Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ochotnické divadlo, čas, 1959, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1959 ČASOPISU OCHOTNICKÉ DIVADLO
A JEHO PŘÍLOH

1. HLAVNÍ PROBLÉMY
Beneš J.: Cesta nezarubaná 49
Ochotnický režisér 26
Po XXIX. Jiráskově Hronovu 217 Profesionalizace jako strašidlo a jako opravdové nebezpečí 146
Směr třetího Šrámkova Písku 174, 202
Berljant M.: Sovětské ochotnické divadlo 4
Dolanská S.: Dětem to nejlepší 150
Dětem to nejlepší – heslo a skutečnost, jaká byla tentokráte v Pardubicích 207
Za socialistické ochotnické divadlo 219
Hájek Fr.: Dohnat a předehnat! 97
Hnilička G.: Za další rozvoj naší lidové umělecké tvořivosti 170
Jančuška M.: Deti – divadlo – porotcovia 80
Kryštofek O.: Do dalšího ročníku STM 265
Najman J.: Ochotnické divadlo a agitky 6
Palouš K.: Sblížit divadlo s životem 193
Pelikánová L.: Umělecký přednes – náš velký úkol 125
Pelíšek V.: Za socialistickou lidovou uměleckou tvořivost 122
Za větší účast v komunistické výchově pracujících 145
Poličiněckij J.: Ochotnické divadlo – škola výchovy 242, 270
Rektorisová K.: Budování lidových divadel v Sovětském svazu 126
Lidové divadlo v SSSR – škola umělecké výchovy 154
Semrád V.: Program a budoucnost 73
Vzpomínka na E.F. Buriana 226
Stanislav K.: Blíž k lidu a k životu 97
Šíma Fr.: Poradní sbory – základní článek rozvoje divadelních souborů na okresech 194
Valenta J.: Stav a úkoly ochotnické dramaturgie 246, 272
Za socialistické ochotnické divadlo 169
Znovu o sovětském ochotnickém hnutí 100
Velková O.: Naše cesty se setkávají 56

Do nového roku 1
Estráda volá na pomoc skalní divadelníky 223
Kdo bude následovat? 99
Nová mezinárodní organizace ochotníků na obzoru? 243
O Hronovy zítřka 201
Repertoár a výchova lidí 25
Rezoluce přijatá ochotníky Celostátní konference o lidové umělecké tvořivosti 124
Rezoluce účastníků celostátního dramaturgického aktivu 218
Rozvojem tvořivosti lidu za dovršení kulturní revoluce 121
Úkol číslo jedna 241
Ze sjezdu socialistické kultury 170

2. DRAMATURGIE
Beránek J.: Mistr polské komedie 63
Bouška V.: Trojané – vítaný přírůstek do chudé rodiny 18
Černý J.: Beaumarchais 40
Divadlo Romaina Rollanda 234
Grym P.: Dramatik uvažuje o smrti a zlu 58
Mezi dvěma sezónami pražských profesionálních divadel 206
Monika Lajose Mesterháziho 153
Varovné Poslední dějství 20
Z novinek profesionálních scén 134
Hochman V.: Nová bulharská komedie ze současnosti 88
Josková Z.: Blíží se okresní kola STM 268
Koenigsmark J.: Náš autor 117
Měsíček O.: Čelem k současnosti 130
Najman J.: Hrajeme Kolébku 112
Jiří Mahen 135
Semrád V.: Co máme hrát? 261
Smoljak L.: Ukradený měsíc 224
Sochorovská V.: Co mohou dát školské soubory 35
Připravujeme se na oslavy 15. výročí osvobození vlasti 245
Wiesner P.: Opomíjené bohatství 88

Glosa k dramaturgickým plánům souborů Pražského kraje 33
Opomíjená komedie 203
Opomíjené bohatství 34
Proti jedné pověře 100
Současné hry a mladí lidé 138
Vepřové hody na jevišti 15
Živé jádro Klicperova odkazu 229

V i z t é ž H l a v n í p r o b l é m y !

