Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní studio JKP / Dům osvěty B. Václavka / Tatran - UP / Dramatické studio INZAV (ZK INGSTAV)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1951
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1965
Působení: 195x, 196x
1951 po rozpuštění Sokola začala dosavadní Sokolská scéna (viz) působit při Závodním klubu Ingstav (Instalačních závodů) jako
Dramatické studio INZAV, které zahájilo:
A. S. Makarenko: Začínáme žít, poté Shakespeare: Romeo a Julie v režii J. Gerži s L. Vidlákem a R. Svobodovou v hlavních rolích, 5 repríz;
poté V a W: Nebe na zemi v režii K. Nováčka, který tento obor v tehdy druhým rokem studoval na JAMU, scéna a choreografie L. Vidlák s Ježkovou hudbou v provedení orchestru W. Martínka. V roli Horatia L. Franc, V. Caha jako Scipio.
Následovala politicky tendeční hra Cho Čing Či: Dívka s bílými vlasy; poté České tance B. Smetany, balet L. Vidláka s M. Mrázkovou z JAMU v choreografii M. Mrázkové.
1952 Shakespeare: Večer tříkrálový, režie J. Gerža, scéna a kostýmy L. Vidlák, technická spolupráce K. Nováček - R. Svobodová v roli Violy, J. Doležal jako Třasořitka, J. Franc jako Říhal. Aby bylo možno prosadit Shakespeara, musela následovat
Fadějevova Mladá garda, režie K. Nováček za dohledu J. Gerži, výprava a choreografie L. Vidlák, 5 repríz.
Poté V a W: Těžká Barbora, režie K. Nováček, výprava a choreografie L. Vidlák - poslední hra pod hlavičkou INZAV.

1953 nový zřizovatel, soubor působil jako
Divadelní studio Tatran při ZK UP, přímá podpora a pochopení vedení závodu a ředitele Fojta.
Začalo vrcholné období činnosti souboru, výborné inscenace Geržovy, i při ideologických tlacích se dařilo upřednostňovat kvalitní dramaturgii, úspěchy na přehlídkách.
1953 Tyl: Strakonický dudák, v roli Švandy pozdější absolvent AMU Milan Riehs (Divadlo za branou), r. Gerža, h. Miloš Ištván, výprava Vidlák; poté Othello, r. Gerža, výprava Vidlák, dramaturgická spolupráce jeho spolužák z JAMU B. Srba, v roli Desdemony úspěšná R. Svobodová; Jago L. Vidlák; dále Tylova Lesní panna - Terezka D. Pušová, Barnabáš Pinta V. Caha; Ostrovskij: Bouře, režie K. Nováček, V. Caha jako kupec Dikoj, Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Adolf Smrž.
1954 Jelínek: Skandál v obrazárně, Vl. Dvořák: Sto dukátů za Juana, podívaná se zpěvy a tanci v r. Gerži, bohatá výprava Vidlák, v roli Juana J. Doležal, Kristína - R. Svobodová-Vidláková; J. Kvapil: Princezna Pampeliška, kritika pochválila mladičkou A. Krejčovou v titulní roli a K. Pospíšila, výrazově rostoucího od role k roli, jako Honzu - 1. místo na OP. L. Vidlák odešel jako herec po absulotoriu JAMU na profes. scénu, ale jako výtvarník nadále se souborem spolupracoval. V. Caha se vrátil z JAMU a s mladými členy zahájil schůzky s teoretickou a praktickou výukou herectví.
1955 E. F. Burian: Věra Lukášová, režie V. Caha na scéně nového výtvarníka Vojt. Kolaříka, hlavní postavu ztvárnila A. Svobodová, partnerem jí byl K. Pospíšil, v roli staré paní Lukášové bravurní J. Zejdová, účast na XI. Tylově Kutné Hoře.
Souběžně J. Gerža na zkoušel V a W Baladu z hadrů - v roli Jehana V. Caha, Georges J. Doležal, nováček A. Hanzal jako Villon - 7 repríz.
Dále K. Čapek: Bílá nemoc s J. Charvátem v roli Galéna; v závěru roku V a W: César, vedení a r. opět Gerža, scéna a choreografie Vidlák.

