Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1893
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 189x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1893 František V. Jeřábek: Veselohra, Eliška Pešková: Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary.

1918 předsedou Julius Dvořáček.
1918 Ferdinand Oliva: Propast lásky.
1919 Aktovky - Neteř, Zodpovědnost mládí, Tichý blázen, Josef Skružný: To byla noc, Josef Skružný: Komptoiristka pana Naftalína, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Antonín Wolf: Blbý Janeček, aneb, Divotvorné housle, Johann Nestroy: Sem - tam, Abigail Horáková: Žena legionářova, Eliška Pešková: Kříž u potoka, Silvestrovský večírek - Klepny při kafíčku, Páně Šmodrchovy námluvy.

1920 Josef Skružný: Románek na horách, Alois Jirásek: Vojnarka, Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, Rudolf Robl: Zvony, Emil Artur Longen: Moje - tvoje, Karel Langer: Slepý.
1921 Karla Lužanská: Jindra, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Karel Horký: Srážka vlaků, Silvestrovský večírek.
1922 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Jan Kühnel: Následky dostaveníčka, J. F. Karas: Ztracenci, František Kňourek: Bláha Švik.
1923 František Jenne: Dědkové, Karly Lužanské: Jindra, hraběnka Ostrovínová, Jiří Balda: Tři hubičky v tunelu, Silvestr - Osvědčený prostředek.
1924 Smetanova oslava, Věneček, Josef Skružný: Zázračný panák, Silvestrovský večer - Otto Schffer: Na zapřenou, Josef Skružný: Od desíti k pěti,
1925 SDO J. K. Tyl, člen ÚMDOČ.
1925 oslava narozenin T. G. Masaryka, Josef Štolba: Po letech, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, A. Drábek: Tvrdé hlavy, Silvestrovký večírek.
1926 Rudol Robl: Máje, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Josef Skružný: Slečna prokuristka, Silvestrovský večírek.
1927 předsedou Josef Tomášek.
1927 Abigail Horáková: Páni, Josef Štolba: Vodní družstvo, po 40 letech - Jubilejní divadelní představení v Lánech na Důlku pořádáno bude v neděli 21. t. m. v 7 hod. večer v hostinci u Hrobařů. Hrána bude stará Štolbova veselohra »Vodní družstvo«, která v tomto hostinci byla dávána před 40 léty. Ve hře budou účinkovati ochotníci, kteří před 40 léty hráli, pokud nezemřeli. Budou v ní vystupovati tedy zcela staří občané. Hru před 40 léty řídil p. Č. Matura. O toto jubilejní představení jeví se i ve vůkolí značný zájem. (Východočeský republikán, 19. 3. 1927).
1928 Juliu Dvořáček předsedou ochotníků.
1928 Karel Fořt: Hraničáři, J. F. Karas: Otec božího lidu, r. Julius Dvořáček, Ferdinand Oliva: Když srdce promluví, Ferdinand Oliva: Kdo nemiloval - nežil.
1929 Miloš Veselý: Irena Hronová,

