Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: r Jednota divadelních ochotníků Klicpera / Divadelní klub Klicpera ROH - ÚPT - ČSD n.p. / Divadelní kroužek Klicpera ZV ROH Okresního stavebního podniku

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1958
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
Jednota divadelních ochotníků Klicpera / Divadelní klub Klicpera ROH - ÚPT - ČSD n.p. (Ústředí přepravních tržeb Československých státních drah) / Divadelní kroužek Klicpera ZV ROH Okresního stavebního podniku v Hradci Králové /

Po roce 1867, kdy byl vydán říšský zákon o spolcích, vznikají v Hradci Králové mnohé divadelní spolky. Po rozpadu ochotnické společnosti Václava Hubky v roce 1867 byla v roce 1868 zásluhou knihtiskaře Ladislava Pospíšila a úředníka důchodu Adolfa Preittenberga v Hradci Králové zřízena nová divadelní společnost, Jednota divadelních ochotníků, v roce 1901 upravuje svůj název na Jednota divadelních ochotníků Klicpera.

V roce 1950 se měl spolek podle pokynů Jednotného národního výboru v Hradci Králové z 2. 12. 1949 připojit k některému z již existujících klubů ROH. Protože v souboru bylo několik členů zaměstnanců Československých státních drah, zvolili si za patrona ZV ROH při Ústředí přepravních tržeb ČSD. Schůze spolku 29. 12. 1950 schválila tento přechod a změnu jména k 31.12. 1950 (pro 26, 6 nehlasovalo). "Tímto Jednota divadelních ochotníků Klicpera po 82 leté činnosti ukončila významný život na kulturním poli města a zahajuje novou éru."

V roce 1953 byla Ústředna přepravních tržeb rozpuštěna, bylo nutné mít nového "patrona", mateřskou firmu. Jednatel Netopil jednal s ZK ROH Komunálních stavebních podniků v HK, vyslovily souhlas. Též připadaly v úvahu Spořitelna a Pramen. Výbor spolku 13. 3. byl pro stavební podnik.
V dubnu (14. 4. valná hromada) 1953 přešli jako Divadelní kroužek „Klicpera“ pod ZV ROH Okresního stavebního podniku v Hradci Králové.

V roce 1958 byl spolek přidělen k ROH ZVÚ a působil v Koruně.

---------

Po roce 1867, kdy byl vydán říšský zákon o spolcích, vznikají v Hradci Králové mnohé divadelní spolky. Po rozpadu ochotnické společnosti Václava Hubky v roce 1867 byla v roce 1868 zásluhou knihtiskaře Ladislava Pospíšila a úředníka důchodu Adolfa Preittenberga v Hradci Králové zřízena nová divadelní společnost, Jednota divadelních ochotníků, v roce 1901 upravuje svůj název na Jednota divadelních ochotníků Klicpera. Ve skupině zakladatelů byl též V. Formánek, J. Vávra a L. Bohdanecký. Ředitelem JDO se stal Adolf Preittenberg, výborný sólový zpěvák oper, operet a oblíbený herec. Funkci vykonával 21 let, do roku 1890.
Soubor hrál v domě čp. 126 U Zlatého orla. Mecenášem a protektorem nově vzniklého ochotnického spolku se stal Václav Červený, majitel výroby hudebních nástrojů, významný činitel kulturního života ve městě a dobrý organizátor.
Prvním představením byla 23. 2. 1869 hra Rodericha Benedixe: Něžné příbuzenstvo. V prvním roce oficiální činnosti soubor odehrál 12 her ve 27 představeních.

Uváděny byly hry různých typů a uměleckých kvalit. K nejvýznačnějším patřily hry V. K. Klicpery, které se udržovaly díky tradici Klicperova působení ve městě, Veselohra na mostě (1869), Rohovín čtverrohý (1875), hry Štěpánkovy, S. K. Macháčka, F. F. Šamberka, F. V. Jeřábka, ale i další, např. J. K. Tyl: Bankrotář (1869), Alexander Bergen: Vražda na uhelném trhu (1878), Roderich Benedix: Pan strejček (1879), J. K. Tyl: Paličova dcera (1881); Ernst B. S. Raupach: Mlynář a jeho dítě (1885) a další.
Z klasického repertoáru se objevovalo velice málo titulů, mezi významnější patřily hry německých (F. Schiller) a francouzských autorů. K velkým inscenačním podnikům patřilo uvádění tehdy oblíbených operet, které uváděly diváka do současného prostředí a ve svých počátcích dovolovaly i určitý kritický pohled na společenské dění, např. Franz von Suppé, Friedrich Wilhelm Riese: Žádný muž a tolik děvčat; Franz von Suppé, Augustin Eugen Mužík: Dívčí ústav; Ivan Zajc: Na palubě. K významnějším hudebně-dramatickým počinům patřily Vilém Blodek: V studni (1880), Friedrich von Flotow: Alessandro Stradella.

1872 Gustav Pfleger Moravský: Kapitola I., II. a III. (veselohra v jednom jednání); Josef Jiří Stankovský: Muzikanti - jh. v Pardubicích.
1873 Salomon Hermann von Mosenthal: Debora, jh. Otýlie Sklenářová-Malá, J. Chramosta.
1877 Braun von Braunthal, Karl Johann: Nocleh v Granadě (opera).
1878-1884 zde působil hudební skladatel Josef Nešvera a uvedl s ochotníky mj. opery Friedrich von Flotow: Alessandro Stradella, Donizetti: Lucretia Borgia.
1880 Z. Kolovrat Krakovský: Na rozcestí, hlavní roli Jana ztvárnil S. E. Červený.
1880 Vilém Blodek: V studni, jh. B. Fibichová, znovu 1882, tentokrát za doprovodu vojenské hudby.

1881 předsedou Adolf Preittenberg, vznikl záměr stavby divadelní budovy (valná schůze jednoty 10. 3., jednání o příspěvku členů pro uskutečnění tohoto záměru). Po dlouhých odkladech a svárech v zastupitelstvu bylo po volbách nového zastupitelstva v roce 1882 rozhodnuto, že nové divadlo se bude stavět, dokonce na náklady obce. K realizaci stavby bylo založeno soukromé družstvo, finančně přispěl i královéhradecký okres a řada soukromých dárců. Stavba byla svěřena hradeckému staviteli Weinhengstovi. Nové divadlo v Dlouhé ulici, (kde je stále) bylo otevřeno 24. března 1885.
1881 ve prospěch Národního divadla dobročinné představení J. K. Tyl: Paličova dcera; Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník; komická opera Václav Vlastimil Hausmann: Fráter Serafín; Robert Benedikt: Zatykač.

1882 Gustav von Moser: Soudný den, aneb, Kde je kočka?; Jan Strakatý: Manžel bez ženy; J. K. Tyl: Život za přítele; Franz von Schönthan: Hloupý kousek.
Královéhradečtí ochotníci sehráli veselohru Hloupý kousek (Schönthan) ve prospěch náhrobku Karla Sladkovského. "Jakož radujeme se z toho, že ochotníci naši pamatují s díkem na Karla Sladkovského, jako nejhorlivějšího zastánce českého divadelního umění, tou měrou odsuzujeme vlastenecký cit urážející faktum, že přispívá se na oslavu památky tohoto velikána českého provozováním lecjaké německé veselohry - jednání takové nelze jinak - mírně řečeno - nazvati než "hloupým kouskem." (DL 1883/č. 10).

1883 Ples; Bjørnstjerne Björnson: Novomanželé; Hugo Müller: Na nádraží.

1884 Ples; Jan Strakatý: Manžel bez ženy; Henri Charles Chivot: Arthurova lesť; Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě; Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý.

