Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: CÍSAŘ, Jan, prof. PhDr., CSc.

Datum narození: 28.1.1932
Místo narození: Hradec Králové
CÍSAŘ, Jan, DAMU Praha
český divadelní historik, teoretik, kritik; od roku 1965 pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
v 2. polovině 60. let redaktor Divadelních a filmových novin.
1981–1985 dramaturg Národního divadla v Praze.
Redigoval časopisy Divadlo, Divadelní a filmové noviny.
Autor knih, např. Život na jevišti, Divadla, která našla svou dobu, Proměny divadelního jazyka.
Člen poradního orgánu ÚKVČ, ARTAMA.

Vedoucí lektor Problémového klubu (PC, K2) Hronov, divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha
1991–1994 předseda odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo
2000–2003 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo
2004–2007 předseda odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo
Člen porot východočeských, národních a celostátních přehlídek

Vedoucí autorského kolektivu Cest českého amatérského divadla, autor kap. Amatérské činoherní a alternativní divadlo 1970-1989, lektor MČAD.

2004 - Cena za přínos pro rozvoj neprofesionálního divadelnictví.

Více viz: Institut umění – Divadelní ústav / Virtuální studovna / Orální historie českého divadla: http://vis.idu.cz/OralHistory.aspx?id=6774
Bibliografie:
Autorské /výběr/:
CÍSAŘ, Jan: Divadlo revoluce. AS 1978, č. 10, s. 1.

CÍSAŘ, Jan: Ibsenovo drama - Čechov A. P. Opis přednášky, skripta Lidové konzervatoře Středočeského kraje. KOS Praha, 1963, 10 s.

CÍSAŘ, Jan: Základy dramaturgie.Metodický materiál pro posluchače Lidové konzervatoře východočeského kraje a kulturně výchovné pracovníky. Hradec Králové, KKS 1980. 120 s.247

CÍSAŘ, Jan: Amatérské činoherní a alternativní divadlo 1970-1989. In: CČAD, s. 283-322.

CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

CÍSAŘ, Jan: Divadla, která našla svou dobu. Praha, Orbis 1966. 128 s.

CÍSAŘ, Jan: Funkce a místo amatérského divadla ve velkoměstské divadelní kultuře. In: Amatérské divadlo v podmínkách velkoměstské kultury, s. 16-21.

CÍSAŘ, Jan: Ještě anketa. AS 1994, č. 1, s. 10-11.

CÍSAŘ, Jan: Pesimistická úvaha nejen o ochotnících. Divadlo 1962, č. 5, s. 77-78.

CÍSAŘ, Jan: Proměny divadelního jazyka. Ed. Estetika divadelní a filmové tvorby. Praha, Melantrich 1986. 194 s.

CÍSAŘ, Jan: Současná situace českého amatérského divadla, Divadlo a dospělí. In: Československé amatérské divadlo, s. 15-30.

CÍSAŘ, Jan: Základní tendence v inscenační praxi amatérských souborů. In: Oborová konference o amatérském divadle, s. 10-13.

CÍSAŘ, Jan: Poznámky o divadelní kritice. AS 1977.O kritickém talentu, č. 2, s. 3-5. Co vlastně můžeme vyložit, č. 3, s. 9-12.Metoda a metodologie, č. 5, s. 19-20.Pevný bod, č. 7, s. 6-7. Jednat, jednat, jednat, č. 9, s. 4-6.

CÍSAŘ, Jan: Šupina Vodňany aneb Cesta k otevřenosti divadla, s. 138-150. In: DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS, 2007.


