Databáze českého amatérského divadla

Opony: Lanžov, DrO Sokola v býv. hostinci, opona Přemysl Oráč, autor Miloš Středa,1921, restaurována 2014 ateliérem Triton, v soukromém vlastnictví

Autor: Miloš Středa, re ateliér Triton, Praha
Rozměr: 580 x 280 cm
Vročení: 1921
Motiv: Přemysl Oráč (Libušino poselství)
Pověst o Přemyslu Oráči viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Přemysl_Oráč
Opona tématem i technikou shodná s oponou pro Miletín.
Byla uložena v hostinci, kde se hrávalo divadlo, tam ji fotografoval Karel Martínek.

2014 Soukromý majitel nechal oponu restaurovat v ateliéru TRITON, PhDr. Janky Šiňanské. viz Obrázky.
---

Malba Františka Ženíška Povolání Přemysla Oráče od pluhu pro pražské Národní muzeum byla po českém venkově široce rozšířená prostřednictvím reprodukcí pro školní účely. Jako po osvědčené předloze po ní sahali velmi často učitelé působící ve vesnických divadelních spolcích, ale i profesionální malíři dekorací. To je i případ Miloše Středy, usazeného v Miletíně a tvořícího pro široké okolí.
Oproti jiným případům téhož, z nichž je třeba připomenout oponu v Šošůvce od Antonína Sychry, drží se Středa své předlohy velmi věrně, kdežto pro Sychru se stává spíše podkladem vlastní kreace. Středův přístup byl zřejmě podmíněn také pietou k tak významnému malířskému dílu.
Obraz je toliko překomponován z lunetového do obdélného formátu opony a olemován na všech čtyřech stranách jednoduchou bordurou. Rozmístění postav, stafáže i krajinný rámec je dodržen věrně. Malířské podání ale bylo znatelně měkčí a barvy sytější oproti studenějším tónům předlohy. Srovnání s dalšími Středovými díly ukáže, že je to podstatný rys jeho tvorby.
(Mgr. Jakub Synecký, září 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 111.
Bibliografie:
Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 86

Fotografie lanžovské opony je v časopise Vlastivědné čtení III.řada-číslo 6 ze 3.prosince 2004 na str. 30.
Uložení dokumentace:
Foto František Černý, Praha 2004

Databáze českého amatérského divadla CD 09317
Historické užití:
jeviště v sále hostince Sokol
Současné užití:
v soukromém vlastnictví
Majitel/umístění:
soukromé vlastnictví
Fyzický stav:
existuje, v soukromém vlastnictví
restaurována
Tematická skupina:
Česká historie
Informátoři:
Prof. František Černý, Praha
Alena Skořepová, starostka Obce Lanžov (2014)
Ateliér Triton, Praha

Související Pojmy

Související Obrázky

Lanžov, opona mal. M.Středa, 1921
Lanžov, opona, Libušino poselství, 	Miloš Středa dle lunety Fr. Ženíška
Lanžov, opona, Libušino poselství, 	Miloš Středa dle lunety Fr. Ženíška, 1921
Lanžov, opona, Miloš Středa, 1921
Lanžov, opona, Poselství Libušino, dle Ženíška Miloš Středa 1921, restauroval ateliér Triton 2015, soukromé vlastnictví
Lanžov, Přemysl Oráč, Miloš Středa, 1921, bývalý hostinec, soukromý majetek
Ženíšek,  František, Libušino poselství, luneta v Národním muzeu


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lanžov, opona, Libušino poselství, 	Miloš Středa dle lunety Fr. Ženíška
Lanžov, opona, Libušino poselství, 	Miloš Středa dle lunety Fr. Ženíška, 1921