Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota katolických tovaryšů (Spolek katolických dělníků)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 194x
1867 (1865 dle Charváta a Koukalové) založena Jednota katolických tovaryšů. Zakladatelem vlastenecký kněz, děkan u sv. Martina P. Janoušek,který byl jejím prvním předsedou. Další význační členové Al. Jakubský, Jan Máchal, Jindřich Strniště, Josef Blahovec, Jan Mládek, Dr. Reichert aj.
Od 1871 v Besedním domě (později Nd) na Karlově náměstí.
Jednota katolických tovaryšů - Katolischer Gesellenverein Stanovy spolku byly schváleny 24.5.1867 pod č. j. 10052, změněny 16.6.1876, 29.7.1887 a 24.7.1894.

1886 - 6. 1. - Vladimír Šťastný: Svatí tři králové.

1896 - Karel Bárta dle Lubojackého: V podkroví a v saloně.
1897 - El. Pešková dle románu K. Světlé: Kříž u potoka; J. K. Tyl: Pražský flamendr, obraz ze života měšťanského ve 4 jednáních. Ččistý výnos ve prospěch chudých dítek české zharádky (mat. školka) v Třebíči. Hráno ve dvoraně Besedního domu.

1900 - 18.3. - Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský,
8.4. 1901 - L. Archleb: Slavnostní schůze.
Utrakvistickému spolku od přelomu 19. a 20. století (-1898-1921) předsedal P. Arnošt Tvarůžek, místopředsedou byl kolem roku 1904 P. Matěj Chládek, 1905-1920 Alois Jakubský, jednatelem 1898 Alois Jakubský, 1911 František Simon, 1911 Cyril Vrbka.
Jednota, již podle názvu se zaměřující na katolickou výchovu mladých dělníků a řemeslníků pořádala divadelní představení a nějaký čas existoval při Jednotě dokonce samostatný orchestr.

1926 Herrmann: Vdavky Nanynky Kulichovy, Jirásek: Kolébka, Patrný: Ostříž, Rožek: Samot chorobné květy, Arnold: Španělská muška, Svoboda, Poslední muž, Michaelis: Revoluční svatba, Šlechta: Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově, Tyl: Paličova dcera, Ziegloserová: Žárlivá.
1927 Langer: Svatý Václav, Lužanská: Irčin románek, Pešková: Kříž u potoka, Koldínský: Hraběnka z podskalí, Vrána: Raisino utrpení, Lužanská: Policajtovic Nanynka, Lužanská: Sonja, Šulc: Prodaný ženich, Svoboda: Tři zlaté vlasy, Štolba: Na letním bytě.
1929 Zapolská, Rydvan: Carevič, r. A. Kremláček, Balda: Filmový nápadník, r. J. Kroupa, Lokay: Brouček, r. Miloš Ziebert, Židlický, Balda: Kletba mamonu, r. Tomáš Zeman, Brandon, Kühnl: Student v sukních, r. Miloš Ziebert, Skružný: Macíčkova dovolená, r. A. Kremláček, Piskoř: Bouračka, r. A. Kremláček, Šubert: Žně, r. M. Ziebert, Skružný: Knoflíček Marie Terezie, r. Jan Kroupa, Fořt: Purpurové domino, r. Jan Kroupa.

1930 Fastr: Pražské švadlenky, r. J. Kroupa, Fořt: Když mládenec, tak veselej, r. T. Zeman.
1932 Lužanská: Sojčí pero, r. T. Zeman.
1934, 1937, 1944, 1945 členem Horáckého okrsku ÚMDOČ v Třebíči.
1937 Beneš: Na tý louce zelený, Jaroš, Korda, Zeman, Vacek: Nade mlejnem - pode mlejnem, Grohmannová: V tom našem kostelíčku.
1938 Horák: Jaký pán, takový sluha, Kohout, Nížkovský: Cikánská princezna, Melíšek, Stelibský: Byli jsme a budem, Tobis, Mírovský, Rohan, Špilar: Ztracená varta, Balda, Kohout, Slavík: Lojzička.
1939 Hašler, Kohout: Dcera druhé roty, Tobis, Mírovský, Špilar, Rohan: Čí jsi holčičko, Kubík: Srdce za milion.

