Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl , SDO / OB / JZD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1864
Působení: 186x187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 201x
1847 Vyzvědač, Josef Procházka: Dva přátelé a jediný kabát, Raupach: Šňupka, Josef Kajetán Tyl: Pašerové aneb Cikánský tábor na Kočičí Hoře, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka matka pluku, Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Václav Klimet Klicpera: Veselohra na mostě, J. K. Tyl: Paličova dcera, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, F. Raiman: Selské námluvy, Roztrýitý, Veselý pohřeb, Ponocný a čtyry stráže na jednom stanovišti, Loupež, Tři otcové najednou, Kéž bych se byl neoženil, Pramáti, Starý vozka Petra III.

1862 Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, Lomnický: Statek Lhota, překlad J. K. Zbraslavský: Rekrutýrka v Kocourkově, Jan Nepomuk Štěpánek: Berounské koláče, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě, J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo, Roman Nejedlý: Jan za chrta dán, Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Duch času, Vypovězenec, Albini: Útěk do Afriky, Tichá voda přehy ryje,.
1863 Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, Vypovězenec, Láska nad lásku, Loupež, Jan Nepomuk Štěpánek: Loupežníci na Chlumu,
Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Josef Kajetán Tyl: Dareba.
1864 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO), ředitelem Václav Pánek, režiséry Velebný, Schlögl.
1864-1911 152 titulů, 203 představení.
1864 Jan Nepomuk Štěpánek: Jaroslav a Božena, Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec, Lomnický: Statek Lhota, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, J. Strakatý: Politika v lese, aneb, Staro a mlado, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Görner: Manžel bez ženy.
1865 Castelli: Petr a Pavel, Bohuslav Foit: Černý Petr, Lockroy, Anicet, Bourgeois: Po půl noci, Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy, Josef Kajetán Tyl: Pěnkava a Čížek aneb vyměnění bratrovci, Frydolín, aneb, Cesta do železných hutí, J. K. Tyl: Pražský flamendr, Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík, šotek z hor, Josef Mikuláš Boleslavský: Studenti na svátcích, 777, Václav Kliment Klicpera: Loketský zvon, Alois Galat: Rodina Morousů, aneb, Loupežníci v českých pralesích.
1866 Námluvy v Koloději, Opička, Raupach: Šňupka, Loupež, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Duch času, dle Kotzebue, překlad J. Vávra: Rpigram, aneb, Což si mne žádná nevezme.
1867 Roderich Benedix: Vězení.
1868 J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo, Překvapení, Poštovní štace v Hulči, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka matka pluku, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Počta na Sebranici, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!.
1869 K. Š.: Dědkův kalmuk, Bát se trichin, Theodor Hell: Galejní otroci, Eliška Pešková: Opička z besedy, J. Strakatý: Politika v lese, aneb, Staro a mlado, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. V. Procházka., ypovězenec, Gustav Heinrich Gans zu Putlitz: Damokův meč, Eliška Pešková: Jen Mimochodem, r. V. Procházka,Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. Josef Ledr.

1870 Opatovický poklad, Bohuslav Foit: Černý Petr.
1871 Stankovský: Už ho máme, r. Voříšek, J. K.: Český dobrovolník a francouzská selka, r. Procházka, Eliška Pešková: Tajné spiknutí za časů republiky, r. V. Procházka, Jaký to obrat řízením božím, r. Voříšek, Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě, Eugѐne Labiche: Tak se chytají vrány, B. Novotný: Malá úslužnost, aneb, Který z obou?, r. Procházka, Stankovský: Má mne rád?, r. Procházka, Pfeiferová: Sedlák Zlatodvorský.
1873 Friedrich Schiller: Ouklady a láska, r. Procházka, Ze ?, r. Václav Procházka, J. J. Kolár: dejte mi čamaru, r. František Balcar, Ludwig Gruber: Farář z podlesí, r. Václav Procházka, ichá voda břehy ryje, Eliška Pešková: Kříž u potoka, r. Procházka Ledrová Antonie.
1875 Karolina Birch-Pfeiffer: Sirotek Lovoodský, r. Procházka Václav, Molière: Lakomec, r. Procházka Václav, Zbraslavský: Zlé rozmary aneb Otec a syn za jednou nevěstou, r. František Voříšek, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Lockroy, Anicet, Bourgeois: Po půl noci, Poštovní štace v Hulči, r. Václav Procházka.
1877 Loupež, r. Václav Procházka, Castelli: Petr a Pavel, r. Václav Procházka, Haffner: Muž národa, r. Horák

