Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Div. soubor JZD / Osvětová beseda Velká Bystřice

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1951
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice je přímým pokračovatelem dlouholeté ochotnické tradice ve Velké Bystřici. Tato tradice trvá již téměř 140 roků a o pokračovateli tradice mluvíme pouze proto, že působením různých okolností byl také několikrát změněn název tohoto divadelního souboru, který založil venkovský učitel Jaromír Balcárek jako Jednotu divadelních ochotníků ve Velké Bystřici.

1952 za přičinění čerstvého maturanta Antonína Nakládala ml. vznikla skupina mladých,
1953 pod hlavičkou ČSM sehrála Divotvorný klobouk v režii říd. uč. F. Teplého a za hudebního doprovodu Fr. Mikulky
a brzy nato přivedla do souboru zkušeného režiséra a dramaturga Ant. Hühnela a s ním část členů bývalé JDO, která 1951 ze zákona ukončila činnost.

1953 už jako DS JZD zahájili hrami Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, poté Radúz a Mahulena (úspěch v soutěži LUT - jmenování DS nejlepším vesnickým kol. na olomouckém okrese), Pygmalion, Okénko, Mirandolina, Princezna Pampeliška.
Bohatá žeň her v letech 1953-1957 byla zásluhou Ant. Hühnela, který si svými vědomostmi u mladých získal oblibu i autoritu.
Dbal o vhodný repertoár, jevištní řeč a důkladnou znalost rolí, každá hra byla připravována na 25-30 zkouškách.
Od 1954 předsedou A. Holotík, místopředsedou ing. Mir. Hořínek, jednatelem Ant. Nakládal, dramaturgem Ant. Hühnel.
1957 k 80. výročí vzniku JDO Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, dirigentem Fr. Mikulka. Obnova technického zařízení.
1959 po 7 sezonách ukončil spolupráci Ant. Hühnel, bývalý předseda Jiráskova okrsku ÚMDOČ.
1959-1961 z divadelních premiér úspěšný Lišák Pedro.

1960 pokračovali jako DS OB, režie činoher Miroslav Schwarz, později Ant. Nakládal, režisérem estrád, hudebních komedií i operet převážně ing. Čestmír Hradil a ing. Mir. Hořínek.
Mj. Nebe na zemi, Perly panny Serafinky.
1966 vrcholem Těžká Barbora - rež. spolupráce jh. Václav Brtna, člen Div. O. Stibora v Olomouci, vítěz okresní soutěže, účast v KP.

Poté jistý útlum, převládly pohádky pro děti hrané mladší generací. Režie pohádek pro děti Jarmila Hořínková a Václav Juráň.
1967 předsedou DS Mir. Hořínek.

1969 Bílá nemoc, Noc na Karlštejně - začala pravidelná režijní spolupráce V. Brtny.
Výtvarné návrhy a jejich realizace u většiny her - uč. Jan Bugno.
1971 soubor organizátorem okr. přehlídek amatérských DS, celkem 16x.
1971 M. Camoletti: Modré z nebe, režie V. Brtna, OP
1972-1974 obnoven Lišák Pedro, 19x hostování v okolí.
1973 M.de Cervantes Saavedra: Lišák Pedro, režie J. Bouren, M. Hořínek, OP.

1973-1989 režijní spolupráce Vladimír Týřl (15. 6. 1922 Praha - 29. 4. 1997 Olomouc), profesionální režisér divadelní a rozhlasový, umělecký růst DS, např. Senohrabské grácie, Ženich pro čertici, Ze života hmyzu.
1974 A. de Benedetti: Třicet vteřin lásky, režie V. Týřl, OP
1975 V. Novotný: Báječný večer, režie Týřl, OP
1976 B. Nušič: DR, režie Týřl, OP
1977 Velká Bystřice, DS OB, Braginskij–Rjazanov: Příbuzní, režie V. Týřl, účast na KP venk. souborů Smk v Bordovicích, "politické" problémy. Účast OP Velká Bystřice.
1978 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb Žádný hněv a žádná rvačka (pohádka Zmoudření ševce Fanfrnocha), r. V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice. Účast na Krajský divadelní festival amatérských souborů, Odry.
1979 S. Neil: Hodný pan doktor v Týřlově úpravě pod názvem Zápisník plný úsměvů.
1980 A. P. Čechov: Zápisník úsměvů, r. V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice.
1983 J. Toman: Slovanské nebe, r. V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice.
1983 - Josef Toman: Slovanské nebe, r. Antonín Nakládal. Účast na KP her socialistických zemí, Odry.