CÍSAŘ, Jan: Poznámky o divadle. AS 1978-1982.
Divadelnost, 1978, č. 1, s. 9-10.
O strachu z Brechta, 1978, č. 2, s. 6-7.
Úvaha sebekritická, 1978, č. 3, s. 6-7.
Poznámky o klasice, 1978, č. 4, s. 3-4.
Divadelní prostor, 1978, č. 5, s. 2-3. O práci porot, 1979, č. 1, s. 8-9.
Myšlenky předjubilejní, 1979, č. 2, s. 5-6.
O tvořivosti, 1979, č. 3, s. 2-3.
Amatér Alexejev, 1979, č. 4, s. 1-2.
Praktický smysl, 1979, č. 5, s. 5-6.
Do třetice o klasice, 1979, č. 6, s. 2-3.
Mezi autentičností a insitností, 1979, č. 7, s. 4-5.
Zázemí teorie, 1979, č. 8, s. 3-4.
Co je vyspělý soubor, 1979, č. 9, s. 5-6.
Profesionální a amatérské, 1979, č. 11, s. 3-4.
O systému, který není systémem, 1979, č. 12, s. 4-5.
Podněty a souvislosti, 1980, č. 2, s. 5-6.
O co nám vlastně jde, 1980, č. 3, s. 2-3.
Jednota, 1980, č. 4, s. 2-3.
Jak se stát režisérem, 1980, č. 5, s. 3-4.
Je porotce člověk? 1980, č. 7, s. 5-6.
Mezi-divadlo, 1980, č. 8, s. 7-8.
Jak být režisérem, 1980, č. 9, s. 5-6.
Sousedské divadlo, 1981, č. 6, s. 6-7.
Jazyk současného divadla I.-III., 1981, č. 7, s. 6-7; č. 8, s. 4-5; č. 11, s. 2-3.
Jazyk současného divadla, 1982, č. 1, s. 10-11; č. 3, s. 10-11; č. 5, s. 8-9; č. 7, s. 8-9; č. 9, s. 8-9.
Síla herectví, 1982, č. 2, s. 10-11.
Co je to systém? 1982, č. 4, s. 10-11.
O kategorizaci, 1982, č. 6, s. 8-9.
O smyslu - čeho vlastně? 1982, č. 12, s. 6-7.

CÍSAŘ, Jan: Práce porotce amatérského divadla. Knihovnička amatérského divadla. Sv. 8. Praha, Horizont 1984. 93 s. 557

CÍSAŘ, Jan: Systém v pohybu. AS 1986, 1987.
Souvislosti, 1986, č. 12, s. 2.
Téma, 1987, č. 1, s. 2.
Organizace, 1987, č. 2, s. 3.
Autorství, 1987, č. 3, s. 4.
Inscenace, 1987, č. 4, s. 10.
Představení, 1987, č. 5, s. 2.
Syntéza, 1987, č. 6, s. 2.
Divadelnost, 1987, č. 7, s. 3.
Dramatičnost, 1987, č. 8, s. 3.
Smysl, 1987, č. 9, s. 3. 558

CÍSAŘ, Jan: Vývoj divadelního jazyka. České Budějovice, KKS 1990. 132 s.

CÍSAŘ, Jan: Začátek dneška. OD 1963, č. 2, s. 25-26.

CÍSAŘ, Jan: Základní tendence v inscenační praxi. AS 1987, č. 4, s. 3-6.

AS 1970/12, s. 15; 1982/2, s. 14; 1988/5, obálka; 1997/2, s. 3 -rozhovor, informace

Životopisné:
BLAHOPŘEJEME - Císař, Jan. Loutkář 2007, č. 1, s. 2

JANU CÍSAŘOVI ad honorem. Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám. Ed.: Daniela Jobertová. Praha, AMU 2012, 162 s.
In kap. Od amatérů s láskou:
Strotzer, Milan: Paměť českého amatérského divadla - profesor Jan Císař, s. 47
Exnarová, Alena: Moje setkávání s Jankem Císařem, s. 56
Schejbal, Milan: Císař amatérského divadla, s. 58
Richter, Luděk: Malé soukromé laudatio na Jana Císaře bez titulů, s. 63
Gregar, Alexandr: Vulkán deduktivní, s. 63


KDO JE KDO v české teatrologii II. Praha, Teatrologická společnost 1999, s. 8.