1880-1887 144 představení.
Osobností spolku kaplan A. Kopecký, též autor Dějin města a div. hry. Hrálo se v sále U Vojáčků (později knihovna).
1880 nové jeviště. Repertoár frašky, veselohry, jednoaktovky, hry se zpěvy, Štěpánek, Klicpera, Tyl, Stroupežnický, Šamberk, Neruda, Jirásek, Vrchlický, ale také Nestroy, Molière, Labiche, C. M. Weber, Schiller, Štolba.
1881 Ochotnické divadlo v Sezemicích uvedlo v sále U Vojáčků představení Zakletý princ a Klín klínem. Výtěžek věnován na dobročinné účely.
Sedlák Zlatodvorský (Birch-Pfeiferová).
1883 Uvedeno Na dušičky, hudbu řídil učitel Váňa, na oslavu otevření Národního divadla Jeden z nás se musí oženit, Tři ženy najedou.

1895 SDO nově registrován.
1896 název doplněn SDO J. K. Tyl. Hrálo se na stálém jevišti U Beránků. Např. Šamberk, Stroupežnický, Macháček, Šimáček, Tolstoj, Jirásek, Štech, Závěť (Štolba).
1897 stálé jeviště U labutě, zde soubor hrál ještě v 80. letech 20. století. Uvedl: Karel Havlíček Borovský, Archa Noemova.
1898 Písmákova dcera, Mlynář a jeho dítě, Není v Praze nad legraci, Kulatý svět.
1899 Divadelní vlak
1900 Svatební košile (Čacký), Tchýně do domu, spokojenost z domu.
1899 uvedl hru Černý kříž v lese, Palackého třída 27, Vojnarka, Svatební košile, Tchýně do domu, spokojenost z domu.

1902 Na dušičky, Maloživnostník.
1903 Mořská panna, Charleyova teta, Papageno.
1904 Přítěž.
1905 - 1. 11. - Mervart: Na statku a v chaloupce.
1908 předsedou Špirk.
1908 František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, Slavnostní večer, G. Feydeau: Ťululum, Antonín Volf: Osudný den fidlovačky, aneb, Strašidlo v ševcovské dílně, Mikulášská zábava, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Na den svatého Štěpána.
1909 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, František Xaver Svoboda: Směry života, Ferdinand Oliva: První návštěva, Karel Langer, František Procházka: Vpád.

1910 Josef Štolba: Na letním bytě, Václav Štech: Třetí zvonění, Jan Ladecký: Bez Lásky, Otokar Pospíšil: Smír.
1911 Alois Jirásek: Lucerna, Josef Šváb-Malostranský: Nadporučík v civilu, A. Sedláčková - B. Vrbský: Na zapřenou, Karel Šimůnek: Z Prahy do Vídně, M. Kühnelová: Pražské kvítko, Josef Wanderer: Výlet pana Broučka do Podbaby.
1912 František Ruth: Písmakova dcera, Josef Štolba: Ach ta láska.
1913 předsedou Adolf Klindera.
1913 Josef Štolba: Ach ta láska,
1914-1918 činnost Tyla skromná.
Po 1917 se na delší čas odmlčeli. Opereta Z českých mlýnů neúspěšným pokusem činnost obnovit.
1919 F. A. Šubert: Jan Výrava, Josef Štolba: Na letním bytě, J. F. Karas: Kostnické plameny, František Xaver Svoboda: Poslední muž, r. Václav Havlíček, Alois Jirásek: Psohlavci, František V. Jeřábek: Služebník svého pána.

