Soubory: Čapek, ochot. jednota / Osvětová beseda / Městské KS

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2008
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
 
  1923 založena Ochotnická jednota.
1923-1997 mimo 1991 se hrálo trvale, každý rok, celkem více než 200 her.
1925 Strakonický dudák (Tyl), Naši furianti (Stroupežnický), Periferie (Langer); fraška Mamsel Tourbillon (Kraatz), Pes a kočka Schäfer), Baťoch (Horký), Druhé mládí (K. Scheinpflug), Vdavky Nanynky Kulichovy (Pohorská), aktovky Opuštěná, Náměsíčný, Očarovaný mlýn.
1925 - Při příležitosti ustavení okrsku ÚMDOČ Hany Kvapilové byla v Jihlavě uspořádána divadelní soutěž, na níž OJ Třešť sehrála hru L. Stroupežnického: Zkažená krev, r. R. Sajda. Soubor vyhrál 3. cenu.

Ochotnická jednota hrávala v kavárně Republika.
1929 Rudolf Medek: Plukovník Švec, 2x,
1930 J. Hais-Týnecký: Pan biskup. Taneček panny Márinky. Podzimní píseň lásky, F. X. Svoboda: Lapený Samsonek.
1931 Zd. Jemelík: Vše pro ženu.
1932 Třikrát svatba; Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta;
Předsedou Josef Veselý.
1937 Bílá nemoc, Ztracená varta, Oblaka, RUR.
1938 Nám je hej.
Za okupace 1939-1945 divadelní inscenace připravovali zkušení režiséři: Jan Ježek, Miloš Jirka, Karel Pospíchal, Rudolf Sajda, Frant. Strádal, Jan Stránský, Augustin Třeček, Rudolf Zástěra.
1939 - 29. 5. - V. Werner: Medvědí tanec, režie Frant. Strádal; Lucerna.

1940 Jirásek: Lucerna, Kvapil: Princezna Pampeliška, Stroupežnický: Naši furianti. "Všechna představení jak po stránce režijní, tak herecké, snesla nejpřísnější měřítka." (České divadlo 1940, č. 4, s. 70.), Příklady táhnou, Kolébka, Mé štestí má zlaté vlasy.
1941 do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH připravili inscenaci Mahenova Jánošíka.
Do 1941 22 her.
1939-1941 101 představení.
1942 Opereta Melodie srdcí, G. Preissová: Její pastorkyňa, Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Werner: Bohatý chudák v režii Aud. Třečka, Piskáček: Slovácká princezka, D. Nikodemi: Stín ad.
1943 Tyl: Děvče předměstí, F. X. Svoboda: Ořechy, Jos. Barnáš: Most nejkrásnější
1944 Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři, 3x,
1945 obnovena činnost Lucernou, hostující umělci. Repertoár zábavní, klasické drama, hry soudobých autorů, výběr podle módních trendů. Po 1945 člen Horáckého okrsku ÚMDOČ v Třebíči.
1945 krystalizace k náročnějšímu repertoáru, hry pro děti.
1947 Tajemství žlutého zavazadla, Život je samý zázrak, Aramejská brána, Vzbouření na vsi, Lhář, Plynová lampa.
1948 Zlý jelen.

1956 RUR.
1957 Svatba Krečinského, Muziky, muziky, Otec.
1958 - dramatizace Andersenovy pohádky - František Pavlíček: Slavík, r. L. Valníčková. Účast Krajský festival DS Jihlavského kraje, Havlíčkův Brod - vítěz skupiny, též postup na NP v Přerově.
1958 Perly panny Serafinky, Přátelství, Slavík, Kožík: Přátelství.
1959 - František Kožík: Přátelství, r. Vladimír Lysý. Účast na KP Krajský festival divadelních souborů, Havlíčkův Brod.
1959 Horynová: Zkoušky čerta Belínka

1960 otevřen nový kulturní dům, slavnostním představením při jeho otevření J. K. Tyl: Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka.
Z iniciativy obětavé ochotnice Marie Hamžové
1961 založena tradice festivalu Třešťské divadelní jaro.
1961 Vojtěch Cach: Paní Kalafová
1962 V. K. Klicpera: Ženský boj.
1963 Robert Thomas: Případ Elizabeth (Past)
1965 DS Čapek při OB , Gogol: Revizor, TDJ
1966 Jaroslav Janovský: Tygří bratrstvo, TDJ
1967 Jaroslav Janovský: Tygří bratrstvo.

