Databáze českého amatérského divadla

Opony: Libice nad Doubravou, jeviště Čtenářské besedy, opona s vedutou obce, autor Rudolf Novotný, 1907, depozitář OÚ

Autor: malíř Rudolf Novotný z Chotěboře
Rozměr: 395 X 245 cm
Vročení: 1907
Motiv: Veduta obce
Zápis v kronice divadelníhokroužku (viz obrázek):
V roce 1907 bylo pořízeno nové jeviště za 432 K 17 hal. Jeviště bylo opatřeno novou oponou, na níž malíř Novotný z Chotěboře namaloval Libici.

2009 Dle dokumentárních fotografií je opona značně devastovaná, lze jen tušit obrysy kostela, asi fary, školy. Nutná je restaurace.

---
Opona pro jeviště Čtenářské besedy v Libici nad Doubravou na okr. Havlíčkův Brod, patří k těm, které zachycují veduty obcí, pro něž byly pořízeny. Místní divadelní spolek ji pořídil podle zápisu současně s pořízením nového jeviště v roce 1907. Jejím autorem byl malíř Rudolf Novotný z Chotěboře. Opona o rozměrech 395 x 245 cm je značně poničená. Čitelné je, že zobrazuje obec Libici nad Doubravou v poměrně širokém panoramatu, dominantním motivem pohledu se tak stává zákrut řeky. Z budov lze rozeznat kostel sv. Jiljí s farou a školou. Po bocích je výjev rámován purpurovou drapérií převázanou šňůrami, případně odhrnovanou postavami iluzivně nahlížejícími z portálů, jejichž, snad mírně karikované hlavy jsou nejasně čitelné. Horní okraj lemuje sufita. Kvalitu malby lze za dnešního stavu stěží posoudit, nicméně v době po roce 1900 už jen zřídka používaný iluzivní motiv nahlížejících postav, který je ještě barokního původu, i jistý „kulisovitý“ vzhled několika rozeznatelných budov vede k domněnce, že Rudolf Novotný, patrně také maloval kulisy a dekorace.
(Mgr. Jakub Synecký, září 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 116.
Poznámka:
090510 na zmínku v kronice upozornil JIří Němec

090511 JV tel se starostou: prověří, zjistí, dá zprávu

090512 Václav Verhauer zaslal fotografie

090512 JV Email: ou.libice@worldonline.cz: doporučeno restaurování, vyžádány další informace

160224 opona zdokumntována, nafocena, vložena, současně zpracována historie spolků v obci z Obecní kroniky a Kroniky ochotnického divadla.
Bibliografie:
Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 310 (bez obrázku)
Historické užití:
historické: divadelní kroužek v sále hostince
Současné užití:
Opona umístěna v depozitáři OÚ
Majitel/umístění:
Obec Libice nad Doubravou
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
fyzický stav nutné restaurování
Tematická skupina:
Obrazy vesnic

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Libice nad Doubravou, opona, 3
Libice nad Doubravou, opona, detail 2
Libice nad Doubravou, Pamětní kniha divadelního kroužku spolku spolu se zápisy o činnosti osvětové besedy 1955-1963
Libice nad Doubravou, veduta obce, 1907, a. Novotný z Chotěboře
Libice nad Doubravou, veduta obce, 1907, autor Rudolf Novotný z Chotěboře
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Libice nad Doubravou, veduta obce, 1907, autor Rudolf Novotný z Chotěboře
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907
Libice nad Doubravou, veduta obce, detail opony, 1907