Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZK ROH ZGK Borovina, DS / Dramatický kroužek Baťových zaměstnanců, Borovina / DKr zaměstnanců n. p. Jas.

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1933
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1933/34 – v Borovině zahájili svoji činnost ochotníci - Dramatický kroužek Baťových zaměstnanců, Borovina.
Hráli ve „starém Spoláku“ – Spolkovém domě. Jeviště bylo sbité z prken a stálo na sudech a dřevěných kozách.
Později byl u kina Jas přistaven přístěnek, „Bouda“ a tam se hrálo v 40.– 50. letech.
1937 Vach: Poslední od Zborova.
1938 Mikšič, Tucič: Golgota, Branaldové: Dcerušky tatíka Berušky, Červený, Grohmannová: Slečna Ťu-Ťu-Ťu, Lukas: Tam na horách, Fořt: Z českých mlýnů, Šelle: Smíchem ku štěstí.
1939 Fořt: Slečinka z bílého zámečku, Kubík: Srdce za milion, Novák: Bejvávalo, Jirásek: Vojnarka.

Ochotníci v Borovině hráli od 30. let i za protektorátu.
Za okupace hráli pro rozptýlení lehké veselohry a nenáročné operetky, důležité bylo, že to byly hry české.

1940 Kurt Bortfeld: Kristiánka na suchu, Svoboda: Poslední muž, Hloupý Honza, Jak se Vašek králem stal, Šamberk: Palackého třída 27., Ernst: Flaschmann vychovatel, Kazka, Motyčka: Zlatá žába, Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Palický: Jak se stal Vašek králem.
1941 Snížek: Příklady táhnou, Tyl: Lucerna, pro děti Zlatá žába.
1942 Herrmann: Vdavky Nanynky Kulichovy, Werner: Bohatý chudák, Hůlková: Pro matičku.
1943 Vitus: Třilední medvědi, Kurtz: Klobouk dolů, Klicpera: Zlý jelen.
1944 Rössner: Modrý démant, Kadlec: Žena nejsou housle, F.X. Svoboda: Poupě, Mlsáníčko, Jirásek: Kolébka.
1945 Šamberk: J. K. Tyl.
1945 člen Horáckého okrsku ÚMDOČ v Třebíči.
Po 1945 Divadelní kroužek pokračoval jako DKr zaměstnanců n. p. Jas.a operetky byly vystřídány hrami ruských klasiků Ostrovského, Gogola i sovětských dramatiků Gorkého, Arbuzova.
Často hostovali mimo domácí scénu a se starým autobusem Tatra nebo na nákladním autě pod plachtou procestovali celý okres, i vzdálenější štace.
1946 Petrovicová: Střídavě oblačno, Plumlovská: Zahrada sudiček, Petrovičová: Střídavě oblačno, Simonov: Ruští lidé, Faltis: Mraky na nebesích.
1947 Branald: Český Vašek a smutná princeznička, Klicpera: Bělouši, Armstrong: 10 minut alibi, Venig: Vánoční země, Verner: Právo na hřích, Gribitz: Začalo to nevině.
1948 podle Pazourka: Ústup z hranice, Rozkaz, Hilbert: Vina, Barč-Ivan: Dvaja, Z temna do dne, Bublík: Vrátím se.
1949 majitelem div. sálu v Třebíči-Borovině DKr zaměstnanců n. p. Jas.
1949 - divadelní kroužek ZKG, Škvarkin: Cizí dítě. Účast na Divadelním ochotnickém festivalu Horáckého okrsku ÚMDOČ, Třebíč - 1. místo v II. skupině.

