Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jezírko, divadelní spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1993
Působení: 199x, 200x, 201x, 202x
1993 vznikl Divadelní spolek Jezírko.

Z historie spolku:
1990 košutečtí divadelníci (Košutka, plzeňská čtvrť) – viz Dělnická tělocvičná jednota / Lucerna / OB Košutka od 1915 – museli kulturní dům, který si svépomocí postavili, opustit a uvolnit ho pro firmu Baccardi, která ho získala ve výběrovém řízení. Firma přetvořila interiér na velkou diskotéku, kde již pro divadlo nebylo místo.

Soubor hledal nové působiště, které nalezl v Lidovém domě v Černicích.

1993 se stal spolkem a název Jezírko připomíná, kde jeho historie počala – u košuteckého jezírka.
Věnoval se zejména představením pohádek pro děti, pořádal zájezdová představení, organizoval dny dětí.
Uměleckým vedoucím byl Jaroslav Pára.
Na některých projektech se na scéně podílel výtvarník Jaroslav Hrubý.
Pro malé diváky soubor zavedl v zimních měsících stálý program, víkendová představení pro děti.

1993 – Vlastimil Novák: Strašidlo Bublifuk, režie Bohuslav Naxera. Účast na KP Radnický dráček.
1994 – Oldřich Daněk (na námět pohádky bratří Grimmů): Zvířátka a Petrovští, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček. Představení se dočkalo rekordních sta repríz.
1995 – Richard Linder podle Josefa Čapka: O princezně Solimánské. Účast na KP Radnický dráček.
V repertoáru také pohádky
– Hurá do pekla (autor nezjištěn);
– M. Polivanová: Veselá medvíďata (loutková hra).

1995 zde soubor oslavil 80 let trvání.
Poté došlo k dalšímu stěhování. Noví majitelé raději dosavadní sál zavřeli, než by ho nechali využívat bez velkých výdělků.

Po nuceném odchodu z Lidového domu v Černicích se stal soubor samostatným výdělečným subjektem, závislým na dotacích, sponzorech a především na vlastním výdělku.
Na necelé dvě sezóny se usídlil v Lidovém domě na Bílé Hoře,
kde byla opět snaha zavést pravidelný nedělní program, a kde obohatil repertoár o další pohádky.

1998
– Jaroslav Sypal: Cesta do pohádky a zpátky, režie Jaroslav Pára. Účast na přehl. Radnický dráček.
– Jan Jílek (na námět pohádky bratří Grimmů): Zvířátka a Petrovští, účast na přehlídce Divadelní jaro, Horní Bříza.

Vzhledem k velmi nepříznivým podmínkám pro práci stál soubor opět před nutností změnit své působiště.
Začal hrát v sokolovně v Křimicích u Plzně.
Stálý program byl narušen rozsáhlou rekonstrukcí sokolovny, i přesto zde vznikly další projekty, např.
– podle Hanse Christiana Andersena: Pasáček vepřů.
Domovskou scénou se stal sál U Ženíšků v Červeném Hrádku.

S podporou rodiny Lobkowiczů se uskutečnil nápad, který se stal v parku zdejšího zámku tradicí:
od 2001 zde probíhají Křimické divadelní slavnosti.

2001
– podle Karla Jaromíra Erbena upravil Jaroslav Pára: O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček – host přehlídky. Účast na KP Radnický dráček 2002.
– William Shakespeare: Sen noci svatojánské. Účast na Křimických zámeckých slavnostech.

2002
– Josef Lada: O statečné princezně, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček 2002 a 2003. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň 2003.
– Červená Karkulka a Perníková chaloupka. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.
– Hora Magura – hra měla premiéru na Křimických divadelních slavnostech (v křimickém parku);
– Koho vezme čert;
– Jezírko pořádalo celý týden v parku festival pohádkových příběhů.

2003 – v křimickém zámeckém parku premiéra hry Josefa Kajetána Tyla: Hody divých žen aneb Strakonický dudák.

2004
– Jaroslav Pára: Koho si vezme čert, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček – Jaroslav Pára cena za text, David Chyška cena za roli čerta Šmodrchála, Marcela Švejdová čestné uznání za roli princezny Hanynky.
– Jaroslav Sypal: Cesta do pohádky. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.

Ještě 2005 se naskytla příležitost vrátit se do opraveného Lidového domu v Černicích.
Od září 2005 tedy spolek působil v Kulturním domě Šeříková v Plzni.

Mezitím se soubor velmi aktivně účastnil na obou plzeňských velkohrách (Saracénský čert, Starokláti), můžete ho vidět i na dalších akcích, kde má již své stálé místo: Historický víkend, Pilsner Fest, Apriliáda, Divadlo na ulici – prostě všude, kde se něco děje.

2005
– Pohádečky. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.
– M. Polivanova: Veselá medvíďata. Představení s loutkami.
– Eugene Labiche/Miroslav Horníček: Slaměný klobouk.

2006
– Miroslav Horníček: Slaměný klobouk, úprava a režie Jaroslav Pára, účast na ObP Horažďovice.
– Josef Kaj. Tyl: Strakonický dudák. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.
– Stanislav Oubram, Vlastimil Novák: Strašidlo Bublifuk, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček – čestné uznání Davidu Chyškovi za ztvárnění postavy Lokaje Matěje a cena za herecký výkon Ivaně Malatové za ztvárnění postavy Královny.

2007
– Miroslav Horníček: Dva muži v šachu, režie Jaroslav Pára. Účast na ObP Horažďovice.
– Bohumil Kučera, Pavla Bartičková: Láska a povidla, režie Pavla Bartičková. Účast na KP Radnický dráček – čestné uznání Davidu Chyškovi za ztvárnění postavy Čerta, Jitce Rackové za ztvárnění postavy Vrbína a Petře Bartičkové za ztvárnění postavy Vrbase, cena Ivaně Malátové za ztvárnění postavy Mlynářky, Jaromíru Jirkovi za ztvárnění postavy Mlynáře a Petře Bartičkové za režii – 1. doporučení na NP Popelka.

2008
– Oldřich Daněk: Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku, režie Jaroslav Pára, scéna a kostýmy Vl. Kurcová, hudba: Anna Malinová. Účast na ObP Horažďovice.
– Joan Shirley: Vražda sexem. Účast na Křimických divadelních slavnostech.

2009
– Michaela Kunešová: Čarodějná škola, režie Michaela Kunešová. Účast na KP Radnický dráček – čestné uznání Davidu Chyškovi za herecký výkon v roli Vosy Bublinky.
– Alois Jirásek: Lucerna, režie Jaroslav Pára. Účast na ObP, Horažďovice – čestná uznání Vlastimilu Brabcovi za roli vrchního, Ivě Malatové za roli Haničky a Davidovi Chýškovi za roli Kláska, ceny za herecké výkony Ivaně Malatové za roli Kláskové a Iloně Černé za roli Hraběnky.
– na motivy Aristofanovy Lysistraty: Nejkrásnější válka.

2010 – Jaroslav Pára: Čarodějka na vdávání, režie Jaroslav Pára. Účast na KP Radnický dráček.

2011 – Jan Jílek: Procházka růžovým sadem, režie a úprava Josef Drápal, scéna Vlaďka Kurcová. Účast na ObP, Horažďovice – cena za herecký výkon Josefu Drápalovi za roli Penzisty, cena diváka souboru za inscenaci. Inscenace k 95. výročí založení ochotnického divadelní spolku v Plzni na Košutce.

2012 – Kristina a Kryštof Kohoutovi na motivy E. A. Longena: Lovu Zdar! Režie Kristina Kohoutová. Účast na ObP Horažďovice.

2014
– Oscar Wilde: Jak je důležité míti filipa, režie Martina Párová. Účast na ObP Horažďovice.
– Petra Bartičková: Příběhy z peří, režie Petra Bartičková. Účast na KP Radnický dráček.

2015 – William Shakespeare: Večer tříkrálový. Účast na KP Horažďovice.

2016 – na motivy Jiřího Justa: Záměna. Režie Petra Bartičková a spol. Účast na KP Horažďovice.

2017 – Václav Havel: Vernisáž, režie David Adámek. Účast na KP Horažďovice – cena Davidu Adámkovi za dramaturgickou volbu inscenace.

2018 – Jakub Kolár: Krysař. Účast na KP Horažďovice – čestné uznání za herecký výkon Radku Kozlerovi za roli Seppa Jörgena – nesoutěžní představení.

2019 – Petr Kolečko: Zakázané uvolnění, režie Michaela Adámková. Účast na KP Horažďovice – čestné uznání souboru za dramaturgickou volbu titulu a cena Milušce Šenfeldové za herecký výkon v roli barmanky.

2022 - David Adámek: Audit ovčí stolice, r. David Adámek. Účast na KP Horažďovice – čestné uznání Janě Krunclové za herecký výkon v roli asistentky a cena Miroslavu Krunclovi za herecký výkon v roli Erika.

2023 - Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Účast na KP Horažďovice - čestné uznání Janě Krunclové za herecký výkon v roli Ester.

2024 - M.Doležalová, R.Vencl: Ani za milión!, r. Michaela Adámková, David Adámek. Účast na KP Horažďovice.
Bibliografie:
CALTOVÁ, Marie: Jubilejní přehlídka v Horažďovicích. Amatérská scéna 2008, č. 2, s. 27.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Procházkou růžovým sadem oslavuje spolek Jezírko výročí. Plzeňský deník 30. 3. 2011.

