Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kandrdásek SČDO 2009 - Vyhlášení a propozice soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež

Kandrdásek SČDO 2009
Memoriál Bedřicha Čapka
Vyhlášení a propozice
soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XX. ročník soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež Kandrdásek SČDO 2009, Memoriál Bedřicha Čapka.
Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8–18 let, ve věkových kategoriích 8–10 let, 11–13 let, 14–15 let a 16–18 let v soutěžních kategoriích:
– monolog s časovým limitem do 11 minut (monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně ani přednes prozaického textu);
– dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně tři osoby).
Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je 10 %.
V každé kategorii smí soutěžící vystoupit pouze jednou. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogů je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího.
Kandrdásek SČDO je obdoba Pohárku SČDO a nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním mnohdy pro tyto věkové kategorie naprosto nevhodné předlohy. Do soutěže není zařazena poezie a vypuštěna byla i skupinová vystoupení!
Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou regionální (oblastní) kola, která proběhnou do 1. března 2009. Druhým stupněm je národní přehlídka v Brandýse nad Labem dne 29. března 2009.
Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné regionální (oblastní) přehlídky KANDRDÁSKU SČDO podle místa svého bydliště, případně v jiné oblasti po dohodě s pořadatelem. Pořadatel národního finále přehlídky má právo přijmout nominaci 2 vystoupení v každé kategorii.
Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, popř. Divadelnímu centru Podbeskydí nebo organizacím OREL či Volnému sdružení východočeských ochotníků, a to podle příslušnosti v regionu (oblasti). Termín odeslání přihlášek pořádajícím oblastním organizacím SČDO či uvedeným organizacím je 1. únor 2009, pokud nebude příslušným pořadatelem regionálního (oblastního) kola stanoven termín jiný.
V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblasti, kde se přehlídka nekoná, v jiné oblasti, porota zhodnotí výkon hostujících ve srovnání s ostatními a v případě příznivého výsledku může doporučit jeho případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast.
Přihlášky nutno doplnit textovou předlohou a anotací vystoupení, tj. stručným a výstižným uvedením výstupu k objasnění kontextu hry či události. (Tiskopis přihlášky viz příloha d´ARTAMANu nebo web SČDO na adrese http://scdo.webpark.cz/).
V přihláškách do soutěže musí být vždy uvedena osoba starší 18 let nesoucí odpovědnost za nezletilé interprety. Bez tohoto opatření nesmí být přihlášky přijaty a soutěžící zařazeni do programu. Odpovědná osoba musí zajistit dopravu soutěžících do místa regionálních (oblastních) kol a národní přehlídky a bezpečnost soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže.
Pořadatelé oblastních (regionálních) kol jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích regionálního (oblastního) kola, včetně uvedení členů odborné poroty a s originály přihlášek vítězů. Pořadatel regionální (oblastní) přehlídky má právo nominovat 2 vystoupení v každé kategorii a doporučit libovolný počet vystoupení. Přihlášky spolu s anotacemi nutno zaslat tajemníkovi národní přehlídky Zdeňku Fürstovi, Pod Kostelem 288, 250 87 Mochov, nejpozději do 10. března 2009. Lze zasílat i elektronickou poštou na adresu furstzd@seznam.cz. Nebudou-li použity originální přihlášky, pořadatel si vyhrazuje právo nebrat na jiné formuláře zřetel, stejně tak, nebude-li přihláška vyplněna jednoznačně ve všech kolonkách!
Pořadatel národní přehlídky Kandrdásek SČDO má právo na základě vyjádření poroty přehlídky nominovat z věkové kategorie 16–18 let po 1 výstupu do každé kategorie Pohárku SČDO, tj. monolog muži, monolog ženy a dialog!
Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé. Finanční podmínky národní přehlídky stanoví pořadatel dle svých finančních možností a seznámí s nimi účastníky ve zvacím dopise.
V Praze dne 4. září 2008

Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková
předseda SČDO tajemnice SČDO


Kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO a organizací pro přihlášky do soutěže Kandrdásek SČDO 2008
Praha a střední Čechy: Zdeněk Fűrst, Pod Kostelem 288, 280 07 Mochov
České středohoří: Ludmila Panenková, 17. listopadu 2, 405 01 Děčín I
Jizerská oblast: Ladislav Novák, Sportovců 748, 412 51 Lomnice nad Popelkou
Západní Čechy: Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň
Jižní Čechy: Městský dům kultury, Mírová 172, 386 01 Strakonice
Jižní Morava: Václav Műller, Kuldova 24, 615 00 Brno
Střední Morava: Aleš Hořínek, ČSA 7, 783 53 Velká Bystřice
Severní Morava: Eva Vroblová, Jesenická 20, 792 01 Bruntál
Východní Čechy: Středisko kulturních služeb IMPULS, Naďa Gregarová, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
Organizace OREL na adresu, kterou určí tato organizace svými informačními prostředky nebo na kteroukoli z výše uvedených adres.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':