Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 32
Rok: 1962
Začátek: 16.8.1962
Konec: 26.8.1962
Ústřední přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti

Účastníkům XXXII. Jiráskova Hronova byl předložen diskusní materiál „Problémy perspektiv vývoje ochotnického divadla“, shrnující v hrubých rysech stav a úvahy o výhledových cestách ochotnického divadelnictví. V diskusích o těchto otázkách je těžiště letošní přehlídky. Ne tedy ve sporech o umístění, o poháry, ne ve slavnostních chvílích a opěvování krásných výsledků.
Jiří Valenta, vedoucí div. odd. ÚDLUT
Účast souborů:
Praha, Divadelní soubor ZK ROH Vagonka Tatra, Josef Čapek – Karel Čapek: Ze života hmyzu, r. Jan Vojtíšek

Trebišov, Divadelný súbor ZK ROH Potravinár, Jurij Brězan: Mária Jančová, r. Michal Sokol

Olomouc, Studio LUT při Divadle Oldřicha Stibora a Okresním domě osvěty, Saša Lichý: Fripri, r. Vratislav Spilka, Kamil Marek

Olomouc – Hodolany, Bezručovo divadlo pracujících ZK ROH Železáren Petra Bezruče, János Ördödy: Červené papuče, r. Zdeněk Kolmaš

Svitavy, Lidové divadlo Jednotného klubu pracujících, Bertolt Brecht: Kavkazský křídový kruh, r. Jiří Kareš

Třebíč – Borovina, Divadelní kroužek ZK ROH Závodů Gustava Klimenta, Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, r. Josef Gerža

Sezemice u Pardubic, Kroužek divadelních ochotníků J. K. Tyl při Osvětové besedě, Alois Jirásek: Filosofská historie, r. Václav Pánek

Brno, Divadelní studio Josefa Skřivana při kulturním středisku Bedřicha Václavka, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů, r. František Palčík

Bratislava Nivy, Divadélko poezie Za rampami pri Obvodovom dome osvety, Janko Král – Ján Botto: Balady, Ján Smrek: Básnické rozhovory, r. Anton Sirota, Ján Kamenistý

Psáry u Prahy, Vojenský soubor Směr 62, Pásmo veršů A proto jsme přišli na svět, r. Petr Železný

Hradec Králové, Umělecké studio Kulturního domu ROH, Kabaretní pořad Pojďte dále... , r. Petr Průša, Vladislav Hruška

Broumov, Kladivadlo, soubor malých uměleckých jevištních forem Osvětového domu, Pavel Fiala – Bohumír Vaňous: Kabaret o myšilidech, r. Pavel Fiala