1956 K. Čapek: Loupežník, r. Gerža, scéna V. Kolařík, Mimi A. Svobodová, Loupežník K. Pospíšil, účast na KP ve Zruči nad Sázavou, poté pozvání na XII. Tylovu Kutnou Horu, vítězství na II. NP ve Svitavách, 1956 v roli Loupežníka jh. Vl. Ráž, ND poté i K. Höger, 1. místo na XXVI. JH, ČU J. Geržovi za režii (označován za silnou režisérskou individualitu), A. Svobodové za postavu Mimi a J. Charvátovi za roli Šefla (na JH hráno 3x!).
1956 také Molière: Lakomec, r. Gerža, scéna a kostýmy Vidlák, Harpagon V.- Caha, hráno 3x.
1957 George Bernard Shaw: Pygmalion, r. Josef Gerža, výprava Vidlák, R. Vidláková jako Líza, V. Caha jako Doolittle, nový nadějný V. Solař v roli Higginse, J. Herzánová - paní Higginsová. Účast Krajský festival DS Jihlavského kraje, Havlíčkův Brod - vítězný soubor KP - postup na III. NP v Přerově (hrál 29.5.1957) - vítězný soubor, postup na JH. Pozvání na Tylovu Kutnou Horu. Úspěšná účast na JH - zvláštní uznání.
1957 v dubnu zájezd ke krajanům do Vídně, velký úspěch jak Čapkův Loupežník, tak Drdovy Hrátky s čertem.

Úspěchy na přehlídkách včetně JH a ve Vídni, velký zájem třebíčského domácího publika o představení souboru však nebyly dostatečným argumentem pro místní a okresní funkcionáře.
Soubor hrál v kině Svět, pro divadlo dobře uzpůsobeném, z něhož po návratu z Hronova dostal výpověď, aby mohlo být adaptováno na širokoúhlé plátno (vzniklo kino Sputnik). Kvalitní vybavený divadelní sál nemá Třebíč ani po dalších 50 letech.

1957 poslední hrou uvedenou v kině Svět bylo Shakespearovo Zkrocení zlé ženy, uvedeno obvyklou sestavou. Premiéra byla v prosinci, 5 repríz odehráno do konce roku, v lednu 1958 hráno ještě 3x , v březnu na III. KP v Havlíčkově Brodě, postup na NP do Přerova.
Soubor se musel přesunout do komorního a stísněného prostředí opraveného Národního domu.
1958 v květnu tragické úmrtí Luboše Vídláka, herce kladenského divadla, který se souborem stále spolupracoval jako výtvarník, choreograf i dramaturg.

1958 se DS ZK UP závodů rozštěpil - pod vlivem patrně Vidlákovy smrti a trpkého zhoršení podmínek (soubor už neměl kde inscenovat velké výpravné inscenace a u nového zřizovatele nenašel dostatek ocenění dosavadních výsledků ani porozumění pro práci) - odešel Gerža se skupinou členů do ZGK Borovina - a původní soubor musel změnit zřizovatele, jímž se stalo Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka. Uměleckého vedoucího a režiséra souboru nahradil V. Caha.
1958 - 14. 12. - P. Kohout: Taková láska, jí otevřen přebudovaný sál v Domě osvěty.
1958 - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, r. Josef Gerža. Účast Krajský festival DS Jihlavského kraje, Havlíčkův Brod - vítěz festivalu, postup na NP v Přerově.
1959 - Divadelní odbor ODO, Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje, režie V. Caha, vítězství na 4. KF LUT v Havlíčkově Brodě, pozvání na XV. Tylovu Kutnou Horu. Účast na Divadelní máj, Krnov - 3. místo. V závěru roku Remarque: Poslední dějství, režie Caha, Výprava Kolařík, 4x. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.

1960 - pásmo České balady, režie J. Charvát.
1960 - Jiří Voskovec a Jan Werich: Kat a blázen, režie V. Caha, výprava K. Janík, kostýmy R. Peková a J. Doležal, choreografie J. Josífová a Musilová. Účast na KP Krajský festival divadelních souborů, Havlíčkův Brod - 1. cena za režii a plaketa s uznáním z herecký výkon v roli Mahuleny. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1961 - P. Kňourek: Mluvící pták, pohádka v režii J. Charváta; V. Blažek: Příliš štědrý večer, režie J. Doležal; K. Čapek: Věc Makropulos, režie V. Caha, výprava K. Janík, kostýmy dlouholetá členka souboru D. Brožová.

