Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bělá u Pecky, opona, informace Petra Pavla 2008

.......O těchto kulisách se vědělo, ale nikdo ze současných obyvatel netušil, že divadlo mělo malovanou oponu, která tam byla v postatě objevena. Až na rozpadlou část lemu levého okraje je velmi zachovalá, barvy jsou dosud svěží, jasné. Ležela srolována na podlaze pod střechou. Zřejmě v jednom místě střechou trochu prosakovala voda a ta oponu poškodila. Vzhledem k jejím rozměrům cca 4 x 2 m ji nebylo v Bělé u Pecky již kam uložit. Aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození, bylo dohodnuto s Phdr. Jiřím Červenkou, kastelánem hradu Pecka., že bude deponována na hradě. Mají tam už uloženou malovanou peckovskou oponu. Dne 7. října roku 2000 tam byla hasičským autem převezena a uložena. Veřejnost si ji mohla prohlédnout v roce 2006, kdy byla vystavena společně s oponou a divadelními rekvizitami peckovského divadla u příležitosti připomenutí 130. výročí amatérského divadla v Pecce.
Oponu namaloval malíř pan. Středa v Miletíně v roce 1922. Jak a kdy byla zakázka bělskými hasiči zadána, kdo o ní jednal, zda měli zadavatelé představu co má být na oponě znázorněno, nebo jim to bylo malířem již nabídnuto, o tom nebyl žádný záznam nalezen a zřejmě to již zjištěno nebude. Ledaže by se přímo zjišťovaly data ze života a díla malíře pana Středy. Dle mého názoru je na oponě vlastenecký motiv, podmíněný tehdejšími tendencemi národního sebeuvědomění krátce po vzniku Československé republiky v návaznosti na národně obrozenecké hnutí v 19. století.
Obraz české krajiny, kde na kamenitém svahu louky pod stromem( může to být jak lípa, buk, případně i jiný listnatý strom ) odpočívá skupinka lidí. Středem je sedící bělovlasý stařec levou rukou opřen o hůl. O jeho klín se opírá dívka naslouchající jeho vyprávění. Po jeho levé ruce sedí mladá rodina. Muž podpírá a objímá ženu (dává ji jistotu rodinného krbu), jež láskyplně v klínu drží spící dítě (dává najevo péči a starostlivost o potomstvo – zachování rodu). V předu sedí zády otočený mladý chlapec.
Po pravé straně starce stojí jinoch s rozpaženýma rukama, též otočený směrem k obzoru kam v gestu paměti pravicí ukazuje stařec a kam hledí i muž s chlapcem. Na horizontu krajiny je silueta Hradčan a nad nimi se vznáší pták s ratolestí (holub či sokol?).
Stařec vypráví o hrdé, dávné minulosti Země české a z gest a pohledů je zřejmá víra v budoucnost národa.
Fotografie opony provedla současná kastelánka na hradě Pecka paní Věra Kociánová.

Zaznamenal Petr Pavel, tč. pověřený vedením kroniky vesnice.
Červenec 2008.


080711 JV Vážený pane knihovníku a znamenitý kronikáři,
velmi Vám děkujeme za zaslané materiály. Budeme vděčni, když nám zašlete také další výsledky Vašeho zkoumání historie ochotnického divadla ve Vaší obci. Z materiálů, které jste nám zaslal se základní údaje brzy objeví na stránkách http://www.amaterskedivadlo.cz. Cenné jsou také Vaše údaje o oponě. I tam platí, že pokud se dozvíte další informace o ní, budeme vděčni. Jinak fotografie považujeme zatím jako orientační a pokusíme se v souvislosti s přípravou knihy oponu znovu na Pecce vyfotografovat. Pokud se týče jejího restaurování, doporučovali bychom nejprve nechat oponu prohlásit Ministerstvem kultury za kulturní památku. Podobně postupovali v Miletíně, tam by Vám mohl dát radu pan Miloslav Hýbner (tel: 737 308 469), po prohlášení se potom úspěšněji žádá o dotaci na provedení restaurátorských prací.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':