Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ochotnické divadlo, čas, 1962, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1962 ČASOPISU OCHOTNICKÉ DIVADLO A JEHO PŘÍLOH

Apologetika dnešních inscenací her her V W a hudebních veseloher vůbec (s dr. Zdeňkem Dopitou hovoří M. Jurák) 245
Bartůšek Ant. Dr.: Malé scénografické kapitoly
Trochu historie – 1,2 21, 46
Vývoj divadelního prostoru – 1,. 2, 3, 4 69, 94, 119, 142
O scénografických tendencích
1. vývoj malované dekorace 166
2. Prostorově sochařská struktura scény 189
3. Světelné tendence a světelné divadlo 214
4. Kinetická tendence scénické výpravy 236
Vývoj divadelního kostýmu a masky 260
Vývoj divdelní techniky 285
Beneš J.: Divadlo na divadle (Langrova Dvaasedmdesátka v žižkovském souboru) 65
Hronovské zrcadlo 217
Poznámky z cesty (o představeních navržených pro 33. JH) 172
Slibná hra na obzoru (J. Podaný: Heslo Kalif) 9
7 poznámek z karlovarského notesu 149
Berljant M.: Sovětští ochotníci k výročí K.S. Stanislavského 51
Bílý J.: A co když si nezvykneme? (přehlídka obvodu Praha 10) 129
Hradecké zamyšlení (přehlídka souborů malých forem) 160
O jednom divadle poezie (ZK Setura Ústí n. Labem) 82
Bílý J. – Bošek P.: Teta v divadle 89
Blanda O.: Máte rádi blázny? (hra O. Daňka) 42
12 12 12 = dvanáct (P. Kohout: Dvanáct) 117
Bláha C.: Stoleté jubileum obyčejného souboru (Drahotuše) 87
Bošek P.: Hledá se bílá paní (kabaret E. Pergnera, Kladno) 117
Karlovarské prameny (malá divadla na karlovarské přehlídce) 148
Kurážné Louny (Tyl, Louny – B. Brecht: Matka Kuráž) 177
Paradox opravdu paradoxní (pražský soubor Paradox) 116
Velké problémy malých forem (celoslovenská přehlídka agitačních a estrádních
souborů v Šaci) 251
Vtipně – chytře – moderně (okresní kolo STM v Příbrami) 130
Wagabunda v Praze 182
5x malá forma v Hronově 224
Bošek P. - Pražák J.: A život se nezastavil...(fotoreportáž z 33. JH) 228
Brodský Vl.: Rovný s rovným (o umělecké práci pro děti) 78
Císař J.: Začátek dneška (K.S. Stanislavskij) 26
Czaban K.: Jiráskovy Hronovy do nové etapy 3
Co by mohlo ochotníky zajímat
Architektura 162
Film 110
Jarmareční písně 253
Literatura 19
Výtvarné umění 61
Čapek K.: Divadelníkem proti své vůli 92
Černá M.: Mlčením proti němotě (Divadlo pantomim Kult. střediska B. Václavka v Brně) 135
Černý J.: Slovo na okraj (ochotníci a veřejnost) 55
Studio mladých v Ostravě 258
Z práce severomoravské poroty 82
Česal M. dr.: O pravdu a krásu pro děti a mládež (přehlídka divadelního umění pro děti
a mládež v Brně) 49
Čistý oheň (Zápalka – kabaret, Olomouc) 159
Disman M.: Ano či ne liboherectví 1963? 97
Dlouhá N.: Šanson 106
Do nové soutěže STMP 233
Etzler M.: Byl, je, bude Jiráskův Hronov školou? (o náplni a organizaci hronovských
Kroužků 98
Fiala P.: Kdo probudí Huboucha (o práci kadaňského Kladivadla) 126
Flíček J.: Lidé a člověk (nad Topolovou hrou Konec masopustu) 164
Fuck A.: Dopis z NSR 68
Film a naše zájmy (přehled krátkých filmů) 263
Gerža J.: Práce mladých v souboru 7
Grym P.: Pohádková země Zimní pohádky 41
Shakespeare a Čechy aneb O tradici 79
Shakespeare skoro neznámý aneb Dramaturgie není všechno ( Konec vše
Napraví – Máj, Praha 112
Spory kolem Shakespeara 231
Gaudeamus igitur? (Dram. kroužek SVVŠ v Praze 4, Lope de Vega: Láska má své klíče) 250
