Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 2003-2007 - Kurz praktické režie (3.), Vysoké nad Jizerou, Hronov, Sokolov, Rakovník

Začátek: 20031010
Konec: 20071111
Pořadatel: Odborným garantem a hlavním organizátorem Kurzu praktické režie byla ARTAMA, odborné pracoviště pražského Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (IPOS), od roku 2004 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), prostřednictvím svého odborného pracovníka pro amatérské divadlo Jana Strejcovského, od roku 2004 Simony Bezouškové. Částečně se IPOS (NIPOS) podílel na finančním a materiálovém zabezpečení kurzu. Materiálně a technicky projekt zabezpečovali zejména organizátoři Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou včetně o.s. Vobskočák, organizátoři Jiráskova Hronova, Popelky Rakovník a Městský dům kultury Sokolov v čele s jeho ředitelem Janem Strejcovským. Finančně byl Kurz podporován také Ministerstvem kultury ČR. Část nákladů hradili ze svého posluchači kurzu.
Obsahovou přípravu a učební plán kurzu koncipovali Mgr. Milan Schejbal a PhDr. Milan Strotzer - viz příloha. Vedoucím lektorem kurzu byl Mgr. Milan Schejbal. Přihlášky do kurzu zaslalo 40 zájemců, čtvrtina z nich se však účasti zřekla. Přijato bylo 30 posluchačů.

Kurz byl koncipován jako čtyřletý, učební plán počítal s devíti devítidenními soustředěními střídavě konanými při celostátních přehlídkách amatérského divadla ve Vysokém nad Jizerou a v Hronově po dobu 4 let. Ve skutečnosti bylo realizováno 10 soustředění. Od roku 2005 se na místo Vysokého nad Jizerou konala výuka kurzu v Městském domě kultury v Sokolově a závěrečné soustředění a společné absolventské představení se uskutečnilo v rámci celostátní přehlídky Popelka Rakovník 2007.

Realizovaná soustředění kurzu, obsah výuky a lektorské obsazení:

1. Vysoké nad Jizerou 10.-18. 10. 2003
- Dramatická výchova / Komunikace (dramatické hry, cvičení a improvizace) - lektorka Marie Poesová
- Základy herecké práce - lektor Milan Schejbal
- Historicko-teoretický úvod do dramaturgie a divadelní pojmosloví - lektor prof. Jan Císař
- Úvod do dramaturgie a dramaturgický rozbor - lektorky Kateřina Fixová a asistentka Pavlína Morávková


2. Jiráskův Hronov 5.-14. 8. 2004
- Dramaturgie / Dramaturgická koncepce, úpravy, škrty - lektoři Milan Schejbal, Kateřina Fixová a asistentka Pavlína Morávková

3. Vysoké nad Jizerou 8.-16. 10. 2004
- Divadelní druhy, žánry, styly - lektoři Milan Schejbal, Kateřina Fixová, asistentka Pavlína Morávková (v praktických ukázkách vystupovali figuranti – profesionální i amatérští herci: Lucie Pernetová, Denisa Nová, Martin Písařík, Miroslav Hrabě, Roman Šťabrňák, Jiří Pošepný, Helena a Jaroslav Vondruškovi)

4. Jiráskův Hronov 4.-13. 8. 2005
- Úvod do divadelní režie / Režijní propedeutika aneb Praktikum divadelní režie či-li Základní stavební kameny režijní práce - lektoři Milan Schejbal a asistentka Pavlína Schejbalová

5. Sokolov 14.-22. 10. 2005
- Práce režiséra s hercem - lektoři Milan Schejbal a asistentka Pavlína Schejbalová (výuka byla podpořena zapojením figurantů z řad lektorů a profesionálních herců Denisy Nové a Romana Šťabrňáka)

6. Jiráskův Hronov 10.-19. 8. 2006
- Nonverbální komunikace - lektorka Daniela Fischerová

7. Sokolov 14.-21. 10. 2006
- Dramaturgicko-režijní koncepce - lektoři Milan Schejbal a Kateřina Fixová
- Práce režiséra s hercem - lektoři Milan Schejbal, Kateřina Fixová a Regina Szymiková (výuka byla podpořena zapojením figurantů z řad profesionálních herců: Anna Fixová, Lucie Pernetová, Denisa Nová, Eva Kodešová ml., Roman Šťabrňák a Vít Herzina)

8. Jiráskův Hronov 2.-11. 8. 2007
- Kritické hodnocení inscenace - lektorka Kateřina Fixová
- Připrava divadelní inscenace (Arthur Schnitzler: U Zeleného papouška) - lektoři Milan Schejbal a Kateřina Fixová

9. Sokolov 9.-18. 10. 2007
- Připrava divadelní inscenace (Arthur Schnitzler: U Zeleného papouška) - lektoři Milan Schejbal, Kateřina Fixová

