Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, KaSS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1927
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x,196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1920-1938(?) DS NJS J. K. Tyl.
1937 a 1938 členem ÚMDOČ, členů 38, 3 představení.

V září 1945 se vrátili někteří z Čechů donucených k odchodu v roce 1938 – Ječný, Slavík, Kovář aj.,
v září 1945 založili DS J. K. Tyl.
Za několik týdnů uvedena první premiéra: Kožíkovo Přátelství v Městském divadle, kam do té doby mohly jen německé soubory.
Další představení:
Stanice Gordian, Maškarní příhoda, Soudce, nikoliv mstitel.
Hledání vlastních klubovních místností – ve starém hostinci vybudovali zkušebnu s malým jevištěm a 2 klubovny.
1947 - Lucerna, cedlkem 5 titulů v 11 představeních.
1948 - 8 titulů ve 20 představeních, mj. Tylova Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka a opereta Loutka, hrána 5x.
Rozšířil se okruh režisérů – k Jirsákovi a Ječnému přibyl Beneš, Kovář, Samek, Čumpelík.
Léta 1950-1954 zlatým věkem souboru, ale pracovalo se ve spěchu, značný počet premiér i repríz.
1950 - 9 premiér, v dalších letech jejich počet neklesl pod 5.
Hrály se i operety, mj. Polská krev v režii Waltra Kováře, v Jablonci hrána 15x před vyprodaným jevištěm.
Též soudobá tendenční dramaturgie, sovětští autoři bratři Turové, Šejnin, Gusjev.
1955 - Karel Čapek: Bílá nemoc, účast na OP Hodkovické jaro.
Z českých autorů Tyl, Jirásek, Vrchlický, z klasiky Goldoni, Molière.
Rostl počet mladých lidí v souboru.

Vznikl Soubor mladých, od 1950 ho 5 let vedl Alfred Ječný. Připravoval vlastní programy, agitační pásma, estrády, vystupoval v celém okrese.
V čele "dospělého" souboru stáli Kovář, Ječný, Štědrý.

Počátkem 50. let Tyl převeden k OV Svazu zaměstnanců ve školství.
Postupný přechod od kvantity ke kvalitě, k uvážlivější dramaturgii.
Příchodem B. Matěchy se zkvalitnila výtvarná složka inscenací.
Profesionální spolupracovníci E. Frejková a Miloš Bílek.
Inscenací Zuzany Vojířové soubor postoupil do skupiny nejvyspělejších souborů.
Pro děti Vrabčí hory a Tři zlí kmotři.
1957 - M. Gorkij: Jegor Bulyčov, režie E. Frejková, Ječný.
Řada představení Držičovy hry Dundo Maroje vyvrcholila hostováním Lad. Peška.
Poté hostoval v Gogolově Revizoru, režie jh. L. Pistorius a M. Bílek.
1958 - mladí sehráli v režii E. Frejkové hru Člověk hledá radost (Rozov), poté mladí Příliš štědrý večer (V. Blažek), režie L. Pistorius, do třetice Filozofská historie.
Soubor mladých, vedený E. Štědrou, byl zásobárnou talentů.
1959 - Viktor Rozov: Člověk hledá radost, r. Eva Ševčíková. Účast na Železnobrodské divadelní hry 1959.

1964 se v souboru sešlo několik mladých členů, kteří se rozhodli, že amatérské divadlo by nemělo suplovat dramaturgii profesionálních scén a mělo by mít vlastní výraz.
Další období svázáno se jménem režiséra Adina Douby.

Týž rok (1964) Vdova Capetová (Feuchtwanger), hra o čistotě revolučních idejí se dočkala 15 repríz a silné odezvy u publika.

1964 - J.K. Tyl DS OV SZŠ, Margit Gaspárová: Hamlet nemá pravdu, r. Antonín Mádl. Účast na OP Hodkovické jaro.

1965 - Labiche: Slaměný klobouk, komedie přivedla do souboru několik mladých lidí i diváky, 14 repríz.

1966 - J. Robert – J. Duvivier – H. Jeanson – P. Kohout: Marie–Octobre, účast na JH, IX. LDL.
Poté Šamberk: Karel Havlíček Borovský