1920 předseda Josef Nešpor.
1922 členem ÚMDOČ.
1924 předsedou Jan Chvojka, režiséři Procházka, Tanclová.
1924 Rudolf Robl: Zvony,

1930 se SDO Tyl rozešel.
1937 Karel Balák: Kde domov můj, r. František Hudec.
1937 se stal součástí SDO Tyl DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské, a pomohl tak obnovit jeho aktivitu.

1939 se všechny spolky sjednotily v OS J. K. Tyl.
1940 OS 4 tituly, František Xaver Svoboda: Směry života, r. František Říha.
1940 členem ÚMDOČ.
1941 11 titulů.
1942 6 titulů.
1943 6 titulů.
1944 5 titulů.
1945 OS Tyl Ohněm a krví (Němec), Naši furianti.
V DS řada režisérů, zásluhy funkcionář ÚV SČDO Jindř. Nebeský. Řadu her upravil, některé sám napsal, v 70. letech se věnoval jak tradičnímu, tak autorskému divadlu. Nebeský obohatil repertoár o jména světové dramatiky, jako režisér zvýšil úroveň inscenací.
SDO hrál i na zájezdech. Mj. Krpata, Kvapil, Mrštíkové, Čapek, Tomanová, Scheinpflug, Labiche, Vrchlický, Viková-Kunětická, Drda.

1951 OS Tyl přešel pod OB.
Od 1948 zájezdy do okolí, do 1958 58 představení s 18 hrami, Václav Hrobčický z Hrobčic, Sedlák svým pánem (de Vega), Morálka paní Dulské, Kolébka, Ženitba, Setkání s mládím (Arbuzov), Noc na Karlštejně (na Kunětické hoře, jh. V. Vydra, D. Medřická), Gazdina roba, Jakub Oberva (Martínek), Cvrček u krbu (Dickens), Ženský zákon.

1951 krátce začleněn pod JZD.
1951 Jan Drda: Hrátky s čertem.
1952 G. B. Shaw: Život paní Warenové, r. Jindřich Nebeský.
1956 Alexej Arbuzov: Setkání s mládím, r. Jindřich Nebeský.
1957 Charles Dickens: Cvrček u krbu, r. Jindřich Nebeský.
1958 Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštějně, r. Jindřich Nebeský, 22 repríz, Alejandro Casona: Stromy umírají vestoje.
1959 ústřední kolo STM. A. S. Puškin: Evžen Oněgin, r. Jindřich Nebeský.

1960 J. K. Tyl OB, Zak - Kuzněcov: Stalo se včera, r. Jindřich Nebeský. KrDO Tyl v STM mezi 6 nejlepšími v republice. Účast na KP Kociánovo Ústí, Ústí nad Orlicí - doporučení na CP Šrámkův Písek. Účast na 4. ŠP.
1961 ocenění na festivalu městských souborů okresu Pardubice ve Svítkově, Michail Šolochov, dramatizace T. London: Rozrušená země, r. Jindřich Nebeský, John Patrick: Podivná paní Savageová.
1962 s Alois Jirásek, Rybínová, Horák: Filosofská historie, r. Václav Pánek na LDB, v Jaroměři a na JH. Na LDB téměř pravidelně. Molière: Lakomec, r. J. Nebeský, v Lakomci jh. Fr. Filipovský. Též estrádní skupina.
1963 Komedie s Helenou, místním dramaturgem Jindřich Nebeský.
1964 Edmund Niziurski, upravil a režíroval Jindřich Nebeský: Smrt v pevnosti, Jindřich Nebeský: Smrt přichází na svátky, r. Jinřich Nebeský.
1966 Babiččina krabička, Alois Jirásek: Vojnarka, r. Zdeněk Novák.
1967 Vilém Werner: Červený mlýn, r. Žofie Říhová.
1968 Joseph Keserling, upravil Jan Werich: Jezinky Bezinky, r. Jindřich Nebeský.

