Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třebíč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Třebíč
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1861
1660 div. činnost řádu jezuitů, hostování u františkánů.

1792 Komediantská skupina G. H. Neumanna v souvislosti s korunovací císaře Františka I.

20. léta 19. stol. záznam o vlivu divadla na obnovení národního života ve městě.
-----
1861 zal. Měšťanská beseda, brzy též začala pořádat ochotnické divadlo.

1867-1949 Jednota katolických tovaryšů, od 1871 v Besedním domě (později Nd) na Karlově náměstí.
1826 Ochotníci, Český sportovní klub.
1849 v čp. 4 majitelem Jednota katolických tovaryšů.

1871 novým podnětem pro ODi zřízení gymnázia.

1877 Studující vysokých škol z Třebíče se sdružili v Komitét studujících třebíčských.

1875-1921 Dívčí pěvecké sdružení Vesna, za ved. A. Kofránkové opery.

1894-1914 Pěvecko hudební spolek Lumír.
1897 ODi
1898 SDO

Koncem 19. a zač. 20 stol. ODi v řadě spolků, některé jako hlavní činnost, jiné jako doplněk. Mj. Zábavní odbor Národně vzdělávací dělnické besedy Palacký 1900 Nechtějí se vdávat (Štolba), Spolek katolických dělníků a Akademický feriální klub. Také Zábavní odbor Řemeslnické besedy, Sokol, SDO, Umělecká besídka, Hasičská jednota, Dělnický spolek Sušil (1938 členem ÚMDOČ).

1909 -1939 Ochotnická DJ Vrchlický. Na ni navázala DJ Tyl (převzala i její fundus).

1912 - Měšťanská beseda a Občanská záložna pořídily v Besedním domě pro ochotníky již čtvrté, moderně vybavené jeviště s dekoracemi od pražské firmy Fr. Petránka. Ochotníci na něm v den sv. Václava zahájili činnost hrou F. A. Šuberta Jan Výrava.

Začátkem 20. let 20. stol. LD Sokola.
1921 Národní socialisté.

Živnostenský dům.
1928 DTJ (přijat do ÚMDOČ)

1934 k 25. výročí založení DS Vrchlického z popudu okrsku ÚMDOČ vybudována v Národním domě nová scéna - Městské divadlo Třebíč, aby měly kde hrát i menší spolky.

1930-1941 DO Sokola.
Po 1945-1951 obnovena Sokolská scéna, první r. Reisingerová, po ní r. J. Charvát.
1930 ČSČK dívčí obecné a měšťanské školy.
1937 Národní garda 124.
1938 Jednota proletářské tělovýchovy, předseda František Irovec.
1938 Svaz katolických žen a dívek Československé republiky.
1938 Družina Československých válečných poškozenců předseda Josef Vostala.
1938 Okresní péče o mládež, předseda JUDr. Novák.
1938 Správa městského sirotčince.
1938-1945 Zábavní a vzdělávací spolek Slavoj, r. Smrž.

Ve válečných letech DS Učňovská besídka, h. na nádvoří obuvnického závodu Aeterna.

1940 Sdružení přátel Junáka.
1940 Městský osvětový sbor.
1940-1946 loutková scéna,jeviště 70 x 140 cm, loutky 50 cm, pobočná putovní scéna.
1942 název Říše Gulliverova, ved. Boh. Krška a B. Bitter, hráli v kině Stadion,
Po 1945 vedle tradičních DS ve vlastní budově DS Sušil, r. J. Kroupa (známý betlémář).
1949 v ulici Smila Osovského majitelem sálu spolek Sušil.
Třebíč sídlem Jiráskova okrsku ÚMDOČ, 10 jednot.
1946 LD Junáka.
1947 Dekva
1948 KSČ.
1948 Dělnická akademie.
1948 Obecná škola Borovina.
1948 Sokol Botorstroj Borovina.
1948 Římsko katolický farní úřad.
1949 majitelem div. sálu v Třebíči-Borovině DKr zaměstnanců n. p. Jas.

1953-1964 stálá loutková scéna OÚNZ Říše Gulliverova, h. v DPM.
1954 Západomoravské strojírky, ZK ROH.
1956 ZK UP závody Třebíč.
1958 se DS ZK UP závodů rozštěpil a vzniklo Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka (Dramatické studio INGZAV, Dramatické studio Tatran) a DS ZK ZGK. Divadelní studio zaniklo 1965.
1958 v Třebíči-Borovině DKr Baťových zaměstnanců, pokračoval jako DS ZK ZGK Třebíč-Borovina, osobnosti J. Geržovi, r. Lea Sedlářová.
1959 zal. LS Zdravíčko, založil a vedl M. Blaha, též autor, režisér, návrhář loutek. LS bez vlastní scény, r. Jar. Dejl.