1885 Ples, Václav Kliment Klicpera: Eliška Přemyslovna, slavnostní představení při otevření divadla 24. 3. 1885; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1885 Jan Ladislav Pospíšil se zasloužil o postavení dnešního Klicperova divadla i významnou finanční spoluúčastí, zakoupil na Národopisné výstavě Alšovu oponu Příchod Čechů na Říp, později dána do Náchoda.
Aby nové divadlo bylo důstojně zásobeno dekoracemi, nezbytnými pro divadelní činnost, rozhodla se soukromá společnost přátel divadla ze svých příspěvků zakoupit a nově upravit 30 kompletních dekorací z bývalého Prozatímního divadla v Praze.

1887 Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze; scénicky provedli Bendlovu kantátu Švanda dudák.

1889 Josef Štolba: Závěť, r. Theodor Peřina.

1890 Theodor Peřina se stal ředitelem spolku, funkci vykonával do roku 1896.

1892 uvedeno šest divadelních představení, např. František Xaver Svoboda: Směry života; účasti na oslavách a výročích.

1893 Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý; Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě; Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský; Akademie.

1894 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti; Gustav von Moser: Slavnost založení, r. František Hofmann; Karel Václav Rais: V osamělé chaloupce, r. T. Peřina; Koncert.

1895 Alois Jirásek: Otec, r. Theodor Peřina a František Hofman; Viktor Alexandrovič Krylov: Medvěd námluvčím; Karel L. Kukla: Svatební noc, r. T. Peřina.

1896 Jaroslav Hilbert: Vina, s hostující Hanou Kvapilovou; Franz von Schönthan: Hloupý kousek; A. H. Sokol: Starý vlastenec, r. František Hofman; Čechův večer - Svatopluk Čech: Ve stínu lípy, r. Peřina; Franz von Schönthan: Dva šťastné dny; Jaroslav Kvapil: Bludička, r. Peřina; J. K. Tyl: Paličova dcera - ve prospěch českých menšin, Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku, r Peřina; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání; Viktor Krylov: Šotek, r. Ladislav Jirotka.
Od října 1895 - do listopadu 1896 uvedeno 11 premiér.

1897 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. T. Peřina; František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. T. Peřina; A. Abrahamowicz: Manžel ze šetrnosti (Setník z Bosny), r. T. Peřina; František Adolf Šubert: Jan Výrava, r. T. Peřina; František Xaver Svoboda: Směry života, r. Ladislav Jirotka; Rudolf Kneisel: Ona něco ví, r. T. Peřina; Eliška Pešková: Rozbitá sklenice; Karel L. Kukla: Anatomové; K. Štěpánek: Medvěd, r. T. Peřina; Dagny Pŕzybyszewska: Hřích; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.

1898 Ernest Blum: Nervosní ženy, r. Ladislav Jirotka; Alois Jirásek: Emigrant, r. T. Peřina; František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. T. Peřina; Aleksandr Nikolajevič Ostrovskij: Ženitba Bělužinova, r. Ladislav Jirotka; Slavnostní večer - J. J. Stankovský: Malý král, r. T. Peřina; Gerolamo Rovetta: Pohořel (za spoluúčinkování Otýlie Sklenářové-Malé); A. Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. T. Peřina; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.

1899 Alexandre Bisson: Kontrolor spacích vagonů; Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Theodor Peřina; Božena Viková-Kunětická: Neznámá pevnina; Mikuláš Ryvín: Ferike vystupuje pohostinsku; Bohumír Distl: Na bytě, r. T. Peřina; Ippolit Vasiljevič Spažinskij: Paní majorka; František Xaver Svoboda: Směry života; Albert J. Havránek: Ve víru života; Eduard Souček: Bludička, r. T. Peřina; Josef Štolba: Na letním bytě, r. T. Peřina; A. Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. T. Peřina.

1900 Václav Štech: Ohnivá země, r. Karel Paul; Václav Štech: Třetí zvonění; H. Ibsen: Nora, režie Karel Paul; Labich, Delacour, překlad Bedřich Frida: Vřele milovaný Célimare, r. Karel Paul; Václav Hladík: Nový život; Julius Zeyer: Z dob růžového jitra; Jaroslav Vrchlický: Závěť Lukavického pána; opereta Franz von Suppé: Dívčí ústav; Jan Kühnl: U bílého koníčka, r. Karel Paul; Jaroslav Vrchlický: V uchu Dionýsově, r. Karel Paul; Ilja Alexandrovič Salov: Darmojedka, r. Karel Paul, překl. Štěpánek; Maurice Maeterlinck: Vetřelkyně; Josef Mikuláš Boleslavský: Modrá krev, r. Karel Paul.

1901 Jednota divadelních ochotníků přijala název Klicpera, předsedou se stal MUDr. Otakar Klumpar, byl jím do roku do roku 1915.
1901 Božena Víková-Kunětická: Přítěž, r. Karel Paul; Max Dreyer: Zkušební kandidát, r. Karel Paul; J. Macák: Bez odpovědi, r. autor; A. Bisson: Žárlivá, r. Karel Paul; Julius Zeyer: Z dob růžového jitra, r. Karel Paul; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. J. Steppan; C. Karveis: Maloživnostník, r. Karel Paul; A. P. Čechov: Strýček Váňa, r. Karel Paul; Michal Balucki: Klepy; Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Karel Paul; J. J. Klen: Mezi životy; František Xaver Svoboda: Rozveselená rodina, r. Karel Paul.

1902 Jan August Kisielewski: Karikatury, r. Karel Paul; Alfréd Copi: Manželové paní Leontýny; Mjanický: Zajíc, Karel Leger: Vpád; A. Šimáček: Ztracení; Jaroslav Hilbert: Vina; František Xaver Svoboda: Olga Rubešová; Franz von Schönthan: Zlaté rybky; Eliška Pešková: Kříž u potoka.

1903 Karel Želenský: Teta z Ruska; Gerhart Hauptmann: Bobří kožich; Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost; Alexander Bisson: Nebožtík Toupinel; Karel Rožek: Červ; M. V. Karnějev: Komedie lásky; František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek; E. K. Chambers, Karel Mušek: Tyranství slz; Karel Hora: Krejčí kavalír; Adolph L'Arronge: Doktor Kalous; Charlotte Birch-Pfeiffer: Sirotek Lovoodský.

1904 Eugéne Scribe: Povídky královny navarrské, neboli, Odplata za Pavii; Alexander Bisson: Zázraky magnetismu, r. Karel Paul; Sergej Aleksandrovič Najdenov: Vaňušinovy děti; Fr. von Schönthan: Únos Sabinek; Jerome Klapka Jerome: Miss Hobbs; Božena Viková-Kunětická: Co bylo; Viktor Viktorovič Bilibin: Slušnost; Alexander Bisson: Beránek (Mouton), r. Karel Paul; Karel Rožek: Roztržená mračna; Lucian Rydel: Na vždy; Josef Šmaha: Pátá hodina paní Berouškové; Stanisław Przybyszewski: Matka, r. Karel Paul.

1905 byl zakoupen originální selský nábytek a realistické dekorace, JDO Klicpera spolupracovala s divadelními společnostmi, oslava 20 let činnosti spolku.
1905 Fráňa Šrámek: Červen; Eugen Bartoš: Ideály manželství, r. Karel Paul; Vladimír Ivanovič Nemirovič-Dančenko: Šťastný člověk (Šťastlivec); A. Strindberg: Otec, r. Karel Paul; Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů; W. S. Gilbert: Pokračování; A. P. Čechov: Námluvy, r. Karel Paul; Sewer-Maciejowski: Martin Luba, r. Karel Paul; Gustav Moser: Bibliotékář, r. Josef Růžička; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Karel Paul.

