: Dokumenty o amatérském divadle, uložené v SOkA okresu Vyškov. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. kART

Zlín VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku, Okresní kulturní středisko Gottwaldov 1988 102 stran (91 stran textu a 11 stran fotografiií).
Excerpce viz Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.
BEDNÁŘOVÁ, Hana: Materiály k soupisu spolků Gottwaldovského kraje (1886-1952). Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.
KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.
Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty

Znojmo 0

Žďár nad Sázavou FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s.
Viz Místa/Okresy/Žďár nad Sázavou/Texty
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':