1967 - Lion Feuchtwanger: VDOVA CAPETOVÁ. Účast X. LDL. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1968 - A. P. Čechov - Radokovi: ŠVÉDSKÁ ZÁPALKA (v přepisu manželů Radokových), Účast XI. LDL.
1969 - Ben Jonson: Lišák Volpone, inscenovaná jako Lišák aneb Komedie bez lásky - Účast JH, XII. LDL. - 16 repríz; F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, hráno též ve Vesci pod Kozákovem.
1970 - E. Sylvanus: KORCZAK A JEHO DĚTI. Účast KP Žatec, XIII. LDL.
1971 - Antal Stašek: ŠVEC MATOUŠ, čs. premiéra, dramatizace souboru. Účast XIV. LDL - 2.cena za režii, 3. cena za mužský herecký výkon, cena poroty
1971 - Čechovovy aktovky Neznámá, Svatební hostina, režie A.Mádl, Bankovní jubileum, režie A. Douda, účast na KP v Žatci - 1.cena za režii a za mužský her. výkon.
1972 - G. Courteline: Přece bys neutekl, když si tak pěkně hrajeme, režie Ad. Douba. Účast XV. LDL - 2. cena za režii.
1974 - Angelo Beolco Ruzzante: KOKETKA. Účast XVII. LKL.
1973 - Drahomíra a její synové, režie Stanislav Koucký, scéna J. Červinka a Zd. Šťastný.
1973 - Synková: Jak Mikulka čarovala.
1974 - Angelo Beolco Ruzzante: Jak se máte Ruzzante? aneb Koketka, úprava a režie Adin Douba, scéna Jiří Červinka, účast na KP Žatec, Mezikrajové. V intencích autora fraška v potřebném tempu. Velmi dobrý Jan Maňaska v roli sedláka Ruzzanta, Douba v roli Tonina. Dobře volená hudba prohloubila nadsázku i atmosféru inscenace.

1975 - Franz Cools: Čisté svědomí (čs. premiéra), r. Adin Douba, účast Rumburk-přehlídka -1.cena a pohár,cena za ženský herecký výkon, KP Žatec - 1. cena za mužský her. výkon, XVIII. LDL - 2. místo,1. cena za režii, ženský a mužský her. výkon, 3.cena za scénu

1976 - Lud. Holberg: JEPPE Z VRŠKU. Účast na XIX. LDL.

1982 - DS J. K. Tyl, Miroslav Horníček: Dva muži v šachu, režie Adin Douba, účast na KP Žatec.

1982 - Jablonec nad Nisou, Studio J. K. Tyla, Kovalčuk: Komedie o strašlivém mordu. Účast na Krajské přehlídce divadel malých jevištních forem Severočeského kraje, Chomutov.

1987 - DS J. K. Tyl při KaSS, Vasilij Šuškin: Ctihodní nebožtíci, r. A. Douba. Účast NP Svitavy.

1988 - J. K. Tyl, divadelní soubor v Jablonci n/N. - soubor Kulturního a společenského střediska v Jablonci nad Nisou, 42 členů, vedoucí Ivana Kořínková.

1990 DS J. K. Tyl, Vlastimil Venclík: Domácí představení, účast na KP Žatec.

1993 vedoucí Hana Pourová
Bibliografie:
80 LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 148.

DOUBA, Adin: V Jablonci včera, dnes a zítra. Amatérská scéna 1971, č. 11, s. 6-7. kART.

HRABÁK, Martin: Národní přehlídka ruských a sovětských her. Amatérská scéna 1988, č. 1, s. 4-6, 8 foto.

KOKETKA. Podepsáno I.D. (Igor Dojiva). Recenze. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 3, s.5-6.

JEČNÝ, Alfred: 20 let budování souboru. Amatérská scéna 1971, č. 11, s. 4-5.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.

Amatérská scéna 1965, č. 4, s. 12 - foto Vdova Capetová; 1974, č. 4, 2. s. obálky: 3 foto.

Doplňující informace o činnosti souboru poskytl pan Hübl.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (1970-1975 repertoár, účast na přehlídkách, ocenění.)

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou:
Kronika ochotnického spolku J. K. Tyl 1931-1936; Sbírka Pl; Vzpomínky Josefa Johna.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1730/1927, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3022/1929, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1389/1945, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2275/1946, SDO J. K. Tyl.

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Josef Kajetán Tyl Jablonec nad Nisou
Časový rozsah: (1870)1931-1971
Metráž: 0,21 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Kronika spolku. Kronika (kniha zájezdů) 1947 - 1971 kniha fotografií z jednotlivých ochotnických představení cca 1935.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Jablonec nad Nisou, J. K. Tyl při KaSS, Ctihodní nebožtíci (Energičtí lidé), NP RSDH Svitavy, 1987
Jablonec nad Nisou, Tyl, Čisté svědomí, 1976
Jablonec nad Nisou, Tyl, Jak se hledá klid, 1972
Miletín, Muzeum 2/27a, Jablonec nad Nisou, Pérovka neznámého autora v kronice
Miletín, Muzeum 2/27a, Jablonec nad Nisou: Úvodní zápis Josefa Johna v kronice
Strana kroniky s výpisem uvedených her 1891-1892 (ukázka obsáhlejšího text)
Titulní deska kroniky
Vlepený článek v kronice
Výpis uvedených her 1870-1881 v kronice (ukázka obsáhlejšího textu)


Mapa působení souboru - Tyl, KaSS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jablonec nad Nisou, Tyl, Jak se hledá klid, 1972
Jablonec nad Nisou, Tyl, Čisté svědomí, 1976
Miletín, Muzeum 2/27a, Jablonec nad Nisou, Pérovka neznámého autora v kronice
Titulní deska kroniky


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.