Databáze českého amatérského divadla

Texty: BLECHA, Jaroslav - JIRÁSEK, Pavel - JIRÁSEK, Václav: Česká loutka, informace o vzniku publikace,

Nakladatelství Kant, Oddělení dějin divadla MZM, Oddělení dějin divadla NM, České muzeum výtvarných umění v Praze, Letohrádek Mitrovských v Brně
vás zvou na křest publikace Jaroslava Blechy, Pavla Jiráska a Václava Jiráska, v grafické úpravě Rostislava Vaňka

ČESKÁ LOUTKA

novinky nakladatelství Kant, vydané za podpory Ministerstva kultury České republiky, Středočeského kraje a Statutárního města Brna

Laskavými kmotry publikace jsou Margita Havlíčková, Martin Mrskoš, Jiřina
Telcová
Alice Dubská, Vlasta Koubská, Petr Matásek.


Jako hosté vystoupí v Brně Malé divadlo Kjógenu
a v Praze Buchty a loutky.

V Brně:
Místo: Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19, Brno, v expozici Vánoce s loutkami
Čas: neděle 4.1.2009, od 17 do 18 hodin

V Praze:
Místo: České muzeum výtvarných umění v Praze, v expozici Loutka – nejkrásnější dárek
Čas: středa 7.1. 2009, od 17 do 18 hodin

Rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky vznikl jako výstup dvouletého výzkumného projektu (1999-2000) autorů Jaroslava Blechy a Pavla Jiráska, podpořeného grantem MK ČR a realizovaného při oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Je vedle dvou stejnojmenných úspěšných výstav konaných v letech 2002/2003 v Praze i Brně dalším zveřejněním výsledků studia historických loutek ve státních a soukromých sbírkách, ale i studia loutek současných žijících tvůrců.
Vznikla tak odborná obrazová monografie charakteru syntetické práce, která z pozice teatrologie pojednává o výtvarném fenoménu české loutky a je vybavena rozsáhlým, zcela originálním obrazovým materiálem. Specificky pořízené fotografie Václava Jiráska a typografické řešení Rostislava Vaňka pak garantují mimořádnou atraktivnost publikace.
Výsledný text autorů Jaroslava Blechy a Pavla Jiráska spojuje populární hledisko s odborným výkladem, přináší řadu dosud nepublikovaných informací. Ve třech kapitolách věnovaných zásadním historickým podobám českého loutkového divadla autoři představují příznačné loutky divadla kočovných marionetářů, rodinného a spolkového loutkového divadla a loutky tvůrců-umělců, kteří se svou tvorbou vymykají tradičnímu pojetí a loutka je pro ně především svébytným uměleckým projevem. Autoři záměrně odhlédli od loutek-předmětů a soustředili pozornost na loutky-artefakty s akcentem jejich výtvarné kvality.
Dominantní partií publikace je specifická obrazová část, v níž se počítá jen s nově vytvořenými fotografiemi, nikoliv s využitím archivního materiálu. Její vznik autoři podmínili přísnými odbornými, estetickými a uměleckými kritérii, dále kvalitním profesionálním výtvarným zpracováním. Na obrazovém vybavení publikace spolupracoval výtvarník a fotograf Václav Jirásek. Původní fotografie Václava Jiráska, které byly pořízeny na základě rozsáhlého výzkumu provedeného oběma autory a přísného výběru materiálu v řadě významných veřejných i soukromých sbírek v České republice, nechtějí být pouhým dokumentem. Slučují informační zřetel s pohledem uměleckým. Při vzniku fotografií, spojeném s mimořádně náročnou prací a zdlouhavou přípravou konkrétních objektů (aranžování scén, komplikované svícení atd.), autoři usilovali nejen o kvalitní průvodní ilustrace, ale šlo jim také o tlumočení vlastního svébytného pohledu na loutku.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':