Hájek F.: Režiséři a dramaturgové ochotnického divadla 155
Halada Vl.: Můj dům by měl dveře bez petlice…(Cesta k tvůrčímu přednesu verše) 62
Hindrák V.: Proč krajská osvětová střediska? 267
Hloušek J.: Jak dál v divadle poezie (Wolkrův Prostějov) 195
Hodek Ant.: Že se nestydíte – takhle kazit dítě (choreograf v divadle pro děti a mládež) 108
Hokynář J.: Mladí slaví jubileum (1. SVVŠ J. Nerudy v Praze) 58
Hora P.: Neradostné poznámky ke scénografii 33. Hronova 283
Haló, zde jaro (příprava krajských dnů) 27
Hovořili jsme s divákem (brněnské studio J. Skřivana – Hadrián z Římsů) 14
Chlíbec J.: A ještě k hudbě na ústecké přehlídce 202
Inscenace Ostrovského bez nudy (Bezručovo divadlo pracujících Železáren P. Bezruče
Olomouc – I chytrák se spálí) 161
Janský Em.: Proč hrát ? (ochotnické divadlo v Praze) 275
Jelínek P.: Divadlo na vesnici není ztracená investice (o souboru v Jakubě na
Kutnohorsku) 121
Jurák M.: Byl jsem v Šanghaji (o souboru OB Brno 5) 45
Poznámky z města nad Dyjí (o Jihomoravském divadle ve Znojmě) 207
Justl Vl.: Jak dál v amatérském uměleckém přednesu (Wolkrův Prostějov) 193
O novém členu rodiny a o té rodině vůbec (k historii, typologii a životnosti
tzv. malých scén – a o pražské Viole) 247
Umělecký přednes dnes – I., II., III. 230, 249, 278
Jak přednášet o herecké tvorbě ( na pomoc základním kursům pro vedoucí divadelních
souborů) 32
Ještě k Hronovu (k ohlasu v tisku; příspěvek dr. J. Krále) 253
Kincl J.: O písničkách na divadle 125
Koenigsmark J.: Byl jsem na XXXIX. EH (fejeton) 183
Kokta Zd. dr.: Lidová umělecká tvořivost a profesionální umění 83, 102
Prázdninový fejeton 277
III. festival přátelství v Bruntále 64
Koutník J.: Divadlo X 64 – L. Kundera: Historie Velikého Okresního Kýžala s písněmi,
Dokumentárními přílohami a prostocviky 212
Langášek M.: Větší prostor tvořivé práci (k usnesení XII. sjezdu KSČ) 73
Lichovníková B. - Kopecký M.: Raduňská romance (o raduňském souboru) 113
Lichtág I.: Scéna pro Limonádového Joe 213
Lukeš M.: Divadla bez frází a konvencí (z hlavního referátu na VI. Divadelní přehlídce
v Karlových Varech) 145
Makrot J.: Zamyšlení nad uplynulým obdobím ( umělecký přednes těch nejmenších) 188
Měsíček O.: 100 let ochotnického divadla v Brandýse n. Orlicí 253
Mikota J.: Čtvrtstoletí od zániku Osvobozeného divadla 241
Mlynk J. dr.: Sto let lužickosrbského divadla 93
Morávek A.: STM ve Středočeském kraji 81
Němeček A.: K problémům soudobé ochotnické scénografie 38
Na 5 minut
s Antonií Hegerlíkovou 63
s Karlem Högrem 41
s Vlastou Chramostovou 115
s Lubomírem Lipským 137
s Jindřichem Plachtou 24
s Iljou Rackem 181
s Valtrem Taubem 88
s Darkem Vostřelem 282
Na skok u Leona Cliftona ( Divadlo Monokl, Brno) 161
Nad dopisy Jaroslava Průchy 163
O divadlech pro děti a mládež a ne jen o nich (festival v Brně) 77
O jednom polibku (Skumafka, Olomouc: Polibek z Olympu) 212
Obyčejný soubor
Beroun, ZV ROH Eternitových závodů, ZK Králodvorských cementáren 185
Český Brod, SVVŠ 208
Dobrá Voda, JZD 18
Gottwaldov, ZK Stavbařů 44
Jihlava, ZK St. léčebny psychiatrické 16
Křivoklát 287
Makov 234
Modřany D osm 131
Slaný, Slánská scéna ZK ČKD 262
Smolkov, „Tyl“ 114
Velká Bystřice, OB 56
Ochotnické divadlo – jak dál?