1906 Alois Jirásek: Lucerna, r. Karel Paul, „Hradečtí si pro inscenaci dokonce pořídili dekorace od malíře Národního divadla R. Holzera a pro světelné efekty si vypůjčili dynamo, protože v Hradci tehdy ještě nebyla elektřina.“ (Černý, s. 210.). Byl to pravý divadelní svátek města a venkova. (Tolman); František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. Josef Růžička; Gustav Davis: Katakomby, r. Karel Paul; Josef Štolba: Závěť; J. F. Čečetka: Adamita; Oskar Walther: Obětní beránek; Jaroslav Vrchlický: K životu; Božena Viková-Kunětická: Sběratelka starožitností, r. Josef Beránek; Josef Štolba: Mezi umělci, r. Gustav Dvořák; J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Břetislav Broukal.

1907 Włodzimierz Perzyński: Lehkomyslná sestra, r. J. Růžička; Josef Šmaha: Tiché jubileum, r. Břetislav Broukal; Josef Štolba: Její systém, r. Josef Růžička; Václav Hladík: Závrať, r. Svatopluk Beneš; Alexander Dumas: Polosvět, r. Josef Růžička.

1907 nastal rozkol mezi členstvem - "Dne 26. září (1907) sešlo se v Živnostensko-čtenářské jednotě 18 členů našich a pod vedením p. Paula založilo nový spolek, což bylo zjevem rozhodně politování hodným v zájmu kázně ochotnické. Rozervanost tehdejšího politického života měla nemalý vliv na neblahé toto dílo. Tak vznikla druhá ochotnická scéna. Nastaly novinářské boje, jež ochotnickému soužití, umění a chuti k práci nesloužily a otravovaly život. Předsedou a ředitelem sdružení zvolen Karel Paul, místopředsedou Melichar, pokladníkem Šulc, jednatelem Gustav Dvořák, výbory Beránek, Skrovný a Forman."
Tolman, J.V.: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové (1868-1918), Hradec Králové, JDO Klicpera 1918, s. 99.
Tento nový ochotnický spolek si dal jméno Tyl a s nemalými úspěchy vyvíjel na scéně Klicperova divadla dobrou divadelní činnost.

S ochotníky Klicpery občas vystupovali i hosté, členové Prozatímního a později Národního divadla, např. Eduard Vojan. Slavnostního večera na počest básníka Svatopluka Čecha se v roce 1908 zúčastnil Jaroslav Vrchlický.

1909 na podnět spolku se ustavilo Družstvo pro stavbu nového divadla v Hradci Králové, na jehož ustavující schůzi bylo přítomno 40 zástupců "místních i okolních interesantů". Spolek Klicpera se stal prvním zakládajícím členem družstva, na stavbu divadla složil 1000 K.
Václav Štech: Habada a Jordán; Karl Schönherr: Domov a víra.

1912 Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catullova.

1913 Branislav Nušič: Pustina; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání; Stefan Krzywoszewski: Čert a krčmářka, r. Miloslav Hruška; Karel Želenský: Strana bdělých; Molnár: Reklamní zloděj, r. Miloslav Hruška; Karel Čapek: Slunovrat, r. Miloslav Hruška.

1914 Gábor Drégely: Frak, Ministerský president, r. Miloslav Hruška; Karl Schönherr: Matka země, r. Miloslav Hruška, Franz Arnold a Ernst Bach: Španělská muška, r. Miloslav Hruška.

1915 Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, r. Miloslav Hruška; Gustav Moser, překlad V. Štech: Bibliotekář; Jan Baptist Khünel: Malý lord, r. Miloslav Hruška; Ferenz Molnár: Gardový poručík, r. M. Hruška; Josef Štolba: Mořská panna; Alois Jirásek: Lucerna, r. Karel Peřina; Rey Flers: Rozkošná příhoda; Marquardt van Vryndt: Hloupá Dorka; Hans Sturm: Čtverák Eckehardt; Chambers: V londýnské mlze, r. Miloslav Hruška; Nancey Armont: Zebra, r. Josef Růžička; Tryzna - Jaroslav Vrchlický: Svědek, Edvard Knoblauch: Faun.

1916 Tadeusz Rittner: V malém domku; Jaroslav Vrchlický: Svědek; W. Somerset Maugham: Lady Frederick; František Molnár: Ďábel, r. M. Hruška; František Xaver Svoboda: Směry života; Otokar Lipský: Povinnost; Josef Císler: Ředitel panství; František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27; Karin Michaelis Stangenlandová: Svatá lež; Henri Kistenmaeckers: Instinkt (Láska je povinost), r. Miloslav Hruška.

1917 Alois Jirásek: Otec; Jiří Mahen: Ulička odvahy, r. Miloslav Hruška; Otomar Schäfer: Kopřivy, r. Miloslav Hruška; Alois Jirásek: Otec, r. Miloslav Hruška; Václav Štech: Třetí zvonění; Alois Jirásek: Vojnarka, r. Jansta; Viktor Dyk: Posel, r. Jansta; Josef Štolba: Vodní družstvo; J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, s obrovským úspěchem, v okolí opakována 18x. Orchestr a zpěvy nastudoval a řídil Grucián Černušák (1882-1961, hudební historik a lexikograf, autor Čs. hudebního slovníku a Dějin evropské hudby).

Mezi léty 1868 a 1918 uvedl spolek 417 her.

1918 předsedou spolku se stal Jiří Tolman, regionální historik. Angažoval se ve spolkovém a veřejném životě města, vydal řadu publikací, které s touto jeho činností souvisely.
1918 Václav Štech: Ohnivá země, r. Miloslav Hruška; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. Miloslav Hruška; Ivo Vojnovič: Ekvinokce, r. Miloslav Hruška; Alois Jirásek: Emigrant, r. Miloslav Hruška; František Adolf Šubert: Probuzenci, r. Karel Peřina; Slavnostní večer Aloise Jiráska; Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška; Viktor Dyk: Smuteční hostina; Karel Mašek: Dceruška hostinského, Karel Tůma: Zlaté péro, Maxim Gorkij: Na dně.

1919-1938 uvedeno 389 představení.
Mezi dvěma světovými válkami a těsně po druhé až do roku 1949, kdy bylo ustaveno v Hradci Králové profesionální Východočeské divadlo, vyvíjel soubor bohatou divadelní činnost v Klicperově divadle ještě ve větším rozsahu a na vyšší umělecké úrovni. V souboru působili nově divadelní nadšenci, herci, technici a především režiséři, v té době zvučných jmen a znalých divadelního řemesla: Václav Válko, Jaroslav Hájek, Jaroslav Hanuš, Jiří Michl, Jan Vaněček, Oldřich Balcar, František Patzelt, Bedřich Stein a další.

1919 Eliška Pešková: Boj dam, r. F. Vavruška; Vilém Skoch: Hovory lásky, r. František Vavruška; Josef Císler: Ředitel panství, r. Karel Peřina; Václav Štech: David a Goliáš, r. Josef Huňáček; Alois Jirásek: Jan Hus, Bedřich Karen jh.

1920 - 11 divadelních inscenací v 32 představeních, František Václav Krejčí: Přes padesát, r. Karel Peřina, 3x; Julius Zeyer: Radúz a Mahulena 2x; Leonid Andrejev: Ten, jejž políčkují; K. Čapek: Loupežník, 3x; Alois Jirásek: Jan Roháč, 4x; Václav Štech: Zmatená pohádka, 2x; Arnošt Dvořák: Husité, r. Miloslav Hruška, 4x; Marie Louisa Kühnlová: Malý lord, 7x; Molière: Lakomec, 2x; Ferenz Molnár: Ďábel; Josef Císler: Ředitel panství, r. Karel Peřina, hráno v Nymburce na oslavách 60 let stálého ochotnického divadla ve městě, v Hradci zopakováno, Arnošt Dvořák: Husité, r. Miloslav Hruška.