1940 Polách: Mé štěstí má zlaté vlasy, Nížkovský: Dvě srdce na prodej, Fencl, Balda: U sv. Antoníčka, Melíšek: Petříček a Pavlíček.
1941 Hálek: Muzikamntská Liduška
1946 předseda František Doležel, režisér Matěj Mašek, Sokol-Tůma: Pasekáři, Sokol-Tůma: Staříček Holuša, Vlček: Trpký návrat, Balda, Nížkovský: Odtroubeno.
1947 Čapek: Matka, Špilar, Mírovský, Tobis, Rohan, Stelibský: U veselého kamzíka, Marek: Fara ve válečné vichřici, Marek: Modlitba za vlast, Jirásek: Lucerna.
1948 Rudlofff: Kozlanská garda, Nížkovský, Balda: Nasvatém kopečku, Skružný, Nešvera: Zázračný panák, Mlýnek: Na hrobě svého dítěte, Šamberk, Hašler, Holba: Podskalák.
1949 majitelem div. sálu v čp. 4 Jednota katolických tovaryšů.
1949 - Václav Štech: Třetí zvonění. Účast na Divadelním ochotnickém festivalu Horáckého okrsku ÚMDOČ, Třebíč, Jirásek: Kolébka, r. Jan Kroupa.
Bibliografie:
CHARVÁT, Jan - KOUKALOVÁ, Pavla: Počátky divadla na Třebíčsku. In: Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Uspořádali St. Štěpánková a R. Zejda.´Třebíč, MěKS 1993, s. 13.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Stáňa: Soubor informací o ochotnickém divadle v obcích okresu Třebíč. Rkp. pro MČAD 1998.

SKÁLA, Antonín - dle pamětí K. Raušala: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 4.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 44.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 80.


Moravská orlice 6. 1. 1886.
Moravská orlice 30. 10. 1887.

Thalie 1896-7, č. 4, s. 61.
Thalie 1897-8, č. 14-15, s. 119, č. 18, s. 143.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku -
SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945

Státní okresní archiv Třebíč:
Fond OkÚ TR 1850-1945 karton 451, Spolkový katastr

Třebíč, Státní okresní archiv, Třebíč:
Jiráskův okrsek, jednatelské zprávy 1926-1931
Archiv města Třebíče 1934-1940, povolování představení, Ka 468
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 118-123
Plakáty, 1932
Spolkový katastr, 1850-1945
---

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1886, 1887. Pro DČAD srpen a září 2015.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, bodové hodnocení uvedených představení na přehlídce, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, hodnocení souborů, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s JKT Třebíč, 1947
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946 - 1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946 - 1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946–1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946–1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Horácký okrsek, přehled činnosti souborů, Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, 1940-1941
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, výkaz o činnosti spolku, 1946
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, výkaz o činnosti spolku, 1946
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, zápis ve spolkovém katastru, 1850-1945
Třebíč, Jiráskův okrsek, jednatelská zpráva, přehled souborů okrsku, 1927
Třebíč, Jiráskůvý okrsek, Jednací protokoly 1925-1932
Třebíč, Jiráskůvý okrsek, Jednací protokoly 1925-1932
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Bouračka - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Brouček - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Carevič - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Filmový nápadník - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Golem zázračný panák - plakát, 1948
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Když mládenec, tak veselej - plakát, 1930
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Kletba mamonu - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Knoflíček Marie Terezie - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Macíčkova dovolená - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Páter Vojtěch - plakát
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Pražské švadlenky - plakát, 1930
Třebíč, Katoličtí tovaryši, přehled funkcionářů, 1867-1937
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Purpurové domino - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Student v sukních - plakát, 1929
Třebíč, Katoličtí tovaryši, Žně - plakát, 1929
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1937
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1938
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 4, strojopis


Mapa působení souboru - Jednota katolických tovaryšů (Spolek katolických dělníků)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Katoličtí tovaryši, přehled funkcionářů, 1867-1937
Třebíč, Jednota katolických tovaryšů, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.