Databáze českého amatérského divadla

Texty: SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Seznamte se, prosím, toto je Údivadlo Kopřivnice…. AS 2008, č. 4, s.52.

Seznamte se, prosím, toto je Údivadlo Kopřivnice…

Rozhovor s Danem Brchelem, zástupcem ředitele DDM Kopřivnice připravila Pavlína Schejbalová

S pohledem na stránky kopřivnického domu dětí a mládeže člověk žasne nad šíří jeho záběru. Dá se říci, jaké místo v nabídce DDM zabírá divadlo?
Jmenujeme se Údivadlo. Pod touto hlavičkou ve dvanácti souborech pracuje v současné době dvaaosmdesát členů. Jsou to děti od sedmi let až po vysokoškoláky. Jednotlivé soubory jsou tvořeny členy přibližně stejné věkové skupiny nebo podle aktuálního tématu či tvorby. Účastníme se přehlídek jak dětského, tak i studentského divadla směřujícího k Náchodské prima sezóně, či přehlídek směřujících na Šrámkův Písek.
Jaké divadelní akce pořádáte?
Divadelní společnost Údivadlo pořádá hned několik akcí: každým rokem, vždy první víkend v červnu, u nás propuká čtyřdenní přehlídka dětského a studentského divadla pod názvem Kopřivnická bedna, je to přehlídka nepostupová, s diskuzními kluby a doprovodným programem. Hraje se v sále a sálku Údivadla a na jevišti na zahradě. Každoročně také, vždy poslední víkend před Vánocemi, u nás kyne přehlídka studentského a jinak mladého divadla pod názvem Vánočka. Opět je to přehlídka nepostupová s diskuzními kluby a doprovodným programem. Dále se zde v nepravidelných intervalech odehrávají pořady pod názvem Divadlení s Údivadlem. Jde o akci, na které se objevují premiéry jednotlivých souborů anebo se jedná o sérii představení jednoho souboru Údivadla. Je to vždy příjemná podvečerní a večerní událost. A nakonec je třeba zmínit Divadelní variace, které pořádáme ve spolupráci s Kulturním domem Kopřivnice. Jedná se o divadelní improvizace na téma, které napíší přítomní diváci.
Asi aktuálně poslední divadelní akcí je letošní Kopřivnická bedna. Jaké jsou propozice této přehlídky, kdo se jí může zúčastnit?
Posláním přehlídky je předvést si navzájem své dosavadní divadelní zkušenosti a dovednosti, vzájemně se inspirovat a obohatit. Přehlídka není omezena konkrétním divadelním druhem. Probíhají diskuzní kluby, podle zájmu jsou k dispozici dílny či společný program. Během přehlídky probíhá hlasování o diváckou cenu. Na závěr nechybí strašidelný hapenning. No, prostě se strašíme…
Soubory mají k dispozici jeviště o rozměrech sedm krát tři metry, jde tedy spíše o představení malých jevištních forem. Dále je tu možnost hrát na venkovním podiu, které máme na zahradě. Účinkující soubory neplatí žádný účastnický poplatek, vstup na všechny divadelní představení přehlídky je zdarma. Zájemci se mohou hlásit přímo u mě v našem DDM. Letošní ročník proběhl od čtvrtka 29. 5. do soboty 31. 5.
A jak se vydařil?
Bylo odehráno dvacet čtyři představení. Z toho deset skupinami z Údivadla. (Například dramatizace 2000 mil pod mořem, volné zpracování místní pověsti do tajemného příběhu Marina, Příběh o Modrém drahokamu a Zelené Gizele Martina Koláře nebo Projekt Kohen propojující pohybové divadlo a audiovizuální tvorbu.
Na naší přehlídce udělujeme diváckou cenu. Návštěvníci vždy po představení mohou hlasovat tak, že vloží kuličku do otvorů v hlasovacím zařízení. Pod otvory jsou nápisy: nic moc, dobré, dost dobré, výborné a nepochopil jsem. Diváckou cenu získává ten soubor, který má na konci přehlídky nejvíce procentuálně přepočtených kuliček vhozených do otvoru výborné. Letos to byl soubor Septima Cé z Přerova s inscenací …tak se z lesa ozývá. Ovšem je to názor diváků, a ten se samozřejmě nemusí shodovat s pohledem divadelníků řemesla znalých…
Proč není přehlídka soutěžní?
Mám rád uvolněnou atmosféru a pohodu. Na soutěžních přehlídkách sem tam vylezou ze svých nor a děr emoce, soutěživost, závist, nevraživost, rivalita.... a to i přesto, že se pořadatelé snaží udělat vše pro to, aby nic takového nepřišlo.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':