Malované opony divadel Českých zemí I

Publikaci o malovaných oponách českých divadel umožnila realizace jedné ze tří částí projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla, podpořeného grantem EHP/Norska. Vydalo ji v roce 2010 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze (NIPOS). Knižní vydání o 412 stranách s takřka 250 vyobrazeními malovaných opon bylo záhy rozebráno. Zájemci mohou do knihy nahlédnout prostřednictvím této webové prezentace v Databázi českého amatérského divadla.

NIPOS díky podpoře Ministerstva kultury ČR se mohl i nadále věnovat objevování a dokumentování malovaných opon a výsledky bádání představit v roce 2017 formou knižního vydání. Během šesti let od vydání první knihy pořídil dokumentaci dalších 230 opon. Ty lze nalézt v knize Malované opony divadel českých zemí II.

(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla. Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti