Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1984-1986 - Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře SKKS Praha

Začátek: 1984
Konec: 1986
Pořadatel: Středočeské krajské kulturní středisko Praha (SKKS)
Kurz probíhal v třídenních víkendových výukových soustředěních (pátek – neděle) konaných v rámci středočeských krajských přehlídek amatérského divadla v Rakovníku, Nymburce, Libici nad Cidlinou, Žlebech, a Žebráku a v rámci Festivalu mladého amatérského divadla (FEMAD) v Poděbradech. Výuka režijní výchovy a herecké výchovy byla organizována ve 3 skupinách, metodika jevištní řeči ve 2 skupinách, ostatní pak společně. Kurz byl zakončen absolventskými představeními a slavnostním vyřazení absolventů v Tylově divadle v Rakovníku 26. dubna 1986.
Kurz v oboru divadelní režie navštěvovalo 24 posluchačů, v oboru herectví 9 posluchačů. Absolvovalo 15 posluchačů v oboru divadelní režie a 7 posluchačů v oboru herectví.

Obsah výuky:
– dramaturgie
– režijní výchova
– dějiny divadla
– základy scénografie
– herecká výchova
– hlasový výchova
– pohybová výchova
– hudební výchova
– hudba, zpěv a tanec v inscenaci
– film v divadelní inscenaci
– pedagogika a psychologie
– kritické hodnocení inscenace
– divadelní technika (světla, zvuk aj.)
– organizace a provoz divadelního souboru
– zákonná ustanovení a další regulativy
– práce na inscenaci

V závěru kurzu posluchači oboru režie obhajovali zadané závěrečné práce (dramaturgicko-režijní přípravu divadelní hry). Podmínkou absolvování kurzu byla realizace absolventských představení, u posluchačů v oboru herectví navíc příprava sólových vystoupení (monologů).
V závěru kurzu bylo realizováno 6 absolventských představení, které byly uvedeny 26. 4. 1986 v rámci slavnostního vyřazení absolventů kurzu (viz. příloha).

Organizačním vedoucím kurzu byl Milan Strotzer, metodik pro amatérské divadlo Středočeského KKS.
Lektoři: Základní lektorský tým:
– Jarmila Černíková-Drobná, dramaturgyně Umělecké agentury SKKS – vedoucí lektorka kurzu – dramaturgie, dějiny divadla, kritické hodnocení inscenace
– Antonín Bašta, režisér Malého divadla v Českých Budějovicích – lektor režijní a herecké výchovy
– Rudolf Felzmann, režisér Divadla pracujících v Mostě – lektor režiní a herecké výchovy, hlasové výchovy, divadelní technika, organizace a provoz divadelního souboru
– Lea Janečková, choreografka – lektorka pohybové výchovy
– Jaroslav Kodeš, režisér Čs. rozhlasu Praha – lektor herecké a pohybové výchovy
– Zdeněk Pošíval, režisér – lektor režijní výchovy
– Bořík Procházka, herec Divadla Na zábradlí Praha – lektor herecké výchovy

Další lektoři podílející se na výuce:
– PhDr. Soňa Hermochová, katedra psychologie FFUK Praha – lektorka psychologie
– Milan Holas, AMU a PFUK Praha – lektor hudební výchovy
– Petr Janiš, dramaturg – lektor dramaturgie
– Petr Kolínský, scénograf – lektor scénografie
– Jaroslav a Václav Luksovi, skupina historického šermu Regius Praha – lektoři pohybové výchovy
– Veronika Matějová, režisérka Čs. rozhlasu Praha – lektorka hlasové výchovy
– PhDr. Milan Strotzer, metodik pro divadlo SKKS Praha – organizační vedoucí kurzu – zákonná ustanovení a další regulativy pro činnost v oblasti amatérského divadla
– Zdeněk Štěrba, režisér Čs. rozhlasu Praha – zvuková technika, hudba, zpěv a tanec v inscenaci
– Alena Urbanová, dramaturgyně – dějiny divadla
– Jiří Vondráček, katedra divadelní a filmové vědy FFUK Praha – film v divadelní inscenaci
– PhDR. Eva Vyskočilová, PFUK Praha – pedagogika a psychologie
Posluchači: Kurz navštěvovali tito posluchači:

Posluchači oboru divadelní režie:

Režie a práce na inscenaci

I. skupina – lektor Antonín Bašta:
Beranová Zuzana
Bittner Jaroslav
Dvořák Jaroslav
Hulinko František
Lorencová Sabina
Mantoan Jiří
Neubauer Ivan
Pokorný Ilja
Rosenbaum Jaroslav

II. skupina – lektor Rudolf Felzmann:
Janoušek Jiří
Mutinská Alena
Němec Pavel
Petrmichl Václav, JUDr.
Pokorný Miroslav
Ponert Jan
Popelková Marie
Strotzerová Miluše
(přihlášený Ropek Miroslav nenastoupil)

III. skupina – lektor Zdeněk Pošíval:
Jirousek František
Kozlíková Zuzana
Molnárová Lea
Ponertová Anna
Purkar Karel
Štrobl Miroslav
Vyskočil Jiří
(přihlášený Trnka Jiří nenastoupil)

Metodika herecké výchovy

I. skupina – lektor Rudolf Felzmann:
Beranová Zuzana
Bittner Jaroslav
Dvořák Jaroslav
Hulinko František
Lorencová Sabina
Mantoan Jiří
Neubauer Ivan
Pokorný Ilja
Rosenbaum Jaroslav

II. skupina – lektor Bořík Procházka:
Janoušek Jiří
Mutinská Alena
Němec Pavel
Petrmichl Václav, JUDr.
Pokorný Miroslav
Ponert Jan
Popelková Marie
Strotzerová Miluše
(přihlášený Ropek Miroslav nenastoupil)

III. skupina – lektor Antonín Bašta:
Jirousek František
Kozlíková Zuzana
Molnárová Lea
Ponertová Anna
Purkar Karel
Štrobl Miroslav
Vyskočil Jiří
(přihlášený Trnka Jiří nenastoupil)

Metodika jevištní řeči

I. skupina – lektor Rudolf Felzmann:
Bittner Jaroslav
Dvořák Jaroslav
Jirousek František
Kozlíková Zuzana
Molnárová Lea
Neubauer Ivan
Ponertová Anna
Purkar Karel
Rosenbaum Jaroslav
Štrobl Miroslav
Vyskočil Jiří
(přihlášený Trnka Jiří nenastoupil)

II. skupina – lektorka Veronika Matějová:
Beranová Zuzana
Hulinko František
Janoušek Jiří
Lorencová Sabina
Mantoan Jiří
Mutinská Alena
Němec Pavel
Petrmichl Václav, JUDr.
Pokorný Miroslav
Ponert Jan
Popelková Marie
Strotzerová Miluše
(přihlášený Ropek Miroslav nenastoupil)

Herecká skupina – lektoři B. Procházka, V. Matějová, L. Janečková a dal.:
Drakslová Marie
Pavlíková Pavla
Pšenička Petr
Suk Petr
Šiková Miroslava
Štec Pavel
Tajčovský Pavel
Tvrzová Marie
(přihlášená Brabcová Blanka nenastoupila)


ABSOLVENTI KURZU:

Divadelní režie:
Jaroslav Bittner, Lysá nad Labem
Jaroslav Dvořák, Kutná Hora
František Hulinko, Mělnické Vtelno
Jiří Janoušek, Kutná Hora
František Jirousek, Lysá nad Labem
Sabina Lorencová, Strančice
Anna Müllerová, Brandýs nad Labem
Ivan Neubauer, Mělník
Pavel Němec, Bystřice u Benešova
JUDr. Václav Petrmichl, Praha
Ilja Pokorný, Hradešín
Miroslav Pokorný, Lysá nad Labem
Karel Purkar, Říčany u Prahy
Miluše Strotzerová, Nymburk
Miroslav Štrobl, Kutná Hora

Herectví:
Marie Drakslová, Rakovník
Martina Michálková, Praha / Lysá nad Labem
Pavla Pavlíková, Rakovník
Petr Pšenička, Senec
Petr Suk, Rakovník
Pavel Stec, Rakovník
Miroslava Šiková, Rakovník

Související Pojmy

Související Obrázky

Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského KKS Praha 1984-1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventská představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Absolventské představení Kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, Taneční hodiny, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986