Databáze českého amatérského divadla

Texty: GALETKOVÁ, Hana: Ostravská přehlídka Arénka je prostorem pro děti zdravé, romské i handicapované.

Ostravská přehlídka Arénka
je prostorem pro děti zdravé,
romské i handicapované

Hana Galetková

Dosud málo známá divadelní přehlídka dětských amatérských souborů v Ostravě s názvem Arénka již existuje patnáct let. Vznik této přehlídky se váže k divadlu Komorní scéna Aréna fungujícímu tehdy v bytových prostorách na Masarykově náměstí. U zrodu přehlídky stáli a první ročník se uskutečnil pod záštitou ředitelky divadla Renaty Huserové, s aktivitou pedagožky dramatické výchovy Hany Cisovské a za náklonnosti městských činitelů. Jejím cílem bylo prezentovat divadelní práci dětí základních škol, základních uměleckých škol, speciálních škol, dětí ze sociálních zařízení, ústavů, center, chráněných dílen a romských komunit v Moravskoslezském kraji. Šlo o setkání dětí bez rozdílu, o vzájemné obohacování dětí zdravých i dětí s postižením fyzickým či mentálním a dětí romských. Komorní prostory tehdejší Arény této ideji napomáhaly a v průběhu jednotlivých ročníků přehlídky vznikala nezapomenutelná rodinná atmosféra. S lety přehlídka rostla a bujela. Hlásily se soubory s představeními různého druhu, žánru a nejen z Moravskoslezského kraje, ale i širšího okolí a následně celé České republiky. Školy prezentovaly jak svou divadelní činnost, tak i taneční a hudební. V rámci Arénky byly odborné i laické veřejnosti nabízeny různorodé semináře a dílny. Tradiční se stala dílna improvizace pod vedením Michaely Puchálkové, zakladatelky české improligy, pro začátečníky i pokročilé. Tyto semináře daly následně vzniknout dvěma ostravským improvizačním skupinám, Ostružiny a Rožni.
S postupem let se přehlídka rozrůstala, naplňovala své poslání v setkávání všech dětí a jejich pedagogů. S příchodem výraznější profesionalizace KS Aréna a získání nových divadelních prostor u Sýkorova mostu bylo čím dál komplikovanější nalézt propojení běhu tohoto divadla s organizací přehlídky a poskytnutím divadelního sálu, který byl pro divadelní provoz zcela vytížen. Některé z přehlídek se později uskutečnily v sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Tyto rozložité prostory s kapacitou tři sta míst (Aréna jich měla sedmdesát) však již nemohly nabídnout onu blízkost a rodinnou atmosféru.
Patnáctý ročník přehlídky v listopadu 2008 se uskutečnil v sálu budovy Sdružení Telepace. Divadelní prostory byly komornější, bohužel však jevištní vybavení ne vždy zcela dostačující. Divákům se v době od 18. do 20. listopadu představilo celkem 13 souborů s 18 představeními. Střídala se činoherní, loutková, taneční i čistě hudební představení, sborová recitace, voiceband, improvizace. Vystoupily děti zdravé, s mentálním postižením i romské děti. Obohacením letošního ročníku byl především soubor ze ZUŠ Jaroměř s loutkovým představením Chudý a veselý a s one-man-show O Honzoj. Děti velmi zkušeně a zručně animovaly drobné loutky. Daleko větší divadelní zkušenost i ve vedení a směřování dětského divadelního souboru byla cítit z představení O slepičce kropenaté ZŠ a MŠ Kyjovice, z představení romských dětí Žij a nech žít z Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra v Ostravě, Ejhle, kejkle ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm a ztvárnění nonsenzové poezie Edwarda Leara v představení 7 mladých koček a Dědečci a babičky v podání dětí ze ZUŠ B. Martinů Havířov. Z poslední jmenované školy mladí začínající divadelníci zahráli také pohádku Jak Gothamští prodávali sýr. Jejich jediným výrazovým prostředkem bylo jejich tělo a způsob sdělování slovem a jevištním