1972 Miroslava Tomanová: Zvon mého města,r. Žofie Říhová.

V 1. třetině 80. let rekonstruován sál hostince U labutě, domovská scéna souboru J. K. Tyl.

Tyl prošel generační proměnou, pokračoval v zájezdech, účastnil se ŠP a vybrán na 32. JH.
V polovině 90. let vykazoval nízkou aktivitu.
1993, 1999 DS J. K. Tyl.

-----

2.6.2005 Perníková chaloupka (E. Košťál, rež. J. Doskočilová)

8.6.2007 Marjána Šenkýřka (rež. J. Doskočilová)

2011 Paní Piperová zasahuje (rež. J. Doskočilová)

2014 - Zdeněk Hovorka: DARMOŠLAPKY aneb repete, hoši!, r. Jana Doskočilová. Účast na KP Sněhový Brněnec 2016, ČU - Jana Hlotanová za herecký výkon v roli Amélie.

2017 - Jan Váchal; MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE, režie: Jana Doskočilová. Premiéra: 4. března 2017. Účast na KP Sněhový Brněnec 2017, Čestné uznání Pavel Pěch za herecký výkon v roli komorníka Jamese, Milena Dobrovolná za herecký výkon v roli redaktorky Pamely.

2018 - Jiří Zindulka: DVEŘE (komedie), rež. J. Doskočilová . Premiéra 6.4.2018. Účast na KP Sněhový Brněnec 2019. Cena za herecký výkon Janě Hlotanové v roli bezdomovkyně, ČU Pavel Pěch za herecký výkon v roli JUDr. Chatrného.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993
ALMANACH: 110 let J.K.Tyla v Sezemicích. 1974

DAP: Po stopách tradice. V Sezemicích se hraje ochotnické divadlo už 120 let. Amatérská scéna 1984, r. 21, č. 1, s. 6 - 7. kART

FALTEJSKOVÁ, Věra: Vesnická jubilea (100 spolku Tyl, 150 od prvního představení v obci). Amatérská scéna 1965, č. 4, s. 21.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD.

KOPECKÝ, Antonín: Spolky. In Sezemice nad řekou Loučnou, jich minulosť a přítomnosť, s.95. MÚ Sezemice 1887, kSOKA Pardubice

PÁNEK, Václav : Společenský a kulturní život Sezemic. 1992

PÁNEK, Václav: 130 let Sdružení divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice. Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Č.7 - 10/1995 a 7-8/1996 SVK Hradec Králové

Divadelní listy 1881, č. 41, s. 358.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.

Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.

Thalie 1896-7, č. 4, s. 61.
Thalie 1897-8, č. 22, s. 175.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 23, č. 18, s. 144, č. 21, s. 167, č. 22, s. 174.
Thalie 1899, č. 2, s. 15, č. 4, s. 33, č. 7, s. 59, č. 17, s. 139, č. 21, s. 168.
Divadelní listy 1900, č. 4, s. 77.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 11, s. 200, č. 20, s. 354.

České divadlo 1940, č. 3, s. 49.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(2 evid. karty )

Pardubice, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60
MÚ Sezemice, pamětní kniha města, od nejstarších dob-1971
Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl Sezemice: archivní materiál 1862-1924: Zápisy ze schůzí 1908-1924 (1 kn), kniha uváděných her 1862-1924 (1 kn), stanovy 186430. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník 1862 - 1877
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1864
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník, 1908 - 1924
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/158, SDO 1895.
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/1667/1937, SDO.

Související Osobnosti

Související www odkazy

Související Obrázky

Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Písek, IV. Šrámkův Písek, programový plakát, 1960
Sezemice, OB,Stromy umírají vstoje, návrh scény, 1958
Sezemice, SDO,  Kulatý svět - plakát, 1898
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1864
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník 1862 - 1877
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník, 1895 - 1924
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník, 1908 - 1924


Mapa působení souboru - Tyl , SDO / OB / JZD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, OB,Stromy umírají vstoje, návrh scény, 1958
Sezemice, SDO,  Kulatý svět - plakát, 1898