V 60. letech v Okresní knihovně Divadélko poezie Slabikář.
Od 1966 Třebíčské loutkářské jaro, regionální přehlídka LS.

od 70. let 20. stol. Jar. Dejl, ved. dospělých i dětských div. souborů při ZŠ Gagarinova.
1973-1982(?) v Okresní knihovně v Třebíči Loutkářské výstavy - pořádal František Krul, sběratel a tvůrce loutek, realizátor rodninného divadla.
1974-1979 v ZK Závodech Klementa Gottwalda LS Marioneta.
1975-1982 LS Rolnička, ved. Fr. Krul, též sběratel loutek a realizátor rodinného LD.
1975-1985 v JKP Amatérská scéna, v čele a r. Zd. Vondráček.
1979-1988 zal. Jar. Dejl DS Mladá scéna rovněž v JKP.

Od 1984 v ODDM DLS Gong, ved. uč. J. Chocholoušová.
1988 J. Dejl pokračoval s novým Dramatickým klubem.
V Třebíči-Borovině LS Radost, ved. Mil. Kružík st., rovněž marionety.
1988 Na něj navázal Mil. Kružík ml., zal. LS Plamínek, maňáskové divadlo.
1989-1990 Kapka.

90. léta DS Dramatický klub, Mladá scéna.
1990 skupina Děti Zdravíčka, později Mládí Zdravíčka , r. J. Kubátová.
Od 1. pol. 90. let DDS Beníci, ved. Z. Nohová, uč. ZŠ Benešova (dříve členka amatérského DS, který vedl Jar. Dejl).
1991 Fórum.
1992 ZŠ Týnská.
Od 1992 Divadelní Třebíč, NP amatérského činoherního a hudebního divadla, 2001 jubilejní 10. ročník. V souvislosti s ustavením 14 krajů (místo dříve 8) stávající kapacita této přehlídky nedostačovala. V Poděbradech souběžně (po 14 letech) dokončena rekonstrukce divadla a vrátila se přehlídka FEMAD, která se stala druhou částí Divadelní Třebíče, určenou komorním inscenacím. Počet představení celé DT tak mohl vzrůst na 21 a otevřela se možnost účasti jak souborům nominovaným na NP, tak i většímu počtu insc. doporučených. Též tradiční účast ze Slovenska. Garantem IPOS-ARTAMA. Nedílnou součástí pětidenního programu semináře, v nichž porota posuzuje předvedené inscenace. Prezidentem přehlídky Jar. Dejl, od 70. let ved. dospělých i dětských div. souborů při ZŠ Gagarinova, věnoval se jak divadlu, tak přednesu. V 80. a 90. letech působil jako lektor seminářů a porotce na CP dětského divadla a přednesu.
1998-1999 Senioři Zdravíčko, LD.

2001 Skupina 3 1 Zdravíčka .
2001 Dětské soubory Klíč a Knoflík při ZŠ Třebíč Benešova.
2001 Maňáskové divadlo Plamínek, Maňásková scéna Mládí Zdravíčka, Maňásková scéna Skupina 3 1, Maňásková scéna Senioři Zdravíčka.
2001 35. ročník regionální soutěžní přehlídky Třebíčské loutkářské jaro, účast např. LS Gong DDM Třebíč, KK ZŠ Třebíč, Benešova, soubor Sluníčko MKS Kyjov.
2001 Ampulka.
2002 ZŠ Na Kopcích .
2006 - Ruce nohy na špagátě.
2006 Ve dnech 24. a 25.3. se v Národním domě v Třebíči koná 40. Třebíčské loutkářské jaro.

Z účasti třebíčských souborů na významných přehlídkách:

1953 JH - DS ZK ROH Závodů G. Klimenta, Jirásek: Samota
1956 JH - DS ZK ROH UP závodů, Čapek: Loupežník
1957 JH - DS ZK ROH UP závodů, Shaw: Pygmalion
1962 JH - Divadelní kroužek ZK ROH, Daněk: Svatba sňatkového podvodníka
1981 NP DpD - Mladá scéna JKP, Lada - Koenigsmark: Byl jednou jeden drak
1987 NP DpD, 1988 FEMAD - Mladá scéna JKP, Januszewská, Dejl: Malý tygr
1991 JH - DK Forum, Mladá scéna JKP, Shakespeare: Sen noci svatojánské

1962 WP - Soubor Slabikář 62
1987 WP, KDL Kaplice,1988 FEMAD - Dramatický klub MDPM, O věrném milování Aucassina a Nicoletty
1988 KDL Kaplice - Dramatický klub MDPM, Vodseďálek - Dejl: Nová komedie o Libuši
1996 DSÚ: Beníci - Dramatický klub MDPM, Vladislav - Nohová: O třech husičkách, jak jely na svatbu
1997 DSÚ - Dramatický klub MDPM, Macourek - Nohová: O hrochovi, který se bál očkování
1999 DSZ - Dramatický klub MDPM, Januszewska - Dejl: Malý tygr