1978 Třešť, DS K. Čapka KK, Braginskij–Rjazanov: Sůva. Účast na II. Festivalu sovětských divadelních her Jihomoravského kraje.

1985 J. R. Pick: Smolař ve žluté čepici, r. Blanka Svobodová. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
Do 1987 byl vedoucím souboru Karel Pospíchal.

1988 Divadelní soubor Karel Čapek - soubor Kulturního klubu Třešť, 35 členů, vedoucí Jan Šindelář.
1989-2007 vedoucí souboru Karla Čapka při MěKS Anna Fencíková.
Průběžná činnost DS Karla Čapka i na konci 90. let při MěKS, ročně 1-3 inscenace, každoroční předvánoční pořad.
1989 Čapek: Ze života hmyzu.

2000 - Místní DS Karla Čapka Ženichové, r. h. Horáckého divadla Milan Šindelář, též Podskalák, účast Budějcká Thálie.
2001 - S. Oubram a V. Novák: VODNÍK MAŘENKA, režie M. Šindelář, účast na KP Pohádkový mlejnek ve Žďáru n. S.
2001 - Podskalák, r. S. Hůra; Pyšná princezna, r. A. Fencíková, obě inscenace na Budějcké Thálii, v Pašné princezně vyzdvižen herecký výkon J. Kodysové.
2002 - Třešť, Dagmar Jandová: Čarodějný bál, účast na Budějcká Thálie 2004.
2003 - S. Oubram: Strašidlo Bublifuk, r. A. Fencíková.

DS Karla Čapka při MěKS, vedoucí A. Fencíková, byl oficiální cestou zastupitelstvem Města Třešť k 31.12.2007 ZRUŠEN v souvislosti se zrušením MěKS Třešť. Na základě toho vznikly dva zcela nové DS:

2007 DS Jana Lišky, o. s.,
2008 DS Karla Čapka, o. s.
 
  Bibliografie:
BUMBOVÁ, Stanislava: Diváky nadchl Drákulův vstup. Budějcká Thálie. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 278, 30. 11. 2000, s.15. Recenze inscenace "Ženichové" v podání divadelního souboru K. Čapka MěKS Třešť v rámci přehlídky Budějcká Thálie.

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Pohádkový mlejnek zamlel ve Žďáru po čtvrté 14. 3. 2001. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 34-35.

JURÁK, M.: Čtyřicet hodin v Moravské Sibiři. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 9-10.

LIŠKOVÁ, Bára - KRLÍNOVÁ, Lucie: Budějcká Thálie potrestala pýchu. Recenze festivalového představení Pyšná princezna. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč.10, č. 270, 20. 11. 2001, s. 16.

OCHOTNICKÉ soubory na Třesťsku. Krátce o kultuře, Rovnost: Brno-venkov, r. 1962, č. 21. (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)

SBORNÍK k 50. výročí vzniku Ochotnické jednoty Karla Čapka a k 126 rokům ochotnické divadelní činnosti v Třešti. Třešť, Kulturní klub 1974. 76 s. kART.

ŠÍPOVÁ, Alexandra - KACEROVSKÁ, Dagmar: Každý čert není tak chytrý jako čert. Budějcká Thálie, recenze pohádky S. Oubrama a V. Nováka Vodník Mařenka. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 276, 28. 11. 2000, s. 14.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Podskalák s chutí hašlerek. Recenze. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 271, 21. 11. 2001, s. 18.


Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. obálky; č. 15, s. 240; č. 16, s. 256.
České divadlo 1940, č. 4, s. 70; č. 10. s 192.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
 
  Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3.11.–28.11.2004, Programový leták.

Videozáznam představení Šťastný nový rok na DT 2003 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Jihlava, Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku - SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945
Okresní úřad Jihlava: Divadla 1929-1936, č. 91 - SOUPIS povolení k představením, 1929, poř. č. 61, 62; 1930, poř. č. 14, 70, 157, 221; 1931, poř. č. 34; 1932, poř. č. 69.
Okresní úřad Jihlava, spisy 1938/6, č. 3276
Okresní úřad Jihlava, spisy 1939/6, č. 3284
Okresní úřad Jihlava, spisy 1940/6, č. 3290
Okresní úřad Jihlava, spisy 1948/8, č. 3330
Okresní úřad Jihlava, spisy 1949/8, č. 3334
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1193
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1194
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1195
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1196

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899

Třebíč, Státní okresní archiv:
Třebíč, Horácký okrsek, korespondence
Třebíč, Horácký okrsek, jednatelské zprávy 1926-1931
 
  Poznámka:
Došlo ke spojení okrsku Hany Kvapilové a Horáckého pod Horácký. (pozn. red. VŠ)
 
  Obor činnosti:
činohra
opereta
pro děti a mládež
 
  Typ souboru:
soubor kulturního zařízení
 
 

Související Texty

 
 

Související Soubory

 
 

Související Ročníky přehlídek

 
 

Související Organizace

 
 

Související Pojmy

 
 

Související Bibliografie

 
 

Související www odkazy

 
 

Související Videa

 
 

Související Obrázky

 Třešť, Čapek, Ženský boj, 1962
Havlíčkův Brod, 4. Krajský divadelní festival - logo, 1959
Jihlava, Festival amatérských divadelních souborů OP - program, 1989
Jihlava, Festival amatérských divadelních souborů OP, 1989
Jihlava, Festival amatérských divadelních souborů OP, 1989
Jihlava, Festival amatérských divadelních souborů OP, 1989
Jihlava, Klicpera, dopis ÚMDOČ o zřizování okrsku, 1925
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Třešť, OJ, Stín - program, 1942
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Třešť, OJ, Stín - program, 1942
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, vznik nového divadelního okrsku, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, vznik nového divadelního okrsku, 1947
Jihlava, Klicpera, Zkouška státníkova; Třešť, OJ, Zkažená krev; Polná, Poděbradský, Náměsíčný - plakát, 1925
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, oznámení o spolkové činnosti, 1946
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, stížnost na soubor, 1958
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1957
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1957
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1957
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1958
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1958
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1958
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1959
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1959
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1937
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1937
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1937
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1937
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1937
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1938
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1938
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1938
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1939
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1939
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1939
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1939
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1940
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1940
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1940
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1940
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1940
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1945
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1945
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1946
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1946
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1946
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1946
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1947
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1948
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník OJ Třešť, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, M.D. Rettigová - plakát, 1930
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti OJ Třešť, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti OJ Třešť, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, zápis poroty z přehlídky ke vzniku okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Kvapilové, zápis z jednání poroty, 1925
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Jiráskův okrsek, jednatelská zpráva, přehled souborů okrsku,  1927
Třešť, Čapek, Přátelství - program, 1959
Třešť, Čapek, seznam členů, 1949
Třešť, Čapek, Slavík - program,1958
Třešť, Ochotnická jednota, Zkažená krev - Závěť lukavického pána - Mezi umělci - plakát, 1925


 
 

Související Alba

 
 

Mapa působení souboru - Čapek, ochot. jednota / Osvětová beseda / Městské KS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Třešť, Ochotnická jednota, Zkažená krev - Závěť lukavického pána - Mezi umělci - plakát, 1925
Třešť, Čapek, Přátelství - program, 1959
Třešť, Čapek, Slavík - program,1958
 Třešť, Čapek, Ženský boj, 1962