Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chorvatsko, Lipovec: Přehlídka krajanského divadla, 22.roč, 2009

V Lipovci se konala dvacátá druhá přehlídka krajanského ochotnického divadla

KRAJANSKÝ DIVADELNÍ ŽIVOT JE BOHATÝ A ROZMANITÝ Sál Českého národního domu v Lipovci byl v pátek a sobotu 13. a 14. března úplně plný. Je to první dobrá zpráva z letošní přehlídky krajanského divadla. Ta druhá je, že méně živo nebylo ani na jevišti a za ním. V deseti představeních hrálo dohromady devětadevadesát herců, a na hrách se podílelo ještě třiapadesát odborných a technických spolupracovníků. Tato úctyhodná čísla svědčí o tom, že je menšinové amatérské divadlo plné života a že koná svůj nejdůležitější úkol – napomáhá k zachování českého jazyka a tradice. „Velice si ceníme námahy všech účinkujících. Jejich úsilí je chvályhodné, a proto jsme vděčni všem, kteří je přišli odměnit svým potleskem,“ řekla při zahájení přehlídky Drahuška De Bonová, předsedkyně České besedy Lipovec. „Je zřejmě, že přehlídka povzbuzuje činnost, proto je stále více Besed, které si založily divadelní sekci, a menšinový divadelní život je stále bohatší. Také letos máme jednoho debutanta, Českou besedu Garešnice,“ dodala. Garešničané předvedli veselohru ze skutečného života, která diváky sice rozesmála, bylo ale zřejmé, že mají před sebou dlouhou cestu, pokud si vytkli za cíl dosáhnout vyšší úroveň. Je ovšem nutné zdůraznit, že je obdivuhodná už jen jejich účast na této přehlídce - Beseda v tomto městě působí teprve několik měsíců. Každopádně má divadelní skupina Nazdar dostatečně času na učení se, a učit se má od koho. Odbornou pomoc totiž všem spolkům nabízí divadelní rada Svazu Čechů. „Není ostuda něco neumět, ale je škoda nepožádat o pomoc a nevyužít možnost divadelního zdokonalování, které nabízí divadelní rada,“ řekla při zahájení přehlídky předsedkyně divadelní rady Věra Vystydová. Dobrý příklad využívaní pomoci přišel tentokrát ze čtyř Besed. Česká učitelka Helena Kresová lektorovala text hry pro Verovici a napsala skeč pro Sisak, zatímco druhá česká učitelka, Milena Chomatová, režírovala brodské divadlo. O pomoc se nezdráhali požádat ani Daruvařané, se kterými na režii a dramaturgické úpravě pracovali hosté z Čech, Majka Kotisová a Vladimir Zajíc. Zatímco například Daruvar přilákal do divadelní skupiny několik nových mladých tváří a vrátili se do ní některé staré, takže v divadle účinkují všechny věkové kategorie, jsou skupiny, které se dožily úplné generační směny. Ve hrách, které předvedly Tréglava a Lipovec, účinkuje samá mládež. Samozřejmě, že je to sympatické a potřebné a že zajišťuje budoucnost spolku, ale přináší to také nemalé problémy, především ohledně výběru odpovídajícího textu. Těmto skupinám se nepodařilo najít vhodné texty, takže jejich vystoupení bylo nepřesvědčivé. Jak působí výběr hry na celkový dojem, lze vidět na příkladu skupiny ze Sisku. Zvolila si text Viktorie Hradské, který spočívá na dvou monolozích, ale přes nedostatek děje a scénického pohybu – předloha je nenabízí ani nevvžaduje - bylo publikum nadšeno. Stejně jako posudková komise, která tuto hru vybrala za jednu z nejlepších spolu s hrami daruvarské a dolanské Besedy. Dolanští pokračují tak, jak jsme od nich očekávali. Na státní přehlídce byli už třikrát, a v roce 2007 získali zvláštni cenu za péči o kulturní dědictví. Pro každý divácký vkus bylo na přehlídce alespoň něco, proto byl po oba večery sál plný až do posledního místa, a nikdo ho neopustil, dokud se opona nezatáhla naposled. Nejhlasitější potlesk získaly komedie, které krajanské publikum odjakživa miluje nejvíc, ale velice dobře byly přijaty také ostatní hry, býť to byly skromné pokusy. Zrovna tak, jak si přála předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová, která se při odevzdávání poděkování účinkujícím zmínila o dlouhé tradici krajanského divadla, jehož život začal právě v Lipovci před více než sto lety. Divadelní nabídka byla opravdu bohatá.