1962 - Třebíč, Div. studio OD B. Václavka, K. Rodovský: Hotel Santa Cruiz, režie V. Caha, výprava K. Janák, účast na mezikraj. přehlídce Div. máj v Krnově (čs. premiéra, ale dramaturgicky nepříliš kvalitní).
1962-1965 soubor působil jako Divadelní studio JKP, zhoršování technických problémů v činnosti, vztahů v souboru.

1963 - Fr. Šrámek: Léto, režie J. Charvát, A. Christie: Neočekávaný host, režie Vít.Caha.
1964 - K. Pokorný, M. Riehs: kabaret se zpěvy Trosečníci na Cidlině, detektivka R. Thomase: Osm žen
1964 zemřel v 52 letech režisér J. Gerža.
1965 Divadelní studio zaniklo.
Bibliografie:
CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve služnách Thálie 1945-1965. Třebíč 2003, s. 25-116.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 192,193, 198; obr. s.192: K. Čapek: Loupežník, Divadelní studio ZK ROH UP Třebíč, K. Pospíšil jako Loupežník a A. Svobodová jako Mimi,1956.

HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 20.

Kchs.: Úspěch Třebíčských v Adamově. Jiskra 16. 5. 1952


Ochotnické divadlo 1957, č. 5, 2. s. obálky - foto Pygmalion.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Související Přehlídky

Související Obrázky

27.JH, Třebíč, Divadelní studio závodního klubu ROH UP závodů, Pygmalion, 1957
Charvát Jan
G. B. Shaw: Pygmalion
Gerža Josef
Havlíčkův Brod, 4. Krajský divadelní festival - logo, 1959
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Přerov, NP divadelních souborů LUT, program přehlídky, 1957
Svitavy, Národní přehlídka divadelních souborů - program, 1956
Svitavy, Národní přehlídka divadelních souborů - program, 1956
Třebíč, Divadelní studio UP, Zkrocení zlé ženy - program, 1958
Třebíč, Divadelní studio, Noc na Karlštejně - program, 1953
Třebíč, Divadelní studio, Noc na Karlštejně - program, 1953
Třebíč, Divadelní studio, Taková láska, 1958
Třebíč, DS ZK UP, Caesar, r. Josef Gerža, v. Luboš Vidlák, 1955
Třebíč, Ingstav, Večer tříkrálový -program, 1952
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, Inzav, Lesní panna - scéna
Třebíč, Inzav, Mladá garda
Třebíč, Inzav, Nebe na zemi
Třebíč, Inzav, Othello
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Pojď na mé srdce - plakát
Třebíč, Tatran, Princezna Pampeliška
Třebíč, Tatran, Pygmalion - program, 1957
Třebíč, Tatran, Pygmalion, 1957
Třebíč, Tatran, Pygmalion, 1957
Třebíč, UP, Hrátky s čertem - plakát
Třebíč, UP, K. Čapek: Loupežník, K. Pospíšil jako Loupežník a A. Svobodová jako Mimi, 1956
Třebíč, UP, Šťastnou cestu - plakát
Třebíč, UP, Šťastnou cestu - plakát
Třebíč, Václavek, Stromy umírají vstoje - program, 1959
Vidlák Luboš, návrhy scén pro Večer tříkrálový, 1952
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958


Mapa působení souboru - Divadelní studio JKP / Dům osvěty B. Václavka / Tatran - UP / Dramatické studio INZAV (ZK INGSTAV)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Inzav, Othello
Gerža Josef
Třebíč, UP, K. Čapek: Loupežník, K. Pospíšil jako Loupežník a A. Svobodová jako Mimi, 1956
Třebíč, Tatran, Pygmalion - program, 1957
Třebíč, Tatran, Pygmalion, 1957
Třebíč, Inzav, Mladá garda
Charvát Jan
G. B. Shaw: Pygmalion
Třebíč, Divadelní studio, Taková láska, 1958
Třebíč, Tatran, Princezna Pampeliška
Třebíč, Inzav, Nebe na zemi
Třebíč, DS ZK UP, Caesar, r. Josef Gerža, v. Luboš Vidlák, 1955
Třebíč, INZAV Dramatické studio, Mladá garda - program, 1952
Třebíč, Tatran, Pygmalion, 1957


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.