HEJDA, Tomáš: Terminátora střídá Shakespearova komedie Sen noci svatojánské. Plzeňský deník, roč. 10, č. 128, 2. 6. 2001, s. 9, 1 foto. Článek a rozhovor s J. Párou o konání Snu noci svatojánské W. Shakespeara a o dalším programu v zámeckém parku rodiny Lobkowiczů v Křimicích v rámci Křimické divadelní slavnosti, kterou pořádá spolek Jezírko.

KODEŠ, Jaroslav: Chudé Radnice 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 39.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Radnický dráček 2007. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 54.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2006 – dobrá přehlídka. AS 2006, č. 2, s. 18–19. Foto: Karlovy Vary, Koně; Sokolov, Na dotek.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice počtyřiadvacáté. AS 2007, č. 2, s. 20–21. Foto:
Sokolov, S vyloučením veřejnosti,
Plzeň, Kočár nejsvětější svátosti,
Karlovy Vary, Hugo Karas.

MAX: Zámek přivítá divadelní slavnost. Plzeňský deník, roč. 10, 26. 5. 2001, s. 7. Zpráva o představení Divadelního spolku Jezírko Sen noci svatojánské W.Shakespeara v rámci Křimické zámecké divadelní slavnosti (1.–3. 6. 2001).

ONDRÁČEK, Vlastimil: Radnický dráček. AS 1998, č. 3, s. 18.

THC: Křimice zažijí Sen noci svatojánské. Plzeňský deník, roč. 10, č. 127, 1. 6. 2001, s. 16. Zpráva o konání Snu noci svatojánské W. Shakespeara a o dalším programu v zámeckém parku rodiny Lobkowiczů v Křimicích v rámci Křimické divadelní slavnosti, kterou pořádá spolek Jezírko.

VOKOUN, Martin: Horažďovická oblastní divadelní přehlídka – příliš mnoho překážek na cestě k cíli. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 28–29.

VOLAŘÍKOVÁ, Zuzana: Bohumil Kučera strávil na prknech ochotnických divadel šedesát let. Plzeňský deník 23. 1. 1994.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Čarodějná škola, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Cesta do pohádky a zpátky, 2004
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Dva muži v šachu, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Hora Magura, 2002
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Hurá do pekla, po roce 1993
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Koho si vezme čert, 2004
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Kulhavý mezek aneb Výbuch na Jičínském zámku, 2008
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Kulhavý mezek, na přehlídce Horažďovice, 2008
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Láska a povidla, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Láska a povidla, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Lovu zdar, 2012
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Lucerna, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Nejkrásnější válka, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, O princezně solimánské, po 1993
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, 2001
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, O statečné princezně, 2003
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Pasáček vepřů, po roce 2000
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Procházka růžovým sadem, 2011
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Procházka růžovým sadem, 2011
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Sen noci svatojánské, 2001
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Slaměný klobouk, 2006
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Slaměný kloubouk, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Strakonický dudák, 2006
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Strašidlo Bublifuk, 2006
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Veselá medvíďata, 2005
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Vražda sexem, 2008
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Zvířátka a Petrovští, 1998
Plzeň, Jezírko, Jak je důležité míti Filipa, KP Horažďovice 2014
Plzeň, Jezírko, Jak je důležité míti Filipa, KP Horažďovice 2014
Plzeň, Jezírko, Příběhy z peří, KP RADNICKÝ DRÁČEK Radnice 2014
Plzeň, Jezírko, Příběhy z peří, KP RADNICKÝ DRÁČEK Radnice 2014
Plzeň, Žumbera SDO, Strakonický dudák, Lad. Synek v roli hajného Trnky, 2004


Související Alba

Mapa působení souboru - Jezírko, divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Zvířátka a Petrovští, 1998
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Sen noci svatojánské, 2001
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, 2001
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, O statečné princezně, 2003
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Strakonický dudák, 2006
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Dva muži v šachu, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Láska a povidla, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Láska a povidla, 2007
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Slaměný klobouk, 2006
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Kulhavý mezek, na přehlídce Horažďovice, 2008
Plzeň, Žumbera SDO, Strakonický dudák, Lad. Synek v roli hajného Trnky, 2004
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Čarodějná škola, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Lucerna, 2009
Plzeň, Divadelní spolek Jezírko, Lovu zdar, 2012
Plzeň, Jezírko, Jak je důležité míti Filipa, KP Horažďovice 2014
Plzeň, Jezírko, Jak je důležité míti Filipa, KP Horažďovice 2014
Plzeň, Jezírko, Příběhy z peří, KP RADNICKÝ DRÁČEK Radnice 2014
Plzeň, Jezírko, Příběhy z peří, KP RADNICKÝ DRÁČEK Radnice 2014


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.