Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Třebíč, I. Jiráskův / Horácký okrsek

Rok založení: 1920
Rok ukončení činnosti: 1949
Skupina organizací:
1920 založen jako První Jiráskův okrsek divadelních ochotníků ÚMDOČ v Třebíči.
1920 sdruženo 11 ochotnických spolků a dramatických odborů, postupně se počet zvýšil na 26.
K zakladatelům patřili ředitel měšťanských škol Karel Raušal, prof. dr. Ing. Václav Papoušek, ředitel M. Novák ad.
Ve funkci předsedy se postupně vystřídali: Vincenc Böhm, Ant., Křemláček, Josef Závodský, Miloš Zeibert.
1925 - 25.-26. 7. - okrskový soubor sehrál Mahenova Janošíka, v němž vystoupil jh. Jaroslav Vojta-Spurný, člen vinohradského divadla; 12. 9. - uvedl vzorné okrskové představení veselohry K. Horkého Bejvávalo, předtím přednáška učitele K. Raušara o vývoji ochotnického repertoáru.
1926 kulturní referent Antonín Skála, pozdější zemský osvětový inspektor v Brně, v okrsku je registrováno 16 spolků a dramatických odborů.
1927 Vrbský, Štěpánek: Transport číslo dvacet, r. Antonín Skála.
1929 Klicpera: Divotvorný klobouk, r. M. Ziebert.

1930 měl okrsek 24 jednot a odborů, Dowská, Mašek: Zlaté časy, r. M. Ziebert.
1932 stáli v popředí okrsku osvědčení ochotničtí pracovníci - J. Závodský, JUC M. Zaibert, Ant. Žamberský, A. Skála, V Böhm, J. Sládek ad.
1932 okrsek sdružoval 26 jednot a odborů, z toho byly 4 ochotnické spolky, 8 div. odboru, 12 sokolských jednot a 2 hasičské sbory. Divadelní kurz uspořádán ve třech nedělích v lednu, 88 posluchačů.

1934 27 jednot - 12 DrO Sokola, 7 ochotnických spolků, 6 DO vzdělávacích spolků, 2 hasičské jednoty.
1934 k 25. výročí založení Vrchlického z popudu okrsku ÚMDOČ vybudována v Národním domě nevá scéna - Městské divadlo Třebíč, aby měly kde hrát i menší spolky.

1940 spojením Jiráskova okrsku v Třebíči a okrsku Hany Kvapilové v Jihlavě vznikl Horácký okrsek ÚMDOČ v Třebíči, sdružující ochotníky spolků západní Moravy, v něm sdruženo 18 spolků a divadelních odborů.
1940 uspořádán režisérský kurz, účastnili se např. ochotníci z třebíčského spolku Borovina.
1942 předsedou okrsku Miloš Ziebert, režisérem Václav Svítek.
1943 předsedou okrsku Ferdinand Doležala, režisérem Václav Svítek.
1944 předsedou okrsku Miloš Ziebert, režisérem Adolf Smrž.
1946-1948 předsedou okrsku Miloš Ziebert, režisérem Jan Charvát.

1950 předsedou okrsku Václav Coufal, režisérem Antonín Žamberský.
1951 okrsek požádal o zrušení.Z činnosti:
Vzdělávací a odborné přednášky o divadle, ochotnické výstavy, velká divadelní představení (Mahenův Janošík),
studijní divadelní knihovna.
1925 šestidenní kurs pro divadelní ochotníky, vývojový cyklus české veselohry.
1926 Tylovy oslavy Šamberk: J. K. Tyl, r. Antonín Skála, j.h. Zdeněk Štěpánek, Štěpánek: Čech a Němec, j.h. V. Vydra.
Od reorganizace (1940) každoročně 3-4 režisérské kurzy.
1943 nastudována historická veselohra autorů Wintera-Štěpánka Nezbedný bakalář v režii V. Svítka s vybranými ochotníky z okrskových jednot.

V průběhu 2. světové války se mnozí členové okrsku zapojili do odbojové činnosti, řada perzekvována, někteří popraveni a umučeni, jiní vězněni v koncentračních táborech: Matěj Mašek, František Procházka, Miloš Sovák, Josef Bártů, Zdeněk Běhan, Václav Buk, Adolf Liška, Jaromír Štaiger, Bohumil Šuhaj, František Dvořák ,Jaroslav Nosek, Rudolf Krebs, Bohuslav Dobeš, Jan Telčer, Josef Veselý, František Fajman, Petr Lebeckij, Josef Bílek, Jan Bartoš, Vlad. Paznocht a další.

1944, 1945 předsedou spolku JUC. Miloš Zaibert, jednatelem Josef Král, kulturním referentem Antonín Skála, redžisérem Adof Smrž.

1948
Okrsek ve spolupráci s okresním radami uspořádal šestinedělní divadelní školu I. stupně v Dačicích a Slavonicích, v Telči, ve Znojmě, Velkém Meziříčí a v Moravském Krumlově. Všechny školy vedl zemský osvětový inspektor Antonín Skála.
Divadelní soutěže se zúčastnily soubory:
Třebíč, Slavoj - Zahrada míru a lásky,
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů - Kozlanská garda,
Třebíč, Divadelní kroužek Baťových zaměstnanců v Borovině - Bublík: Rozkaz.
Bibliografie:
I. JIRÁSKŮV / HORÁCKÝ okrsek ÚMDOČ v Třebíči. In: Ve službách Thalie II. České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 49.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 34-35.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 44-45.


Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191; č. 14, s. 224.
Archivy:
kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 3, korespondence spolku

Třebíč, Státní okresní archiv:
Jiráskův div. okrsek v Třebíči, 1920-1947. Ev. č. pomůcky 103.
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946-49 - Jednatelská zpráva Horáckého okrsku v Třebíči za rok 1948.
Plakáty 1926-1927
Spolkový katastr, 1850-1945

Související Soubory

Související Obrázky

Božice, Sokol, vznik souboru, 1947
České Křídlovice, SDO, bodové hodnocení přehlídky, 1949
České Křídlovice, SDO, bodové hodnocení přehlídky, 1949
České Křídlovice, SDO, přihláška za člena okrsku, 1947
Dačice, Tyl, bodové hodnocení insc. Dina Müllheimová, oblastní přehlídka, 1949
Dačice, Tyl, bodové hodnocení inscenace Dina Müllheimová, oblastní přehlídka, 1949
Dolní Vilémovice, SDO, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, rozpuštění ÚMDOČ a okrsků, 1951
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Horáckého okrsku Třebíč, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, termíny zániků okrsků kraje, 1951
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, bodové hodnocení uvedených představení na přehlídce, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, funkcionáři okrsku, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, hodnocení souborů, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, program přehlídky, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, zpráva přípravného výboru, 1949
Jihlava, Klicpera, album k úmrtí Norberta Kondryse, kondolence Horácký okrsek Třebíč,1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek  ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - okrskové razítko, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - volení funkcionáři, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - volení funkcionáři, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, členové výboru, 1946
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Jiráskův okrsek ÚMDOČ Třebíč, 1930
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, pozvánka na valnou hromadu Horáckého okrsku  ÚMDOČ Třebíč, 1942
Krasonice, DOS Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Krasonice, DOS Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Krhov, Kroužek divadelních ochotníků, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Krhov, Kroužek divadelních ochotníků, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Okříšky, Sokol, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Skála Antonín, 1919
Stařeč, Dělnická scéna, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Stařeč, Dělnická scéna, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Střítež, Republikánský dorost, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Třebíč, Baťovy závody, kniha zápisů  1940 - 1951
Třebíč, Baťovy závody, spolková kronika 1935 - 1944, Třebíč, Horácký okrsek, Nezbedný bakalář - plakát, 1943
Třebíč, Dělnická scéna, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Dělnická scéna, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1942
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1943
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1944
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1946
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1947
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1948
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, hlášení o volbě, 1950
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946 - 1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946–1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, různá korespondence, 1947
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, stanovy, 1926
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, žádost o zrušení, 1951
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, zápis z valné hromady, 1942
Třebíč, Horácký okrsek, Divadelní festival – plakát, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, novinový článek - hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, novinový článek – hodnocení ochot. festivalu, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, spisy a korespondence 1920-1940
Třebíč, Horácký okrsek, účast na jednáních 1944 - 1945
Třebíč, Horácký okrsek, vzdělávání ochotníků, 1943
Třebíč, Horácký okrsek, vzdělávání ochotníků, osvědčení pro Antonína Žamberského, 1943
Třebíč, Horácký okrsek, vzdělávání ochotníků, prezenční listina, 1943
Třebíč, Horácký okrsek, vzdělávání ochotníků, prezenční listina, 1943
Třebíč, Horácký okrsek, vzdělávání ochotníků, prezenční listina, 1943
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Jiráskův okrsek - program přehlídky, 1949
Třebíč, Jiráskův okrsek - program přehlídky, 1949
Třebíč, Jiráskův okrsek ÚMDOČ, spolkové stanovy, 1921
Třebíč, Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti, 1925
Třebíč, Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti, 1925
Třebíč, Jiráskův okrsek ÚMDOČ, zápis z valné hromady, 1938
Třebíč, Jiráskův okrsek, Čech a Němec - plakát, 1926
Třebíč, Jiráskův okrsek, Divadelní festival Moskva - Leningrad, 1936
Třebíč, Jiráskův okrsek, Divotvorný klobouk - plakát, 1929
Třebíč, Jiráskův okrsek, Janošík - plakát, 1925
Třebíč, Jiráskův okrsek, jednatelská zpráva, 1926
Třebíč, Jiráskův okrsek, Kniha pokladní 1925-1935
Třebíč, Jiráskův okrsek, přehled funkcionářů, 1926-1935
Třebíč, Jiráskův okrsek, protokoly ze schůzí 1920-1940
Třebíč, Jiráskův okrsek, zápis ve spolkovém katastru, 1850-1945
Třebíč, Jiráskův okrsek, zápis z valné hromady, 1940
Třebíč, Jiráskův okrsek, Zlaté časy - plakát, 1930
Třebíč, Jiráskůvý okrsek, Jednací protokoly 1925-1932
Třebíč, Jiráskůvý okrsek, Jednací protokoly 1925-1932
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 6, strojopis
Třebíč, Slavoj, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Slavoj, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Sušil, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Sušil, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Sušil, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Sušil, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Vrchlický, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1927
Třebíč, ZGK Borovina, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, ZGK Borovina, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč,Jiráskův okrsek, Fidlovačka - plakát, 1934
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 34
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 35
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 44
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 45
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
Velké Meziříčí, SDO, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Velké Meziříčí, SDO, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Vrbovec, SDO, vznik souboru, 1947


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Jiráskův okrsek ÚMDOČ Třebíč, 1930
Skála Antonín, 1919
Třebíč, Jiráskův okrsek, Čech a Němec - plakát, 1926
Třebíč, Jiráskův okrsek, Janošík - plakát, 1925
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 34
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 35
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, pozvánka na valnou hromadu Horáckého okrsku  ÚMDOČ Třebíč, 1942
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, rozpuštění ÚMDOČ a okrsků, 1951
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek  ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, termíny zániků okrsků kraje, 1951
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - okrskové razítko, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - volení funkcionáři, 1944


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.