1983 Slovanské nebe (Toman), k Roku českého divadla, v té době měl soubor přes 50 členů, 1984 účast na NP ve Vysokém nad Jizerou, Lad. Borovec cena za herecký výkon.
1984 O. Zahradník: Zurabája, r. V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice.
1984 - Osvald Zahradník: Zurabája aneb Epitaf pro živého, r. Vladimír Týřl. Účast na KP her socialistických zemí, Odry.
1985 L. Stroupežnický: Naši furianti, V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice.
1986 Naši furianti, též KDP.
1987 K. Dietl: Rozhněvané grácie, r. V. Týřl. Účast OP Velká Bystřice.
Ve spolupráci s Karlem Novákem (režisér Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci) mj. Sůl nad zlato, Pohádka o Honzovi, Lucerna, Svatba pod deštníky, Zvoní se potřetí, Ifigenie, Dámský krejčí. Postupná generační proměna.

1988 Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice, 30 členů, vedoucí ing. Miroslav Hořínek.
90. léta jako Divadelní soubor Kulturního střediska (DS KS), generační obměna, každoročně premiéra celovečerní hry.

1990 J. a K. Čapkové, V. Týřl: Ze života hmyzu. Účast KP Ostrava.
1994 - Svatba pod deštníky aneb Zvoní se potřetí, účast na KP Kojetín 1995

1995 - od 1. ledna zřizovatel Kulturní středisko při obecním úřadu Velká Bystřice
1996 - Ifigenie, Dámský krejčí (Feydeau), účast na KP Kojetín 1997
1998 - John Patrick O´Doggan: Rajčatům se letos nedaří, r. Tomáš Hradil. Absolventské představení kurzu praktické režie ARTAMA 1993-1998.
Účast Hanácký div. máj, účast na KP Kojetín, JH.

1999 též pohádka, spolupracovali s žáky ZŠ. (Na repertoáru také poezie, vlastní tvorba.)
Martina Šubrtová: KLUBÍČKOVÉ KRÁLOVSTVÍ, účast na Jiráskův Hronov 1999
2001 DS DK Tři malá prasátka. Al. Palarčíková (viz Olomouc), krátce uč. LDO v místní pobočce ZUŠ Žerotín Olomouc.

2003 - Eugène Labiche: Vražda v klášterní ulici, režie Tomáš Hradil. Účast na KP Kojetín, účast na na KP ve Štítině cena za režii. Kromě toho byla u této inscenace udělena i cena za mužský herecký výkon Svatopluku Zatloukalovi, za ženský herecký výkon Marii Pecůchové a také čestné uznání za scénografii Zdeňku Hrbkovi a Tomáši Hradilovi. Nominace na NP Vysoké nad Jizerou. Účast Divadelní výlov.

2004 - Eugène Labiche: Frikando, účast na NP jednoaktovek v Holicích.Eugen Labiche: Vražda v Klášterní ulici, r. Tomáš Hradil, účast na KP Hodonín 2004, účast na přehlídce Krakonošův divadelní podzim 2007

2005 - Ivan Kmínek: Buďmež zemi lehcí, dramatizace a režie Tomáš Hradil - účast na KP Kojetín. Tezovitě napsané postavy, nicméně ukázněnost v hereckých výkonech a snaha o tlumočení zajímavého námětu.

2007 K. Lupinec, S. Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, r. Tomáš Hradil. Účast na přehlídce Divadelní Kojetín 2008.

2008 Následky prvního manželství, účast na Národní přehlídce jednoaktovek - Memoriálu Ladislava Lhoty v Holicích

2009 - Georges Feydeau, Eugene Labiche: Nebožka panina matka; Následky prvního manželství. Účast na KP Hanácký divadelní máj.

2011 - DS KSVB (na motivy komedie I. Bencsika Psí komedie): Mnoho povyku pro psa. Účast na KP Štivadlo, Štítina.

2011 - koncem roku - se soubor musel osamostatnit a zřídit si své Občanské sdružení. Proto založili OBVB – Osvětovou besedu Velká Bystřice, kde působí jako divadelní soubor.

2012 - DSOB, Patrick Haudecoeur, Danielle Navaro-Hadecoeur: Mátový nebo citron?, režie Tomáš Hradil. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - ceny Romanu Tegelovi za postavy Juliena a Henryho Dujardina, Tomáši Hradilovi za režii a souboru za scénu, čestná uznání Jaroslavu Magdonovi za postavy Richarda a Ludvíka Filipa a Milanu Tesaříkovi za postavy Dominika a Viktora - doporučení v 1. pořadí na NP KDP. Účast na NP KDP, Vysoké nad Jizerou.

2012 - DS OB, (na motivy I. Bencsika Psí komedie): Mnoho povyku pro psa. Účast na O Václava z Václavova.