1930 Josef Tomášek: Dědic kariery, Božena Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo, r. Jan Novák, Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, r. Josef Tomášek, Václav Vrána: Moje slečna manželka, r. Josef Tomášek, Alois Jirásek: Otec, r. Josef Tomášek, Silvestr - Jaro Sám: Za protekcí, Jan Pik Zbyrovský: Voják Švejk před vojenským soudem.
1931 Karel Piskoř: Pražská ovocnářka, r. Josef Práchenský, Ferdinand Oliva: Španělská muška, r. Josef Práchenský, Karel Fořt: Kletba mamonu, r. Josef Práchenský, Otto Faster: Pražské švadlenky, r. Josef Práchenský, Josef M. Šafařík: Legionář Lanc, r. J. Tomášek, Antonín Bernášek: Šofér, r. J. Tomášek,
1932 předsedou J. Tomášek.
1932 Adolf Bogner: Paní revírníková a její Tony, r. Josef Práchenský, Čeněk Matura: Shledání, r. J. Tomášek.
1933 František Lašek, František Balej: Ta naše muzika, srdce proniká!, r. J. Tomášek, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans).
V pol. 30. let pořádána v obci dramatická škola.
1935 Ferdinand Oliva: Osudem zrozeni, Richard Branald: Márinka ze staré myslivny, Karel Fořt: V českém ráji, Richard Branald: Dva vojáci od muziky.
1936 Jiří Hora: Bártova pomsta, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, Maryna Radoměřská: Světlo jeho očí, Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ. Spolek divadelních ochotníků v Lánech na Důlku oslavil padesátiletí svého trvání.
1937 Karel Fořt: Z českých mlýnů, P. Rudolf: Naši baráčníci, Karel Fořt: Tulácká krev, V. Z.: Ustavující schůze roku 1887, Hrabě v šatlavě, Studená várka , Bílý Janeček aneb Divotvorné housle.
1938 Jaroslav Mácha: Na stráž, děti republiky, Karel Balák: Odpouštíme našim viníkům, Václav Vrána: Ve mlýnici - na šalandě - (Jak to krajánek Číž zmotal).
1939 Ferdinand Oliva: Bujná krev.

1940 J. Skála: Pohádka lesní samoty, V. Ben: Pro rodné lány, Josef Kubík: Pan Čáp na to káp, F. J. Andrlík: Sokyně.
1942 J. J. Kalivoda: Tomšovic grunt, Lukas, Jaroš: Okolo rybníka, Karel Fořt: Buď vůle tvá, JIndřich Svatopluk Lukas: Okolo rybníka, Karel Tobis, Václav Mírovský, Vladimír Rohan: Na tý louce zelený, Jan Drahovský: Do konce života, Silvestrovský večer.
1943 Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. F. Habart – účast na soutěži Arbesova okrsku ÚMDOČ, Pardubice; Slávka Grohmannocvá: Hospůdka u Markyty; Anton Hamik: Prodaný dědeček; Karla Lužanská: Za pantátovými zády; B. Zajícová: Štěstí je všude kolem; Karel Balák: Románek krásné cikánky; Bohumil Dušek: Z českých hájů; Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno; Maxmilián Vitus: Tři lední medvědi.
1944 Bohumil Dušek: Z českých hájů.

Od 1951 DO J. K. Tyl ČSM, později v OB.
1957 se účastnil Pardubických ochotnických her,

1961 ještě činný na LDB.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 73. (Citace Východočeského republikána.)

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.
Archivy:
Státní okresní archiv Pardubice:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Lány na Důlku
Časový rozsah: 1918-1933
Tematický popis: Zápisy ze schůzí (1918-1933)
OÚ Lány na Důlku, pamětní knihy obce od nejstarších dob-1932, 1912-1980;
MNV Lány na Důlku, kronika obce, 1981-1984;
OkÚ Pardubice, ka 485, 722, 1099: arch. mat. 1926-1945;
JNV Pardubice, ka 157, 159, 178: arch. mat. 1933-1951;
ONV Pardubice: ka 132, 273: arch. mat. 1957-1961;
Sbírka Pl.
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Lány na Důlku, SDO, Jednatelská kniha, kniha č. 1, př. č. 109/2004
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 485

Související Obrázky

Lány na Důlku, Ochotnické divalo, Veselohra - Třiasedmdesát krejcarů - plakát, 1893
Lány na Důlku, SDO, Jednatelská kniha, 1918 - 1933
Lány na Důlku, SDO, Jednatelská kniha, 1918 - 1933
Lány na Důlku, Tyl, potvrzení činnosti spolku, 1926
Lány na Důlku, Tyl, spolkové stanovy, 1926
Lány na Důlku, Tyl, volba funkcionářů spolku, 1932
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru


Mapa působení souboru - Tyl / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lány na Důlku, Ochotnické divalo, Veselohra - Třiasedmdesát krejcarů - plakát, 1893
Lány na Důlku, SDO, Jednatelská kniha, 1918 - 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru