Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Vysoké nad Jizerou, KDP

Přehlídka: Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim
Ročník: 34
Rok: 2003
Začátek: 10.10.2003
Konec: 18.10.2003
Celostátní přehlídka venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou.

Vyhlašovatel: Svaz českých divadelních ochotníků.

Spoluvyhlašovatelé: Liberecký kraj, MěÚ Vysoké nad Jizerou

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČSR

Pořadatel: Občanské sdružení Větrov Vysoké nad Jizerou

Spolupořadatelé: DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, Občanské sdružení Vobskočák Vysoké nad Jizerou.

Odborný gestor: NIPOS–ARTAMA Praha.
Účast souborů:
Vysoké nad Jizerou, Recitační kroužek Městské knihovny a Divadelní spolek Krakonoš, Ivana Řehořová na motivy W. Shakespeara: Šejkspír? Shakespeare!, r. Ivana Řehořová. (Host přehlídky.)

Opatovice nad Labem, DS SNOOP, Antonín Procházka: Vraždy a něžnosti, r. Věra Pečenková.

Velká Bystřice, DS Kulturního střediska, Eugène Labiche: Vražda v klášterní ulici, r. Tomáš Hradil.

Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Leonard Gersche: Motýli, r. Dušan Sitek.

Sadská, DS Klicpera při KIC, Vlastimil Venclík: Druhá míza, r. Zdeněk Piskáček.

Libochovice, DS Scéna, Eva Andělová na motivy amerických her: Manžel na inzerát, r. Eva Andělová.
Nominace do programu Jiráskova Hronova 2004.

Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Iva Peřinová a Vlastimil Peška: Zvířecí divadlo aneb Zrzavá subreta, r. Vlastimil Peška. Doporučení k výběru do programu Jiráskova Hronova 2004.

Meziměstí, DS J. K. Tyl při MKS, Irena Kozáková na motivy Josefa Lady: O nezbedné princezně, r. Irena Kozáková.

Karolinka, DS Jana Honsy, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Martin Františák j.h.

Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Karel Tachovský: Mor (Boccacciovské variace), r. Anna Ratajská. (Host přehlídky.)
Lektoři:
CÍSAŘ, Jan, prof. PhDr., Csc., divadelní vědec a pedagog – předseda poroty
LAURIN, František, prof., režisér a pedagog
KOLÍNSKÝ, Petr, Mgr., scénograf
HRAŠE, Jiří, Mgr., režisér, SČDO
ZAKOPAL, Dušan, Ing., režisér, SČDO
STREJCOVSKÝ, Jan, IPOS–ARTAMA, tajemník poroty, vedoucí kurzů režie a scénografie
Paralelní akce:
Rozborové semináře k soutěžním inscenacím, vedené odbornou porotou.

Kurz praktické režie, 3. běh (1. soustředění: Dramatická výchova – komunikace a úvod do praktické dramaturgie.) s lektory Milanem Schejbalem, Pavlínou Morávkovou, Marií Poesovou a Kateřinou Fixovou.

Kurz scénografie (5. soustředění: Práce na absolventském představení.) s lektory Davidem Bazikou a Petrem Kolínským.

Seminář Klubu režisérů SČDO (dílna tematicky zaměřená na divadlo pro děti) s lektory Jiřím Hrašem a Dušanem Zakopalem.

Beseda s Vítězslavem Jandákem.

Společenské večery s tancem a závěrečný bál Sejkorák.

Zpravodaj přehlídky - redakce: Jana Fričová, Markéta Strašrybková, Dušan Grombiřík, Petr Kolínský, Josef Hejral ml., Ivo Mičkal, Lenka Richterová.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6. Foto:
Zahájení Krakonošova divadelního podzimu
Opatovice nad Labem, Vraždy a něžnosti
Velká Bystřice, Vražda v klášterní ulici
Hvozdná, Motýli
Sadská, Druhá míza
Libochovice, Manžel na inzerát (2x)
Ořechov u Brna, Zvířecí divadlo aneb Zrzavá subreta (2x)
Meziměstí, O nezbedné princezně
Karolinka, Maryša
KRAKONOŠŮV divadelní podzim 2003. Programová brožura.Vydal: Přípravný výbor, Vysoké nad Jizerou, 2003, 82 s, 9 foto:
Vysoké nad Jizerou, Šejkspír? Shakespeare!, s.21.
Hvozdná, Motýli, s. 28.
Ořechov u Brna, Zvířecí divadlo aneb Tramvaj do stanice Konečná, s. 34.
Opatovice nad Labem, Vraždy a něžnosti, s. 40.
Meziměstí, O nezbedné princezně, s. 48.
Sadská, Druhá míza, s. 54.
Velká Bystřice, Vražda v klášterní ulici, s. 60.
Libochovice, Manžel na inzerát, s. 68.
Karolinka, Maryša, s. 75.
Karlovy Vary, Mor (Boccacciovské variace), s. 81.

FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019.

Krakonošův divadelní podzim, ročníky 2003 - 2013, informace a program - viz www odkazy.

Program, vyhodnocení - http://www.eprona.com/kdp/?rocnik=2003

VĚTRNÍK, zpravodaj XXXIV. Krakonošova divadelního podzimu – Národní přehlídky venkovských divadelních souborů. Vydává přípravný výbor. Redakce Jana Fričová, ing. Josef Hejral, fotografie Ivo Mičkal, video Standa Šmíd. Vysoké nad Jizerou 2003, 9 čísel.

VYSOKÉ NAD JIZEROU (1300 obyv., okres Semily): Koncem října skončila 34. národní přehlídka Krakonošův divadelní podzim, v jejímž programu se představilo celkem 8 souborů. Náklady na její uspořádání přesáhly 600 tis. Kč. Na návrh odborné poroty bylo rozhodnuto nominovat na Jiráskův Hronov 2004 představení souboru Scéna Libochovice. (Deník Pojizeří, 20.10.2003)
Archivy:
Videozáznamy představení
Šejkspír? Shakespeare!, Městská knihovna a Krakonoš,
Vysoké nad Jizerou
Motýli, KDO, Hvozdná
Zvířecí divadlo..., Ořechovské divadlo, Ořechov
Vraždy a něžnosti, SNOOP, Opatovice nad Labem
O nezbedné princezně, Tyl, Meziměstí
Druhá míza, Klicpera, Sadská
Vražda v klášterní ulici, Kulturní středisko, Velká
Bystřice
Manžel na inzerát, Scéna, Libochovice
Maryša, Jana Honsy, Karolinka
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Texty

Související Pojmy

Související Obrázky

Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Motýli, 2003
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Motýli, 2003
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Motýli, 2003
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Motýli, 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Mor (host přehlídky), 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Mor (host přehlídky), 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Mor (host přehlídky), 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Mor (host přehlídky), 2003
Karolinka,  DS Jana Honsy, Maryša, 2003
Karolinka,  DS Jana Honsy, Maryša, 2003
KDP 2003,  Vobskočák - valná hromada
KDP 2003, Beseda - Jandák Vítěslav
KDP 2003, Beseda - Jandák Vítěslav
KDP 2003, Karlovy Vary, Ratajská Anna  - režisérka
KDP 2003, kurz praktické režie
KDP 2003, loučení se soubory v divadle Krakonoš
KDP 2003, loučení se soubory v divadle Krakonoš
KDP 2003, loučení se soubory v divadle Krakonoš
KDP 2003, přípravná skupina přehlidky
KDP 2003, redakce festivalového zpravodaje
KDP 2003, redakce festivalového zpravodaje
KDP 2003, Rozborový seminář
KDP 2003, Seminář KPR
KDP 2003, Seminář KPR
KDP 2003, Seminář KPR
KDP 2003, Seminář SČDO
KDP 2003, Seminář scénografický
KDP 2003, Seminář scénografický
KDP 2003, Štětí, Šmíd Stanislav - kameraman festivalu
KDP 2003, Štětí, Šmíd Stanislav - kameraman festivalu
KDP 2003, technická skupina festivalu
KDP 2003, vítání souborů na MÚ
KDP 2003, vítání souborů na MÚ
KDP 2003, vítání souborů na MÚ
KDP 2003, vítání souborů na MÚ
KDP 2003, vítání souborů před divadlem
KDP 2003, vítání souborů před divadlem
KDP 2003, vítání souborů před divadlem
KDP 2003, vítání souborů před divadlem
KDP 2003, výstava DS Krakonoš v místním muzeu
KDP 2003, výstava DS Krakonoš v místním muzeu
KDP 2003, výstava DS Krakonoš v místním muzeu
KDP 2003, výstava DS Krakonoš v místním muzeu
KDP 2003, zahájení festivalu
KDP 2003, zahájení festivalu
KDP 2003, závěr festivalu
KDP, pietní vzpomínka, na snímku Jan Hejral, 2003
Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou, loučení se soubory v divadle Krakonoš, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Opatovice nad Labem, SNOOP, Vraždy a něžnosti, 2003
Opatovice nad Labem, SNOOP, Vraždy a něžnosti, 2003
Ořechov, Ořechovské divadlo, Zvířecí divadlo aneb Zrzavá subreta, 2003
Ořechov, Ořechovské divadlo, Zvířecí divadlo aneb Zrzavá subreta, 2003
Radnice u Rokycan, SDO, Jaroslav Vyčichlo, režisér, 2003
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Velká Bystřice, Tomáš Hradil - režisér, foto KDP 2003
Vysoké n. Jiz., 34. CP venkovských DS – KDP, programová brožura, 2003
Vysoké nad Jizerou, KDP - 2003, ročník 34. Porota přehlídky.
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, pietní vzpomínka, Svatava Hejralová, KDP 2003
Vysoké nad Jizerou, XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů - plakát, 2003


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké nad Jizerou, XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů - plakát, 2003
KDP 2003, technická skupina festivalu
KDP 2003, vítání souborů před divadlem
KDP 2003, Seminář SČDO
Vysoké nad Jizerou, KDP - 2003, ročník 34. Porota přehlídky.
KDP 2003, loučení se soubory v divadle Krakonoš
KDP 2003, zahájení festivalu
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Motýli, 2003
KDP 2003, závěr festivalu
KDP 2003, Beseda - Jandák Vítěslav
KDP 2003, Seminář KPR
KDP 2003, výstava DS Krakonoš v místním muzeu
KDP 2003, vítání souborů na MÚ
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Mor (host přehlídky), 2003
Velká Bystřice, KS, Vražda v Klášterní ulici, 2003
Opatovice nad Labem, SNOOP, Vraždy a něžnosti, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
KDP 2003, redakce festivalového zpravodaje
KDP 2003, Seminář scénografický
KDP 2003, Rozborový seminář
KDP 2003,  Vobskočák - valná hromada
KDP, pietní vzpomínka, na snímku Jan Hejral, 2003
Karolinka,  DS Jana Honsy, Maryša, 2003
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2003
Ořechov, Ořechovské divadlo, Zvířecí divadlo aneb Zrzavá subreta, 2003
KDP 2003, kurz praktické režie


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.