3. SOUTĚŽE – FESTIVALY – PŘEHLÍDKY
Beneš J.: Jaký bude XXIX. Jiráskův Hronov 76
Dvořák V.: Přehlídka opomíjeného žánru 180
Jirousek Vl.: Jaro ostravských ochotníků 131
Němeček A.: K organizaci divadelní části STM 267
Pachmanová E.: Chystáme Klicperův Chlumec 1959 101
Patera J.: Festival polabských krajů 184
Pokorná L.: K nové tématické soutěži v Brněnském kraji 257
Pravda R.: Do třetice všeho dobrého 101
Sedlák L.: Libochovické divadelní léto 118
Semrád Vl.: Devět listů z bloku člena poroty Krajského divadelního festivalu LUT v Havlíčkově Brodě 160
Tarantová L.: Luhačovická setkání 186
Klicperův Chlumec 230
Vlček Z.: O koho bojovat? 265

Básníci o svátku poezie 177
Jaro v našich soutěžích čili Decentralizace v praxi 102
Ochotnické žně 143
Živé hnutí 2

V i z t é ž k r i t i k y !
K r a j s k é p o r a d n í s b o r y h o d n o t í

Brno 256
Jihlava 227
Liberec 257
Olomouc 228
Ostrava 256
Pardubice 227

Z o c h o t n i c k ý c h f e s t i v a l ů

Brno 182
Gottwaldov 162, 183
Krnov 182
Podkrušnohoří 196
Postřelmov 162, 183, 196
Rataje 162
Svitavy 198
Tábor 162
Vimperk 183
Znojmo 162
Židlochovice 197

4. Z DĚJIN OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Kasal V.: Ochotník vzpomíná 235
Najman J.: Drobky z velké historie 172
Plch J.: Lístek z dějin ochotnického divadla v Českém ráji 10
Trojan J.: Ještě o ochotnících před 40 lety 36
Láska za našich časů 82
O dvou umělcích z Červené sedmy 178
Zbavitel A.: K počátkům frenštátského divadelnictví 149

Co archiv dochoval 173
90 let Dusíkova divadla v Čáslavi 83

5. METODIKA
Čvančara L.: Řádná evidence – základ práce 138
Doubek E.: Z naší práce 142
Egner M.: Čím je nám poradní sbor 63
Gübel I.: Škola hereckého vtipu 244
Kapinus M.: Naše zkušenosti s divadlem poezie 260
Novák V.: Zkuste to také! 142
Trojan J.: Co se můžete naučit od filmového herce 106
Wiesner P.: Glosy o uměleckém přednesu 110

Máte starosti s publikem? 17
Náhodný návštěvník – stálý divák 72
Na školení v Měšicích 14
Rok v jindřichohradeckém divadelním souboru 195
Rozvrh zkoušek 79
Školení, na kterém přednášeli žáci 15
U nás ve Sluhách 50
Zápasili jsme se zvířaty 92

S c é n o g r a f i e
Dušek J.: Výprava – jeviště – výtvarník 24, 48
Jevištní projekce 110
Pergler Vl.: Barva a jeviště 211
Scéna pro Kocoura Chlubílka 66
VII. den nové techniky ve scénografii 158
Žert J.: Plastické hmoty v divadelnictví 213

Oheň a kouř na scéně 81
Scénografický obzor divadelních ochotníků 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288

H ov o ř í m e s v ý t v a r n í k y
Calta Antonín 276
Gabriel Josef 232
Hofman Vlastislav 60
Sládek Jan 156
Svoboda Josef 108
Tröstr František 12

6. KURSY – RUBRIKY – ANKETY
Pacovský J.: Úvod do marxistické estetiky a teorie divadelního umění (I. – V.) 31, 78, 128, 210, 258

A n k e t a
Bláha C. 42
Cach J. 115
Čepek P. 69
Dvořák A. 114
Dvořák M. 115
Egner M. 114
Gsöllhofer J. V. 114
Hanzálková J. 42
Jedlička R. 115
Krejčová F. 115
Kružlík T. 43
Reich A. 114
Roubík K. 115
Semrád V. 68
Smažík F. 16
Soutner O. 115
Škrobánek E. 42
Tomeš J. 69
Valenta J. 115
Vojta J. 16
Zenkl J. 114

Citáty z materiálů k celostátní konferenci o lidové umělecké tvořivosti 84
Závěr ankety 200

J a k p o m á h á m e v e s n i c i
Brandýs n. Orlicí, ZK Karosa 75
Čáslav, DO 54
Frenšát p. R., soubor divadla a recitace při OSP 75
Hejnice, OB 75
Kutná Hora, DO J.K. Tyla 53
Litvínov, ZK Jitřenka 52
Lomnice n. Pop., „Tyl“ OB 53
Mariánské Lázně, „Divadlo lidové poezie“ ZK Čs. státních lázní 54
Mohelnice na Moravě, ZK MEZ 74
Sezemice, „J.K. Tyl“ OB 74
Souš u Mostu, „Tyl“ ZK ROH dolu Vrbenský 55
Šumperk, ZK Závodu První pětiletky 52
Týn n. Vltavou, „Vltavan“ DO 54
Vyškov, Divadlo Haná, ZK Sandrik 55
Znojmo, Státní banka 53
Železný Brod, „Tyl“ OB 55
Beneš J.: Jak pomáháme vesnici – závěr ankety 98

O XXIX. J i r á s k o v ě H r o n o v u
Fiala M. 248
Holubářová L. 250
Jelínek J. 251
Klepl K. 249
Obst M. 248
Semrád V. 248
Stanislav K. 251
Tumlíř J. 249
Votavová M. 250

R e p o r t á ž e
Dolanská S.: Kutnohorská reportáž 278
Dolanská S. – Dobroruka I.: Za divadlem v zámku 252
Dolanská S. - Straka B.: Cirkus bez manéže 38
Praha se baví při 38°C 204
Putování po Praze za Divadelní službou 86
V herecké líhni 8
V zákulicí Národního divadla 132
Sommer E.: Na scéně a v životě 113

7. KRITIKY
Beneš J.: O Rakovníku a hronovských diskusích 221
Třikrát z Prahy 282
Beránek J.: Komedie o vějíři 163
Dobrý začátek 283
Bláha C.: Hranice nechtějí soutěžit? 282
Buš L.: Ochotníci na konferenci JZD 107
Červená H.: Malí ochotníci na přehlídce 185
Dolanská S.: Kdyby tisíc klarinetů 59
Tři dny v Jaroměři 64
Velký pokus plzeňské Mediky 90
Dvořák J.: Co dál? 191
Grym P. Piscator na české scéně 30
Pražský divadelní podzim 1959 275
Slovenské národní divadlo v Praze 254
Hanzálková J.: Jednou za rok 137
Havel V.: Smutné řádky 185
Jurák M.: Dopis ochotníkům z Miroslavi 57
Kde je chyba? 3
Zlatý kočár na ochotnické scéně 185
Kliment Z.: Proč se nezačíná? 208
Pavlíček E.: Dobrý směr 136
Pejčoch Z.: Těšínsko stagnuje? 34
Saitl V .: Dobrá iniciativa 34
Slanař V.: Jak dál? 136
Tomis L.: Vítr nadšení 282
Veselá M.: Remarque na ochotnické scéně 90

Čapajev plzeňského Lidového divadla 89
Divadelní zpravodaj 208
Günther Weisenborn v Divadle Malostranské besedy 163
Hra o životě Bedřicha Smetany 107
Komedie o mladých pro mladé 89
Kritika kritiky 208
Lysistrata v Napajedlích 89
Mimořádná inscenace 129
Odpověď na kritiku 209
Pavlíčkovo drama o hledání vlasti na ochotnické scéně 29
Radostné představení 208
Za frontou 137

8. INTERVIEW – ZPRÁVY – JUBILEA – ZKUŠENOSTI – DOPISY
Bejček J.: Chvilka s Jindrou Krausem 118
Benda V.: Patří – nepatří 217
Beneš J.: Příklad Gottwaldovska 62
Bláha C.: Nemilé dědictví 77
Černý J.: Půhodinka s Marjou Kubašev 199
Hanzálková J.: Všem mladým lidem 1
Kliment Z.: Půlhodinka s Oldřichem Vykypělem 259
Krumich F.: 600krát na ochotnické scéně 163
Lhota L.: Ovoce dobré práce okresního poradního sboru 32
Mičínová F.: Vesničtí ochotníci děkují profesionálním umělcům 274
Nezval J.: Hledej si svého mistra! 28
O potřebnosti teorie 7
Rozprým J.: Krnov ochotníků 112
Šanderová V.: Navštivte tišnovské Karasovo divadlo 139
Tarantová L.: V zákulisí se skláři z Karolínky 238

Družba se sovětskými dětmi 127
Jaký letos bude Wolkrův Prostějov 63
Jeden z kroniky 37
Kolik nás je? 193
Ledy se prolamují 169
Listy přátelství 176
Náš závazek 145
Naše zkušebny 77
O jednom přátelství 255
Ochotníci na jarmarku 148
Pořad XXIX. Jiráskova Hronova 179
Poznámka o poznámce 76
Příklad Divadla pracujících 206
Připomeňme si v květnu 118
Šťastnou cestu 274
Významná pocta ochotnickému hnutí 123
Z brněnského zasedání 271
Z operetní konference 44
Zahraničí na naší konferenci 123
Zdravotníci léčí smíchem 191
Zůstalo prázdné místo 11
Žižkovská blahopřání 104
V. základní dálková kurs pro divadelní režiséry 155