2013 - Účast na NP Pohárek SČDO, Velká Bystřice - organizátor přehlídky.

2013 - OB, Potrestaný záletník. Účast na O Václava z Václavova.

2014 - DS OB, Fernando Arrabal, překlad Eva Häringová: MILÁČEK FANDO A LIS, r. Tomáš Hradil. Účast na KP Divadelní Kojetín - čestné uznání Tomáši HRADILOVI za dramaturgickou volbu a Zdeňku HRBKOVI, Pavlu DORAZILOVI a Františku J. DENKOVI za ztvárnění rolí Namura, Mitara a Tosa. (Premiéra 15. března 2014). Účast na NP JEDNOAKTOVEK Holice 2014, Zdeněk Hrbek – Čestné uznání za herecký výkon.

2014 - OBVB, Patrick Haudecoeur, Danielle Navaro-Hadecoeur: Mátový nebo citron? - derniéra dne 22. listopadu 2014 v 19,00 v sále KD ve Velké Bystřici. (http://www.amaterskascena.cz/akce-976?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter)

2014 - Georges Feydeau: POTRESTANÝ ZÁLETNÍK. Účast na KP Štivadlo, Štítina.

2015 - DSOB, Fernando Arrabal: Miláček Fando a Lis, r. Tomáš Hradil. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Zdeňku Hrbkovi za roli Namura a souboru za inscenaci a cena Tomáši Hradilovi za dramaturgický počin – nastudování hry - doporučení na 2. místě na NP Krakonošův divadelní podzim.

2015 - Vasilij Sigarev: Detektor lži, r. Tomáš Hradil. Účast na KP Štivadlo, Štítina 2016 - cena Radce Schardové za roli Naděždy a souboru za inscenaci a čestné uznání Tomáši Hradilovi za režii, Zdeňku Hrbkovi za roli Hypnotizéra a souboru za tvůrčí přístup - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2016 - čestné uznání Pavlu Dorazilovi za roli Borise, Tomáši Hradilovi za režii a souboru za inscenaci a cena Radce Schardové za roli Naděždy a souboru za dramaturgický výběr - doporučení na CP Jiráskův Hronov 2017.

2017 - Divadelní soubor Osvětové besedy, F. Wedekind: PROBUZENÍ JARA, r. Tomáš Hradil a Pavel Dorazil. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Aničce Vondrů za herecký výkon v roli Melichara a cena Tomáši Hradilovi a Pavlu Dorazilovi za dramaturgicko-režijní koncepci. Účast na KP Štivadlo, Štítina - doporučení na druhém místě na CP KDP. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž.

2017 - Jiří Teper: ČERT A KÁČA. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Jitce Doležalové za roli Káči, čestná cena přípravnému výboru za nastudování inscenace. Účast na přehlídce Ochotnické Hanéhraní, Holice.

2018 - Divadelní soubor Osvětové besedy, Martin Kurek: KAPKY MEDU, r. Martin Kurek. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Michalu Bílkovi za herecký výkon v rolích Ludvíka, bezdomovce, bagristy a trubce. Účast na KP Štivadlo, Štítina.

2018 - Osvětová beseda, Jaromír Břehový: Otylka. Účast na přehlídce Ochotnické Hanéhraní, Holice. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou 2019.

2019 - Věra Šimková: Krakonošův klobouk. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou. Účast na Uherčické divadlení.

2019 - Dave Freeman: Dovolená s rizikem, r. Tomáš Hradil. Účast na Uherčické divadlení. Účast na KP Štivadlo, Štítina 2020 - nesoutěžní představení. Účast na Ochotnický divadelní podzim, Hodonín 2020 - doporučení do programu KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2020 odvolána - přehlídka je ZRUŠENA. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2021 - čestné uznání Tomáši Hradilovi za technickou přípravu a cena Jitce Smutné za roli Helgy Philbyové.

2021 - D.S. Osvětové besedy, Karel Čapek: Pošťácká pohádka. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Zdeňku Škodovi za roli Pošťáka Kolbaby a Zuzaně Denkové za scénu a kostýmy, čestné uznání Jitce Doležalové za role Mařenky, Skřítka na poště a Paní na poště.

2023 - DS Osvětové besedy, Ephraim Kishon: Byl to skřivan, r. Tomáš Hradil, Eva Annikki Peltonen. Premiéra 14.11.2022. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Ludmile Bergové za roli Julie. Účast na KP Štivadlo, Štítina - host přehlídky. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Pavlu Dorazilovi za roli Romea.
Bibliografie:
ALMANACH k 90. výročí založení ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Sestavil Miroslav Hořínek a Antonín Nakládal. Velká Bystřice, MNV 1967. 44 s. Xerox. kART.

CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6.

DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc,SVK 1983, s. 77.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988, s. 44.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 81.

HOFFMANOVÁ, Judita: Mladá generace vstupuje do hry Hoblík/Mumraj! v Hodoníně. Amatérská scéna 2004, č. 2. s. 29–30.

HOŘÍNEK, Miroslav - NAKLÁDAL, Antonín: 120 let ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Velkobystřické noviny 1997, č. 2-8.

HRADIL, Čestmír: Almanach ke 130. výročí založení SDO ve Velké Bystřici. Vydáno 2007.

HRAŠE, Jiří: Hry o jednom aktu. Amatérská scéna 2004, č. 3, s. 31.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. AS 2005, č. 3, s. 44-46.

LAURIN, František: Závěrečné slovo poroty (KDP 2012) - Mátový nebo citron?. Větrník č. 10, 21. 10. 2012.

MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, MěKS 2006, 63 s.

OSVĚTOVÁ beseda - divadelní soubor Velká Bystřice OB. Velká Bystřice, OB 1988. 12 s. kART.

(pek): Na zkušené v okrese Olomouc. AS 1984, č. 2, s. 12-13.

POCHMON, J.: Jubilejní Bordovice. AS 1977, č. 8, s. 15.

100 LET ochotnického divadla Velká Bystřice. Velká Bystřice, OB a DS 1977.

STROTZER, Milan: Hanácký divadelní boom 1998. AS 1998, č. 3, s. 16-18.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Letošní Hanácký divadelní máj přinesl divákům pobavení i možnost zamyšlení. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 34 - 36.

TOMAS, Karel: Bude lépe? AS 1990, č. 7, s. 10–11.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka dosáhla teenagerovských let. AS 2008, č. 2.

Dotazník ÚLK 1999.
Velkobystřické noviny 1999, č. 4.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1986, Ka 42, i. č. 122

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 3 evid. karty v kART.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Bukovany, Divadelní spolek, Ochotnické Hanéhraní - plakát, 2017
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1986
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová, Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová, Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová: Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, DS KS, Rajčatům se letos nedaří, JH 1998
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, CP KDP, 2021
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, CP KDP, 2021
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OBVB, ing. Tomáš Hradil, režisér souboru, 2011
Velká Bystřice, DS OBVB, Jaroslav Magdon, herec, 2011
Velká Bystřice, DS OS, Byl to skřivan, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velká Bystřice, DS OS, Byl to skřivan, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velká Bystřice, DS Osvětové besedy, Pošťácká pohádka, KP HDM 2021
Velká Bystřice, DS Osvětové besedy, Pošťácká pohádka, KP HDM 2021
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Otylka, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Otylka, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DSOB, Miláček Fando a Lis, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Velká Bystřice, DSOB, Miláček Fando a Lis, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Velká Bystřice, KS, Rozpaky zubaře, 2007
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Velká Bystřice, OB, Naši Furianti, KDP 1986
Velká Bystřice, OB, Slovanské nebe, 1984
Velká Bystřice, Stroupežnický: Naši furianti, 1986
Velká Bystřice, titulní strana pamětního spisku, 1987


Mapa působení souboru - Div. soubor JZD / Osvětová beseda Velká Bystřice

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Velká Bystřice, DS OBVB, ing. Tomáš Hradil, režisér souboru, 2011
Velká Bystřice, DS OBVB, Jaroslav Magdon, herec, 2011
Velká Bystřice, OB, Slovanské nebe, 1984
Velká Bystřice, Stroupežnický: Naši furianti, 1986
Velká Bystřice, OB, Naši Furianti, KDP 1986
Velká Bystřice, DS KS, Rajčatům se letos nedaří, JH 1998
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová: Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová, Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, DS KS, M. Šubrtová, Klubíčkové království, JH 1999
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Rozpaky zubaře, 2007
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Velká Bystřice, OB, Mátový nebo citron?, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Velká Bystřice, DSOB, Miláček Fando a Lis, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Velká Bystřice, DSOB, Miláček Fando a Lis, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS OB, Čert a Káča, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Krakonošův klobouk, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Otylka, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS, Otylka, KP HDM 2019
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, KP HDM, Němčice na Hané, 2020
Velká Bystřice, DS OB, Dovolená s rizikem, CP KDP, 2021
Velká Bystřice, DS Osvětové besedy, Pošťácká pohádka, KP HDM 2021
Velká Bystřice, DS Osvětové besedy, Pošťácká pohádka, KP HDM 2021
Velká Bystřice, DS OS, Byl to skřivan, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velká Bystřice, DS OS, Byl to skřivan, KP Hanácký divadelní máj, 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.