Osudy Jana Císaře v rozhlasovém vzpomínání - AS 4.2.2016 - Zajímavé odkazy
http://www.amaterskascena.cz/rubrika/zajimave-odkazy

S PROFESOREM Janem Císařem o současném českém amatérském divadle. Rozhovor Lenky Lázňovské. AS 2002, č. l, s. 17-19.
Hromada 1991, č. III, s. 66; 1994, č. X, s. 300.

Rozhovor s Janem Císařem o ochotničení, amatérismu, ..... Literární noviny 21.8.2006 kART

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

43.JH, volná tribuna, ref, J,Císař, 1973,
47. Jiráskův Hronov, Antonín Bašta vedl Klub mladých divadelníků, 1977
Cena ministerstva kultury Janu Císařovi, 2004
Červený Kostelec, KP Červený Kostelec - porota, rozborové semináře 2012
Červený Kostelec, KP činoherního a hudebního divadla - osobnosti, 2011
Červený Kostelec, KP činoherního a hudebního divadla - osobnosti, 2011
Červený Kostelec, KP, rozborový seminář, 2017
Červený Kostelec, porota a rozborové semináře KP, 2014
Červený Kostelec, porota a rozborové semináře KP, 2014
Červený Kostelec, rozborové semináře KP 2016
Červený Kostelec, rozborové semináře, KP 2015
Červený Kostelec, rozborové semináře, KP 2015
Červený Kostelec, rozborové semináře, KP Červený Kostelec 2011
Císař Jan, divadelní vědec, prof. DAMU, 2008
CÍSAŘ Jan, JH 1993
CÍSAŘ, Jan, Janu Císařovi ad honorem, sborník DAMU Praha k 80. narozeninám, titulní list obálky
Císař, Jan, obálka publikace Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 26
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 27
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 28
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 29
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 30
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 30
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 31
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 31
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 32
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 33
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 34
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 35
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 36
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 37
CÍSAŘ, Jan, portrét
CÍSAŘ, Jan, prof., PhDr., CSc., celostránkový portrét v příloze Divadelních novin, 2016
Císař, portrét
Císařova jarmárka, titul kresba Jelínek
Děčín, Divadelní Děčín 2008,  Císař Jan, Kodeš Jaroslav, Felzmann Rudolf
Děčín, Divadelní Děčín 2008, Císař Jan, Andělová Eva
Divadelní jarmárka profesora Císaře, 2006
Divadelní Třebíč 2007, zahájení festivalu
Hradec Králové, KP Audimafor 2011, porota, rozborové semináře
Hradec Králové, KP Audimafor 2011, porota, rozborové semináře
Hradec Králové, KP Audimafor 2011, publikum
Hradec Králové, KP Audimafor, lektorský sbor, rozborové semináře, 2018
Hradec Králové, KP Audimafor, lektorský sbor, rozborové semináře, 2018
Hradec Králové, KP AUDIMAFOR, porota a rozborový seminář 2012
Hradec Králové, KP AUDIMAFOR, rozborové semináře, osobnosti, 2017
Hronov, 43. Jiráskův Hronov, porota, 1973
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2001
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, JH 1977, beseda o dramaturgii,  prof. AMU Karel Martínek a doc. dr. Jan Císař
Hronov, Jiráskův Hronov - 2006, ročník 76., lektoři Problémového clubu (PC)
Hronov, Jiráskův Hronov - 2007, ročník 77., lektoři Problémového clubu (PC)
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Jan Císař
Jan Císař - portrét
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976
Jan Císař a Jakub Korčák, JH 1994
Jan Císař a Jakub Korčák, JH 1994
Jan Císař a Luděk Richter, JH 1993
Jan Císař vede seminář
Jan Císař, 2006
Jan Císař, portrét
Jan Císař, portrét
Jan Císař, portrét
