Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Hradec Králové, Krajské kulturní středisko

Skupina organizací:
H R A D E C K R Á L O V É
Divadelní dílny: V 80. letech se v HK objevila celá plejáda souborů mladých, kteří inspirováni “dílnami” vypovídali o době i o sobě. (M. Císařová, v 70. a 80. letech v KKS, vedla Lid. konzervatoř, poté organizovala div. přehlídky a dílny dram. výchovy, velký vliv na rozvoj oblasti, poč. 90. let spoluzal. VSVD - Volné sdružení východočeských divadelníků, pracovnice Střediska amatérské kultury Impuls.) Výraznými představiteli soubory Tejklovo Obsazeno, Zámečníkové Do kapsy, Stančíkovo Trilemma.
Bibliografie:
H R A D E C K R Á L O V Ě
CÍSAŘ, Jan: O jeho práci: Hromada 1991, č. III, s. 66; 1994, č. X, s. 300; 1997, č. 18, s. 28.
CÍSAŘOVÁ, Mirka: O její práci: Hromada 1995, č. XII, s. 354; 2000, č. 27, s. 27.
Archivy:
Státní oblastní archiv v Zámrsku:
Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1972-1991
Metráž: 11,00 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je částečně přístupný.
Statut KKS, plány práce, komplexní rozbory, zápisy krajských oborových sekcí, Krajský poradní sbor pro masově politickou práci, Lidová akademie HK, estetická výchova - divadlo, um. přednes, loutky, malé jevištní formy, hudba, tanec, Jiráskův Hronov, ediční činnost KKS, hospodářské materiály /zápisy z porad ředitele KKS/, směrnice ředitele, hospodářské rozbory, kupní a nájemní smlouvy.
KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ 1972-1991. Inventář, 2004, s. 35, ev.č. 8622.

Související Pojmy

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1978
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Herecká třída, 1975 - 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1981
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1982
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1987
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Loutkířská třída, 1986 - 1988
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Třída porotců amatérského divadla, 1978 - 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Třída vedoucích dětských divadelních a loutkářských souborů, 1988 - 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů, 1982 - 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Desetiletá zkušenost, současný stav, výhled, 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Návrh učebního plánu kurzu dramatické výchovy, 1988 - 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Organizační a studijní řád
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Plán rozvoje, 1976 - 1980
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Plán rozvoje, 1981 - 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Plán rozvoje, 1981 - 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Přehled absolventů, 1979 - 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Přehled absolventů, 1979 - 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Řád pro posluchače
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Školní řád
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, Statut
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Kurz režisérů, 1975 - 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Loutkářská třída, 1975 - 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Loutkářská třída, 1977 - 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Třída dramatické výchovy, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Přerov, KP amatérských divadelních souborů, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1978
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1980
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1981
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1987
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1988
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních souborů, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1980
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1981
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1982
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1978
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1982
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1988
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1978
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1980
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1981
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1982
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1988
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1990
Hradec Králové, krajské školení loutkářů, 1955
MLADÁ SCÉNA, Hradec Králové, 1988/89, obálka časopisu


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, krajské školení loutkářů, 1955


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.