(anketa o poslání ochotnického divadla) 153
Olomoucké studio v druhém roce 103
Pantomima v sedmi pádech 133
Pět lístků z deníku (ZK Vagónka Tatra Smíchov v NDR) 58
Polský literární kabaret posledních let 68
Posekaná D.: Co dělají kolegové? (amatérský film) 280
Přestupní stanice – Ústí nad Labem (Na otázku Jak posuzujete perspektivy vývoje malých
amatérských divadel po ústecké přehlídce odpovídají: E. Kubát, M. Langášek,
Vl. Stanovský, J. Martinec, J. Bílý) 203
Růže a dvě kosti stehenní (Divadélko Pod podloubím, Chomutov) 238
Semrád Vl.: Sny sobotního večera (rozbor Candoniho hry) 254
Sión Fr.: Hrát? Ano, ale dobře! (ochotnické divadlo v Praze) 276
Jablonecké zastavení (o mladých souborech) 187
Malé formy ve Velké Praze 160
O mlynáři před zrcadlem (Pražská kabaretní scéna ZK Ústředí uměleckých
řemesel: Mlynář a jeho dítě) 212
S kuřetem o Rakovníku (J. Kubínek: Píseň rodného kraje, Nové rakovnické
divadlo) 239
Smažík Fr.: Nežert před dvaceti a ještě před dvaceti lety 281
Sohr St.: Tempo v Tempu (Divadélko Tempo z Ostravy) 114
Výchova k umění především (ze zkušeností letošní STM) 156
Začalo to u kytary (Sonamapo – ZK VŽKG Ostrava) 262
Sochorovská V.: O těch nepochopitelných věcech v ochotnickém repertoáru 269
Srna Zd. dr.: Postavení divadla mezi ostatními druhy umění 152
Svoboda J. dr.: O chybách divadelní fotografie 206, 252
Satirické divadlo Večerní Brno 124
Šeda B.: Text-appeal versus Kanada (Hradec Králové) 82
Ševčík J.: Rozpaky nad Jihomoravským divadlem (Znojmo) 206
Šindelář J.: Jaká je situace v ochotnickém divadle ? (krajské dny a krajské aktivity) 169
Rok práce ÚPSd 92
Před 33. JH 122
Šíma Fr.: Mostecko nikdy nebylo ochotnickou velmocí (o práci jednoho pradního sboru) 256
Šmída J.: O tom Větrníku 84
Šrámek Jan: Divadla poezie v AST 158
Šrámek Jos.: O hudbě na ústecké přehlídce z jedné strany 201
Zpěv na jevišti a pódiu 35
Štula L.: Nebezpečí profesionalizace 32
Teoretická sekce UPSd zahájila práci 11
Urbanová A.: Dva vítané přínosy naší dramaturgii 273
Valenta J.: A jak dál? (shrnutí diskuse o 32. JH) 4
Abychom se neopíjeli rohlíkem (oblastní přehlídky malých divadel
Východočeského kraje) 180
Brňáci jsou kabrňáci (o práci KPSd) 34
Co mohou být stálé scény a co by neměly být 75
Další hradecký pokus (textappeal) 275
Napříč Slovenskem za stálými ochotnickými scénami 100
Pozor! Někde to skřípe (k problémům kolem ochotnického divadla) 55
Valchář J.: Dopis tomu, jenž láme hůl nad ochotnickým divadlem (IV. festival okresu
Pelhřimov) 123
Opravdovou ochotnickou kritiku do místního tisku! 64
Vašinka R.: Problematika divadel poezie I. , II., III. 104, 138, 156
Vavruch P.: Dobrá vůle, nebo setrvačnost? (Hronovský seminář o ochotnickém
divadle na vesnici) 226
Filmaři nejsou daleko (brněnská přehlídka amatérského filmu) 280
Poselstvi z Obořiště (soubor Domova mládeže: Neradosti) 238
Vavřička J.: Na prahu nové etapy (výňatky z referátu na kraj. dnech Východočeského
kraje) 178
O nový smysl STMP 265
Vedral J.: 8 představení 33. Hronova 220
Případ: detektivka (J. Langer: Případ malíře Güntera) 132
Suchý a Šlitr a tingl-tangl 12
V Osvobozeném jsme nebyli 243
Žižkovský Joe (Žižkovská Malá scéna – J. Brdečka: Limonádový Joe) 91
Vedral J. – Bošek P.: Cesta ústí do Ústí (ústřední přehlídka agitačních a estrádních
skupin 196
Velenská L.: Zkušenosti z práce na Brechtově hře Pušky paní Carrarové 39
Votavová M.: Karel Höger znovu ve Svitavách 184
Votruba J.: Mládež, současnost a malé formy 270
O pozornosti a rytmu 52
Po jarmí pouti 170
První předpoklad úspěchu – kolektiv 1
Setkání na Dunaji (k některým problémům agitačně umělecké práce) 29
Zavoral M.: Dopis z Vrchlabí – netypický? (STM 62/63) 80
Za zavřenými dveřmi (o činnosti studentů pedagogického institutu v Hradci Králové) 187
Zásady pro uspořádání 33. JH 6

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.