Na programu byly hry jednoduché a složité, krátké a dlouhé, naivní a poučné, směšné a tragické, ty se dvěma herci jako Verovice, i s plným jevištěm jako Záhřeb, který měl dokonce dvacet jednoho účinkujícího. Stejně tak Rijeka. Početná skupina působí od roku 1995 a tato zkušenost je na jejich hře znát. Hrály se texty krajanských, chorvatských a českých autorů, jejichž děj padal do dob od pravěku až po dnešek. Na jevišti se milovalo a hádalo, zpívalo a tancovalo, smálo se a plakalo. Jistě že z toho nebylo lehké vybrat tři kusy, na které se podívá selektor státní přehlídky. Předsedkyně divadelní rady a členka posudkové komise Věra Vystydová na naši otázku, jestli byla jejich práce těžká, odpověděla: “ Vždycky je tomu tak i onak, protože všichni ti lidé, kteří hráli divadlo, si zaslouží pochválení. Všichni ho dělali s čistým srdcem, s dobrými úmysly, ale nemají všichni stejné podmínky, nemají stejnou možnost se poučovat, a stejnou pomoc. Nemají všichni stejnou zkušenost. Během těchto dvou večerů bylo vidět, kde se začalo, kde se hrálo poprvé, kde se hraje potřetí, a kde po desáté nebo vícekrát. Zkušenost je tu velice důležitá.“ Samozřejmě. Stejně je ale důležitá myšlenka, která krajany nutí zabývat se divadlem. Úloha divadla a jeho účel. Vybrat ty nejlepší, kteří budou menšinovou divadelní činnost představovat na nejvyšší úrovni, je jedna dimenze přehlídky. Druhá je podněcování činnosti menšinových spolků, která přispěje ke zpomalování asimilace. Pěkně to vylíčil známý brodský krajan Ivan Mašek, který během jedné přestávky řekl: „Pro nás je slavnost sama přítomnost zde v Lipovci, kde všichni mluví plynně česky,.“ M. Pejić/Foto V. Daňková a Ž. Podsedník
NEJLEPŠÍMI KRAJANSKÝMI DIVADLY JSOU…Přehlídku sledovala a oceňovala tříčlenná posudková komise, ve které byli Hedviga Marjanovićová, Anna-Marie Štrumlová-Tučková a Věra Vystydová. Rozhodla, že tři nejlepší divadla jsou Doba kamenná z Daruvaru, Jen podle pravdy z Dolan a Commedia finita ze Sisku. Jak jménem komise sdělila V. Vystydová, rozhodování nebylo jednoduché, ale bylo příjemné. Na tato tři představení se 25. března v daruvarském Českém domě podívá selektor nebo selektorka Chorvatského sněmu kultury a vybere představitele menšinové divadelní činnosti pro státní festival chorvatského divadelního amatérismu.
HOSTÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTIV auditoriu byli předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová, místopředsedové Libuše Stráníková a Jaroslav Vojta, tajemnice Jarmila Kulhavá, členové předsednictva Svazu, ředitelky školek a škol. Že má tato manifestace velký význam, potvrzuje také fakt, že nikdo nechtěl chybět, takže jsme v nabitém sále viděli také starostu Zvonka Ceglediho a jeho náměstka Dalibora Rohlíka, starostu obce Končenice Zlatka Bakuniće a Hercegovec Karla Kučeru, představitele sousedních obcí, předsedy menšinových rad a představitele Českých besed. Přehlídku zorganizovaly divadelní rada Svazu Čechů v Republice Chorvatsku a Česká beseda Lipovec pod patronátem Rady pro národnostní menšiny RCH. Program vedly Vlatka Šnoblová a Lana Šimalová, o osvětlení se postarali Daruvařané. Členové Besedy hostitelky si opravdu dali zaležet, a nedovolili si, aby jim cokoliv ušlo. Organizace byla na vysoké úrovni, takže četní diváci a hosté mohli být úplně spokojeni.
KDO CO HRÁLVerovice - Filip Livie, jednoaktovka Šimy Storiće, režie Draga Vranješová Daruvar – Doba kamenná, úryvek z komedie o deseti obrazech Pavla Němce, režie Ivan Leksa a Majka Kotisová za dramaturgické pomoci Vladimíra Zajíce Tréglava – Rozveselená rodina, komedie Františka Xavera Svobody o čtyřech jednáních, režie Vesna Havelková Garešnice – Lež má krátké nohy, veselohra Světlušky Prokopićové o jednom jednání, režie Zdravko Doležal Dolany – Jen podle pravdy, podle hry Bylo – nebylo Vlastimila Pešky, komedie o jednom jednání, režie Světluška Prokopićová Lipovec – Polepšovna, veselohra Ferdinanda Strejčka o třech jednáních, režie Alenka Veltruská Sisak – Brutální čin, skeč Heleny Kresové, režie Slávinka Nejedla a Commedia finita, komedie Viktorie Hradské o jednom jednání, režie Marie Mulanovićová-Smolčićová Slavonský Brod – Novovesské draní peří, komedie Máni Nikičićové o jednom jednání, režie Milena Chomátová Rijeka – Omlazený dědeček, komedie Karla Piskoře o dvou jednáních, režie Fanynka Husáková a skupina Záhřeb – Prodaná nevěsta, komická hra Karla Sabiny o třech jednáních, režie Martina Marinkovićová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':