Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Pankrác

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Nadřazený celek: Praha 4
První zpráva: 1881
1881 zal. Ochotnické družstvo, navázalo na tradici ochotnických kroužků, které tu vznikaly v 70. letech 19. století.
Od 1893 se přejmenovalo na Dramatický odbor Občanské besedy.
1902 DS Pan Občanské besedy na Pankráci, hrál v besedních místnostech U bílého lva.

1886 zal. Dělnická vzdělávací beseda Spravedlnost, 1891 založen Vzdělávací a zábavní spolek Dělnická beseda. 1896 znovu zal. Dělnická vzdělávací beseda Spravedlnost, později Beseda Stankovský.
1927-1951 Dramatická beseda Stankovský, zánik zapojením do klubu ROH, brusírny plochého skla.

1889 zal. Zábavní spolek Netopýr.

1921-1938 ČOJ Tyl na Pankráci, 1922 členem ÚMDOČ, od 1924 SDO Tyl.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola, činné i koncem 30. let. Po 2. světové válce LD Sokola obnoveno, činné v 50. letech (významné osobnosti Růžena Česaná, Mir. Ryšavý, Zd. Juřena). V 90. letech LD Sokola obnoveno.

1920 - Vzdělávací klub mladé generace Palacký pro Pankrác a okolí.

1925-1939 Naše scéna, sdružení div. ochotníků dělnictva firmy F. Janeček Praha XIV-Pankrác, od 1933 Naše scéna, kulturní odbor Národní ligy pro Prahu XIV (Nusle, Michle, Krč), od 1938 Divadlo ochotnické besedy v Krči.

1926-1951 Kroužek ochotníků Mošna Nusle (začlenil se do klubu ROH Alba Praha 14) .
Kroužek ochotníků Mošna patrně působil v divadle Mošna, které bývalo v ulici na Pankráci nad bývalou "Kalibárnou". (Křižovatka ulic Hvězdova a Na Pankráci směrem k Vyšehradu třetí dům po levé straně,tento dům měl velkou zahradu plnou stomů, v přední části domu byla hospoda, v zadní části bylo divadlo. kousek dál byla cukrárna u Šmídů a pod ní továrna Kaliba - jméno po továrníkovi Kalibovi. Před válkou tam byla výroba plynových kuchynských sporáků, po válce pobočka Jawy.) Kromě představení pro dospělé hrával i pro děti.
Divadlo si pronajímali k představením i Baráčníci. Již v roce 1958 divadlo nebylo používáno a pustlo.

1928-1952 Lidové divadlo, 1930 členem SDDOČ,
poč. 50. let jako DS ZK ROH Dopravní podniky, vozovna Pankrác.
50. léta DS ZK Vozovny Pankrác.

Soubor Vlast (zal. 1912 v sokolovně V podzámčí v Krči, do 1945 hrál často v Lesním divadle v Krči, pak až do 1967 v hotelu Klimeš)
1967 přešel pod ZK Dopravních podniků, vozovna Pankrác a hrál v sále Život, do roku 1975, kdy na pokyn KD Praha 4 sloučen se souborem Divadla Braník pod názvem Braník-Vlast. (1976 přešel pod KD Zavadilka Praha 6 jako Divadlo bez názvu, když si nesměl “odnést” svůj původní název Vlast.)

1937 nové LD DTJ v sále Reformy, loutky 25 cm, skromná scéna, umělecky úspěšná.

1938-1951 Divadelní ochotnický spolek elektrikářů Pankrác, Praha XIV-Michle-Jezerka.

1943-1951 Dramatický kroužek Jawa, 1951 začleněn do ZK ROH Jawa (Nusle-Pankrác). Pozor, pokud je i u Nuslí, jde o jeden soubor.

1945-1953 DTJ Pankrác, hráli především pro děti v malém sálku na stadionu Slavoje Vyšehrad, ved. Pígl, od 1951 Fr. Mikeš.

1946 LD Jawa, marionety, umělecký vliv J. Vavříka Rýze, zde jako chlapec začínal pozdější ved. Vl. Anděl. 50. léta jako LS ZK Závodů 9. května,1955 účast na LCH se Zlatý had (Filip). LD Jawa ukončilo s výstavbou Pankráckého sídliště na přelomu 60. a 70. let 20. stol., posléze jako zájezdová scéna, pak jako Strakaté divadlo, viz Lhotka.

1962-1964 DS MJF Paradox.MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 302.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.40

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 254

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 302.

OUTLÝ, Pavel: Informace o divadle Mošna v ulici na Pankráci, leden 2013.

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':