Od počátku 50. let soubor pokračoval jako DS ZK ROH Závodů Gustava Klimenta Třebíč – Borovina.
1950 - divadelní kroužek ZKG, Škvarkin: Cizí dítě, r. V. Coufal (předseda Horáckého okrsku). Účast na Divadelním ochotnickém festivalu Horáckého okrsku ÚMDOČ, Třebíč.
1953 Soubor navržen k výběru na Festival LUT v Praze
1953 Alois Jirásek: Samota, účast na JH, navázeli tu družbu s ochotníky ZK Tatra ze Svitu na Slovensku a udržovali výměnné zájezdy celé desetiletí.
1956 Jiří Balda: Perly panny Serafínky.
1958 v Třebíči-Borovině pokračoval jako DS ZK ZGK Třebíč-Borovina.
1959 vstoupil Gerža do divadelního kroužku při ZK ZGK V Třebíči.
Inscenoval tu hry
Strakonický dudák
Trojané, účast na JH
Jeho urozenost pan Měšťák
Labyrint srdce
Irkutská historie
Slaměný klobouk
Past
Těžká Barbora

1960 DS ZK Závodů Gustava Klimenta Třebíč-Borovina, Gorrinth: Trojané.
Úspěšné inscenace téže Zkrocení zlé ženy a Pygmalion.
1961 Gorrinth: Trojané.
1962 - DS ZK Závodů Gustava Klimenta, František Pavlíček: Labyrint srdce. Účast na Divadelním festivalu souborů LUT, Petrovice.
1962 Třebíč–Borovina, DS ZK ROH Závodů G. Klimenta, Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka. Účast na Divadelní máj, Krnov, JH,
1963 - 30 let činnosti, k významným inscenacím z poslední doby patří Tylův Strakonický dudá či Pavlíčkův Labyrint srdce a řada dalších. S úspěchem souboru úzce spjata dlouholetá práce režiséra J. Gerži.
1964 V W: Těžká Barbora, Thomas: Past, obojí režie J. Gerža.
Po J. Geržovi, který do souboru přišel ze Sokolské scény, vedla DS a r. Lea Sedlářová do 1987.

1977 G.B. Show: Pygmalion.

1988 Divadelní scéna Závodního klubu Závodů Gustava Klimenta.
Bibliografie:
GERŽA, Josef: Práce mladých v souboru. Nábor v Závodech G. Klimenta v Borovině, teoretická příprava, výběr vhodných typů, vnitřní život kolektivu. OD 1963, č. 1, s. 7-8; též Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 4-5. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl II. Sály. Praha, Umění lidu 1949, s. 201.

KRÁTCE o kultuře, Rovnost: Brno-venkov, r. 1962, č. 20. (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)

NOVÁK, Ladislav: Nezapomenutelný Josef Gerža. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 3. kART.

SEDLÁŘOVÁ, Lea: 50 let borovinského amatérského divadla. Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Třebíč, MěKS 2002, s. 52-54. kART.

TŘICET let činnosti. Rovnost: Brno-venkov, 1963, 28. 12., rubika Krátce z kultury.

Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 1.
Ochotnické divadlo 1961, č. 2. 3. s. obálky - foto Trojané.
Archivy:
kART: ,
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

MěKS Třebíč:
Dok.;Archiv DS ZK ZGK Třebíč-Borovina a další nezpracované materiály o ochotnickém divadle v Třebíči.

Jihlava, Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku -
SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru :
Třebíč, Mladá scéna, kronika souboru, Divadelní ples,1983 - viz Obrázky.

Třebíč, Státní okresní archiv:
Třebíč, Borovina, spolková kronika 1933-1953
Třebíč, Baťovy závody, spolková kronika 1935 - 1944
Třebíč, Baťovy závody, kniha zápisů 1940 - 1951,
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 118 - 122