10. Popelka Rakovník 8.-11. 11. 2007
- Připrava divadelní inscenace (Arthur Schnitzler: U Zeleného papouška) - lektoři Milan Schejbal, Kateřina Fixová
- Společné absolventské představení - Arthur Schnitzler: U Zeleného papouška, režie Milan Schejbal, scéna a kostýmy Luděk Švehla.
- Slavnostní vyřazení absolventů kurzu

SPONDEO AC POLLICEOR zaznělo při slavnostním vyřazení z úst 24 frekventantů poté, co „rektor“ kurzu PhDr. Milan Strotzer přednesl a požadoval na absolventech tento slib:
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ve své divadelní praxi využívat všech vědomostí a myšlenek za studia nabytých a že nebudu:
• uvádět plytké a schématické předlohy, o škvárech nemluvě;
• nezapomenu za všech okolností budovat dramatické situace;
• nebudu nutit herce do šarží, šklebů a mrckování;
• říkat herců, co sám nevím;
• odmítat kritické reflexe svých inscenací, prostě nebudu režisér – ješita.
Tak slibuji a zavazuji se – spondeo ac polliceor!

Během čtyřletého studia mimo jiné vznikly z iniciativy frekventantů dvě přehlídky, na kterých pravidelně hostují inscenace vzniklé z vědomostí nabytých v Kurzu praktické režie – Chvaletická scéna a Koprovka v Praze-Modřanech.
Lektoři: Lektoři:
Milan Schejbal (vedoucí lektor)
prof. Jan Císař
Daniela Fischerová
Kateřina Fixová
Marie Poesová
Pavlína Morávková, od r. 2006 Schejbalová
Regina Szymiková

Figuranti:
Anna Fixová
Eva Kodešová ml.
Denisa Nová
Lucie Pernetová
Vít Herzina
Miroslav Hrabě
Martin Písařík
Jiří Pošepný
Roman Šťabrňák
Jaroslav Vondruška
Helena Vondrušková
Posluchači: Absolventi kurzu:

1. Dalibor Balák, Valašské Klobouky, Slavičín
2. Karolína Dušková, Praha
3. Zdeněk Grečnár, Praha
4. Radek Jiříček, Brtnice
5. Jan Julínek, Slavičín
6. Jana Kobesová, Praha
7. Lenka Landrová, Turnov
8. Ivan Loněk, Chvaletice
9. Michal Lurie, Brtnice
10. Petr Macháček, Praha
11. Anna Müllerová, Brandýs nad Labem
12. Pavel Němec, Benešov
13. Martin Pietraszek, Albrechtice u Českého Těšína
14. Jan Pokorný, Libochovice
15. Jaromír Popiel, Prachatice
16. Michaela Přikrylová, Praha
17. Petr Rydval, Mnichovo Hradiště
18. David Slížek, Praha
19. Jitka Smejkalová, Polná
20. Silvie Šustrová, Štětí
21. Luděk Švehla, Týn nad Vltavou
22. Petr Vaněk, Polná
23. Radim Wolák, Kralupy nad Vltavou
24. Kateřina Woláková, Kralupy nad Vltavou

Kurz též navštěvovali, ale neabsolvovali:

25. Radek Hásek, Teplice
26. Lenka Lepšíková, Zábřeh
27. Martin Ryba, Teplice
28. Naďa Šebestová, Šenov
29. Otakar Tesař, Dačice
30. František Zahrádka
Osobnosti: prof. Jan Císař
Daniela Fischerová
Anna Fixová
Kateřina Fixová
Vít Herzina
Miroslav Hrabě
Eva Kodešová ml.
Pavlína Morávková, od r. 2006 Schejbalová
Denisa Nová
Lucie Pernetová
Martin Písařík
Marie Poesová
Jiří Pošepný
Milan Schejbal
Milan Strotzer
Regina Szymiková
Roman Šťabrňák
Jaroslav Vondruška
Helena Vondrušková
Bibliografie: Kurz praktické režie. Propozice. d´Artaman 2003, č. 3, s. 35. a č. 4, s. 2.

STROTZER, Milan: Kurz praktické režie potřetí, Amatérská scéna 2003, č. 6, str. 8-10

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Čtyři roky s KoPRem / Kurz praktické režie 2003-2007, Amatérská scéna 2007, č. 6, str. 37-41.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Recenze absolventského představení KPR aneb Dopis z Brna, Amatérská scéna 2007, č. 6, str. 41.

Související Pojmy

Související Obrázky

Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Rakovník, Popelka 2007, KPR-U zeleného papouška
Rakovník, Popelka 2007, Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2003
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, KDP Vysoké n. Jiz. 2004
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Rakovník, Popelka 2007, KPR-U zeleného papouška
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Rakovník, Popelka 2007, Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007