Jelínek Jiří, obr. k heslu Opona do Císařovy jarmárky
JH 2004 Jan Císař, foto
JH 2005, Císař Jan
Karikatura prof. Císaře, 1998
LCH 2005, Jan Císař
LCH 2008 porota
LCH 2008, porota
LCH 2008, porota - Tejnorová Petra, Šrámek Vratislav, Hulák Jakub
LCH 2008, Veřejné rozpravy
LCH 2008, zakončení přehlídky
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Miletín, Muzeum 4/13, Jan Císař
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 13, Divadla svítící do tmy, Jan Císař
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 13. Divadla svítící do tmy, Jan Císař
Obálka knihy: CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla
Obálka publikace. CÍSAŘ, Jan: Nástin metodiky amatérského herectví
Obálka publikace: CÍSAŘ, Jan: Nástin metodiky amatérského herectví
Obálka publikace: CÍSAŘ, Jan: Základy dramaturgie
Obálka publikace: Jan Císař, František Štěpánek: Základy činoherní režie
Obálka publikace: Jan Císař: Práce porotce amatérského divadla
Pardubice/Praha, Teď, nádech, a leť, Slepice není pták, Ukrajina není cizina, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Písek, CP Šrámkův Písek 2014, zahájení a lektoři přehlídky
Písek, CP Šrámkův Písek 2014, zahájení a lektoři přehlídky
Písek, ŠP 2006, porota
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Popelka 2010, publikum
Praha, Ant. Puchmajer, Rosnerovo oko, CP Šrámkův Písek 2018
Praha, FKK, Kolektivní zážitek, CP Šrámkův Písek 2014
Praha, FKK, Kolektivní zážitek, CP Šrámkův Písek 2014
Praha, FKK, Kolektivní zážitek, CP Šrámkův Písek 2014
Praha, Jelo, Výběrčí, CP Jiráskův Hronov 1990
Problémový club, Jan Císař, JH 2010
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 004. Císař
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 091, profesionálové
Rakovník, CP Popelka 2012, oficiální zahájení a zakončení, publikum a hosté
Rakovník, CP Popelka 2012, oficiální zahájení a zakončení, publikum a hosté
Stráž pod Ralskem, NP Dospělí dětem, 1987, úvaha Jana Císaře o stavu dětského divadla vyšla v Tvorbě počátkem roku 1988
Titulní list: Cesty českého amatérského divadla
Třebíč, 1. Divadelní Třebíč, národní přehlídka tradičního amatérského divadla 1992
Třebíč, 1. Divadelní Třebíč, národní přehlídka tradičního amatérského divadla 1992
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2005,  porota
UHDE, Milan, poprvé na JH jako ministr kultury v rozhovoru s Janem Císařem, 1990
Volyně, CP Divadelní Piknik Volyně 2014 - zahájení přehlídky aj.
Vysoké nad Jizero, KDP - 2004, ročník 35. Porota přehlídky.
Vysoké nad Jizerou, KDP - 2003, ročník 34. Porota přehlídky.
Vysoké nad Jizerou, KDP - 2004, ročník 35. Porota přehlídky.
Vysoké nad Jizerou, KDP 1991
Zajíc, Císař, 2003


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Císař, portrét
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976
CÍSAŘ, Jan, portrét
Hronov, JH 1977, beseda o dramaturgii,  prof. AMU Karel Martínek a doc. dr. Jan Císař
Jan Císař vede seminář
Obálka publikace: Jan Císař: Práce porotce amatérského divadla
Cena ministerstva kultury Janu Císařovi, 2004
Jan Císař - portrét
Karikatura prof. Císaře, 1998
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
JH 2005, Císař Jan
Divadelní jarmárka profesora Císaře, 2006
Problémový club, Jan Císař, JH 2010
Červený Kostelec, rozborové semináře, KP Červený Kostelec 2011
Hradec Králové, KP Audimafor 2011, porota, rozborové semináře
CÍSAŘ, Jan, Janu Císařovi ad honorem, sborník DAMU Praha k 80. narozeninám, titulní list obálky
Hradec Králové, KP AUDIMAFOR, porota a rozborový seminář 2012
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Červený Kostelec, rozborové semináře, KP 2015
Červený Kostelec, rozborové semináře KP 2016