9. FEJETONY – VTIPY – VERŠE
Biebl K.: Divadlo na vsi 49
Doubek E.: Byl jednou jeden zámeček 95
Hora J.: Před oponou 25
Majakovskij V.: Pochod času 73
Pujmanová M.: Milióny holubiček 121
Švandrlík M.: Z pošty osvětového inspektora 45
Vyhlídal O.: Hledám tu pravou roli 241

Divák do ankety 85
Důvod 263
Impertinentní záběry 44
Hledá se historie 95
Hoblinky z Hronova 225
Metodická práce 271
Návod pro diskutující 125
Obrázek celkem typický 21
Pan Prťáček zasahuje 21, 43, 45, 91, 105, 136, 159, 281
Rada 262
S jarem k nám zavítala porota 130
STM 62
Z tajů redakční kuchyně 280
Zájem 262
Zlepšováček 181

R e c e n z e
Beránek J.: Na pomoc estrádním uměleckým skupinám 239
Nová edice pro nás 190

Co přinesla Dilia v prvním pololetí 1959 188
Co vás bude zajímat 239
Četli jsme 55
Chcete číst o Hronovu 119
Kubr německy 163
Súťaž na nové diela dramatickej tvorby 142

10. Z OCHOTNICKÉHO ŽIVOTA
Albrechtice n. Orlicí 237
Batelov 116
Bělá p. Bezdězem 141, 190
Bílá Třemešná 47
Bílovecko 165
Boskovicko 116
Bosonohy 215
Brandýs n. Labem 119, 263
Brandýs n. Orlicí 94
Brněnec 189
Brněnsko 189
Brno 23, 287
Bruntál 22
Bruntálsko 285
Bystré u Poličky 117
Častolovice 239
Česká Třebová 239, 285
Česko Velenice 191
Dolní Cerekev 164
Drahotuše 22
Frenštát p. R. 94, 141, 237, 287
Frýdecko-Místecko 46
Heřmanova Huť 236
Horní Moštěnice 94
Hradec Králové 46
Hradec u Stoda 141
Hrádek 214
Hranice 263
Hustopeče 93
Hustopeče n. Bečvou 119
Hustopeče u Brna 141
Chodsko 286
Jablonec n. N. 164
Jaroměř 215
Jevíčko 214
Jičín 46
Jihlavsko 119
Jílové 215
Jindřichův Hradec 262
Kamenický Šenov 119
Katusice 94
Kerhartice 23
Kladno 93, 116
Kosoř 47
Kozlovice 189
Kralupy n. Vlt. 70
Kutná Hora 190, 214
Ledeč n. S. 140
Liberecko 72
Libochovice 236
Lipná 165
Litvínov 215
Lochkov 70
Lomnice n. L. 117
Louny 167
Lysá nad Labem 262
Makov 237
Mariánské Hory 72
Mariánské Lázně 117, 286
Mariánskolázeňsko 71
Míkovice 214
Mladá Boleslav 140, 164
Moravská Třebová 70, 285
Most 165
Nechanice 239
Nejdek 70
Nová Pec 23
Nový Hrozenkov 93
Nymburk 166
Olešnice 165
Olomouc 189
Opatovice 70
Oráčov 167
Orlová 287
Ostrava 117
Pardubice 33
Pelhřimov 140
Petrovice 189
Plaveč 165
Plzeň 166, 262
Plzeň-Hradiště 141
Pojizeří 46, 262
Pořešice 119
Posázaví 93
Praha 22, 47, 94, 116, 189, 236, 262
Přerov 93, 215, 262
Purkarec 70
Radnice 262
Rosicko 95
Rousínov 116
Rozdělov 164
Rychnov nad Kněžnou 236
Sedlčany 70, 165, 214
Slatiňany 237
Sluhy 47
Souš 46, 93, 164, 166, 167, 285
Stará Bělá 286
Stará Ves n. O. 285
Stodůlky 191
Strakonicko 22
Sudoměřice-Černčice 46
Svitavy 140
Šenov 140
Tábor 23, 70, 93
Tišnov 46
Třebechovice 164
Třemešná 140
Turnov 214
Turnovsko 116
Týniště n. Orl. 116, 167, 236
Ústecko 214
Ústí n. Orlicí 46
Vimperk 141, 287
Vimpersko 239, 287
Vír 236
Vítkovice 140
Volyně 189
Vysoké Mýto 71
Zbiroh 70

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.