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT

Související Přehlídky

Související Obrázky

Gerža Josef
Jemnice, Okresní přehlídka amatérských divadelních souborů 1977 - plakát
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, bodové hodnocení uvedených představení na přehlídce, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, hodnocení souborů, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, festival v Třebíči, 1950
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, festival v Třebíči, 1950
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s DK Baťových závodů Třebíč, 1944
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Náměšť nad Oslavou, Náměšťské léto - program, 1962
Náměšť nad Oslavou, Náměšťské léto - program, 1962
Ochotnické divadlo, 1961
Petrovice, Divadelní festival - plakát, 1962
Třebíč, Baťova škola práce, Kocourkovští učitelé - plakát, 1940
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, Maškarní merenda - plakát, 1946
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, Nezbedný bakalář - plakát, 1942
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, Ruští lidé - plakát, 1946
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, spolkové stanovy, 1934
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, Střídavě oblačno - plakát, 1946
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, Zahrada sudiček - plakát, 1946
Třebíč, Baťovi zaměstnanci, zápis z valné hromady, 1934
Třebíč, Baťovy závody, kniha zápisů  1940 - 1951
Třebíč, Baťovy závody, kniha zápisů  1940 - 1951
Třebíč, Baťovy závody, spolková kronika 1935 - 1944, Kristiánka na suchu - plakát, 1940
Třebíč, Borovina, Ročenka Boroviny, 1938
Třebíč, Borovina, Ročenka Boroviny, 1941
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946–1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Horácký okrsek, Divadelní festival – plakát, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, novinový článek – hodnocení ochot. festivalu, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, přehled činnosti souborů, Třebíč, Baťovy závody, 1940 - 1941
Třebíč, Mladá scéna, kronika souboru, Divadelní ples,1983
Třebíč, Mladá scéna, O verném milování Aucassina a Nicoletty, 1984
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, ZGK Borovina, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, ZGK Borovina, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, ZGK Borovina, Broučci
Třebíč, ZGK Borovina, Caesar
Třebíč, ZGK Borovina, Čert a Káča
Třebíč, ZGK Borovina, Drak je drak
Třebíč, ZGK Borovina, Ejhle člověk
Třebíč, ZGK Borovina, Hrabě Monte Christo
Třebíč, ZGK Borovina, Irkutská historie
Třebíč, ZGK Borovina, Jak šla basa do nebe
Třebíč, ZGK Borovina, Jeho urozenost pan Měšťák
Třebíč, ZGK Borovina, Josefína
Třebíč, ZGK Borovina, Kleopatra
Třebíč, ZGK Borovina, Labyrint srdce
Třebíč, ZGK Borovina, Legenda o lásce
Třebíč, ZGK Borovina, Lucerna
Třebíč, ZGK Borovina, Matka
Třebíč, ZGK Borovina, Mirandolina
Třebíč, ZGK Borovina, Nebe na zemi
Třebíč, ZGK Borovina, Past
Třebíč, ZGK Borovina, Případ Pavla Kováče
Třebíč, ZGK Borovina, Pygmalion, 1960
Třebíč, ZGK Borovina, Radús a Mahulena
Třebíč, ZGK Borovina, Sever proti jihu
Třebíč, ZGK Borovina, Slaměný klobouk
Třebíč, ZGK Borovina, Sněhurka a sedm mužíčků
Třebíč, ZGK Borovina, spolková kronika 1933 - 1953
Třebíč, ZGK Borovina, Strakonický dudák, 1959
Třebíč, ZGK Borovina, Sůl nad zlato
Třebíč, ZGK Borovina, Svatba sňatkového podvodníka, 1962
Třebíč, ZGK Borovina, Tenkrát v Tróji
Třebíč, ZGK Borovina, Těžká Barbora, 1964
Třebíč, ZGK Borovina, Trojané, 1961
Třebíč, ZGK Borovina, Vassa Železnovová
Třebíč, ZGK Borovina, Ze života hmyzu
Třebíč, ZGK Borovina, Ženský zákon
Třebíč, ZGK Borovina, Zlatá nit - plakát, 1948
Třebíč, ZGK, Poslední muž
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Slaměný klobouk


Související Alba

Mapa působení souboru - ZK ROH ZGK Borovina, DS / Dramatický kroužek Baťových zaměstnanců, Borovina / DKr zaměstnanců n. p. Jas.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Borovina, Ročenka Boroviny, 1941
Gerža Josef
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s DK Baťových závodů Třebíč, 1944
Třebíč, ZGK Borovina, spolková kronika 1933 - 1953
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Samota, JH 1953
Třebíč, ZGK, Poslední muž
Třebíč, ZGK, Slaměný klobouk


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.