jednáním. Zajímavé inscenační nápady se objevily v představení dětí ze SVČ Ostrčilova v Ostravě Anglické růže, kde by pouze byl na zvážení výběr předlohy, pohádky zpěvačky Madonny. I děti ze ZŠ Jugoslávská z Ostravy-Zábřehu v představení Katčin sen a ZUŠ Leoše Janáčka z Frýdlantu nad Ostravicí v představení Celé léto v jednom dni předvedly zajímavá jevištní dílka, na kterých jistě stojí za to pracovat a mohou je se svými vedoucími dotáhnout a dotvořit. Evidentně malé divadelní zkušenosti měl soubor i pedagogické vedení ze ZŠ Matiční z Ostravy, který přijel s představením Sněhurka a sedm trpaslíků, tak jako i soubor ze ZŠ Vrchlického z Ostravy-Radvanic, jenž zazpíval písničky z filmové pohádky Ať žijí duchové. Snad úplně na počátku divadelní práce stojí soubor ze ZŠ Ostrava-Poruba. Jejich představení Svatební košile by bylo možné kvalifikovat jako nekritickou studentskou snahu pouze vystoupit na jevišti bez jakékoli předešlé divadelní znalosti či průpravy. Účinkující s mentálním postižením ze souboru Čtyřlístek Centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Muglinov zatančili Taneček přes dvě pekla, Irský tanec a odvyprávěli a odchodili pohádku O princezně, která hádala, až prohádala. Větší divadelní zkušenosti při divadelním vedení těchto dětí, mládeže a dospělých s mentálním i fyzickým handicapem by jistě vedoucím souborů pomohly a nasměrovaly by je v další práci. Zajímavostí byl Voiceband Matičního gymnázia Ostrava, který skýtal potenciál pro další tvořivou práci, nutno však podotknout, že soubor je v této práci také teprve na úplném začátku.
Součástí každého ročníku přehlídky jsou vzdělávací semináře, a tak tomu bylo letos. Seminář pod názvem Psaní budiž hrou vedla pedagožka JAMU ateliéru Divadlo a výchova Eva Brhelová a seminář Výchova k diváctví Miloš Maxa, zakladatel a lektor brněnského sdružení pracujícího v duchu idejí významného divadelníka Alfréda Boala. V minulých ročnících semináře vedli například režisér Janusz Klimsza, pedagogové Radek Marušák, Jan Karaffa, Milan Valenta, František Zborník, Tomáš Kováč, Hana Cisovská a další.
V současné době stojí směřování, cíle a vlastní realizace Arénky na rozcestí. Produkce KS Aréna již nemá pro přípravu a pořádání dalších ročníků potřebnou kapacitu. Proto se této aktivity chopilo začínající ostravské občanské sdružení D.U.Bec v čele s Tomášem Kováčem, pedagogem na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Ostravské univerzity. Především kolísající kvalita prezentovaných jevištních děl (přiznejme většinou podprůměrná) a často nevalná zkušenost vedoucích souborů vede sdružení D.U.Bec ke snaze vdechnout přehlídce novou energii, tvůrčího ducha a nabídnout nové cesty a cíle. Novinkou následujícího ročníku Arénky workshopu 2009 (dochází i k pozměnění názvu, který již předjímá změnu) by mělo být především jeho zaměření. Půjde o prezentaci rozpracovaných divadelních tvarů dětských souborů. Odborný lektorský dohled, vedení a reflexe by měly pomoci při tvořivé práci na inscenaci a při hledání záměrného výsledného jevištního tvaru. Arénka workshop tak může dětský soubor i pedagoga nasměrovat, zasvětit do základního divadelního řemesla, nabídnout cesty inscenování, pracovat a hledat společně. Především však probudit hlubší zájem o divadlo a divadelní tvorbu a přemýšlení o nich. A to vše ve společném rodinném tvořivém duchu. Hledání ideálních divadelních prostor, které by byly vybaveny a zároveň svou kapacitou a zázemím umožňovaly příjemné setkávání dětí i pedagogů, je jedním z prvních kroků sdružení, které na počátku příprav dalšího ročníku, Arénky 2009, podniká.

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':