1921 cyklus Jiráskových her, 1930 Jiráskův cyklus zopakován.

1921 3. ledna Karel Čapek: RUR, r. Bedřich Stein - uvedeno ve světové premiéře - bez vědomí autora – (DČD IV, s. 185). První z referátů o premiéře napsal Karel Šír v novinách Kraj královéhradecký 8. 1. 1921: "Jak fikce autorova, tak i její dramatické provedení je značně působivé...";
František Molnár: Ďábel, r. Miloslav Hruška; Caillavet a Flers: Láska bdí, r. Bedřich Stein; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, r. Josef Huňáček; Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. Bedřich Stein; Alexander Engel, Julius Horst: Modrá myška, r. Bedřich Stein; G. Davis: Katakomby, r. Miloslav Hruška; J. K. Tyl: Jan Hus; Alois Jirásek: Jan Žižka; Václav Štech: Habada a Jordán, r. Karel Peřina; Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Bedřich Stein; Alois Jirásek: Jan Roháč, r. A. Burdych, A. Pekárek; Alois Jirásek: Lucerna, r. Jan Vavřina; Alois Jirásek: Zkouška, r. Karel Peřina; Milan Svoboda: U Butteauů, r. Karel Peřina; Alois Jirásek: Gero, r. Josef Čížek, Rudolf Boes; Alois Jirásek: Emigrant, r. Alois Viewegh; Alois Jirásek: Otec, r. Josef Šafránek; Alois Jirásek: Jan Žižka, r. Bedřich Stein; G. Drégely: Frak, r. Miloslav Hruška; A. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, r. Bedřich Stein; Vojtěch Mixa: Kdo vydělá, r. Miloslav Hruška.

1922 Egill Rostrup: Bunkovy předhistorie, r. Bedřich Stein; Henri Kistenmackers: Plukovník Felt, r. Bedřich Stein; Henri Berstein: Zloděj, r. Ladislav Paul; Gustav Kadelburg: Kaňka v rodině, r. Karel Peřina; J. Novák: Sen českého vojáka, r. Bedřich Stein; Jiří Mahen: Mrtvé moře, r. Bedřich Stein; František Xaver Svoboda: Mlsáníčko, r. Karel Peřina; Josef Beneš: Sokolský křest, r. Josef Huňáček; Karel Horký: Tunel, r. Bedřich Stein; Henrik Ibsen: Nora, r. Bedřich Stein; Karel Schönherr: Tragédie dětí, r. František Vavruška; Adam Zima: Návrat mládí, r. Bedřich Stein; Jan J. Klen: Zákony, premiéra; G. Dregely: Frak, r. Miloslav Hruška - hráno v Pardubicích.

1923 Glass a Klein: Firma, r. Bedřich Stein; Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu, r. Miloslav Hruška; Karl Schönherr: Řezbáři, r. Bedřich Stein; B. Viková-Kunětická: Co bylo, r. Bedřich Stein; F. Salten: O život, r. Bedřich Stein; Max Halbe: Mládí, r. Julius Mitlöhner; Karel Piskoř: Mumie, r. Karel Peřina; Lucian Rydel: Na vždy, r. Bedřich Stein; Otomar Schäfer: Střevíček paní markýzy, r. Karel Peřina; W. Somerset Maugham: Královská výsost, r. Bedřich Stein; Francois de Curel: Nelidská země, r. František Jelínek; Glass, Megrne: Nová firma, r. Bedřich Stein; Karel Schönherr: Ono, r. Miloslav Hruška; W. Shakespeare: Othello, r. M. Hruška; Francois de Curel: Nelidská země, r. Bedřich Stein.

1924 Oscar Wilde: Bezvýznamná žena, r. Bedřich Stein; Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, r. Karel Třešňák; Niccolò Machiavelli, přel. Paul Eger: Mandragola, r. Bedřich Stein; Paul Claudel: Výměna, r. Karel Dostal; N. Jeverjenov: Co je nejhlavnější?, r. Bedřich Stein; Bruno Winawer: Inženýr R. H., r Bedřich Stein; Gaugery, Gevel: Paní Maud, r. Bedřich Stein; E. Vachek: Ubohý blázen, r. Miloslav Hruška; Žižka před Prahou, r. Bedřich Stein; Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec, r. Bedřich Stein; Sofokles: Elektra, jh. L. Dostalová, R. Tůma ND, r. Bedřich Stein; Akademie, Henry Kistemaeckers: Poutnice, r. Bedřich Stein.

1925 Hans Kottow: Maison Grünvald, r. Bedřich Stein; B. Treybal: Protekce, r. František Patzelt; Josef Jahoda: V hradbách, r. Bedřich Stein; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, r. Josef Huňáček; Carko Piceart: Klárina, r. Bedřich Stein; Luigi Pirandello: Každý má svoji pravdu, r. Bedřich Stein; Jaroslav Hilbert: Druhý břeh, r. Bedřich Stein; Euripides: Medea, jh. R. Deyl, L. Dostalová; pohostinské vystoupení Moskevského divadla - N. V. Gogol: Ženitba, r. Serov; G. Sturm, M. Färber: Extemporale, r. Josef Huňáček; František Langer: Periferie, r. Bedřich Stein; Tryzna - Jan J. Klein: Mezi životy, r. Bedřich Stein; René Fauchois: Mluvící opice, r. František Patzelt, August Strindberg: Královna Kristýna, r. Bedřich Stein; Julius Zeyer: Šibalství Skapinova, r. A. Tomek; Zdeněk Grygar, Bedřich Vrbský: Lesní ženka, r. Bedřich Stein; Henry Dawies: Zdravá nemocná, r. František Hlavatý; Oscar Wilde: Na čem záleží, r. Bedřich Stein.

1926 Hans Kottow: Paní Róza, r. Bedřich Stein; Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, r. František Patzetl, Romain Rolland: Hra o lásce a smrti, r. Bedřich Stein, Henry Léon Gustave Bernstein: Israel, r. Bedřich Stein; Josef Štolba: Zlatá rybka, r. František Patzelt; Josef Štolba: Vodní družstvo, r. B. Preininger; J. K. Tyl: Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka, r. Bedřich Stein; August Strindberg: Tanec smrti, r. Bedřich Stein; Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Bedřich Stein; Růžena Jesenská: Starý markýz, r. Bedřich Stein; Sofokles: Antigone, r. Bedřich Stein; Pierre Chaine, překlad Antonín Bernášek: Náš pan farář, r. Bedřich Stein.

1927 Růžena Jesenská: Jak velká láska na světě?, r. František Patzelt; E. Bourdet: V zajetí, r. Bedřich Stein; Flers a Croisset: Nové panstvo, r. Bedřich Stein; Jean Sarment: Rybář stínů, r. Bedřich Stein; Luigi Pirandelo: Nahé odívati, r. Bedřich Stein; František Hlavatý: Moderní Abraham, r. Josef Huňáček; Blumenthal, Kadelburg: U bílého koníčka, r. Bedřich Stein (hráno v přírodním divadle na Chlumu); Milan Begovič: Květinová cesta; Vrbský, Štěpánek: Transport č. 20.