1984 NP DRRK Mělník - RS ZŠ Třebíč: Žáček - Dejl: Ahoj, moře
1985 NP DRRK Mělník - Recitační kolektiv ZŠ Gagarinova: Maršak: Zavazadlo
1986 NP DRRK Mělník - Recitační kolektiv 8. tříd ZŠ Gagarinova: Nejedlá - Dejl: Heslo Nezval
1987 NP DRRK Mělník - Žáci 5. tříd ZŠ Gagarinova: Žáček - Dejl: Kolik má Praha věží
1988 NP DRRK Mělník - Žáci 5. a 6. tříd ZŠ Gagarinova: Koenigsmark: Pohádka o Nemehlovi
1989 NP DRRK Mělník - Recitační kolektiv ZŠ Gagarinova: Macourek - Dejl: O modrém hrnci, který rád
vařil rajskou omáčku1962 LCH - Radost ZK Závodů G. Klimenta, Havlíček Borovský - Čtvrtek: Král Lávra
1972 LCH - Zdravíčko JKP ROH, Januszewska: Tygřík Petřík
1977 LCH - Zdravíčko JKP ROH, Mawrocka: Kejklíř
1982 LCH - Skupina 3 1 Zdravíčko JKP, Novák: O Palečkovi
1983 LCH - Maňáskový soubor Zdravíčko JKP, Mikulka-Blaha: Šášolda a sluníčko
1984 LCH - Skupina 2 1 Zdravíčko JKP, Blaha: Princezna na hrášku
1987 LCH - Skupina 3 1 Zdravíčko JKP, Blaha: Princezna Růženka
1994 LCH - Z-Děti, Urbán: Bleděmodrý Petr

1998 NP SD - Maňáskový soubor seniorů Zdravíčka, Blaha: Loupežnická pohádka
Bibliografie:
ALMANACH III. 35 let Zdravíčka. 1959-1994. Třebíč, MKS 1994. MLK.

ALMANACH IV. 40 let LS Zdravíčko MKS Třebíč. Třebíč, MKS 1999. kART.

ALMANACH MěKS při příležitosti XXX. Třebíčského loutkářského jara. Almanach, zachycující historii posledních 10 ročníků. (Prvních 20 ročníků bylo zpracováno ve sborníku z roku 1986.) Třebíč, MKS 1996.

BLAHA, Miloš: 25 let s pimprlaty. Horácké noviny 23. 11. 1994, s. 6.

BLAHA, Miloš: 40 let aneb Curiculum vitae MS Zdravíčka. MKS Třebíč. Rkp. 2001. 2 s. kART.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 1079 (Divadelní Třebíč, NP amatérského činoherního a hudebního divadla 1992-dosud).

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 70, 72, 75, 77, 81, 123, 158, 192, 193, 198, 239, 260, 278, 280, 332, 343, 348, 354, 358, 366, 367, 386, 396, 399, 400, 404; obr. s. 192: K. Čapek: Loupežník, Divadelní studio ZK ROH UP Třebíč, K. Pospíšil jako Loupežník a A. Svobodová jako Mimi, 1956; obr. s. 194: G. B. Shaw: Pygmalion, DS ZK ROH UP závodů Třebíč,1957; obr. s. 259: Aucassin a Nicoletta, Dramatický klub Třebíč, režie a scéna Jaroslav Dejl, hudba Karel Cón,1987; obr. s. 265: Heslo Nezval, recitační soubor Třebíč, ved. Jaroslav Dejl, 1987; obr. s. 278: Josef Lada - Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, Mladá scéna Třebíč, režie, scéna Jaroslav Dejl, hudba a texty písní Milan Noha, 1980; obr. s. 278: Hanna Januszewska: Malý tygr, Mladá scéna Třebíč, v popředí dramaturg, režisér, scénograf a herec Jaroslav Dejl, 1987, obr. s. 349: Zofia Nawrocka: Kejklíř, soubor Zdravíčko DKP ROH Třebíč, 1976.

ČsL 1957, s. 92.

DEJL, Jaroslav: Jmenuji se Jaroslav Dejl. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 61-65. kART.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 351.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 101.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 114.

DIVADELNÍ HROMADA, č. 31, s. 50-51.1992- dosud. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, Sály, s. 201. kART, KK.

FRANC, Leopold: Co mi dal Josef Gerža. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 6-7. kART.

GERŽA, Josef: Práce mladých v souboru. Nábor v Závodech G. Klimenta v Borovině, teoretická příprava, výběr vhodných typů, vnitřní život kolektivu. OD 1963, č. 1, s. 7-8; též Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 4-5. kART.

GUTH, Petr: Masopustní hra z Třebíče. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 7-9. kART.

HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986. 37 s. MLK.

HORÁCKÝ okrsek ÚMDOČ v Třebíči. In: Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 49.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 192.

HUŇÁČEK, Jan: Ochotnická divadelní jednota Vrchlický v Třebíči od r. 1909 do r. 1939. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 38-40. kART.

CHARVÁT, Jan - KOUKALOVÁ, Pavla: Počátky divadla na Třebíčsku. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 10-30. kART.

KNAPOVÁ, Jana: Jaký byl? (Jan Charvát). Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 31-33. kART.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 69.

KŘIVÝ, K.: Masopustní hra z Třebíče, Český lid 1899, s. 161-164.

LAVICKÝ, Vladimír: Třebíčské divadlo poezie. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 55-57. kART.

MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky Loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MKS 1996. 27 s. MLK.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Miletín. Kopie kART.

MěKS Třebíč: Dok.;Archiv DS ZK ZGK Třebíč-Borovina a další nezpracované materiály o ochotnickém divadle v Třebíči.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.561-564.

MYSLÍKOVÁ, Míla: Moje herecké začátky. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 50-51. kART.

NOVÁK, Ladislav: Nezapomenutelný Josef Gerža. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 3. kART.

POŠEPNÝ, Jiří: Stručné hodnocení národní přehlídky Divadelní Třebíč 2001 z pohledu diváka.

PRVNÍ desítka přehlídek v Třebíči. Podepsáno –z-. ČsL 1976, č. 7, s. 157.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (LS Zdravíčko, Miloš Blaha.) Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 90-91.

SEDLÁŘOVÁ, Lea: 50 let borovinského amatérského divadla. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 52-54. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SKÁLA, Antonín: O jeho práci. Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 108-109.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMRŽ, Adolf: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 110.

ŠLÉPĚJE kultury západní Moravy č. 4. Mj. statě věnované amatérskému divadelnímu dění. Uspořádali Štěpánková a R. Zejda. MěKS Třebíč, 1993, 70 s.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Stáňa: Soubor informací o ochotnickém divadle v obcích okresu Třebíč. Rkp. pro MČAD 1998. 28 s. Viz Místa/Okresy/Třebíč/Texty.

Třebíčský zpravodaj, č.3, 2006

VONDRÁČEK, Zdeněk: Amatérská scéna - částečka z mozaiky ochotnického divadla v Třebíči. Z historie divadla v Třebíči. Výpis z materiálů výstavy Střípky z divadelní historie 1992. 2 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 335.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 189.

ZEJDA, Radovan: Antonín Skála. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 41-43. kART.

ZE ŽIVOTA našich souborů.

ZEIBERT, Miloš: O jeho práci. Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 136.

ZIMMERMANN, Zdeněk: Přehled premiér a představení. Sokolská scéna Třebíč, Dramatické studio INGZAV, Dramatické studio Tatran, Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka, Divadelní studio JKP. Třebíč, v. neuveden, s. a., 15 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 44.


Zprávy Loutkářského soustředění 1942; 1943, č. 2, 1; 1944; 1946, č. 1, s. 1.

Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 119.
Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 111.
Rolnička.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Třebeš, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, 1937 - 1942, ka 1, i. č. .4

Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Jihlava, Státní okresní archiv :
Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku -
SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

SA Jana Charváta - nyní v majetku Jany Knapové, Třebíč.

SA Zdeněk Zimmermann, Třebíč:
Písemná i obrazová dokumentace činnosti Sokolské scény a MS Zdravíčko.

Třebíč, Státní okresní archiv :
Třebíč, Sušil, spolková kronika 1920-1946
Název fondu (sbírky): Ochotnická divadelní jednota Sušil Třebíč a Spolkový dům Sušil s.r.o.
Časový rozsah: 1920-1949
Tematický popis: Soupisy divadelních představení.
Třebíč, přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Horácký okrsek, různé 1934-1940
Archiv města Třebíče 1934-1940, povolování představení, Ka 468
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 121
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 118 - 122.
Třebíč, Okresní úřad, Spolky č. 151-170, Třebíč, Sušil 1929-1951, Ka 14
Plakáty, 1954
Plakáty, 1949
Spolkový katastr, 1850-1945
Fond OÚ, i. č. 1663-1672 N, ka 449-472 (léta 1900-1909); Ochotnická DJ Tyl 1924-1951. Ev. č. pomůcky 68; Ochotnická DJ Vrchlický 1925-1935. Ev. č. pomůcky 80.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Národní dům
Obálka programové brožury
Předín, Přibyslavice, Podklášteří, Ptáčov, spolky v obci, zápis ve spolkovém katastru
Volyně (Třebíč, Poděbrady, Děčín), CP amatérského činoherního a hudebního divadla, obálka almanachu 1992–2022


Mapa - Třebíč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Národní dům
Obálka programové brožury


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.