Databáze českého amatérského divadla

Výstavy: Srbsko, České ochotnické divadlo v Kruščici. Výstava v Českém domě v Kruščici od 22. 9. do 6. 10. 2013.

Jednou z nejvýraznějších aktivit všech zahraničních českých spolků byla téměř bez výjimky činnost divadelní.

1921 nebo 1922 - se začalo hrát české divadlo v Banátu, a to jak v Kruščici, tak také v Bele Crkvi a Fabiánu.
Ve Velikém Središti jsou doložena pouze dětská představení, v Gaji a ve Vršci nikdy český ochotnický soubor nevznikl, ale příležitostně tam zajížděly soubory z Bele Crkve a okolí.

Kruščické ochotnické divadlo, třebaže nejstarší v Banátu, procházelo zřejmě nejsložitějším vývojem. Naráželo na nedostatek divadelní literatury, který se podařilo částečně vyřešit teprve v roce 1960, kdy Beseda v Kruščici získala asi 2000 knih ze zrušené české školy v Bělehradě.

Závažnějším problémem bylo, že chyběly vhodné místnosti ke spolkové činnosti, a tedy i k divadelním produkcím.
Hrávalo se ve škole (především dětská představení),
v meziválečném období v hostinci Šimana Veselého,
od 1956 ve dvou pronajatých místnostech Františka Veselého. Z fotografií je patrné, v jak stísněných prostorách museli herci účinkovat, jeviště téměř splývalo s jevištěm a nápověda seděla spolu s diváky v první řadě.
Zkoušelo se ve škole nebo v domech jednotlivých ochotníků.

1967 postaven Český dům.
Rok konání:
2013
Autor vyýstavy:
Slavomír Linda, Praha
Bibliografie: LINDA, Lubomír: České ochotnické divadlo v Kruščici. Kruščice: Česká beseda, 2013, 31 str., ISBN 978-86-915919-1-5.

Vydání knihy i výstavu podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci programu na podporu krajanských aktivit
Dokumentace: Každý, kdo se odhodlá vydat svědectví o minulosti Čechů v banátské obci Kruščice, narazí hned na začátku svého bádání na fakt, že nejsou dochovány – s výjimkou písemností kostelního výboru – prakticky žádné dobové dokumenty. Podle neověřených zpráv byly zničeny někdy v 70. letech.


Základní informace pochzejí z archivu Svazu Čechů v Daruvaru - především novinové zprávy, které do daruvarských časopisů Jugoslávští Čechoslováci (1922–1941) a Jednota (od r. 1946) zasílali banátští Češi, nejčastěji zdejší učitelé.
Další informace byly získány z Českého lidového kalendáře, který od roku 1954 vychází rovněž v Daruvaru.
V tamním archivu Svazu Čechů se dochovaly vyplněné oběžníky se zprávami o činnosti jednotlivých českých spolků z 50. a 60. let, několik fotografií a rukopisný nástin dějin jednotlivých osad s českou menšinou v Banátu od kruščického rodáka Václava Kvapila.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':