1928 bří Čapkové: Adam stvořitel, r. Bedřich Stein; Bedřich Stein: S.M.S. 333, r. autor (dříve režisér nymburského souboru Hálek); Jules Romain: Diktátor, r. Bedřich Stein; John Galsworthy: Útěk, r. Bedřich Stein; Voskovec, Werich: Vest pocket revue; Sidney Howard: Věděli, co chtějí, r. Bedřich Stein; Josef Štolba: Mořská panna, r. Josef Huňáček; Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, r. Bedřich Stein; Fedor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest, r. Bedřich Stein.

1929 Rudolf Medek: Plukovník Švec; M. Hannequin, P. Veber: Paní presidentová, r. Ladislav Paul; František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, r. František Patzelt; Caillavet, Flers, Rey: Rozkošná příhoda, r. M. Hudský; Hermann Bahr: Pavouk, r. Ladislav Paul; Akademie - Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, r. Ladislav Paul; Armin Friedmann: Doktor Steiglitz, r. Bedřich Stein; Leonhard Frank: Karel a Anna, r. Bedřich Stein; László Fodor: Chudá jak kostelní myška, r. Miloš Hudský; Paul Geraldy, Robert Spitzer: Lovec srdcí, r. Bedřich Stein.

1930 předsedou Karel Sikáček, pořádána výstava k výročí 60ti let trvání spolku.
1930 Barry Conners: Popelka Patsy, r. Miloš Hudský; Karla Lužanská: Třikrát svatba, r. Bedřich Stein; Noel Coward: Anglická sobota, r. Bedřich Stein; Alois Jirásek: Otec, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Bedřich Stein; G. B. Shaw: Androkles a lev, r. Jiří Michl; Arnold Ridley: Půlnoční vlak, r. Miloš Hudský; Jacques Offenbach: Orfeus v podsvětí, r. B. Stein; Ferenc Molnár: Olympie, r. Bedřich Stein; Bedřich Stein: S.M.S. 333, r. autor.

1931 58 členů, z toho 35 mužů a 23 žen.
1869-1931 715 her, z toho 346 českých autorů.

1931 Maškarní rej, W. G. Mackay, B. Ord: Paddy poklad, r. František Patzelt; André de Lorde, Piere Chaine, překlad Antonín Bernášek: Náš pan farář, r. Bedřich Stein; Rudolph Oesterreicher: Moučník, r. Bedřich Stein; William Shakespeare: Benátský kupec, r. Bedřich Stein; F. Molnár: Dobrá víla, r. Miloš Hudský; Frank Wedekind: Procitnutí jara, r. Bedřich Stein; Večer Marie Hübnerové; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Miloš Hudský.

1932 Georges Duhamel: Světlo, r. Bedřich Stein; Vilém Werner: Právo na hřích, r. Václav Válko, jh. Zdenka Baldová ND; Harold Brighouse: Případ pana Hobsona, r. J. Hanuš; Lila Bubelová: Pohár, r. Bedřich Stein; Bruno Frank: Bouře ve sklenici, r. Václav Válko; Max Alsberg, O. H. Hesse: Ve vyšetřovací vazbě, r. Miloš Hudský; E. Crooker, L. Brentano: Rodinná záležitost, r. J. Hanuš; Jaroslav Vrchlický: Midasovy uši, r. Václav Válko; Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Václav Válko; Paul Armont: Pán, který budí důvěru, r. Miloš Hudský; R. Megrue, W. Hackett: Síla reklamy, r. Václav Válko.

1933 Sofokles: Král Oidipus, r. Bedřich Stein; Alfred Neumann: Patriot, r. Václav Válko; John Galsworthy: Sensace, r. Jarka Hanuš; Gustav Kadelburg: Kaňka, r. Miloš Hudský; Lucyan Rydel: Navždy, r. Václav Válko; Petr Petrovič: Uzel, r. Jarka Hanuš; Rudolf Medek: Plukovník Švec, r. Bedřich Stein; Josef Toman: Svět bez oken, r. Václav Válko; R. Urbantschitsch: V podvědomí, r. Bedřich Stein.

1934 Rudolf Besier: Alžběta Browningová, r. Václav Válko; Vilém Werner: Medvědí tanec, r. Miloš Hudský; Gerhard Hauptmann, překlad E. A. Saudek: Před západem slunce, r. Bedřich Stein; Klára Pražáková: Galeje, r. Bedřich Stein; André Birabeau: Má slečna sestřička, r. Bohuš Stejskal; Božena Viková-Kunětická: Repesentantka domu, r. Jaroslav Hájek; Julius Zeyer: Stará historie, r. Miloš Hudský; Klára Pražáková: Objev, r. Jiří Michl; J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Bedřich Stein; Henri Duserde: Jana, r. Václav Válko.

1935 W. Shakespeare: Richard III., r. Bedřich Stein; Aimée Stuart: Od devíti do šesti, r. Anna Lísková; Ben van Eijsselsteijn: Přistání z nouze, r. Miloš Hudský; Luigi Pirandello: Člověk ani neví jak..., r. Bedřich Stein; L. Gross, Ed. Childs Carpentier: Volání ze tmy, r. Jiří Michl; Branislav Nušič: Truchlící pozůstalí, r. Václav Válko; Milan Begovič: Americká jachta ve Splitu, r. Jaroslav Hájek; George S. Kaufman, Edna Ferber, překlad Zdeňka Šubrtová: Večeře o osmé, r. Václav Válko; Julius Zeyer: Stará historie, r. Miloš Hudský, účast na Jiráskův Hronov 1935.

1936 Olga Scheinpflugová: Chladné světlo, r. Jaroslav Hájek; Yvan Noé: Christian, r. Miloš Hudský; Merton Hodge: Vítr a déšť, r. Jiří Michl; A. Afinogenov: Kde vlaky nestaví (Zastávka Daleké); r. Václav Válko; V. Škvarkin: Cizí dítě, r. Miloš Hudský; G. B. Shaw: Milionářka, r. Václav Válko.

1937 Václav Štech: Třetí zvonění, r. Jaroslav Hájek; Fráňa Šrámek: Léto, r. Jiří Michl; Milena Balcarová: Babička nekandiduje, r. Miloš Hudský; Henri Berstein: Láska, r. Václav Válko; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Jaroslav Hanuš; Samson Raphaelson: Dvacetiletá, r. Jiří Michl; Jiří Verner: U pokladny stál, r. Jaroslav Hanuš.

1938 Frank Wead: Mraky až na zem, r. Jaroslav Hájek; Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, r. Jiří Michl; Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. Jiří Michl; Jiří Mahen: Ulička odvahy, r. Jaroslav Hájek; Jan Grmela: Ideální žena, r. Vladimír Hrubý.

1939 předsedou Karel Sikáček.
1939 Karel Čapek: R. U. R., r. Jaroslav Hanuš; Jan Patrný: Muži nestárnou, r. Vladimír Hrubý; Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. Jaroslav Hanuš; Eugene O´Neill: Farma pod jilmy, r. Jaroslav Hájek; František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Miloš Hudský.

1940 František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Miloslav Hudský; O. Neil: Farma pod jilmy, r. Jaroslav Hájek - účast na Klicperův Chlumec; Thornton Wilder: Naše městečko, r. Jaroslav Hanuš; Molière: Misantrop, r. Vladimír Hrubý; W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, r. Jan Vaněček; J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Jan Vaněček; Čeněk Felčar: Zakletý zámek, r. František Horák.

1941 Pedro Calderón de la Barca, Jaroslav Vrchlický: Dáma skřítek, r. Jaroslav Hanuš; Otomar Shäfer: Pes a kočka, r. J. Vaněček; I. A. Gončarov: Strž, r. Jaroslav Hájek; František Čech: Kašpárek a čert, r. František Horák; Zikmund Winter, Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. J. Vaněček; Antonie Fischerová: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, r. František Horák; Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák; Carlo Goldoni: Benátská maškaráda, r. Jan Vaněček; Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, r. Štěpán Plenta; František Čech: Drak, r. František Horák.

1942 František Molík: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. Oldřich Balcar; Herman Bahr: Děti, r. Jaroslav Hájek; Frank Tetauer: Zpovědník, r. Jiří Gráf; Bohumil Polách: Vrah jsem já, r. Oldřich Balcar; Petr Jas: Mariano, čekám!, r. Jiří Gráf; Marie Holková: Zlatý kolovrat, r. František Horák; Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. J. Vaněček, hráno v Pardubicích.

1943 Vladimír Müller: Rybnikář Kuba, r. Jaroslav Hájek, Gerhart Hauptmann: Forman Henčl, r. František Patzelt - účast na Cyklus ochotnických her - září, Třebeš; Miloš Liška: Švec a čert, r. Štěpán Plenta; Aristofanes: Žáby, r. Jaroslav Hanuš; Božena Viková-Kunětická: Cop, r. J. Varta; Pavel Zima: Bělouši, r. Jaroslav Hájek.

1944 Gerhart Hauptmann: Forman Henčl; Karel R. Krpata: Zámecká fortuna, r. František Patzelt; Hermann Heinz Ortner: Tobiáš Podivín, r. J. Hanuš; August Strinberg: Otec; Alfred Javorin: Tři Jimenezové, r. O. Balcar; Luigi Pirandello: Dnes večer se improvizuje; Karel Mašek - Fa Presto: Kašpárkova maminka; Fráňa Velkoborský: Balada z hor; Wolkerův večer; Alois Jirásek: Lucerna.

1945 předsedou Karel Sikáček.

1945 Alois Jirásek: Gero, r. Jaroslav Hájek - slavnostní představení na zahájení činnosti v osvobozené vlasti ve spolupráci se Dramatickým sdružením Tyl a Lidovou scénou; A. Taras-Rodinov, úprava K. Michl, P. Zima: Čokoláda, r. Oldřich Balcar.

1946 Večer rozmarných aktovek Zázračné divadlo; John Steinbeck: O myších a lidech, r. Bedřich Stein; W. Somerset Maugham: Kruh, r. Václav Kovář.

1947 John Priestley: Inspektor se vrací, r. J. Antoš; Maxim Gorkij: Jegor Bulyčev, Václav Vydra st. j.h., r. Bedřich Stein; Edmond Konrád: Skřivan a smršť, j. h. Olga Scheinpflugová; Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, r. Oldřich Balcar; Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, r. Oldřich Balcar; Jean Sarment: Prababička Mouretová, r. J. Hanuš; John Galsworthy: Kousíček lásky, r. J. Hanuš.

1948 Antoon Coolen: Zvonař, r. Jaroslav Hájek, účast na Ochotnické jaro, Lhota pod Libčany; Branislav G, Nušič: Láska nezná doktorát, r. Oldřich Balcar; J. Karafiát, M. Kolář: Broučci, r. Oldřich Balcar; Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, r. Oldřich Balcar - k 80. výročí Jednoty divadelních ochotníků Klicpera; Gustav Dvořák: Starohradecká idyla, r. autor - k 80. výročí Jednoty divadelních ochotníků Klicpera a připomínce 40. výročí založení Dramatického sdružení Tyl ve spolupráci se Dramatickým sdružením Tyl a Lidovou scénou; Václav Kliment Klicpera: Nová potopa světa, r. Gustav Dvořák; František Langer: Jiskra v popelu, j.h. Vlasta Fabiánová, r. Bedřich Stein.

1949 Josef Smutný: Kouzelný koberec, r. Jan Vaněček; John Steinbeck: Měsíc zapadá, r. Jan Vaněček, účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř; N. V. Gogol: Ženitba, r. Václav Kovář; Vladislav Vančura: Josefina, r. Václav Válko.

V roce 1950 se měl spolek podle pokynů Jednotného národního výboru v Hradci Králové z 2. 12. 1949 připojit k některému z již existujících klubů ROH. Protože v souboru bylo několik členů zaměstnanců Československých státních drah, zvolili si za patrona ZV ROH při Ústředí přepravních tržeb ČSD. Schůze 29. 12. 1950 bylo schválila k tento přechod a změnu jména k 31.12. 1950 (pro 26 , 6 nehlasovalo). "Tímto JDO Klicpera po 82 leté činnosti ukončila významný život na kulturním poli města a zahajuje novou éru."
1950 předsedou Václav Válko, oficiální název souboru Divadelní klub Klicpera ROH - ÚPT - ČSD n.p.

1950 Božena Němcová, Jaroslav Pleskot: Babička, r. Václav Válko; Valentin Katajev: Cesta květů, r. Jan Vaněček; Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen, r. Gustav Dvořák; Petr Ĺvovič Tur: Guvernér provincie, r. Miloš Souček; Molière: Jeho urozenost pan měšťák, r. J. Netopil.

1951 František Spitzer: Tovaryš Martin, r. V. Válko; František Kožík: Záhořanský hon, r. Václav Válko; Molière: Jeho urozenost pan měšťák, r. J. netopil; A. P. Čechov: Višňový sad, r. B. Stein.

1952 Karel Čapek: Matka; Percy Shelley: Kdo je vinen; Oscar Wilde: Ideální manžel; Oleksandr Jevdokymovyč Kornejčuk: Platon Krečet; Peter Karvaš: Lidé z naší ulice; Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů; N. V. Gogol: Revisor, r. J. Hanuš; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Václav Válko; G. B. Shaw: Caesar a Kleopatra; W. Shakespeare: Othello; Karel Sabina: Maloměstské klepny; Božena Viková-Kunětická: Cop; A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, r. J. Hanuš.

1953 byla Ústředna přepravních tržeb ČSD rozpuštěna, bylo nutné mít nového "patrona", mateřskou firmu. Jednatel Jindřich Netopil jednal s ZK ROH Komunálních stavebních podniků v HK, vyslovily souhlas. Též připadaly v úvahu Spořitelna a Pramen. Výbor spolku 13. 3. byl pro stavební podnik.
V dubnu (14. 4. valná hromada) 1953 přešli jako Divadelní kroužek „Klicpera“ pod ZV ROH Okresního stavebního podniku v Hradci Králové.

1953 A. N. Ostrovskij: Kdo hledá, najde, r. Bedřich Stein; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Jindřich Netopil; Carlo Goldoni: Poprasky v Chioze, r. Václav Válko.

1954 Karel Sabina: Maloměstské klepny, r. J. Vaněček; Karel Čapek ústy herců; Václav Vaňátko: Jak květinky přezimovaly, r. J. Vaněček; Fráňa Šrámek: Léto, r. Bedřich Stein; H. Ibsen: Peer Gynt; Petr Iljič Čajkovskij: Eugen Oněgin; Ignát Hermann: U snědeného krámu, r. Bedřich Stein; A. P. Čechov: Medvěd, Labutí píseň, r. Bedřich Stein.

1955 Staré české masopustní hry, r. Václav Válko; M. J. Lermontov: Maškaráda, r. B. Stein; Romain Rolland: Petr a Lucie, r. B. Stein; Plautus: Tlučhuba, r. Jaroslav Hanuš; Karel Čapek: Loupežník, r. Jan Vaněček; Svatopluk Čech: Výlet pana Broučka do XV. století, r. Václav Válko; Božena Němcová: Babička, r. Václav Válko.

1956 Karel Čapek: Věc Makropulos, r. Bedřich Stein; František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Jan Vaněček; Plautus: Tlučhuba, r. Jaroslav Hanuš.

1957 Album a zrcadlo - večer monologů, r. František Krčma; František Kožík: Meluzína, r. Jan Kačírek;

V 50. letech začala pomalu končit slavná éra více než osmdesátileté činnosti Jednoty divadelních ochotníků Klicpera. V Klicperově divadle mělo již od roku 1949 své sídlo profesionální Východočeské divadlo a ochotnická jednota musela opustit divadelní budovu. (Nastaly problémy s užíváním Klicperova divadla, které vlastnilo Krajské oblastní divadlo (KOD). KOD bránilo využívání divadla a spolek podal stížnost na kulturní referát Krajského národního výboru (KNV). KNV stranilo profesionálnímu KOD, kritizovalo Klicperu ze stagnace a doporučilo mu: „ze stagnace je jen jedna cesta – neisolovat se, prokrvit přestárlý soubor mladými pracovníky ze závodů (OA, fond HK-Klic, i.č. 40.).

1958 soubor byl přidělen k Domu kultury ROH ZVÚ Hradec Králové (Koruna).
(3. 2. 1958 rozhodnuto svolat valnou hromadu a rozhodnout o budoucnosti spolku. Konala se 17. 2. 1958. Na výborové schůzi z listopadu 1958: rozhodnutí o přičlenění Klicpery k Domu osvěty nebo ROH ZVÚ. 8. 12. 1958 byla slavnostní schůze, dál už zápisy chybí).

Někteří členové proto zanechali divadelní činnosti, jiní ukončili činnost na protest proti politickému rušení svobodných ochotnických spolků, další přešli do nově ustanoveného divadelního souboru v Domě kultury ROH ZVÚ Hradec Králové (v Koruně). A tento soubor se také nepřímo stal pokračovatelem slavného divadelního souboru Klicpera.

Spolek měl rozsáhlou dokumentaci o své činnosti, bibliografii a knihovnu o 3800 svazcích.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac, Jan Císař a kol. Praha, Ipos-ARTAMA 1998, s. 120: Shakespearův Othello v provedení spolku Klicpera Hradec Králové, r. M. Hruška, 8. a 9. prosince 1923; s. 131: Offenbachův Orfeus v podsvětí. Klicpera Hradec Králové, r. B. Stein, 16., 17. a 22. listopadu 1930;

ČERNÝ, František: Premiéry bratří Čapků. Praha 2000, s. 92-93. Obr. plakát světové premiéry RUR.

DĚJINY českého divadla IV. díl, s. 185, 544; obr. s. 186: Výjev ze Shakespearova Othella, DS Klicpera 1923.

Encyklopedie města Hradec Králové. Garamon Hradec Králové, 2011.

GREGAR, Alexandr: Město a (jeho) divadlo. AMU v Praze 2013.

KUDĚLKA, Viktor: Boje o Karla Čapka. Praha, Academia 1987 (s. 30 - k premiéře RUR).

KŘEPELKA, Karel: Historie ochotnického divadla v okrese Hradec Králové, Okresní kulturní středisko v Hradci Králové 1983.

POHOSTINSKÉ vystoupení Div. jednoty ochotnické v Rychnově n. Kněžnou. Thalie 1899, č. 2, s. 13.

STEIN, Bedřich: Jednota divadelních ochotníků “Klicpera” v Hradci Králové. Královéhradecko 4, č. 4. KK.

STEIN, Bedřich: Přehled her ochotnického spolku Klicpera 1919-1956. Rkp. 14 s. DNM: T 10029/37.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu (hostování Klicpery v Pardubicích).

TOLMAN, Jiří Vladimír: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové. 1868-1918. Příspěvky k dějinám padesátiletí činnosti Jednoty divadelních ochotníků, později “Klicpera” v Hradci Králové. S připojením dějin divadla hradeckého od r. 1637 do 1868. Hradec Králové, Jednota divadelních ochotníků “Klicpera” 1918. 164 s. Muzeum Miletín.

Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12., č. 7, s.73, č. 29, s. 258, č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175, č. 11, s. 246, č. 17, s. 377, č. 19, s. 429, č. 20, s. 445.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290, 291.
Divadlo 1909, č. 19, s. 477.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 3, s. 44, č. 11-12, s. 150, č. 15, s. 191, 192, č. 16, s. 206, č. 22, s. 254, 255.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, č. 2, s. 14, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 10, s. 79, č. 13, s. 104, č. 16-17, s. 136.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 6, s. 47, č. 17, s. 135, č. 19, s. 151, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6, č. 5, s. 43, č. 9, s. 74, č. 15-16, s. 132, č. 17, s. 139.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 8, s. 144, č. 10, s. 180, č. 12, s. 216, č. 13, s. 234, č. 14, s. 251, č. 20, s. 354.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372; 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416. .

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové
Časový rozsah: 1869-1959
Metráž: 2,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Pamětní kniha (podpis.)1924-1957,protokoly schůzí 1893-1958, alba plakátů, výstřižků a programů 1880-1957,fotografie 1896-1855, podací protokol 1881-1886, spis.materiál a korespondence 1873-1959, účet.materiál 1872-1957, knihovna spolku.
Archivní pomůcky
LENDEROVÁ M.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KLICPERA HRADEC KRÁLOVÉ 1869-1959. Inventář, 1987, s. 19, ev.č. 597.
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Spolková kronika, kn 1
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Zápisník z jedníní, kn 2
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 3
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 4
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 5
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 6
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 7
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 8
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 9
Divadelní klub Klicpera při ČSD Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 10
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918, kn 11
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923, kn 12
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930, kn 13
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, kn 15
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů, kn 16
Hradec Králové, Klicpera, Kniha protokolů, 1881 - 1886, kn 17
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1926, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1934 , ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1917 , ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotografie, i.č. 17, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, ka 2
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, fota z představení, ka 3
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fotografie, ka 4
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, razítko, i.č.39
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .24
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .22
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .25
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, plakáty, i. č. 26
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Inventář spolku, i. č. 31
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č. 35
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č. 38
Hradec Králové, Okresní úřad, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní úřad, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 218
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, i. č. 139
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1290

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 21.771, Pl, ODS Klicpera, 1873, Debora, jh. Otýlie Sklenářová-Malá, J. Chramosta.
C 12.969, Pl, ODS Klicpera, 1915, Lucerna;
C 12.970, 1932, Právo na hřích, jh. Zdeňka Baldová.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/169, JDO 1888.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/35/1907, JDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5313/1925, JDO Klicpera (změna).

Související Obrázky

 Hradec Králové, Klicpera, herečka Lola Peřinová, portrét, 192x
 Hradec Králové, Klicpera, Paní mincmistrová, účinkující na jevišti, 1928
 Hradec Králové, Klicpera, Třetí zvonění, 1900, účinkující na jevišti
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Hradec Králové, A Preittenberg, ředitel JDO Klicpera, portrét
Hradec Králové, Akademikové Dobroslav, Plakáty
Hradec Králové, Dr. O. Klumpar, portrét
Hradec Králové, Jar. Macák, režisér, portrét
Hradec Králové, JDO Klicpera, Eliška Přemyslovna, 1885, tablo účinkujících
Hradec Králové, JDO Klicpera, Fidlovačka , 1917
Hradec Králové, JDO Klicpera, Gardový poručík, 1915, scéna
Hradec Králové, JDO Klicpera, Lucerna - plakát , 1915
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.  Historie Klicperova divadla 1
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.,  Historie Klicperova divadla 2,
Hradec Králové, JDO Klicpera, Pešek Jos.,  Historie Klicperova divadla 3,
Hradec Králové, JDO Klicpera, Právo na hřích - plakát, 1932
Hradec Králové, JDO Klicpera, Strakonický dudák, 1906, účinkující
Hradec Králové, JDO, Naší furianti - plakát, 1897
Hradec Králové, JDO, pozvánka va valnou hromadu spolku, 1887
Hradec Králové, JDO, Rohovín Čtverrohý - plakát, 1892
Hradec Králové, Jos. Růžička, režisér
Hradec Králové, Klicpera,  Jan Hus (Jirásek), účinkující na jevišti, 1919
Hradec Králové, Klicpera,  Orfeus v podsvětí, 1930.
Hradec Králové, Klicpera, bibliografie SOkA
Hradec Králové, Klicpera, Bibliotékář (Moser), skupina účinkujících na scéně, 1915
Hradec Králové, Klicpera, Čapek děkuje za Adama, dopis,1928
Hradec Králové, Klicpera, Čert a krčmářka, výjev ze hry, scéna, 1913
Hradec Králové, Klicpera, David a Goliáš (V.Štech), účinkující na jevišti,1919
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 2
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 3
Hradec Králové, Klicpera, dějiny dle SOkA 4.
Hradec Králové, Klicpera, Diktátor (Romains), výjev ze hry, 1928
Hradec Králové, Klicpera, Divadelní knížky
Hradec Králové, Klicpera, Divadelní zákon, 1948
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, 1893
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Diplom soutěže LUT, 1956
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Diplom soutěže LUT, 1956
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Hynek Frida - Půjčovna divadelních a maškarních obleků
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Karel Sikáček, 1929
Hradec Králové, Klicpera, Elektra (Sofoklés), 193x
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934,2
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, Jindřich Beneš a Milada Horáková, 1917
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 2
Hradec Králové, Klicpera, fond SOkA 3.
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka - plakát, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1917
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1917
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1926
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1926
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, Bedřich Stein
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, František Šletr, Paštová
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, hrob Anny Klicperové
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, Václav Válko
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, Václav Válko
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, Václav Válko
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, Václav Válko
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, z činnosti souboru
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, z činnosti souboru
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Ředitel panství, 1919
Hradec Králové, Klicpera, Fotografie
Hradec Králové, Klicpera, Frak, 1914, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, herci Karel Paul, R. Paulová a syn Ladislav, 1912
Hradec Králové, Klicpera, herec Lad. Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Klicpera, herečka Milada Horáková, portrét, 192x
Hradec Králové, Klicpera, herečka sl. Schwarzová, 188x
Hradec Králové, Klicpera, Husité (Dvořák), 1920
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 1
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 2.
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 3.
Hradec Králové, Klicpera, inventář SOkA 4.
Hradec Králové, Klicpera, Inventář spolku
Hradec Králové, Klicpera, Israel (Bernstein), celá scéna, 1926
Hradec Králové, Klicpera, Jirásek děkuje za blahopřání k 70
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, 1944 - 1957
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů, 1900 - 1902
Hradec Králové, Klicpera, Kniha protokolů, 1881 - 1886
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Klicpera, Kupec benátský, skupina účink.,jh. V.Vydra, 1931
Hradec Králové, Klicpera, Lady Frederik (Maugham), účinkující na scéně, 1916
Hradec Králové, Klicpera, M.D.Rettigová, 1921, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, Malý lord, 1925, Žanynka Zverková
Hradec Králové, Klicpera, Nahé odívati, 1927
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, scéna
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, skupina čertic
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, 1930, skupina účinkujících
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, Diana
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, Eurydika, 1930
Hradec Králové, Klicpera, Orfeus v podsvětí, scéna
Hradec Králové, Klicpera, Othello, 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943
Hradec Králové, Klicpera, Plukovník Švec (Medek), 1929, účinkující s autorem
Hradec Králové, Klicpera, Protokol z jednání, 1899 - 1908
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1908 - 1916
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1917 - 1922
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1917 - 1922
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1917 - 1922
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1922 - 1929
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1930 - 1935
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1935 - 1943
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1943 - 1951
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1952 - 1958
Hradec Králové, Klicpera, Proud, scéna , 1911
Hradec Králové, Klicpera, Radúz a Mahulena, 1920, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, Radúz a Mahulena, účinkující na jevišti, 1920
Hradec Králové, Klicpera, Rybář stínů (Sarment), scéna ze hry, 1928
Hradec Králové, Klicpera, Scéna z neznámé inscenace
Hradec Králové, Klicpera, Scéna z prefabrikovaných kulis fy Máca, Brno
Hradec Králové, Klicpera, skupina členů, civil, 1902
Hradec Králové, Klicpera, Španělská muška (Arnold-Bach), účinkující na jevišti, 1914
Hradec Králové, Klicpera, Spolková evidence
Hradec Králové, Klicpera, Spolková kronika
Hradec Králové, Klicpera, Spolkové stanovy, 1906
Hradec Králové, Klicpera, Spolkové stanovy, 1930
Hradec Králové, Klicpera, Strana bdělých, účinkující na jevišti, 1913
Hradec Králové, Klicpera, Stručný nástin dějin ochotnického divadla v Hradci Králové, 1894
Hradec Králové, Klicpera, Vest pocket revue, 1928, skupina účinkujících 2
Hradec Králové, Klicpera, Vest pocket revue, 1928, skupina účinkujících na jevišti
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Náchoda, 1904
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Potštejna, zač.192x,
Hradec Králové, Klicpera, Zápisník z jednání, 1893 - 1896
Hradec Králové, Klicpera, Závěť - plakát, 1890
Hradec Králové, Klicpera, Zebra, 1915, účinkující na jevišti,
Hradec Králové, Klicpera,100let Klicpery, Rohovín Čtverrohý, 1892 - plakát
Hradec Králové, Klicpera,Vějíř lady Windermerové, účinkující na jevišti, 1921
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Theodor Peřina, ředitel Klicpery, portrét
Hradec Králové, Tolman, Padesát let ochotnické Musy v HK 1868-1918, tit. str.
Hradec Králové, V.F.Červený, portrét
Nymburk, DS Hálek – oslava 60 let stálého ochot. divadla ve městě – cyklus ochot. her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek; Kolín, SDO Tyl; Hradec Králové, JDO Klicpera; Mladá Boleslav, SDO Kolár; Poděbrady, SDO Jiří, 3x Nymburk, Hálek – plakát, 1920


Související Alba

Mapa působení souboru - r Jednota divadelních ochotníků Klicpera / Divadelní klub Klicpera ROH - ÚPT - ČSD n.p. / Divadelní kroužek Klicpera ZV ROH Okresního stavebního podniku

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Klicpera, herečka sl. Schwarzová, 188x
Hradec Králové, Klicpera,100let Klicpery, Rohovín Čtverrohý, 1892 - plakát
Hradec Králové, Klicpera, výlet do Náchoda, 1904
Hradec Králové, Klicpera, herci Karel Paul, R. Paulová a syn Ladislav, 1912
Hradec Králové, Klicpera, Strana bdělých, účinkující na jevišti, 1913
Hradec Králové, Klicpera, David a Goliáš (V.Štech), účinkující na jevišti,1919
Hradec Králové, Klicpera, Husité (Dvořák), 1920
Hradec Králové, Klicpera,Vějíř lady Windermerové, účinkující na jevišti, 1921
Hradec Králové, Klicpera, Fidlovačka, 1934
Hradec Králové, Klicpera, Rybář stínů (Sarment), scéna ze hry, 1928
Hradec Králové, Klicpera, Othello, 1923
Hradec Králové, Klicpera, Kupec benátský, skupina účink.,jh. V.Vydra, 1931
Hradec Králové, Klicpera, Nahé odívati, 1927
Hradec Králové, Klicpera,  Orfeus v podsvětí, 1930.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.