Hronov, Divadelní soubor ZK MAJ, Boris Gorbatov: Zákon zimního tábora, r. Miloslav Benda
Lektoři:
Viz rubrika Paralelní akce – jmenovitě se zatím nepodařilo zjistit.
Paralelní akce:
V r. 1962 byla snaha, aby se představení a plenárních diskusí zúčastňovali členové krajských porot. Plenární diskuse byly předznamenány referáty, které se tematicky vázaly k reflektovaným inscenacím. K jednomu takovému referátu – O hudbě a hudebnosti v divadle – předvedlo broumovské Kladivadlo i praktickou ukázku. Mluvilo se o tom, že těžiště JH se přeneslo z divadla do diskusních sálů. Plenární diskuse se těšily pozornosti 400 – 500 účastníků. Ostatně, svědčí o tom i tato Rukověť pro začínající diskutéry, zveřejněná v přehlídkovém zpravodaji: viz přiložený text
Tento „diskusní boom“ v sobě současně nesl i zárodek jisté nedostatečnosti a postupně se množily kritické reakce na takto koncipovanou reflexi přehlídkových představení. Mělo to souvislost s tím, že v programu 32. JH byla značná část představení velmi problematická a také s tím, jakou proměnu za necelých deset let divadlo prodělalo. Jestliže ještě před osmi lety byl oficiálně uznáván za jevištní styl popisný naturalismus jako plod omezeně vykládané tvůrčí metody Stanislavského, tak v roce 1962 byl tento způsob divadelní práce považován za to nejhorší, co lze na jevišti spatřit. Počátek 60. let byl mj. nástupem tzv. divadel malých forem, zakrátko i na ochotnická jeviště začala pronikat vlna divadla absurdity. Tyto proměny vedly i ke změnám v programové skladbě JH, včetně části vzdělávací.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.
Bibliografie:
XXXII. JIRÁSKŮV Hronov 1962. Ústřední přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti. Přípravný výbor JH a ÚDLUT 1962. 32. s.
BARTOŠ, Milan: Letos tedy už po dvaatřicáté. In: XXXII. JIRÁSKŮV Hronov 1962. Ústřední přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti. Přípravný výbor JH a ÚDLUT 1962.
BENEŠ, Jiří: Před 32. JH. In: XXXII. JIRÁSKŮV Hronov 1962. Ústřední přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti. Přípravný výbor JH a ÚDLUT 1962.
U NÁS. Zpravodaj 32. Jiráskova Hronova. Hronov, ÚDLUT 1962.
BARTUŠEK, Antonín: K perspektivám dalšího rozvoje ochotnické scénografie. OD 1962, č. 11,
s. 244-246.
BENEŠ, Jiří: Poznámky k hodnocení 32. Jiráskova Hronova. OD 1962, č. 9-10, s. 193-195.
BENEŠ, Jiří: Vybíral jsem soubory na 32. Jiráskův Hronov. OD 1962, č. 7, s. 150-153; č. 8, s. 182-185.
BLANDA, Otakar: Proměna divadla a Jiráskův Hronov. Tvorba 1962, č. 35, s. 386-387.
DAWSON, Norman James: Anglický lidový divadelník v Hronově. Obrana lidu, 26. 8. 1962, s. 7.
JAŠA, F.: Na okraj úspěchu Studia J. Skřivana v Hronově. Rovnost Brno-město, 1962, č. 210 (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)
KOHN, Pavel: Perspektivy ochotnického divadla. Mladá fronta, 28. 8. 1962, s. 4.
LANGÁŠEK, Miroslav: K perspektivám ochotnického divadla. OD 1962, č. 11, s. 235-237.
LICHARDOVÁ, Olga: OD žije. OD 1962, č. 11, s. 238.
OBST, Milan: Letos víc než loni. Divadelní noviny 1962, č. 1, s. 7.
OD DVAATŘICÁTÉHO k Hronovům budoucnosti. OD 1962, č. 11, s. 241-243; č. 12, s. 261-267.
SKONČIL XXXII. Jiráskův Hronov, Rovnost: Brno-město, r. 1962, č. 204. (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)
VALENTA, Jiří: A jak dále. OD 1963, č. 1, s. 4-5.
VALENTA, Jiří: Zápas o tvář ochotnického divadla. Rudé právo, 31. 8. 1962, s. 3.
VEDRAL, Jaroslav: Ústřední poradní sbor jednal o Hronovu. OD 1962, č. 11, 2. s. obálky.
VF: O budoucnosti ochotnického divadla. Zemědělské noviny, 21. 8. 1962, s. 2.
32. JIRÁSKŮV Hronov 16. – 26. 8. 1962. Bibliografie k 32. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 150 - 155.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/62, s. 90.
MAREK, Vlastimil: Zápas o kvalitu ochotnického divadla, o jasné názorové stanovisko (1961 - 1980). In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 40 - 58.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty

Související Přehlídky

Související Obrázky

32. JH, Brno, Divadelní studio Josefa Skřivana při kulturním středisku Bedřicha Václavka, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů
32.JH, Praha, Divadelní soubor ZK ROH Vagonka Tatra, Josef Čapek – Karel Čapek: Ze života hmyzu
Broumov, Kladivadlo, Kabaret o myšilidech, JH 1962
Hronov, Maj, Zákon zimního tábora, JH 1962
Hronov, NP 32. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1962
Hronov, XXXII. Jiráskův Hronov - plakát, 1962
Hronov, XXXII. Jiráskův Hronov - plakát, 1962
JH 1962, kolporace deníku U NÁS
JH 1962, zahajovací program před divadlem
Olomouc, Bezručovo divadlo, vítání,  JH 1962
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Maj, Zákon zimního tábora, JH 1962
JH 1962, kolporace deníku U NÁS
Broumov, Kladivadlo, Kabaret o myšilidech, JH 1962
JH 1962, zahajovací program před divadlem
Olomouc, Bezručovo divadlo, vítání,  JH 1962
32.JH, Praha, Divadelní soubor ZK ROH Vagonka Tatra, Josef Čapek – Karel Čapek: Ze života hmyzu
32. JH, Brno, Divadelní studio Josefa Skřivana při kulturním středisku Bedřicha Václavka, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů
Hronov, NP 32. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1962
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.